Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pracovních příležitostí

Dotazník pracovních příležitostí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Kurka
Šetření:14. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena969,23 %69,23 %  
Muž430,77 %30,77 %  

Graf

2. Jsem absolventem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní školyotázka č. 3, Střední školyotázka č. 3, Střední školy s maturitouotázka č. 3, Vysoké školy, vyšší odborné školyotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké školy, vyšší odborné školy646,15 %46,15 %  
Střední školy s maturitou538,46 %38,46 %  
Střední školy17,69 %7,69 %  
Základní školy17,69 %7,69 %  

Graf

3. Obor vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestovní ruch215,38 %15,38 %  
gymnázium215,38 %15,38 %  
Psychologie17,69 %7,69 %  
informatika17,69 %7,69 %  
stavebnictví17,69 %7,69 %  
právo17,69 %7,69 %  
technické17,69 %7,69 %  
umění17,69 %7,69 %  
ŽÁDNÝ17,69 %7,69 %  
Marketing a obchod + Podnikání a management v obchodu17,69 %7,69 %  
filologie17,69 %7,69 %  

Graf

4. Po škole budu hledat (hledal/a jsem) práci následujícím způsobem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzerce v novinách, tisku, internetu1184,62 %84,62 %  
Úřad práce969,23 %69,23 %  
Známí, rodina969,23 %69,23 %  
Příme oslovení zaměstnavatele861,54 %61,54 %  
Prostřednictvím personální agentury323,08 %23,08 %  
Byl/a jsem osloven/a v průběhu studia215,38 %15,38 %  
Založení vlastní firmy (ŽL)17,69 %7,69 %  
Jiným způsobem17,69 %7,69 %  

Graf

5. Hledám práci (hledal/a jsem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V oboruotázka č. 6, V oboru i mimo oborotázka č. 6, Mimo oborotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oboru i mimo obor753,85 %53,85 %  
V oboru538,46 %38,46 %  
Mimo obor17,69 %7,69 %  

Graf

6. Pro získání lepšího/nového zaměstnání jsem ochoten/na dojíždět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 10 kmotázka č. 7, Do 25 kmotázka č. 7, Do 50 kmotázka č. 7, Přestěhovat se do jiné lokalityotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přestěhovat se do jiné lokality538,46 %38,46 %  
Do 10 km323,08 %23,08 %  
Do 25 km323,08 %23,08 %  
Do 50 km215,38 %15,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že je Vaše současné zaměstnání ( nebo studijní obor) perspektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 8, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne538,46 %38,46 %  
Ano323,08 %23,08 %  
Spíše ano323,08 %23,08 %  
Ne215,38 %15,38 %  

Graf

8. V současné době jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 9, Zaměstanecotázka č. 9, Nezaměstnaný/áotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student861,54 %61,54 %  
Nezaměstnaný/á323,08 %23,08 %  
Zaměstanec215,38 %15,38 %  

Graf

9. Myslíte si, že je ve Vašem zaměstnání možnost karierního postupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Spíše anootázka č. 10, Spíše neotázka č. 10, Není zde možnost postupuotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano430,77 %30,77 %  
Spíše ano430,77 %30,77 %  
Spíše ne323,08 %23,08 %  
Není zde možnost postupu215,38 %15,38 %  

Graf

10. Zatrhněte nejvíce tři obory, které jsou podle Vás perspektivní z hlediska uplatnění

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technické vědy1184,62 %84,62 %  
Zdravotnictví646,15 %46,15 %  
Právní vědy538,46 %38,46 %  
Finanční sektor430,77 %30,77 %  
Ekonomické vědy430,77 %30,77 %  
Přírodní vědy215,38 %15,38 %  
Humanitní vědy17,69 %7,69 %  
Zemědělství17,69 %7,69 %  
Pedagogika, sociální práce17,69 %7,69 %  
Jiné17,69 %7,69 %  

Graf

11. Jaká je Vaše představa o délce pracovní doby (měsíčně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 100 hodinotázka č. 12, 100 - 150 hodinotázka č. 12, Nad 150 hodinotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 150 hodin538,46 %38,46 %  
Do 100 hodin430,77 %30,77 %  
100 - 150 hodin430,77 %30,77 %  

Graf

12. Jaká je Va představa o platovém ohodnocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 12 000 Kčotázka č. 13, 12 000 - 18 000 Kčotázka č. 13, 18 000 - 30 000 Kčotázka č. 13, Nad 30 000 Kčotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 000 - 30 000 Kč646,15 %46,15 %  
12 000 - 18 000 Kč430,77 %30,77 %  
Nad 30 000 Kč215,38 %15,38 %  
Do 12 000 Kč17,69 %7,69 %  

Graf

13. Jak vnímáte s Vašim dosaženým vzděláním a studijním oboru jistotu v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemám obavyotázka č. 14, Mám obavyotázka č. 14, Neuplatním seotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám obavy861,54 %61,54 %  
Nemám obavy323,08 %23,08 %  
Neuplatním se215,38 %15,38 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 20 letotázka č. 15, 20 - 30 letotázka č. 15, Nad 30 letotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1076,92 %76,92 %  
Nad 30 let323,08 %23,08 %  

Graf

15. Bydliště (město)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha323,08 %23,08 %  
Zlín215,38 %15,38 %  
šumperk17,69 %7,69 %  
Středočeský kraj17,69 %7,69 %  
pardubice17,69 %7,69 %  
Kraslice17,69 %7,69 %  
Brno17,69 %7,69 %  
Ostrava17,69 %7,69 %  
PLZEŇ17,69 %7,69 %  
Nový Jičín17,69 %7,69 %  

Graf

16. Kontakt - email

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
totojesnadvtip@nedam.cz133,33 %7,69 %  
screamerka@seznam.cz133,33 %7,69 %  
lid4@seznam.cz133,33 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kurka, J.Dotazník pracovních příležitostí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pracovnich-prilezit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.