Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník na zjištění povědomí spotřebitelů o ochraně svých práv

Dotazník na zjištění povědomí spotřebitelů o ochraně svých práv

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Gutwirthová
Šetření:22. 10. 2011 - 11. 11. 2011
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spotřebitelé, jsem studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě. Dovoluji si Váš požádat o vyplnění všech údajů v níže uvedeném dotazníku, který se týká vybraných problémů v oblasti ochrany spotřebitele. Dotazník je anonymní a nezabere Vám déle než 10 minut. Tyto informace budou objektivně zpracovány do mé diplomové práce. Předem děkuji Renata Gutwirthová.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o svých právech jako spotřebitel = kupující výrobky a služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8746,03 %46,03 %  
ano7338,62 %38,62 %  
nevím2915,34 %15,34 %  

Graf

2. Odkud získáváte aktuální informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet10153,44 %53,44 %  
rádio, TV3317,46 %17,46 %  
tisk, knihy2915,34 %15,34 %  
ve škole136,88 %6,88 %  
od známých115,82 %5,82 %  
jiná možnost21,06 %1,06 %  

Graf

3. Věděl/a jste, že prodávající - podnikatel je povinen na základě Vaší žádosti předvést výrobek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13370,37 %70,37 %  
ne5629,63 %29,63 %  

Graf

4. Prodávající musí zajistit, aby prodávané výrobky byly označeny: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
označením výrobce16788,36 %88,36 %  
údaji o složení materiálu15883,6 %83,6 %  
názvem výrobku15380,95 %80,95 %  
údaji o hmotnosti11962,96 %62,96 %  

Graf

5. Myslíte si, že prodávající má povinnost vystavit záruční list?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15582,01 %82,01 %  
ne3417,99 %17,99 %  

Graf

6. Záruční list

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je povinným dokladem, který spotřebitel potřebuje k uplatnění svého práva z odpovědnosti za vady (reklamace)12666,67 %66,67 %  
není povinným dokladem, který spotřebitel potřebuje k uplatnění svého práva z odpovědnosti za vady (reklamace)6333,33 %33,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že bez původního obalu Vám nemůže být přijata reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, může být přijata11962,96 %62,96 %  
ano, nemůže být přijata7037,04 %37,04 %  

Graf

8. Výrobek, který jste si koupili u prodávajícího, musíte reklamovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kterékoli provozovně prodávajícího14275,13 %75,13 %  
pouze v provozovně, ve které jste výrobek koupili4724,87 %24,87 %  

Graf

9. Do kolika dnů musí být odstraněna vada na výrobku od uplatnění reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 dnů18798,94 %98,94 %  
do 15 dnů10,53 %0,53 %  
do 10 dnů10,53 %0,53 %  

Graf

10. Uplatnili jste své právo na reklamaci služby či produktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14978,84 %78,84 %  
ne4021,16 %21,16 %  

Graf

11. Umíte si poradit s nepříjemnými situacemi a reklamacemi služeb a výrobků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13772,49 %72,49 %  
ne5227,51 %27,51 %  

Graf

12. Víte, které Ministerstvo České republiky zřizuje dozorový orgán - Českou obchodní inspekci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo průmyslu a obchodu6232,8 %32,8 %  
nevím3518,52 %18,52 %  
MPO136,88 %6,88 %  
NE136,88 %6,88 %  
Ministerstvo zemědělství63,17 %3,17 %  
Průmyslu a obchodu52,65 %2,65 %  
ano52,65 %2,65 %  
Ministerstvo obchodu52,65 %2,65 %  
OBCHODU42,12 %2,12 %  
průmyslu31,59 %1,59 %  
ostatní odpovědi obchodu a průmyslu
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obchodu a služeb
ministerstvo pro místní rozvoj
průmyslu a obchodu a nebo financí
ministersrvo průmyslu
MF
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu a ochodu
minsterstvo průmyslu a obchodu
sociálních věcí
ministerstvo práv ..?
Min.průmyslu a obchodu
nn
ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
Ministerstvo obchodu?
Ministersvo obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu
ministerstvo průmyslu...
Ministerstvo Hospodářství
Ministerstvo průmyslu a obchodu?
pro místní rozvoj
minyserstvo průmyslu
Ministertvo zemědělství
Min fin
ministertvo financi
ministerstvo vnitra?
školství
min. obchodu
Ministerstvo obchodu a průmyslu
Ministertsvo průmyslu a obchodu
obchodu a průmyslu?
3820,11 %20,11 % 

