Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Narušování staveb mikroorganismy

Narušování staveb mikroorganismy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Vaňásková
Šetření:31. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma „Narušování povrchu staveb mikroorganismy“. Dovoluji si Vás požádat o co nejpravdivější vyplnění. Výzkum je anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním povrchu konstrukce stavby nebo její povrchové úpravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3364,71 %64,71 %  
ne1835,29 %35,29 %  

Graf

2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt2060,61 %39,22 %  
rodinný dům1545,45 %29,41 %  
chata824,24 %15,69 %  
Na všech typech13,03 %1,96 %  
Soudě podle této otázky, neměl jste v předchozí na mysli "Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním ... nebo její povrchové úpravé?" místo "Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním ... nebo její povrchovou úpravou?"13,03 %1,96 %  

Graf

3. V jakých prostorách jste znečištění lokalizovala(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvodové stěny2781,82 %52,94 %  
strop1030,3 %19,61 %  
sklep927,27 %17,65 %  
půda515,15 %9,8 %  
viz 213,03 %1,96 %  

Graf

4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vlhkostiotázka č. 6, povětrnostních vlivů (vítr, mráz)otázka č. 6, světelná intenzitaotázka č. 6, biologický činitel (řasy, mechy, lišejníky, houby)otázka č. 5, chemické složeníotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlhkosti2678,79 %50,98 %  
biologický činitel (řasy, mechy, lišejníky, houby)1648,48 %31,37 %  
povětrnostních vlivů (vítr, mráz)721,21 %13,73 %  
světelná intenzita13,03 %1,96 %  
viz 213,03 %1,96 %  

Graf

5. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním biologického původu, pak specifikujte typ organismu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plíseň2893,33 %54,9 %  
mechy516,67 %9,8 %  
lišejníky13,33 %1,96 %  

Graf

6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2781,82 %52,94 %  
ne618,18 %11,76 %  

Graf

7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [chemickýotázka č. 8, mechanickýotázka č. 10, žádnýotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemický2686,67 %50,98 %  
mechanický1240 %23,53 %  
žádný13,33 %1,96 %  

Graf

8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
savo2068,97 %39,22 %  
impregnace827,59 %15,69 %  
vápno26,9 %3,92 %  
Zatím nic13,45 %1,96 %  
desinfekce na pradlo13,45 %1,96 %  
fungispray13,45 %1,96 %  
žádný13,45 %1,96 %  
?13,45 %1,96 %  

Graf

9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zkušenost1448,28 %27,45 %  
rada odborníka827,59 %15,69 %  
ovlivnění reklamou620,69 %11,76 %  
doporuceni pratel13,45 %1,96 %  
žádný13,45 %1,96 %  
?13,45 %1,96 %  

Graf

10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?

pokud ano, napište, prosím, kolikrát

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %31,37 %  
ne1240 %23,53 %  
3310 %5,88 %  
Zatim ne13,33 %1,96 %  
ano, 3x13,33 %1,96 %  
2x13,33 %1,96 %  
Několikrát cca 513,33 %1,96 %  
3x13,33 %1,96 %  

Graf

11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2583,33 %49,02 %  
ne516,67 %9,8 %  

Graf

12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2686,67 %50,98 %  
ne413,33 %7,84 %  

Graf

13. Jaký je Váš názor na nanopřípravky a nanotechnologie. Máte s nimi zkušenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4792,16 %92,16 %  
ano47,84 %7,84 %  

Graf

14. Vyzkoušel(a) byste některý z nanopřípravků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
ne1733,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním povrchu konstrukce stavby nebo její povrchové úpravy?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi byt na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinný dům na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvodové stěny na otázku 3. V jakých prostorách jste znečištění lokalizovala(a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi strop na otázku 3. V jakých prostorách jste znečištění lokalizovala(a)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi biologický činitel (řasy, mechy, lišejníky, houby) na otázku 4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlhkosti na otázku 4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plíseň na otázku 5. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním biologického původu, pak specifikujte typ organismu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mechanický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?

4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:

 • odpověď vlhkosti:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mechanický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?

5. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním biologického původu, pak specifikujte typ organismu:

 • odpověď plíseň:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinný dům na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi byt na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?

6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mechanický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byt na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?

7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?

 • odpověď chemický:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?

8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?

 • odpověď savo:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?

11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinný dům na otázku 2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mechanický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?

12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemický na otázku 7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi savo na otázku 8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním povrchu konstrukce stavby nebo její povrchové úpravy?

2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?

3. V jakých prostorách jste znečištění lokalizovala(a)?

4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:

5. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním biologického původu, pak specifikujte typ organismu:

6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?

7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?

8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?

9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?

10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?

11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?

12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?

13. Jaký je Váš názor na nanopřípravky a nanotechnologie. Máte s nimi zkušenosti?

14. Vyzkoušel(a) byste některý z nanopřípravků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se s poškozením anebo znečištěním povrchu konstrukce stavby nebo její povrchové úpravy?

2. Pokud jste se se znečištěním setkala(a), pak v jakém typu stavby?

3. V jakých prostorách jste znečištění lokalizovala(a)?

4. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním povrchu konstrukce, pak jakého druhu bylo. Jednalo se o poškození vlivem:

5. Pokud jste se setkal(a) se znečištěním biologického původu, pak specifikujte typ organismu:

6. Řešil(a) jste odstranění znečištění nějakým vhodným způsobem?

7. Jaký způsob pro likvidaci jste použil(a)?

8. Při chemické likvidaci jste použil(a) jaký postup či preparát?

9. Při výběru přípravku jste se řídil(a) reklamou a nabídkou komerčních přípravků nebo vlastní zkušeností?

10. Musel(a) jste na zasažené ploše zásah opakovat?

11. Zaznamenal(a) jste účinnost Vámi zvoleného zásahu?

12. Použil(a) byste znovu vámi aplikovaný postup ošetření na další znečištění?

13. Jaký je Váš názor na nanopřípravky a nanotechnologie. Máte s nimi zkušenosti?

14. Vyzkoušel(a) byste některý z nanopřípravků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňásková, M.Narušování staveb mikroorganismy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-o-narusovani-staveb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.