Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník na téma - Šikana

Dotazník na téma - Šikana

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Novák
Šetření:06. 01. 2013 - 30. 01. 2013
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4688,46 %88,46 %  
muž611,54 %11,54 %  

Graf

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2446,15 %46,15 %  
1325 %25 %  
1223,08 %23,08 %  
VOŠ23,85 %3,85 %  
vyšší odborné11,92 %1,92 %  

Graf

3. Setkal/a jste se během svých studií se šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4892,31 %92,31 %  
ne47,69 %7,69 %  

Graf

4. Pokud jste se s šikanou nesetkali, následující otázky už nevyplňujte a klikněte na "ODESLAT DOTAZNÍK".

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím33100 %63,46 %  

Graf

5. Se šikanou jsem se setkal/a na...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škole3368,75 %63,46 %  
Střední škole1225 %23,08 %  
Jiná odpověď36,25 %5,77 %  

Graf

6. Byl jsem...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť3062,5 %57,69 %  
Svěděk1735,42 %32,69 %  
Aktér12,08 %1,92 %  

Graf

7. Pokud jste byl/a aktér, co vás k tomu vedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nic

8. Pokud jste byl/a svěděk, zakročil/a jste?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1458,33 %26,92 %  
ano1041,67 %19,23 %  

Graf

9. Pokud jste zakročil, uveďte jak, pokud ne, napište z jakého důvodu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem neprůrazná, stranící se kolektivu a v jiném kontextu také oběť. Neměla jsem moc, kantoři daleko a incident by nepovažovali za dost závažný. Měla jsem zkušenost, když se mi jako oběti děly ještě horší věci, menší násilí, které jsem viděla by už vůbec nikdo neřešil.

dotyčnému nic nehrozilo a zasloužil si to

možná strach z útoku agresorů

Nechci být oběť

Oběť jsem bránila a pak nahlásila dospělému.

okřikla jsem aktéra

řela jsem jim, at toho nechá

S šikanou jsem se setkal nesčetněkrát a každé mé zakročení se lišilo dle situace. Někdy jsem zakročil slovně (což občas nevyšloú, jindy fyzicky, což při přinejmenším pomohlo koupit čas.

situace ve které zakročit nejde, pasivní forma šikany

slovně jsem bránila šikanovaného

strach

Zašla jsem s ostatními za třídním učitelem.

10. Pokud jste byl/a oběť, na jak dlouho? Jaké pocity převládaly? Co vše jste musel/a snášet?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1 rok v MŠ a pak přibližně 7 let na ZŠ; bezmoc, chuť odejít do nějakého ideálního světa, kde není povinnost chodit do školy, touha po uzamykatelné místnosti, kde bych mohla přežít přestávky; Krádeže a ničení věcí, které si houf agresorů přehazoval, abych je nemohla dostat zpět. Poznámky a posunky vyřazující mě z kolektivu jako bych měla lepru. (smrdíš, blbě čumíš, kazíš vzduch) Strkání houfem agresorů z míst kde jsem měla např. čekat na další hodinu a naopak strkání do rohu ke koši nebo na klučičí záchody. Urážky poukazující na oblečení a tloušťku, zesměšňování každého mého názoru, slova, pohybu, pohledu. Poznámky a útoky produkovala skupinka agresorů, zbytek třídy se na můj účet bavil. V MŠ to vypadalo např. tak, že mi jiné děti bránili v chůzi tím, že se mi věšely na ramena a ruce.

1. ohlásila jsem to ředitelce

5 let - 1. až 5. třída, poté jsem přestoupila na gymnázium. Většinou se jednalo je o psychickou šikanu.

8 let měněcenost, ošklivá,blbá, horší než ostatní psychické útoky,ponižování,naprosté vyloučení z kolektivu,posměch mladších...

asi měsíc studia ve druhém ročníku pocity byly silně negativní, dokonce jsem odmítala docházet do školy, kterou jsem si doslova vymodlila musela jsem snášet posměch a urážky spolužáků, schovávání tašky, třídní knihy a pomůcek na vyučování, nebyla jsem přijata do kolektivu ani při tělesné výchově

Byl jsem oběť šikany učitelů po celou dobu studia na ZŠ, SŠ i VŠ.

