Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pracovních charakteristik

Dotazník pracovních charakteristik

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Součková
Šetření:20. 02. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:779
Počet otázek (max/průměr):35 / 34.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím vás o vyplnění dotazníku pracovních charakteristik ke své bakalářské práci v oboru psychologie. Dotazník je určen studentům a absolventům vysokých škol všech oborů a zaměření. Můžete poznat své pracovní charakteristiky a zároveň dopomoci k rozvoji testových metod, které se dnes a denně v praxi používají, a se kterými se můžete setkat i vy - například při hledání zaměstnání.

Jako poděkování za vyplnění vám nabízím zaslání vašeho osobního profilu s komentáři k vašim jednotlivým pracovním charakteristikám, včetně srovnání s ostatními.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut. Volte takové odpovědi, které Vás nejvíce vystihují. V dotazníku neexistují správné a špatné odpovědi, pouze odpovědi, které se na vás více či méně hodí.

Zpracování dat probíhá anonymně.

Předem vám děkuji za čas a energii, které tomuto dotazníku věnujete!

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student vysoké školyotázka č. 2, Absolvent vysoké školy (maximálně 1,5 roku od ukončení studia)otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student vysoké školy60577,66 %77,66 %  
Absolvent vysoké školy (maximálně 1,5 roku od ukončení studia)17422,34 %22,34 %  

Graf

2. Ročník studia*:

*V případě navazujícího studia (například magisterského) započítejte i studium předcházející.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
320533,88 %26,32 %  
411218,51 %14,38 %  
210016,53 %12,84 %  
59014,88 %11,55 %  
1426,94 %5,39 %  
6325,29 %4,11 %  
7 a více243,97 %3,08 %  

Graf

3. Obor studovaného (absolvovaného) studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenské vědy27935,82 %35,82 %  
Ekonomické obory13817,72 %17,72 %  
Technické obory10213,09 %13,09 %  
Ostatní7910,14 %10,14 %  
Přírodní vědy708,99 %8,99 %  
Lékařství607,7 %7,7 %  
Právo516,55 %6,55 %  

Graf

4. Hledání pracovního uplatnění je pro mne v současnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně aktuální27335,04 %35,04 %  
Spíše aktuální21527,6 %27,6 %  
Není aktuální14618,74 %18,74 %  
Velmi aktuální14518,61 %18,61 %  

Graf

Nyní následuje seznam výroků, které mohou popsat Váš přístup k práci. U každého výroku posuďte, do jaké míry Vás vystihuje na škále:

 

[1 - vůbec nevystihuje | 2 - spíše nevystihuje | 3 - neutrální | 4 - spíše vystihuje | 5 - úplně vystihuje].  

5. Pracovní charakteristiky [I]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Své věci udržuji v pořádku a čistotě3.7421.028
Nejsem příliš systematický člověk2.3431.16
Snad nikdy nebudu schopen (schopna) si uspořádat své záležitosti1.8770.948
Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí4.0210.916
Někdy na mne není takové spolehnutí, jaké by mělo být2.4031.232
Pokud něco slíbím, vždy to dodržím4.0280.739
Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení3.3551.044
Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů3.4681.079
Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám3.6251.034
Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat tak, abych vyřídil(a) všechny nutné záležitosti3.5761.144
Promarním mnoho času, než se pustím do práce3.1361.418
Jsem výkonný(-á) a svou práci vždy zvládnu3.780.688

Graf

V následující části zvolte vždy jeden z dvojice výroků, který Vás lépe vystihuje. I v případě, kdy si nebudete jisti, se přikloňte k tomu výroku, který je vám bližší.

6. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou filmy, které mohu vidět podruhé i potřetí, a přesto se u nich bavím.72993,58 %93,58 %  
Nemohu vystát sledování filmu, který jsem už viděl(a).506,42 %6,42 %  

Graf

7. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užívám si každodenní přítomnost svých dlouhodobých přátel.71591,78 %91,78 %  
Nebaví mne vídat stále ty samé tváře.648,22 %8,22 %  

Graf

8. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám rád(a) lidi, kteří říkají nebo činí věci jen proto, aby šokovali a naštvali druhé.63581,51 %81,51 %  
Když můžete odhadnout téměř vše, co člověk udělá nebo řekne, tak takový člověk musí být nudný.14418,49 %18,49 %  

