Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník o pití alkoholických nápojů

Dotazník o pití alkoholických nápojů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Hrabica
Šetření:02. 06. 2022 - 05. 06. 2022
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Věnujte prosím chvíli vašeho času na vyplnění mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4075,47 %75,47 %  
Ne1324,53 %24,53 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - více let3056,6 %56,6 %  
26 - 30 let916,98 %16,98 %  
21 - 25 let815,09 %15,09 %  
15 - 20 let611,32 %11,32 %  

Graf

3. Jak často konzumujete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jenom příležitostně2343,4 %43,4 %  
Každý den1222,64 %22,64 %  
Nepiju1018,87 %18,87 %  
Dvakrát do týdne815,09 %15,09 %  

Graf

4. Kdo pije častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži4381,13 %81,13 %  
Ženy1018,87 %18,87 %  

Graf

5. Myslíte si, že je alkohol zdravý pro naše tělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jenom v malém množství1630,19 %30,19 %  
Ne, v žádném případě1630,19 %30,19 %  
Ne, ale někdy může pomci1528,3 %28,3 %  
Netuším47,55 %7,55 %  
Ano, samozřejmě23,77 %3,77 %  

Graf

6. Pokládáte alkohol za problém ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3056,6 %56,6 %  
Ne1324,53 %24,53 %  
Je mi to jedno1018,87 %18,87 %  

Graf

7. Kdy myslíte, že lidé začínají s alkoholem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let3158,49 %58,49 %  
10 - 15 let2037,74 %37,74 %  
21 - 25 let11,89 %1,89 %  
26 - 30 let11,89 %1,89 %  

Graf

8. Jaký alkohol preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivo1732,08 %32,08 %  
Víno1426,42 %26,42 %  
Jiné1324,53 %24,53 %  
Tvrdý alkohol916,98 %16,98 %  

Graf

9. Je ve vašem okolí osoba závislá na alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3667,92 %67,92 %  
Ano1732,08 %32,08 %  

Graf

10. Byl/a jsi někdy závislý na alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4992,45 %92,45 %  
Ano47,55 %7,55 %  

Graf

11. Líbil se vám dotazník?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2958 %54,72 %  
Ano2142 %39,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pijete alkohol?

  • odpověď Ne:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiju na otázku 3. Jak často konzumujete alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete alkohol?

2. Kolik je vám let?

3. Jak často konzumujete alkohol?

4. Kdo pije častěji?

5. Myslíte si, že je alkohol zdravý pro naše tělo?

6. Pokládáte alkohol za problém ve společnosti?

7. Kdy myslíte, že lidé začínají s alkoholem?

8. Jaký alkohol preferujete?

9. Je ve vašem okolí osoba závislá na alkoholu?

10. Byl/a jsi někdy závislý na alkoholu?

11. Líbil se vám dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete alkohol?

2. Kolik je vám let?

3. Jak často konzumujete alkohol?

4. Kdo pije častěji?

5. Myslíte si, že je alkohol zdravý pro naše tělo?

6. Pokládáte alkohol za problém ve společnosti?

7. Kdy myslíte, že lidé začínají s alkoholem?

8. Jaký alkohol preferujete?

9. Je ve vašem okolí osoba závislá na alkoholu?

10. Byl/a jsi někdy závislý na alkoholu?

11. Líbil se vám dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrabica, P.Dotazník o pití alkoholických nápojů (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://dotaznik-o-piti-alkoholickyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.