Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník na mateřská centra

Dotazník na mateřská centra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Černý
Šetření:01. 11. 2015 - 07. 11. 2015
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. 

 

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění našeho dotazníku na téma "Mateřská centra", který bude součástí našeho marketingového plánu. Byli bychom moc vděční, kdyby se průzkumu zúčastnili pouze rodiče, ať už matky či otcové. 

Mnohokrát děkujeme! 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10680,3 %80,3 %  
Muž2619,7 %19,7 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40 let9370,45 %70,45 %  
41-60 let3224,24 %24,24 %  
Do 20 let64,55 %4,55 %  
Více jak 61 let10,76 %0,76 %  

Graf

3. Navštěvujete se svým dítětem nějaké mateřské centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne, ale plánuji tootázka č. 4, Ne a neplánuji tootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a neplánuji to5340,15 %40,15 %  
Ano4735,61 %35,61 %  
Ne, ale plánuji to3224,24 %24,24 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete mateřské centrum (by jste chtěli navštěvovat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x měsíčně3443,04 %25,76 %  
1-2x týdně2430,38 %18,18 %  
Více než 2x týdně1417,72 %10,61 %  
1-2x za půl roku78,86 %5,3 %  

Graf

5. Jaká je pro Vás ideální provozní doba mateřského centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otevřeno 2x týdně3341,77 %25 %  
Otevřeno více jak 2x týdně2126,58 %15,91 %  
Otevřeno každý den2025,32 %15,15 %  
Otevřeno 1x týdně56,33 %3,79 %  

Graf

6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno2734,18 %20,45 %  
Každý den2126,58 %15,91 %  
Středa1924,05 %14,39 %  
Pondělí1924,05 %14,39 %  
Pátek1721,52 %12,88 %  
Čtvrtek1518,99 %11,36 %  
Úterý1417,72 %10,61 %  
Sobota1012,66 %7,58 %  
Neděle67,59 %4,55 %  

Graf

7. Jaký čas pro návštěvu mateřského centra preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí2734,18 %20,45 %  
Je mi to jedno2025,32 %15,15 %  
Odpoledne2025,32 %15,15 %  
Dopoledne1215,19 %9,09 %  

Graf

8. Jaké činnosti od mateřského centra očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Programy pouze pro děti5164,56 %38,64 %  
Programy se zapojením rodičů4962,03 %37,12 %  
Přednášky na různá témata4151,9 %31,06 %  
Výuka cizích jazyků3645,57 %27,27 %  
Pořádání narozeninových oslav3240,51 %24,24 %  
Výuka na hudební nástroj3037,97 %22,73 %  
Masáže miminek/dětí2835,44 %21,21 %  
Pouze setkání rodičů s dětmi bez dalších programů1822,78 %13,64 %  
cvičení dětí, kreativní tvorba11,27 %0,76 %  

Graf

9. Myslíte si, že mateřské centrum by mělo svým zákazníkům nabízet možnost hlídání dětí – čili bez přítomnosti rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5974,68 %44,7 %  
Ne2025,32 %15,15 %  

Graf

10. Jak vnímáte cenu 25 Kč za vstup do centra, které je umístěné v obci (vesnici)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to levné7355,3 %55,3 %  
Je to akorát5440,91 %40,91 %  
Je to drahé53,79 %3,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Navštěvujete se svým dítětem nějaké mateřské centrum?

 • odpověď Ne a neplánuji to:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 1. Jste:

6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

 • odpověď Pondělí:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úterý na otázku 6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?
 • odpověď Středa:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úterý na otázku 6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

8. Jaké činnosti od mateřského centra očekáváte?

 • odpověď Programy se zapojením rodičů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otevřeno každý den na otázku 5. Jaká je pro Vás ideální provozní doba mateřského centra?

9. Myslíte si, že mateřské centrum by mělo svým zákazníkům nabízet možnost hlídání dětí – čili bez přítomnosti rodičů?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze setkání rodičů s dětmi bez dalších programů na otázku 8. Jaké činnosti od mateřského centra očekáváte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtvrtek na otázku 6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Navštěvujete se svým dítětem nějaké mateřské centrum?

4. Jak často navštěvujete mateřské centrum (by jste chtěli navštěvovat)?

5. Jaká je pro Vás ideální provozní doba mateřského centra?

6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

7. Jaký čas pro návštěvu mateřského centra preferujete?

8. Jaké činnosti od mateřského centra očekáváte?

9. Myslíte si, že mateřské centrum by mělo svým zákazníkům nabízet možnost hlídání dětí – čili bez přítomnosti rodičů?

10. Jak vnímáte cenu 25 Kč za vstup do centra, které je umístěné v obci (vesnici)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Navštěvujete se svým dítětem nějaké mateřské centrum?

4. Jak často navštěvujete mateřské centrum (by jste chtěli navštěvovat)?

5. Jaká je pro Vás ideální provozní doba mateřského centra?

6. Které dny by podle Vás mělo být mateřské centrum otevřené?

7. Jaký čas pro návštěvu mateřského centra preferujete?

8. Jaké činnosti od mateřského centra očekáváte?

9. Myslíte si, že mateřské centrum by mělo svým zákazníkům nabízet možnost hlídání dětí – čili bez přítomnosti rodičů?

10. Jak vnímáte cenu 25 Kč za vstup do centra, které je umístěné v obci (vesnici)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černý , M.Dotazník na mateřská centra (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-na-materska-centra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.