Byla to psychická šikana, pocity byli smíšené, nějaký ten měsíc to byl a bylo to hlavně vydírání.

cca 6 let, úzkost, svlékání, slovní narážky, odstrčenost,

Celých 9 let na ZŠ

dlouho byla jsem šikanována i na zš,i na sš,byla jsem bezmocná a začala jsem brát drogy,snášela jsem psychické ponižovaní,odstrkování,nikdo se semnou nebavil,jen mě uráželi..atd..

Do té doby,dokud jsem nepřistoupila na jinou školu.Ponižování,urážky,posměšky....

na konci prvního ročníku, tahání za vlasy, dávání odpadků pod lavici, žduchání, vyhrožování, ustřihnutí pár vlasů, žalování učitelům, posmívání ...

několik let nadávky

Několik let, nejsem si už jist, pravděpodobně od páté třídy až do skončení ZŠ. Pocity se v průběhu různých období měnily. Vystřídal se tam například vztek, nechuť, strach, nenávist - a to především k mé vlastní osobě. Ke konci zbyla už jen apatie.

O šikanu jako takovou se jednalo v 1. a 2. ročníku osmiletého gymnázia, po kterém následovalo 6 let mírné ostrakizace. V prvním ročníku šlo o kombinaci lehké fyzické šikany s psychickou šikanou a šířením pomluv ze strany spolužačky, v druhém ročníku šlo o organizované psychické šikanování ze od skupiny spolužáků. Jejich "vůdce" se nikdy nepřestal snažit o poškození mého místa ve třídní hierarchii. Pocity byly smíšené - nenávist, bezradnost, často jsem měla chuť nejít do školy vůbec. Velmi brzy jsem se však vůči vlivu ostatních zatvrdila, ve třídě jsem se soustředila jen na pár spřátelených lidí a před ostatními jsem se uzavřela.

Obětí jsem byla celou základní školu a částečně i na střední škole. Převládal pocit bezmoci, protože mi nikdo nepomohl - ani spolužáci, ani rodiče, ani učitelka, které jsem vše oznámila. Musela jsem snášet posměšky, ústrky, vědomé bití, píchání špendlíkem, ničení mé práce, eliminování ze společnosti ostatních, dokonce sexuální obtěžování ze strany staršího žáka.

Po většinu základní školy. Vztek, vzdor, pocit bezmoci.

Poslední 2 roky na ZŠ + celé 4 roky na SŠ. Šikana byla převážně psychická, mnohokrát jsem uvažovala o sebevraždě.

posměšky na tloušťku

posměšky ohledně mého vzhledu

pouze jeden den díky pomoci rodičů a jejich zakročení. jinak se domnívám že by to pokračovalo déle. Špatné pocity trapné, zoufalé. Hloupéřeči a narážky na mou osobu.

Prakticky po celý nižší stupeň ZŠ a útoky pokračovaly i později. Jednalo se především o psychickou šikanu, urážky, posměch týkající se zejména mého vzhledu. Cítila jsem se sama, osamělá a bezmocná. Nedošlo ani k žádném řešení - učitelé stáli na straně agresorů a já jsem byla naopak trestána za sebemenší poklesky a moje stížnosti učitelé odmítali řešit.

psychické ústrky

pul roku na jedné škole a rok na další. Deprese, byla jsem stále nemocná a chodila jsem k psychiatrovi.

Slovní urážky kvůli plnoštíhlosti (celých 9 let na ZŠ)

Trvalo to několik týdnů, možná měsíců, kdy se mě holky z kroužku snažily odtamtud "vyhodit". Dělaly mi co největší naschvály, abych na kroužek přestala chodit. Měla jsem na ně vztek, ale protože se mě ani nedotkly, nemohla jsem nic dělat. Přesto jsem jedinkrát neztratila svou hrdost, snažila se je ignorovat. To se mi nakonec vyplatilo. Jednou to zašlo teda až k menšímu fyzickému napadení, kdy se mi ale podařilo utéct. Jinak jsem musela neustále snášet nadávky, obvinění, nechutné věci (sliz) v tašce atd...