Graf

13. Česká obchodní inspekce: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontroluje, zda nedochází ke klamání spotřebitele15682,54 %82,54 %  
kontroluje podmínky k zabezpečení jakosti zboží14174,6 %74,6 %  
kontroluje, zda se při prodeji používají ověřená měřidla11259,26 %59,26 %  
kontroluje potraviny, pokrmy a tabákové výrobky11158,73 %58,73 %  

Graf

14. Myslíte si, že Česká obchodní inspekce má pravomoc k tomu, aby rozhodla o problému spotřebitele s podnikatelem, který odmítá vyřídit reklamaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12465,61 %65,61 %  
ne6534,39 %34,39 %  

Graf

15. Znáte dozorový orgán - Česká obchodní inspekce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13973,54 %73,54 %  
ne5026,46 %26,46 %  

Graf

16. Obrátili jste se někdy se svou stížností na Českou obchodní inspekci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18396,83 %96,83 %  
ano63,17 %3,17 %  

Graf

17. Čeho se Vaše stížnost týkala? A za jak dlouho byla Vaše stížnost vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

----

-----------------

...

...zatím jsem neměla stížnost na ČOI...

0

0

bez odpovědi

bez stížnosti

boty, 3 měsíce, prý jsem je špatně nosila

doposud jsem si nestěžovala

Dosud jsem neměla důvod se na ČOI obracet.

Ještě jsem se na ČOI se žádnou stížností neobrátila.

ke stížnosti nedošlo

Mobilního telefonu - cca do deseti dnů.

na Ceskou obchodni inspekci jsem se neobracel, proto se niceho stiznost netykala

na Českou obchodní inspekci jsem se zatím neobrátila

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE, měla by to být nepovinná otázka. 18. to samé

nebyla stížnost

nebyla stížnost - dal bych příště jako nepovinnou otázku

nedala jsem stížnost

nedaval jsem stiznost - tedy i u otazky cislo 18. je ma odpoved irelevantni!

Nemám zkušenost

nemám zkušenost

nemám zkušenost

Nemám zkušenost

nemám zkušenosti s českou obchodní inspekcí

neměla jsem stížnost

Neměla jsem žádnou stížnost

neobracela jsem se na COI, tudiz nemuzu odpoved na otazku c.18. Jelikoz to po me pc vyzaduje dam odpoved - kladne

neobrátil

Neobrátil

NEOBRÁTILA

neobrátila

neobrátila

neobratila jsem se na COI

neobrátila jsem se na ČOI

neobrátila jsem se na ČOI, při zodpovězení otázky 16 odpovědí ne, by měly být otázky 17 a 18 nepovinné

Neobrátila jsem se na ČOI!!!!! A zkušenosti nemám žádné - viz. ot. č. 18!!!

NEobrátila jsem se, máte zde chybu, tudíž i další otázka je irelevantní:-)

Neobrátila jsem se. Takže ani na další otázku nemůžu odpovědět.

nepodal jsem žádnou stížnost

nepodala jsem žádnou stížnost

Nepodával jsem stížnost.

nepodávala jsem stížnost

nepodávala jsem stížnost

NEPODÁVALA JSEM STÍŽNOST !!!!!

nerozumím otázce. Na ČOI jsem se nikdy neobracel

neřešila jsem

nestěžoval jsem si

nestěžovala jsem si

nestěžovala jsem si

nestěžovala jsem si

Nestěžovala jsem si prozatím.

Nestěžovala jsem si!

nestěžovala jsem si.

Nestěžovala jsem si. Takže ani řešena nebyla.

netýkala

Neuplatnila jsem stížnost /viz předchozí odpověď/

Neuznána reklamace - dotaz na vyjádření obchodníka k zamítavému výroku - odpověď přišla během max 2 dnů

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic jsem nevyřizovala

nic nevyřizováno

niceho

Ničeho

Ničeho

ničeho

ničeho

Ničeho

Ničeho

ničeho

ničeho

ničeho

ničeho

ničeho

ničeho

ničeho

ničeho nestěžovala jsem si

ničeho, o. č.18 nemá být vyplněna

nikdy

nikdy

nikdy jsem se neobrátila na ČOI se stížností

nikdy jsem se s tím nesetkala

notebook, 3 týdny

Odstoupení od smlouvy. Několik dnů.