Graf

9. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi sledovat film nebo představení, kde dovedu dopředu určit, co se stane.53568,68 %68,68 %  
Obvykle si neužiji film nebo představení, kde můžu dopředu určit, co se stane.24431,32 %31,32 %  

Graf

10. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užívám si sledování domácích videí nebo fotografií z dovolených.55270,86 %70,86 %  
Dívání se na domácí videa nebo snímky z dovolené mne nesmírně nudí.22729,14 %29,14 %  

Graf

11. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upřednostňuji přátele, kteří jsou spolehliví a předvídatelní ve svém chování.60077,02 %77,02 %  
Preferuji přátele, kteří jsou vzrušujícím způsobem nevyzpytatelní.17922,98 %22,98 %  

Graf

12. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád(a) trávím čas ve známém prostředí.56672,66 %72,66 %  
Jsem velmi neklidný(-á), když musím doma zůstat delší dobu.21327,34 %27,34 %  

Graf

13. Mám za to, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Největším společenským prohřeškem je být hrubý.67987,16 %87,16 %  
Největším společenským prohřeškem je být nudný.10012,84 %12,84 %  

Graf

14. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám rád(a) lidi, kteří se baví na úkor citů druhých lidí.39050,06 %50,06 %  
Mám rád(a) lidi, kteří dovedou být upřímní a vtipní, i když to může někoho urazit.38949,94 %49,94 %  

Graf

15. Co Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám trpělivost s hloupými a nudnými lidmi.39150,19 %50,19 %  
Na každém člověku, se kterým mluvím, najdu něco zajímavého.38849,81 %49,81 %  

Graf

Nyní Vám jsou předkládány výroky týkající se vašich pracovních charakteristik. U každého výroku označte míru, do jaké vás vystihuje.

 

Jednotlivé výroky hodnoťte na škále od [0 - vůbec nevystihuje] až po [5 - úplně vystihuje]. 

16. Pracovní charakteristiky [II]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Uspokojuje mne, když jdu se svými silami až na hranici3.1781.715
Jsem opravu hodně ctižádostivý (-á)3.1041.554
Nevadí mi pracovat, zatímco se ostatní věnují svým koníčkům a zábavě2.971.626
Se svým výkonem jsem spokojený (-á) teprve tehdy, když překonám očekávání druhých2.8771.777
Rád(a) se vystavuji náročným situacím, abych zjistil(a), jak jsem dobrý (-á)2.8331.872
I po velmi dobrých výkonech se snažím být ještě lepší3.3091.451
Stává se, že pro mnohé povinnosti zanedbám svůj osobní život2.6732.082
Je pro mne důležité, aby výše mé odměny přímo souvisela s mými výkony3.231.453
Neusiluji o dosažení těch cílů, které se ukáží jako těžce dosažitelné2.0721.589
Dávám přednost cílům, kterých můžu dosáhnout s jistotou2.7741.59
Jsem nespokojený(-á), pokud nemohu uplatnit všechny své schopnosti k dosažení nejlepšího výkonu3.0081.623
Jsem se sebou spokojený(-á) teprve tehdy, když podávám mimořádné výkony2.9041.638
Nejsem ochoten (ochotna) podstatně omezovat svůj soukromý život ve prospěch svého zaměstnání2.8061.846
Přitahují mne zvláště obtížně řešitelné problémy2.6511.709

Graf

Nyní Vám jsou předkládány výroky týkající se vašich pracovních charakteristik. U každého výroku označte míru, do jaké vás vystihuje.

 

Jednotlivé výroky hodnoťte na škále od [0 - vůbec nevystihuje] až po [5 - úplně vystihuje].

