Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pre zamestnaných a nezamestnaných

Dotazník pre zamestnaných a nezamestnaných

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Šlahorová
Šetření:04. 02. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zameraný na sledovanie rozdielov vo vnímaní príčin udalostí a v životnej spokojnosti u nezamestnaných a následné porovnanie so skupinou zamestnaných. Je teda určený pre každého, kto je v súčasnosti NEZAMESTNANÝ alebo ZAMESTNANÝ a nie je študentom dennej formy štúdia alebo poberateľom dôchodku.
Výsledky budú zaradené do mojej bakalárskej práce. Jeho vyplnenie je anonymné a dobrovoľné, potvrdzujete ním účasť vo výskume a súhlasíte so spracovaním údajov.

Odpovědi respondentů

1. Vek:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25214,29 %14,29 %  
40214,29 %14,29 %  
4317,14 %7,14 %  
3217,14 %7,14 %  
2417,14 %7,14 %  
4917,14 %7,14 %  
4617,14 %7,14 %  
5217,14 %7,14 %  
3817,14 %7,14 %  
3017,14 %7,14 %  
4217,14 %7,14 %  
3417,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:37
Minimum:25
Maximum:49
Variační rozpětí:24
Rozptyl:61.45
Směrodatná odchylka:7.84
Medián:39
Modus:25

Graf

2. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1071,43 %71,43 %  
muž428,57 %28,57 %  

Graf

3. Národnosť:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká14100 %100 %  

Graf

4. V súčasnej dobe ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zamestnanýotázka č. 7, nezamestnanýotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zamestnaný1285,71 %85,71 %  
nezamestnaný214,29 %14,29 %  

Graf

5. Som nezamestnaný po dobu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menej ako 3 mesiace150 %7,14 %  
dlhšie ako rok150 %7,14 %  

Graf

6. Počas dĺžky trvania nezamestnanosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktívne vyhľadávam zamestnanie150 %7,14 %  
hledám práci, vykonávám občasné brigády a dálkově studuji150 %7,14 %  

Graf

7. Spokojnosť so životom:

V nasledujúcej časti Vás čaká 5 jednoduchých výrokov. Vašou úlohou je vyjadriť súhlas alebo nesúhlas na 7-bodovej škále, pričom 1 = Vôbec nesúhlasím; 2 = nesúhlasím; 3 = trocha nesúhlasím; 4 = ani nesúhlasím, ani súhlasím; 5 = trocha súhlasím, 6 = súhlasím, 7 = úplne súhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1 Vo väčšine oblastí sa môj život blíži k ideálu4.6432.801
2 Podmienky môjho života sú vynikajúce52.429
3 Som spokojný so životom5.1432.694
4 Zatiaľ som dosiahol všetky dôležité veci, ktoré som v živote chcel4.9291.209
5 Keby som mohol prežiť svoj život znova, takmer nič by som nezmenil3.9292.923

Graf

8. Životné oblasti:

Táto otázka sa zameriava na úroveň spokojnosti v rôznych oblastiach Vášho života. Prosím, priraďte číslo, ktoré najlepšie vystihuje Vašu situáciu, pričom: 0 = veľmi neuspokojivá, 1 = neuspokojivá, 2 = skôr neuspokojivá, 3 = skôr uspokojivá, 4 = uspokojivá, 5 = veľmi uspokojivá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pracovná situácia3.50.964
Finančná situácia31.286
Voľný čas3.2141.026
Kontakt s priateľmi a známymi3.51.107
Sexuálny život2.5711.959
Schopnosť postarať sa o seba (obliekanie, hygiena, preprava, atď.)4.0711.066
Rodinný život40.857
Partnerský život3.2862.49
Fyzické zdravie3.3571.515
Psychické zdravie3.6431.515

Graf

V nasledujúcej časti dotazníku sa stretnete s 12 rôznymi situáciami. Pozorne si ich prečítajte, skúste si každú z nich v mysli predstaviť a vžiť sa do nej, a to i v prípade, že ste ju v skutočnosti nikdy nezažili. Predstavte si, čo je podľa Vás hlavnou príčinou jej vzniku a použite ju na zodpovedanie nasledujúcich troch otázok zakrúžkovaním jedného z čísel. Ak Vám žiadna nenapadne, môžte použiť niektorú z príčin uvedených v podotázke a). Neexistujú správne odpovede. Snažte sa odpovedať pravdivo, podľa Vašich aktuálnych pocitov, myšlienok a vyhýbať sa odpovediam, ktoré sú podľa Vás žiaduce.