Pokud v otázce 16. odpovím NE, tak nemohu v otázce 17. odpovědět na to, čeho se moje stížnost týkala! Tato otázka nemůže být povinná. Zrovna tak nelze odpovědět povinně na otázku 18. Nelze vybrat kladnou ani zápornou odpověď, když jsem se nikdy na obchodní inspekci neobrátila.

pouze reklamace

Prodávající odmítl vyřídit stížnost na vadnou obuv. Cca 20 dní.

předchozí odpověď zněla NE.....

radio s kazetakem

reklamace

Reklamace bot

reklamace bot, trvala měsíc reklamace vysavače, 2x pokaždé trvala 3 týdny

reklamace bot, vrácení peněz

Reklamace oblečení. Vyřízena na místě.

Reklamace obuvi.Doba trvání vyřízení reklamace cca 3týdny.

reklamace značkové obuvi a jindy kabelky - asi 2 měsíce, už nevím, je to dávno. Nevím, ale bylo to vyřízeno kladně a to mi stačilo.

Rozlepené boty u Bati,byly vráceny peníze.

S ničím jsem se na ČOI neobrátila.

stížnost jsem nepodávala

stížnost na ČOI jsem nikdy nepodala

V internetovém obchodě jsem objednala objektiv - poslali jiný typ, spletli se. Požadovaný typ objektivu neměli, vrátili mi peníze - ale jenom za objektiv, poštovné mi nevrátili.

vadné klavesnice na mobilním telefonu. 2 dny

vady zakoupeného zboží a byla vyřízena dle prodejce. U některého do týdne, u jiného do 30 dnů

Viz ot. 16: na ČOI jsem se nikdy neobracela se svou stížností.

Vulgární chování personálu v restauraci

Výrobek neplnil svou funkci. Reklamace vyřešena vrácením peněz za cca 14 dní.

x

Zatim jsem nemel problem s reklamaci.

zatím jsem neměla žádnou stížnost

Zatím jsem žádnou stížnost nepodávala.

žádnou stížnost jsem nepodávala

Žádnou stížnost jsem nepodala.

žádnou stížnost jsem nepodávala

Žádnou stížnost jsem nepodávala.

18. Vaše zkušenosti s jednáním a vyjádřením České obchodní inspekce jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladné16788,36 %88,36 %  
záporné2211,64 %11,64 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12365,08 %65,08 %  
muž6634,92 %34,92 %  

Graf

20. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let7037,04 %37,04 %  
36 - 45 let4925,93 %25,93 %  
do 25 let4925,93 %25,93 %  
46 - 55 let2111,11 %11,11 %  

Graf

21. Jaký je průměrný hrubý příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 30 000 - 50 000 Kč8746,03 %46,03 %  
od 15 000 - 30 000 Kč5126,98 %26,98 %  
od 50 000 - 75 000 Kč2312,17 %12,17 %  
do 15 000 Kč2312,17 %12,17 %  
od 75 000 - 100 000 Kč42,12 %2,12 %  
100 000 Kč a více10,53 %0,53 %  

Graf

22. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou8243,39 %43,39 %  
vysokoškolské8042,33 %42,33 %  
vyšši odborné157,94 %7,94 %  
vyučen/a115,82 %5,82 %  
základní10,53 %0,53 %  

Graf

23. Současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnance v soukromém sektoru8343,92 %43,92 %  
student4121,69 %21,69 %  
státní zaměstnanec3216,93 %16,93 %  
podnikatel2010,58 %10,58 %  
mateřská dovolená115,82 %5,82 %  
nezaměstnaný21,06 %1,06 %  

Graf

24. Z jakého okresu pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český Krumlov6031,75 %31,75 %  
České Budějovice4523,81 %23,81 %  
Praha147,41 %7,41 %  
jihočeský63,17 %3,17 %  
brno42,12 %2,12 %  
Strakonice31,59 %1,59 %  
Tábor31,59 %1,59 %  
3810131,59 %1,59 %  
Louny21,06 %1,06 %  
Benešov21,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi mělník
ČB
hl.m.Praha
přerov
Prachatice
Ostrava
Klatovy
Jindřichův Hradec
Olomouc
Jihomoravský kraj.
Jihoceskeho
Vsetín
jihočeský kraj
ČK
Jižní Čechy
Česko Budějovice
Pelhřimov
Ústí nad Orlicí
Mladoboleslavsko
středočeský kraj
Olomoucký kraj
ČESKOBUDĚJOVICKO
jindřichohradecký
ms
Plzeň- město
okres Český Krumlov
Náchod
Třebíč
Moravskoslezský kraj
olomoucký
Most
Písek
Karlovy Vary
Praha 4
Chrudim
-
Brno - město
Vyškov
pocházím z okresu Opava,ale už 20 let tam nebydlím
Teplice
jeseník
4724,87 %24,87 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že bez původního obalu Vám nemůže být přijata reklamace?

