Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník o Hustopečích u Brna

Dotazník o Hustopečích u Brna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hutterová
Šetření:10. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Píši diplomovou práci na téma:

Potencionální rozvoj mikroregionu Hustopečsko,

a proto pro správnou úvahu potřebuji i Vaše názory a odpovědi.

Prosím, odpovídejte pravdivě.

Velice děkuji za Váš čas a především ochotu a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Znáte něco z historie Vaší obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, znám ji dobřeotázka č. 2, něco málo si vzpomenuotázka č. 3, nezajímám se o historiiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám ji dobře133,33 %33,33 %  
něco málo si vzpomenu133,33 %33,33 %  
nezajímám se o historii133,33 %33,33 %  

Graf

2. Napište nějákou významnou událost z historii obce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Narodila se v Hustopečích matka T.G.Masaryka, Terezie rozená Kropáčková

3. Co se Vám z historie obce zarylo do paměti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

4. Líbí se Vám vaše obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

5. Co se Vám na obci nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vinařské akce a různé společenské aktivity133,33 %33,33 %  
náměstí133,33 %33,33 %  
prostředí133,33 %33,33 %  

Graf

6. Zajišťuje zastupitelstvo dobrý chod obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotili vybavení obce? (známky jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
kultura2.3331.556
dopravní obslužnost20.667
školství1.6670.222
služby1.6670.222

Graf

8. Je v obci dostatek pracovních příležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

9. Dojiždíte za prací mimo obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

10. Dojíždíte nebo dojížděl jste za vzděláním mimo obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

11. Jste se životem v obci spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

12. Podílíte se nějak na dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podílim seotázka č. 13, Nepodílím seotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodílím se3100 %100 %  

Graf

13. Jak se podílíte na dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Co podle Vás nejvíce charakterizuje Vaši obec?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vinařství266,67 %66,67 %  
netuším133,33 %33,33 %  

Graf

15. Je něco,co byste v obci zlepšili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

infrastrukturu, kulturní vyžití

kulturní dění

Nevim

16. Jak vidíte vývoj obce do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

dobře

nevim

17. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3100 %100 %  

Graf

18. Věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25266,67 %66,67 %  
26-35 133,33 %33,33 %  

Graf

19. Dosažené vzdělání, příp. studovaná škola?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední133,33 %33,33 %  
střední odborná škola133,33 %33,33 %  
střední s maturitou133,33 %33,33 %  

Graf

20. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student266,67 %66,67 %  
nezaměstnaná133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (58,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hutterová, I.Dotazník o Hustopečích u Brna (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-o-hustopecich-u-brn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.