V podstatě celý školní rok. Převládaly samozřejmě negativní. Nejprve protože se to dělo, poté protože škola nebyla relativně nic moc schopná zakročit a potom kvůli posměškům, které následovaly dokud třída neodešla.

Víceméně po celou dobu ZŠ. Musela jsem snášet slovní urážky, v jednom případě fyzický útok ze strany téměř celé třídy. Z pocitů převládala méněcennost, izolovanost.

Zhruba rok, byla jsem jedna z obětí Převážnš psychickou šikanu

11. O jaký typ šikany se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická3268,09 %61,54 %  
Obojí1123,4 %21,15 %  
Fyzická48,51 %7,69 %  

Graf

12. Řešilo se to nějak?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2859,57 %53,85 %  
ano1940,43 %36,54 %  

Graf

13. Pokud se to řešilo, uveďte jak.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktéři byli potrestáni a byli podmínečně vyloučeni ze školy.

formou domluv

Chodila jsem k psychiatrovi.

kázeňskými postihy pro agresory

Ke konci, kdy učitelce bylo jasné, co se děje, všechny vyslechla, holky obvinila a řekla, aby už dál na kroužek nechodily.

kolektivní rozhovor s třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelem školy

Matka promluvila s učitelem a ten si viníky pozval k sobě do kabinetu ... všechny dívky toho skoro okamžite nechaly

napomenutí, dutky

Po nějaké době s třídní učitelkou a před celou třídou, což si myslím bylo špatné.

pohovor u ředitele

Profesorka na nižším gymnáziu se to pokoušela řešit a domluvit aktérům, ale úplně to nevyšlo - nic si z toho nedělali, zatímco jsem opakovaně končila v jejím kabinetě, protože byl nějaký problém.

řečeno učitelům i rodičům, následovně se to řešilo s rodiči aktéra

ředitelna, policie a rodiče

Tresty pro aktéry - poškoly, zavolání rodičům...

Třídní učitelka zprvu vynadala mě, že jsem nešla za ní a neřešilo se to jen ve třídě ale, že jsem šla rovnou za ředitelem ale v tu dobu tam byla už i jeden můj spolužák, který se rozhodl zakročit. Potom tedy promlouvání do duše všem zúčastněným, neustálé chození za výchovnou poradkyní, pozvání rodičů do školy a potom vlastně nijak.. přístup nebyl zrovna dobrý.

V momentě, kdy došlo k vydírání a fyzickému napadání, jsem si opět stěžovala u učitelů. Naše učitelka nám následně ve třídě řekla něco ve stylu "toto je šikana a to se nesmí", ale ve sktuečnosti se nic nevyřešilo a vše pokračovalo i nadále.

Zakročili rodiče

14. Pokud se pamatujete, zkuste prosím popsat, jak celá věc dopadla.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Peníze se mi nevrátili, ale dotyčný přestal.

aktéři dostali dvojky z chovani

aktéři se šikanou nepřestavy,a el v pozdějším věku šikana skoro vymizela

Dívky s tím přestaly poté co s nimi mluvil učitel. Tak nějak jsem pak našla dostatek vnitřní síly a začala si více věřit a už se to nikdy neopakovalo

Dopadla dobře. Otec jel k nim domů si to s sjejich rodiči vysvětlit.

fyzickou silou učiněna přítrž

jednoho šikanistu jsem zmlátila

kladně, nakonec se báli oni mě (spíše mého taťky, který s nimi vedl "rozhovor")

Na přelomu osmé a deváté třídy to vyšumělo. Agresoři zřejmě trochu dospěli a neměli už nutkání zabíjet nudu takovým nechutným povyražením. Asi se u nich taky konečně rozvinula trocha empatie, takže už neplýtvali energii na to, ničit někoho jen proto, že je jiný. Byla jsem dál dobrovolně bokem kolektivu, ale už mě nechali žít.