 • odpověď ne, může být přijata:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15 000 Kč na otázku 21. Jaký je průměrný hrubý příjem Vaší domácnosti?

19. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých na otázku 2. Odkud získáváte aktuální informace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřská dovolená na otázku 23. Současná ekonomická aktivita

20. Věk

 • odpověď 26 - 35 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřská dovolená na otázku 23. Současná ekonomická aktivita
 • odpověď do 25 let:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 23. Současná ekonomická aktivita

22. Vzdělání

 • odpověď vysokoškolské:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi MPO na otázku 12. Víte, které Ministerstvo České republiky zřizuje dozorový orgán - Českou obchodní inspekci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o svých právech jako spotřebitel = kupující výrobky a služby?

2. Odkud získáváte aktuální informace?

3. Věděl/a jste, že prodávající - podnikatel je povinen na základě Vaší žádosti předvést výrobek?

4. Prodávající musí zajistit, aby prodávané výrobky byly označeny: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

5. Myslíte si, že prodávající má povinnost vystavit záruční list?

6. Záruční list

7. Myslíte si, že bez původního obalu Vám nemůže být přijata reklamace?

8. Výrobek, který jste si koupili u prodávajícího, musíte reklamovat:

9. Do kolika dnů musí být odstraněna vada na výrobku od uplatnění reklamace?

10. Uplatnili jste své právo na reklamaci služby či produktu?

11. Umíte si poradit s nepříjemnými situacemi a reklamacemi služeb a výrobků?

12. Víte, které Ministerstvo České republiky zřizuje dozorový orgán - Českou obchodní inspekci?

13. Česká obchodní inspekce: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

14. Myslíte si, že Česká obchodní inspekce má pravomoc k tomu, aby rozhodla o problému spotřebitele s podnikatelem, který odmítá vyřídit reklamaci?

15. Znáte dozorový orgán - Česká obchodní inspekce?

16. Obrátili jste se někdy se svou stížností na Českou obchodní inspekci?

17. Čeho se Vaše stížnost týkala? A za jak dlouho byla Vaše stížnost vyřízena?

18. Vaše zkušenosti s jednáním a vyjádřením České obchodní inspekce jsou:

19. Pohlaví

20. Věk

21. Jaký je průměrný hrubý příjem Vaší domácnosti?

22. Vzdělání

23. Současná ekonomická aktivita

24. Z jakého okresu pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o svých právech jako spotřebitel = kupující výrobky a služby?

2. Odkud získáváte aktuální informace?

3. Věděl/a jste, že prodávající - podnikatel je povinen na základě Vaší žádosti předvést výrobek?

4. Prodávající musí zajistit, aby prodávané výrobky byly označeny: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

5. Myslíte si, že prodávající má povinnost vystavit záruční list?

6. Záruční list

7. Myslíte si, že bez původního obalu Vám nemůže být přijata reklamace?

8. Výrobek, který jste si koupili u prodávajícího, musíte reklamovat:

9. Do kolika dnů musí být odstraněna vada na výrobku od uplatnění reklamace?

10. Uplatnili jste své právo na reklamaci služby či produktu?

11. Umíte si poradit s nepříjemnými situacemi a reklamacemi služeb a výrobků?

12. Víte, které Ministerstvo České republiky zřizuje dozorový orgán - Českou obchodní inspekci?

13. Česká obchodní inspekce: (zaškrtněte pravdivé odpovědi)

14. Myslíte si, že Česká obchodní inspekce má pravomoc k tomu, aby rozhodla o problému spotřebitele s podnikatelem, který odmítá vyřídit reklamaci?

15. Znáte dozorový orgán - Česká obchodní inspekce?

16. Obrátili jste se někdy se svou stížností na Českou obchodní inspekci?

17. Čeho se Vaše stížnost týkala? A za jak dlouho byla Vaše stížnost vyřízena?

18. Vaše zkušenosti s jednáním a vyjádřením České obchodní inspekce jsou:

19. Pohlaví

20. Věk

21. Jaký je průměrný hrubý příjem Vaší domácnosti?

22. Vzdělání

23. Současná ekonomická aktivita

24. Z jakého okresu pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gutwirthová, R. Dotazník na zjištění povědomí spotřebitelů o ochraně svých práv (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-na-zjisteni-povedom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.