Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podomní prodej

Podomní prodej

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Koutná
Šetření:26. 03. 2014 - 03. 04. 2014
Počet respondentů:425
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí zpracování mé diplomové práce. Získané informace budou využity k formulaci doporučení pro podnikatelské subjekty a jejich rozhodování o způsobech prodeje.

Vyplnění dotazníku zabere jen pár minut a pro mne bude velkým přínosem.

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal jste se Vy, či někdo z Vašeho blízkého okolí, s podomním prodejem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, já osobně.30471,36 %71,53 %  
Ano, někdo z mého blízkého okolí.8920,89 %20,94 %  
Ne.337,75 %7,76 %  

Graf

2. Jak často se s podomními prodejci setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou až dvakrát ročně.29268,54 %68,71 %  
Vůbec.8319,48 %19,53 %  
Jednou za měsíc.378,69 %8,71 %  
Vícekrát za měsíc.143,29 %3,29 %  

Graf

3. Pociťujete v posledních dvou letech snížení frekvence návštěv podomních prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pociťuji.12930,28 %30,35 %  
Spíše pociťuji.10825,35 %25,41 %  
Ne, nepociťuji.6415,02 %15,06 %  
Nedokážu posoudit, jelikož se s nimi nesetkávám.6114,32 %14,35 %  
Spíše nepociťuji.5713,38 %13,41 %  
Množství návštěv se naopak v poslední době zvyšuje.71,64 %1,65 %  

Graf

4. Jaká bývá Vaše prvotní reakce při setkání s podomním prodejcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní.20247,42 %47,53 %  
Spíše negativní.19946,71 %46,82 %  
Spíše pozitivní.214,93 %4,94 %  
Pozitivní.40,94 %0,94 %  

Graf

5. Jaká je Vaše nejčastější reakce poté, co prodejce představí sebe, firmu a výrobek či službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zájem o výrobek či službu.25860,56 %60,71 %  
Nemohu odpovědět, prodejce kategoricky odmítám a nekomunikuji s nimi.8018,78 %18,82 %  
Nabídky mě zajímají, ale preferuji jiný typ prodeje.5212,21 %12,24 %  
Nemohu odpovědět, nemám tuto zkušenost.214,93 %4,94 %  
Občas nabídky prodejce využiji.122,82 %2,82 %  
Pravidelně nabídky prodejce využiji.30,7 %0,71 %  

Graf

6. Na čem nejvíce závisí Vaše rozhodnutí o koupi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na serióznosti prodejce, kvalitě produktu či služby.25058,69 %58,82 %  
Na základě doporučení blízkých.9121,36 %21,41 %  
Na ceně.5212,21 %12,24 %  
Na vzhledu, mluvě, komunikačních technikách a celkovém dojmu z prodejce.337,75 %7,76 %  

Graf

7. Které distribuční cesty prodeje upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenné obchody.30872,3 %72,47 %  
Nákup přes internet.11426,76 %26,82 %  
Podomní prodej.30,7 %0,71 %  
Nákup na základě telefonické nabídky.10,23 %0,24 %  

Graf

8. Měli jste Vy, nebo někdo ve Vašem okolí, tzv. absolutně negativní zkušenost s podomním prodejcem? (nátlak, manipulace, vnucování, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.23655,4 %55,53 %  
Ne.14133,1 %33,18 %  
Jsme bez jakékoli zkušenosti.4911,5 %11,53 %  

Graf

9. Jaký je Váš názor na zákazy podomního prodeje, které vydávají obce a města za úmyslem ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím s těmito zákazy.29068,08 %68,24 %  
Spíše souhlasím s těmito zákazy.11627,23 %27,29 %  
Spíše nesouhlasím s těmito zákazy.184,23 %4,24 %  
S těmito zákazy nesouhlasím, rád/a využívám tyto cesty prodeje.20,47 %0,47 %  

Graf

10. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dospívající, student.23454,93 %55,06 %  
Produktivní věk.18342,96 %43,06 %  
Senior.92,11 %2,12 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.30371,13 %71,29 %  
Muž.12328,87 %28,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak často se s podomními prodejci setkáváte?

  • odpověď Vůbec.:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 1. Setkal jste se Vy, či někdo z Vašeho blízkého okolí, s podomním prodejem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal jste se Vy, či někdo z Vašeho blízkého okolí, s podomním prodejem?

2. Jak často se s podomními prodejci setkáváte?

3. Pociťujete v posledních dvou letech snížení frekvence návštěv podomních prodejců?

4. Jaká bývá Vaše prvotní reakce při setkání s podomním prodejcem?

5. Jaká je Vaše nejčastější reakce poté, co prodejce představí sebe, firmu a výrobek či službu?

6. Na čem nejvíce závisí Vaše rozhodnutí o koupi?

7. Které distribuční cesty prodeje upřednostňujete?

8. Měli jste Vy, nebo někdo ve Vašem okolí, tzv. absolutně negativní zkušenost s podomním prodejcem? (nátlak, manipulace, vnucování, apod.)

9. Jaký je Váš názor na zákazy podomního prodeje, které vydávají obce a města za úmyslem ochrany spotřebitele?

10. Do které věkové kategorie patříte?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal jste se Vy, či někdo z Vašeho blízkého okolí, s podomním prodejem?

2. Jak často se s podomními prodejci setkáváte?

3. Pociťujete v posledních dvou letech snížení frekvence návštěv podomních prodejců?

4. Jaká bývá Vaše prvotní reakce při setkání s podomním prodejcem?

5. Jaká je Vaše nejčastější reakce poté, co prodejce představí sebe, firmu a výrobek či službu?

6. Na čem nejvíce závisí Vaše rozhodnutí o koupi?

7. Které distribuční cesty prodeje upřednostňujete?

8. Měli jste Vy, nebo někdo ve Vašem okolí, tzv. absolutně negativní zkušenost s podomním prodejcem? (nátlak, manipulace, vnucování, apod.)

9. Jaký je Váš názor na zákazy podomního prodeje, které vydávají obce a města za úmyslem ochrany spotřebitele?

10. Do které věkové kategorie patříte?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutná, M.Podomní prodej (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-o-podomnich-prodeji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.