Na SŠ se to uklidnilo

nástupem na střední na tu jsem šla co nejdál od zš

Nějak to vyšumělo, definitivně až ukončením ZŠ

Nijak

Nijak ... Odešla jsem na jinou školu a agresorům jsem se snažila vyhýbat, ale agresoři si mě stejně našli a celá věc pokračuje prakticky dodneška (i když dnes se jedná spíše o náhodné incidenty)

Odešel jsem ze školy a usoudil jsem, že jsem natolik slušně vychovaný, než abych se za chování šikanujícím nějak mstil. Neklesnu na jejich úroveň.

Odešla jsem na jinou školu.

Odchodem ze školy

Po skončení školy mám klid.

Přešla jsem na jinou školu. a pak po roce na nové škole se rozdělovaly třídy a už to bylo ok.

Skončila škola, skončila šikana.

Skončilo to tím, kdy se na mě pokusily shodit kráděž mobilu. Paní učitelka zasáhla a nakázala oběma holkám, aby už a kroužek nechodily.

Spolužáci pochopili mojí situaci, proč jsem v dětském domově a postupně se začali přidávat na mojí stranu do té doby než hlavní aktéři přestali.

Šikanu jsem tvrdohlavě snášela, dokud neodezněla. Nezměnila jsem své chování při hodině (vždy jsem komunikovala s učitelem, odpovídala na otázky a ozývala se ohledně nejasností), udržela jsem si dobré známky. Do konce studia panovalo mezi jádrem našeho kolektivu a mnou nevyslovené napětí.

už nevím

Vše na nějakou chvíli po "řešení" utichlo. Ale asi jen na měsíc. Pak to začalo v mírnější formě znovu, ale jelikož byl konec roku, už jsem to vydržela a moc neřešila. Další rok jsem nastoupila do nižšího ročníku a je stále potkávala. Jejich nemístné poznámky mne však pronásledovaly jejich celou dobu studia, dokud neodešli.

zklidnění aktérů

ZŠ skončila a s ní i šikana

15. Poznamenalo vás setkání s šikanou ve vašem budoucím životě? Pokud ano, uveďte jak.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano a myslím že následky budou trvalé. Sebevědomí na nule, deprese, problémy s navazováním vztahů - a hlavně jsem si odnesla celkem výraznou nedůveru k autoritám všeho druhu a zejména pak učitelům a mám strach, že až budou mé děti navštěvovat školu, nebudu schopna s nimi spolupracovat a budu je stále vnímat jako "nepřátele"

Ano a řekla bych že díly tomu jsem dnes mnohem sebevědomější, nebojím se mít jiný názor než všichni ostatní a jdu si za svým :-) více si věřím. Tak nějak mě ten incident nakopnul kupředu :-)

ano bojím se mužů, špatně komunikuji s vrstevníky

ano stal se ez mne hajzl

ano, dávám si větší pozor na přátele a hned na počátky šikany upozorňuji

Ano, nesnáším společnost, měla jsem anorexii, potýkám se s bulimií

Ano, poznamenalo. Nejdříve jsem z toho byla velmi špatná. Docházela jsem hodně dlouho k psycholožce, protože jsem to nezvládala, bála se tam znovu jít ale nakonec mne to asi i posílilo.

Ano, v oblasti sebedůvěry, nějakou dobu po tom i vztahů obecně

Ano, vůči šikaně v mém okolí jsme obezřetnější

Ano,nízké sebevědomí a neschopnost dokončit jakoukoli školu,plus antidepresiva...a léky na psychiku.

Ano,strach z větší skupiny lidí, příchodem do kolektivu,kde se všichni již znají.

Ano.

Ano. Nevěřím lidem, většina kolektivních aktivit se mi hnusí, nerada komunikuji s lidmi, nevěřím ve své schopnosti, i v příjemné společnosti jsem dříve než ostatní rozladěná a vyčerpaná a chci zpátky do klidu své ulity. Sním o zaměstnání, kde bych nemusela s nikým komunikovat a udržovat mezilidské vztahy.

jsem zásadně proti; je to prosté hloupé, jako sami aktéři

Mé volnočasové aktivity jsou všechny samotářské, a to z více důvodů, ale jeden z nich je, že jsem na střední hledala seberealizaci v sólo aktivitách. Naučila jsem se hledat přívětivou komunitu jinde, například ve fandomech věcí, které mám ráda, a s těmi se dodnes scházím a kamarádím. Jsem dost nedůvěřivá vůči lidem, kteří se se mnou chtějí skamarádit a nebo mě sbalit. Jsem obrněná vůči urážkám.

