Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova

Výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Šišmová
Šetření:12. 11. 2014 - 19. 11. 2014
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.38:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku. Informace potřebuji ke zpacování seminární práce. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Je výchova přínos, nebo přítěž pro člověka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

práce polidštila opici

Přijde na to, co si představujete pod pojmem výchova... a zda člověkem rozumíte vychovávajícího nebo pro vychovávaného. Dobrá výchova je pro vychovávaného přínos a pro vychovávajícího nikoliv přítěž, ale náročný proces zatížený značnou zodpovědností a strachem, že i přes veškerou snahu je výsledek nejistý.

Přínos

přínos

Vyrůst jako dříví v lese bez jakékoli informace? Snad bych se cítila tak nějak lehce.

Ze strany dítěte i rodiče přínos.

2. Jaká je podstata výchovy v lidském bytí a žití?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a v blití

Podle výchovy se formuje povaha, chování a adaptace ve společnosti.

Rychlé přizpůsobení člověka na soužití s ostatními a chování ve společnosti

Výchova je prostředkem k socializaci jedince.

Výchova nám předkládá pravidla chování.

Zcela zásadní, formuje člověka od malička - rodina, později vlivy škola, různé organizace - sport, skaut..., a také parta kamarádů...

3. Existuje nějaká ,,pra" výchova?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, vycházející z instinktů ''pralidí''.

nerozumím zcela přesně, ale možná jde o nějaké základní a neměnné principy

Nevím.

prazská

To netuším. Neohrožuj mě a neštvi mě nebo to schytáš?

Výchova se mění v závislosti na technologiích obklopujících nás i třeba podle státního zřízení

4. Existuje nějaké ,,výchovné jsoucno", ze kterého vše vychází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

existuje výchovné hovno

Je to předávání zkušeností - jak je pro člověka výhodné se ve společnosti chovat

něco jako standard dobrého vychování

Nevím.

Nevím.

Výchovné jsoucno si neumím představit.

5. Příroda je plná přeměn. Jak je to s výchovou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

S vývojem lidstva se silně představa právě toho co se skrývá pod pojmem dobré vychování

výchova je plná proher

Výchova mění pohled člověka na svět... nevím, jak mám tuhle otázku chápat

Výchova není plná přeměn, spíš prochází určitým vývojem (jak u konkrétního jedince, tak v kontextu určité společnosti, doby apod.).

Výchova se mění, ale nebude nikdy zničena. Co není "in" teď, bude "in" později.

Způsob výchovy se mění se společností.

6. Co je příčinou toho, že je výchova komplexní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

když jsou zahrnuty všecny stránky lidské osobnosti

Komplexní? Jako že je všudypřítomná? NIkdo žijící ve společnosti nemůže uniknout?

komplexy

Nemyslím si, že to, že je výchova komplexní má nejakou příčinu, ale má to jistě nějaké důvody. Také si nemyslím, že každá výchova je komplexní, nicméně bychom se o to měli alespoň snažit.

Rozvinutost lidských povah.

Zas tak komplexní není, pokrývá prostě to, s čím se běžně v životě setkáme a díky výchově víme, jak reagovat

7. Co způsobuje tuto komplexnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Co způsobilo to, že máte tak špatně zvolené otázky?

Její společenský původ? Fakt jsem nestudovala pedagogiku na VŠ.

Když se dítě chová nevhodně, je upozorněno - postupně si tak projde všemi možnými situacemi a je to?

lidská blbost

Lidské vlastnosti.

viz předchozí

8. Proč je výchova k hodnotám tak náročná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Myslíte-li tím, proč výchova klade velký důraz na hodnoty...pak to asi bude dáno důležitostí hodnot jako takových.

Podstatou výchovy je, že určuje vztah k hodnotám.

Protože okolní svět útočí opakem

protože penize jdou těžko vydělat

Protože se výchova snaží dosáhnout všeho co nejlépe a nejsprávněji.

Výchova člověka učí jak se má chovat - neučí proč se tak má chovat, na to si už každý musí přijít sám. Učit hodnoty ani není žádoucí - viz přenos náboženství z generace na generaci, aniž by vůbec chápali, proč něčemu takovému vůbec věří, ale mají v hlavách natlučeno, že to tak prostě musí být.

9. Jak může výchova změnit svět a myšlení lidí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

k bolševizmu

Můžeme ostatní s pro nás abnormální výchovou vyčleňovat, následně ubližovat, napadat...války etc.

