Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník - povědomí o investicích

Dotazník - povědomí o investicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bachtíková
Šetření:26. 01. 2016 - 27. 01. 2016
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jaké povědomí o investicích obecně dotazovaní mají.

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte zkušenosti s investováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, že něco takového jako investice existuje, ale nezajímám se o ně640 %40 %  
Investuji pravidelně a zajímám se o dění na finančních trzích533,33 %33,33 %  
Neinvestuji, protože se bojím ztráty320 %20 %  
Investoval jsem v minulosti16,67 %6,67 %  

Graf

2. Co očekáváte, že Vám investice přinese

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
investici chápu jako uložené prostředky, které budou zhodnocovány a ke kterým budu mít po delším časovém horizontu přístup a budu je moci využít dle potřeby1066,67 %66,67 %  
důležité je pro mě uchování hodnot vložených finančních prostředků v delším časovém horizontu320 %20 %  
preferuji jistotu a nízké výkyvy i za cenu nižšího výnosu16,67 %6,67 %  
hlavním cílem je pro mě zisk16,67 %6,67 %  

Graf

3. Finanční trhy a situaci na nich sleduji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka kdy533,33 %33,33 %  
vůbec533,33 %33,33 %  
pravidelně533,33 %33,33 %  

Graf

4. Pokud byste se rozhodl pro investici, jakou byste volil/a cestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátil/a bych se na svého finančního poradce, pro stanovení konkrétní investiční strategie853,33 %53,33 %  
vyčetl/a bych vše potřebné na internetu a zjistila informace o spokojenosti svých známých426,67 %26,67 %  
oslovil/a bych svou banku, která by mi jistě nějaký vhodný produkt doporučila213,33 %13,33 %  
vybral/a bych si konkrétní typ investice, který mě zajímá a obrátil/a se na konkrétní subjekt, který službu nabízí16,67 %6,67 %  

Graf

5. Pokud byste se rozhodl investovat, jakou byste zvolil investovanou částku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději menší částku746,67 %46,67 %  
obrátil/a bych se na svého finančního poradce, aby mi vhodnou částku poradil426,67 %26,67 %  
polovinu svých úspor320 %20 %  
většinu svých úspor16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bachtíková, L.Dotazník - povědomí o investicích (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dotaznik-povedomi-o-investic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.