Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pre študentov

Dotazník pre študentov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Šestáková
Šetření:15. 06. 2010 - 21. 06. 2010
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Milí študenti Fakulty masmediálnej komunikácie,

chcem vás poprosiť o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa vášho názoru na imidž Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). Dotazník vypracovávam v rámci svojej bakalárskej práce a bude súčasťou jej analytickej časti a východiskom pre návrhovú časť.

Za vyplnenie vopred ďakujem
 

Odpovědi respondentů

1. Ako si celkovo spokojný/á so štúdiom na UCM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný/á2575,76 %75,76 %  
nespokojný/á412,12 %12,12 %  
veľmi spokojný/á26,06 %6,06 %  
veľmi nespokojný/á13,03 %3,03 %  
neviem posúdiť13,03 %3,03 %  

Graf

2. Ak by si sa mohol/a znova rozhodnúť začať študovať na vysokej škole, rozhodol/a by si sa opäť pre FMK a UCM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, pre FMK2060,61 %60,61 %  
nie pre UCM, ale rozhodol/a by som sa pre fakultu podobného zamerania ako FMK721,21 %21,21 %  
nie pre UCM a rozhodol/a by som sa pre fakultu iného zamerania ako FMK515,15 %15,15 %  
áno pre UCM, ale inú fakultu13,03 %3,03 %  

Graf

3. Čo považuješ na škole za najpozitívnejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
predmety1751,52 %51,52 %  
možnosť uplatnenia sa na trhu práce1236,36 %36,36 %  
vyučujúcich927,27 %27,27 %  
ďalšie aktivity školy721,21 %21,21 %  
lokalizácia v Trnave515,15 %15,15 %  
priestory13,03 %3,03 %  

Graf

4. Čo považuješ na škole za najnegatívnejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
priestory2163,64 %63,64 %  
lokalizácia v Trnave1854,55 %54,55 %  
vyučujúcich824,24 %24,24 %  
možnosť uplatnenia sa na trhu práce412,12 %12,12 %  
predmety39,09 %9,09 %  
ďalšie aktivity školy26,06 %6,06 %  

Graf

5. Ako hodnotíš imidž UCM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1648,48 %48,48 %  
zlý1339,39 %39,39 %  
veľmi zlý26,06 %6,06 %  
veľmi dobrý13,03 %3,03 %  
neviem posúdiť13,03 %3,03 %  

Graf

6. Ako hodnotíš imidž FMK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2472,73 %72,73 %  
zlý515,15 %15,15 %  
veľmi dobrý39,09 %9,09 %  
veľmi zlý13,03 %3,03 %  

Graf

7. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2060,61 %60,61 %  
muž1339,39 %39,39 %  

Graf

8. Rok štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.Bc.2472,73 %72,73 %  
2.Mgr39,09 %9,09 %  
1.Mgr26,06 %6,06 %  
1.Bc.26,06 %6,06 %  
2.Bc.26,06 %6,06 %  

Graf

9. Štúdijný program

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketingová komunikácia2369,7 %69,7 %  
masmediálna komunikácia1030,3 %30,3 %  

Graf

10. Forma štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denná3193,94 %93,94 %  
externá13,03 %3,03 %  
dištančná13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šestáková, L.Dotazník pre študentov (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-pre-studentov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.