Možná ano, možná ne.

ne

ne

Ne

ne

Ne, jedině pozitivně - vyhrála jsem a to mě posílilo.

Nedokážu navázat vztah s vrstevníkem, nechci vlastní děti aby je nepotkalo totéž.

nedůvěra k lidem, ostýchavost, snížené sebevědomí

nepříjemné vzpomínky

Poměrně dlouho jsem nebyla schopná promluvit na více než jednoho člověka, doteď se necítím dobře tam, kde je moc lidí. A dodnes mám skrytou vnitřní obavu, že "co mi zase kdo udělá", když přijdu do neznámého prostředí mezi neznámé lidi.

Popravdě myslím, že ano. A kupodivu relativně kladně - jsem sice emocionální mrzák, který není schopný hlubších citů, ale odloučení od společnosti mi dalo spoustu prostoru věnovat se svému nitru a tak se ze mě stal člověk na vyšší intelektuální úrovni než mí vrstevníci.

snížení sebevědomí

Uvědomil jsem si, že jsem slušný člověk.

Uvědomila jsem si sílu slova!

Změnila jsem se radikálně, ale až vlivem střední školy. Zážitky základní školy beru jako varování toho, co se stane, když nebudu silnou osobností, když nebudu o své místo za každou cenu bojovat.

16. Máte ještě něco, co byste chtěli k tomuto tématu dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jen, že by nebylo od věci aby se víc zaměřovali ve školách na učitele aby si s tím věděli rady a když se takový problém vyskytne aby jejich první reakce nebyla na oběť negativní. To opravdu na důvěře k nim nepřidá.

Mít oběť bez sebevědomí je rána pod pás pro oběť.

ne

ne

ne

nešikanujte!

Obávám se, že šikana nelze úplně vymýtit. Sklon najít pro zábavu si obětního beránka je v lidské povaze asi napevno zakořeněný. Velice snadno vzniká a léčit zasažený kolektiv je intenzivní práce na dlouhé měsíce. Jediné, co by snad ulehčilo život těm, co se ve škole necítí bezpečně, a co jsem si ty roky přála, by byl nějaký bezpečný azyl, kde si lze bez neustálého napadání alespoň sednout a číst si.

rodiče šikanujících dětí je kryjí, nepotrestají

šikana ve škole byla mojím druhým setkáním s šikanou (1.šikanu - fyzickou i psychickou jsem zažila doma a tak mám nízké seběvědomí)

Šikanovaná jsem byla pouze kvůli tomu, že jsem silně introvertní a nekomunikativní.

Škola(ředitel,třídní učitelka) mi vůbec nepomohla. Tím,že dá profesor přednášku na toto téma ve své hodině nic neřeší.

Velkou roli s problémem šikany má učitel. Může ji zastavit a týranému dítěti pomoct, nebo to může ignorovat, jako v mém případě, a to bych nepřála nikomu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Se šikanou jsem se setkal/a na...

  • odpověď Základní škole:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pokud jste byl/a svěděk, zakročil/a jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Setkal/a jste se během svých studií se šikanou?

4. Pokud jste se s šikanou nesetkali, následující otázky už nevyplňujte a klikněte na "ODESLAT DOTAZNÍK".

5. Se šikanou jsem se setkal/a na...

6. Byl jsem...

8. Pokud jste byl/a svěděk, zakročil/a jste?

11. O jaký typ šikany se jednalo?

12. Řešilo se to nějak?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Setkal/a jste se během svých studií se šikanou?

4. Pokud jste se s šikanou nesetkali, následující otázky už nevyplňujte a klikněte na "ODESLAT DOTAZNÍK".

5. Se šikanou jsem se setkal/a na...

6. Byl jsem...

8. Pokud jste byl/a svěděk, zakročil/a jste?

11. O jaký typ šikany se jednalo?

12. Řešilo se to nějak?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, J.Dotazník na téma - Šikana (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-na-tema-sikana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.