17. Pracovní charakteristiky [III]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V životě se mi už podařilo dát do pohybu hodně věcí3.0991.296
Pokud jsem s tím, co dělám, v podstatě spokojen(a), necítím potřebu hledat jinou seberealizaci3.0191.582
Někteří kolegové si myslí, že prosazuji změny za každou cenu1.6251.595
Nejsem tím pravým člověkem, když jde o to iniciovat něco nového1.9881.703
Někdy je potřeba tlumit mou aktivitu2.241.661
Když není něco v pořádku a netýká se to mne, nezasahuji do toho2.1571.588
Hůře se přizpůsobuji věcem, které by bylo potřeba změnit2.5021.79
Není pro mne podstatné, abych svou činností dosáhl(a) něčeho významného1.7781.708
Abych mohl(a) jít vlastní cestou, raději se vzdám opory druhých lidí1.9971.874
Bojuji za své přesvědčení, i když to přináší nepříjemnosti3.3351.329
Pro některé lidi jsem nepohodlný(-á) svými odlišnými názory2.7232.118
V myšlenkách si rád(a) pohrávám s abstraktními nápady3.3921.889

Graf

Nyní Vám jsou předkládány výroky týkající se vašich pracovních charakteristik. U každého výroku označte míru, do jaké vás vystihuje.

 

Jednotlivé výroky hodnoťte na škále od [0 - vůbec nevystihuje] až po [5 - úplně vystihuje].

18. Pracovní charakteristiky [IV]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vyhýbám se rozhovorům, ve kterých bych musel(a) přesvědčovat druhé lidi2.1781.975
Nerad(a) činím rozhodnutí, která omezují druhé lidi3.2361.513
Uspokojuje mne, když můžu ovlivňovat druhé lidi2.5881.765
Dokážu ostatní strhnout2.8051.536
Práce specialisty je mi milejší než práce vedoucího3.21.752
Při práci ve skupině se mi daří bez problémů získat pro mé nápady i ostatní3.1141.059
Nechci za každou cenu zastávat vedoucí pozici3.3361.905
Necítím se dobře, pokud musím ostatním něco nařizovat2.6652.187
Při jednáních často přebírám vedení rozhovoru, i když nejsem ve vedoucí pozici2.3861.857
Bez pocitu odpovědnosti vedoucího si ani neumím představit naplněný profesní život1.5611.646
Ostatní se řídí podle mne2.0581.348
Pro mne jsou odborné kompetence důležitější než schopnost vést ostatní3.1091.599
Připadá mi těžké kritizovat ostatní2.4222.003
Rád(a) nesu odpovědnost za důležitá rozhodnutí2.521.752
V situacích, ve kterých je nutné vést skupinu, se nestavím do popředí2.5011.862

Graf

Nyní Vám jsou předkládány výroky dalších charakteristik, které jsou relevantní v pracovním kontextu. U každého výroku označte míru, do jaké Vás výrok vystihuje. 

 

Jednotlivé výroky hodnoťte na škále:

[1 - vůbec nesouhlasí | 2 - spíše nesouhlasí | 3 - spíše souhlasí | 4 - úplně souhlasí]. 

19. Pracovní charakteristiky [V]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Když se o to opravdu usilovně snažím, pak mohu vždy zvládat nesnadné problémy3.4210.352
Když se někdo postaví proti mně, mohu nalézti způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci2.9910.466
Pro mne je poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si postavím2.7520.566
Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané situace2.8010.591
Důvěřuji si plně, že mohu efektivně zvládat neočekávané situace2.7750.701
Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak mohu nalézti řešení pro téměř každý problém3.1750.509
Když se dostanu do obtíží, pak umím zůstat klidný(-á), protože se mohu plně spolehnout na svou schopnost zvládat těžkosti2.760.689
Když stojím před určitým problémem, pak mne napadá hned několik způsobů, jak se s ním vypořádat2.8470.564
Když se dostanu do tísnivé situace, podaří se mi obvykle vymyslet něco, co by se dalo dělat3.0940.417
Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopen (schopna) vypořádat se s tím3.0980.452

Graf

Nyní Vám jsou předkládány výroky týkající se vašich pracovních charakteristik. U každého výroku označte míru, do jaké vás vystihuje.


Jednotlivé výroky hodnoťte na škále od [0 - vůbec nevystihuje] až po [5 - úplně vystihuje].