Nó, nejaktivnější vychovatelé dneška jsou myslím reklamní tvůrci. Jestli změní svět?

Snadno. Děti jsou ovlivnitelné a pokud něco přijímají pořád, neradi to potom mění (znovu viz náboženství).

Výchova má jistě vliv a myšlení člověka, nicméně připisovat jí přímý vliv na proměnu světa je přinejmenším velmi jednoduché.

zásadně, ale bohužel ne všichni jsou vychovávání ke stejným honotám

10. Existuje vnitřní (implicitní) výchova?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, každý se sebeovládá, tudíž musí vycházet z vnitřní výchovy.

Ano.

ne

Nevím, co se tím pojmem myslí, ale asi to neexistuje, když ani google pořádně nic nenašel.

Od určitého věku jistě dochází k určité autoregulaci

Sebevýchova? Jako že je člověk ochoten přemýšlet, jestli jedná správně a změnit názor, změnit své jednání? Záleží na tom, jestli to chcete tak nazývat.

11. Existuje přirozená výchova?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Jako že vychovávám aniž bych chtěla? Ano.

k přirození

Nevím.

Tento pojem jsem si našel, takže asi existuje

To je pojmologická otázka, každý si myslí, že vyvchovává podle přirozených zásad...

12. Je výchova vrozená jako součást dědičné genetické informace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Částečně ano, ale jen u jednoduchých pudových aktů - viz výzkum s přenosem strachu z určitého zápachu přes několik generací myší.

genitální informace

Ne.

Ne.

to jsou dvě odlišné věci

Vrozené jsou instinkty. Vrozené jsou fyzické a povahové vlastnosti (do určité míry). Výchova je společenské působení.

13. Bude existovat výchova, když člověk umře?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

??? to snad nemyslíte vážně

ano

Ano, pokud zůstanou živočichové.

Nerozumím otázce.

Tak tuhle otázku už vůbec nechápu. Když zemře jednotlivec, tak společnost samozřejmě nepřestane vychovávat své děti. A když vymřou všichni, pak asi výchova, jako všechny abstraktní pojmy a lidské aktivity, jakoby zaniknou = nebudou se provozovat. Nebo to je snad, jestli i v mrtvém mozku zůstává stopa po výchově? Asi ano, ale mozek bez kyslíku se rychle ničí, takže ne na moc dlouho.

Záleží, jestli věříte na duchy, anděly, čerty atd.

14. Může člověk žít sám nebo musí být součástí ,,stáda"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Jistě může člověk žít sám, ale není k tomu většina lidí dnes psychicky uzpůsobena

Může, jen si musí všechno zajistit sám - viz uzavřené komunity ve středověku, celou svou snahu musí soustředit na přežití a mohou zapomenout na volnočasové aktivity nebo vzdělání. V dnešní době si nemusím vůbec nic vypěstovat a přesto se najím - jen se očekává, že na oplátku i já něco společnosti pomůžu vyprodukovat zase pro ostatní.

na samotce

No, musí. Ať už ve středu nebo na okraji.

Od určitého věku člověk může žít sám, je-li schopen sám uspokojit své potřeby.

15. Co přichází dříve? Výchova nebo cíle výchovy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Co bylo dřív? Vejce nebo slepice?

Něco jako vejce nebo slepice...

Nejdříve cíle, i když je většina třeba nemá ujasněné - vždycky jde o to, pozměnit člověka, aby byl úspěšnější v dané společnosti.

Nesmyslná otázka.

průjem

Slepice nebo vejce?

16. Jaká výchova zabezpečí dobrý život?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nijak

Podporující udržování víry a odpovědnosti vůči sobě i okolí.

Ta, která připraví člověka do aktuální společnosti, aby nebyl společností zlikvidován.

Výchova, která dá základ, ale zbytek nechá na vlastním zhodnocení člověka.

žádná, to je souhra mnoha okolností, dobrá výchova je jen předpokladem pro lepší řešení situací

Žádná.

17. Jaké vlastnosti má výchova?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi spoustu - co já vím, jak si to někdo roztřídil.

Nevím.

Ovlivňující, konfliktní, důležitá, běžná...

sračky

to už jde mimo

Výchova nemá vlastnosti.

18. Má výchova nějaký ,,vnitřní systém"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

Asi má - jako každý pojem - nějakou základní kostru...

hodné sraček

Nevím.

Nevím.

Rozpoznat správné od špatného, dosáhnout nejlepšího stupně.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šišmová, E.Výchova (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-na-tema-vychova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.