20. Pracovní charakteristiky [VI]

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Často jsem tím, kdo určuje chod věcí2.6431.346
Vyhovuje mi, když mi někdo vnese do práce jasný řád a strukturu3.3041.531
Preferuji činnosti, ve kterých si mohu sám (sama) definovat postup3.4651.173
Úkoly, ve kterých je přesně daný postup, mi nevyhovují2.0551.541
Není nutné přesně sledovat doporučený postup, důležitý je výsledek3.2951.651
Neváhám měnit zaběhnuté postupy i za cenu prvotního nesouhlasu druhých2.7321.524
Při nástupu do nového zaměstnání ihned začínám přetvářet postupy podle svého1.5571.564
S návrhy na vylepšení přicházím i v situacích, kdy to po mně není vyžadováno2.7341.807
Při týmové práci na sebe rád(a) beru roli toho, kdo přichází s novými nápady2.8021.622
Baví přetvářet si prostředí, ve kterém žiji, k obrazu svému3.4851.423

Graf

Nyní Vás čeká poslední série 10 výroků.

U každého výroku máte na výběr ze dvou možností, ke kterým se můžete přiklonit (popřípadě možnost ano / ne). Vyberte tu možnost, která je Vám blížší. 

21. Když lidé dělají něco, co mi vadí, obvykle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řeknu jim to56472,4 %72,4 %  
nechám to tak21527,6 %27,6 %  

Graf

22. Lidé si o mně myslí, že raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupracuji s druhými51265,73 %65,73 %  
se sám prosazuji26734,27 %34,27 %  

Graf

23. Rád řídím druhé lidi v situacích, kdy za něco odpovídám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano51365,85 %65,85 %  
ne26634,15 %34,15 %  

Graf

24. Obvykle lidem řeknu co si myslím, když dělají něco nesprávně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano64082,16 %82,16 %  
ne13917,84 %17,84 %  

Graf

25. Dokážu být přísný a rážný v případě, že zdvořilost a laskavost neúčinkuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano62580,23 %80,23 %  
ne15419,77 %19,77 %  

Graf

26. Kdybychom se ztratili ve městě a moji přátelé by nesouhlasili s mým návrhem, kudy nejlépe jít:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dal bych jim najevo, že považuji svůj návrh za nejlepší41853,66 %53,66 %  
nenamítal bych a šel bych za nimi36146,34 %46,34 %  

Graf

27. Považuji za správné stěžovat si v restauraci na špatné služby a jídlo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano55671,37 %71,37 %  
ne22328,63 %28,63 %  

Graf

28. Když druzí nevidí věci tak jako já, obvykle je přesvědčím, aby změnili svůj názor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne52867,78 %67,78 %  
ano25132,22 %32,22 %  

Graf

29. Když si všimnu, že někdo uvažuje nesprávným způsobem, obvykle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ho na to upozorním61578,95 %78,95 %  
ponechám to bez povšimnutí16421,05 %21,05 %  

Graf

30. Rád soupeřím s druhými v tom, co dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne41853,66 %53,66 %  
ano36146,34 %46,34 %  

Graf

Poslední otázky na závěr dotazníku:

31. Jaký je Váš měsíční rozpočet?

Včetně nákladů na bydlení, stravu, cestovné a další výdaje.

 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70007211,01 %9,24 %  
6000629,48 %7,96 %  
10000599,02 %7,57 %  
5000588,87 %7,45 %  
8000548,26 %6,93 %  
15000355,35 %4,49 %  
12000284,28 %3,59 %  
20000284,28 %3,59 %  
9000203,06 %2,57 %  
6500172,6 %2,18 %  
ostatní odpovědi 4000
25000
30000
3000
13000
5500
7500
8500
1000
11000
3500
2000
17000
14000
16000
18000
4500
35000
2500
23000
500
40000
300
6300
6600
15.000
1500
10.000
19000
22000
330000
50000
5.000
28000
100000
450
24000
10
9500
3700
3600
5400
270
3300
10500
4800
6700
6.000
33000
6000.00
75000
13.000
5.200
1800
8800
250
7300
8.000
30
5200
120000
1150
14500
230
22133,79 %28,37 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9249.32
Minimum:2000
Maximum:25000
Variační rozpětí:23000
Rozptyl:25362775.43
Směrodatná odchylka:5036.15
Medián:8000
Modus:7000

Graf

32. Z kolika procent se na tomto rozpočtu podílíte vlastním financováním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 %16823,8 %21,57 %  
0 %9513,46 %12,2 %  
10 %8111,47 %10,4 %  
20 %7911,19 %10,14 %  
50 %659,21 %8,34 %  
30 %628,78 %7,96 %  
80 %476,66 %6,03 %  
90 %314,39 %3,98 %  
70 %294,11 %3,72 %  
40 %263,68 %3,34 %  
60 %233,26 %2,95 %  

Graf

33. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena52467,27 %67,27 %  
Muž25532,73 %32,73 %  

Graf

34. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2214919,13 %19,13 %  
2112816,43 %16,43 %  
2312415,92 %15,92 %  
249412,07 %12,07 %  
258811,3 %11,3 %  
26688,73 %8,73 %  
20374,75 %4,75 %  
27324,11 %4,11 %  
28212,7 %2,7 %  
1981,03 %1,03 %  
ostatní odpovědi 29
36
32
31
43
35
41
42
33
52
39
37
30
154
40
303,85 %3,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.34
Minimum:20
Maximum:28
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.61
Směrodatná odchylka:1.9
Medián:23
Modus:22

Graf

35. Přejete-li si zaslat Váš profil pracovních charakteristik, zadejte prosím Vaši e-mailovou adresu. Informace Vám budou zaslány, jakmile budou data zpracována.

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Ročník studia*:

3. Obor studovaného (absolvovaného) studia:

4. Hledání pracovního uplatnění je pro mne v současnosti:

5. Pracovní charakteristiky [I]

6. Co Vás více vystihuje?

13. Mám za to, že:

14. Co Vás více vystihuje?

16. Pracovní charakteristiky [II]

17. Pracovní charakteristiky [III]

18. Pracovní charakteristiky [IV]

19. Pracovní charakteristiky [V]

20. Pracovní charakteristiky [VI]

21. Když lidé dělají něco, co mi vadí, obvykle:

22. Lidé si o mně myslí, že raději:

23. Rád řídím druhé lidi v situacích, kdy za něco odpovídám.

24. Obvykle lidem řeknu co si myslím, když dělají něco nesprávně.

25. Dokážu být přísný a rážný v případě, že zdvořilost a laskavost neúčinkuje.

26. Kdybychom se ztratili ve městě a moji přátelé by nesouhlasili s mým návrhem, kudy nejlépe jít:

27. Považuji za správné stěžovat si v restauraci na špatné služby a jídlo.

28. Když druzí nevidí věci tak jako já, obvykle je přesvědčím, aby změnili svůj názor.

29. Když si všimnu, že někdo uvažuje nesprávným způsobem, obvykle:

30. Rád soupeřím s druhými v tom, co dělám.

31. Jaký je Váš měsíční rozpočet?

32. Z kolika procent se na tomto rozpočtu podílíte vlastním financováním?

33. Jste:

34. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Ročník studia*:

3. Obor studovaného (absolvovaného) studia:

4. Hledání pracovního uplatnění je pro mne v současnosti:

5. Pracovní charakteristiky [I]

6. Co Vás více vystihuje?

13. Mám za to, že:

14. Co Vás více vystihuje?

16. Pracovní charakteristiky [II]

17. Pracovní charakteristiky [III]

18. Pracovní charakteristiky [IV]

19. Pracovní charakteristiky [V]

20. Pracovní charakteristiky [VI]

21. Když lidé dělají něco, co mi vadí, obvykle:

22. Lidé si o mně myslí, že raději:

23. Rád řídím druhé lidi v situacích, kdy za něco odpovídám.

24. Obvykle lidem řeknu co si myslím, když dělají něco nesprávně.

25. Dokážu být přísný a rážný v případě, že zdvořilost a laskavost neúčinkuje.

26. Kdybychom se ztratili ve městě a moji přátelé by nesouhlasili s mým návrhem, kudy nejlépe jít:

27. Považuji za správné stěžovat si v restauraci na špatné služby a jídlo.

28. Když druzí nevidí věci tak jako já, obvykle je přesvědčím, aby změnili svůj názor.

29. Když si všimnu, že někdo uvažuje nesprávným způsobem, obvykle:

30. Rád soupeřím s druhými v tom, co dělám.

31. Jaký je Váš měsíční rozpočet?

32. Z kolika procent se na tomto rozpočtu podílíte vlastním financováním?

33. Jste:

34. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Součková, M.Dotazník pracovních charakteristik (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-pracovnich-charakte.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.