9. 1 Máte problémy so spánkom:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Sú tieto problémy spôsobené Vami alebo inými ľuďmi či okolnosťami? (napr. máte plnú hlavu myšlienok/spolubývajúce sú hlučné/nevhodná posteľ...)4.3573.23
b) Bude táto príčina znova prítomná i pri opätovných problémoch so spánkom v budúcnosti?4.7863.883
c) Je táto príčina niečím, čo ovplyvňuje len spánok alebo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?4.2863.061

Graf

10. 2 Už nejakú dobu neúspešne hľadáte prácu:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou Vášho neúspešného hľadania práce niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. vaše nedostatočné pracovné skúsenosti či vedomosti/nevydarený pohovor/málo pracovných ponúk...)4.3572.944
b) Bude táto príčina znova prítomná pri hľadaní práce i v budúcnosti?4.5713.673
c) Je táto príčina niečím, čo ovplyvňuje len hľadanie práce alebo sa vyskytuje i v iných oblastiach života?3.8573.122

Graf

11. 3 Poslednou dobou sa cítite vyčerpaný a unavený:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Ste príčinou Vašej únavy Vy alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. nedodržiavate zásady zdravého životného štýlu/v práci na Vás príliš tlačia/bolo na Vás toho celkovo veľa...)5.2862.347
b) Bude táto príčina Vašej únavy prítomná i v budúcnosti?4.7143.49
c) Je táto príčina niečím, čo ovplyvňuje len vyčerpanosť a únavu alebo aj iné oblasti Vášho života?5.8571.694

Graf

12. 4 Priateľ za Vami príde s problémom a Vy mu nepomôžete:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou toho, že ste mu neposkytli pomoc niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. nie je to až taký blízky priateľ/on by Vám tiež nepomohol/máte dosť vlastných problémov...)4.4293.388
b) Bude táto príčina znova prítomná, keď za Vami príde priateľ i v budúcnosti?4.1432.98
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len situáciu, keď príde za Vami priateľ s problémom alebo niečo, čo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?3.1432.408

Graf

13. 5 Prezentujete dôležitý prejav pred skupinou ľudí a publikum reaguje negatívne:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou negatívnej odozvy publika niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. nedostatočne ste sa pripravili/technické problémy/skupinka vyrušujúcich v publiku...)4.5712.673
b) Bude táto príčina znova prítomná pri prezentovaní prejavu i v budúcnosti?3.7862.168
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len prejavy alebo niečo, čo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?3.5712.816

Graf

14. 7 Stretnete priateľa a správa sa k Vám nepriateľsky:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou jeho nepriateľského sprívania niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. asi ste mu urobili niečo zlé alebo sa na Vás hnevá/určite sa znova pohádal s priateľkou/správa sa tak kvôli problémom v práci...)3.1432.694
b) Bude táto príčina znova prítomná pri ďalšej interakcii s priateľmi i v budúcnosti?32
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len interakciu s priateľmi alebo niečo, čo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?3.2862.49

Graf

15. 8 Nedarí sa Vám vykonať všetku prácu, čo od Vás ostatní vyžadujú:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou nevykonanej práce niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. nevenujete jej dostatočné množstvo času/šéf Vám dáva priveľa práce/necítili ste sa dobre...)4.2144.311
b) Bude táto príčina znova prítomná pri vykonávaní práce i v budúcnosti?4.2863.918
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len vykonávanie práce alebo niečo, čo ovyplvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?4.54.107

Graf

16. 9 Máte finančné problémy:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Ste príčinou Vašich finančných problémov Vy alebo iní ľudia či okolnosoti? (napr. zle hospodárite s peniazmi/dostávate malú mzdu/máte veľa výdavkov...)4.2142.597
b) Bude táto príčina znova prítomná pri ďalších finandných problémoch v budúcnosti?4.4293.102
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len Vašu finančnú situáciu alebo niečo, čo ovyplvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?4.2143.883

Graf

17. 10 Boli ste prepustený z práce:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou straty práce niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosoti? (napr. boli ste nedostatočne kvalifikovaný/šéf Vás nemal rád/prebehlo hromadné prepúšťanie...)3.1432.265
b) Bude táto príčina znova prítomná pri strate práce i v budúcnosti?4.3572.087
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje stratu práce alebo niečo, čo ovyplvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?4.0714.781

Graf

18. 11 Vážne ste sa pohádali s niekým vo Vašej rodine:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou hádky niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. stojíte si za svojim názorom hlava nehlava/hádku vyvolala druhá strana/panuje medzi Vami momentálne napätá atmosféra...)3.52.25
b) Bude táto príčina znova prítomná pri hádke s príbuzným i v budúcnosti?4.1433.551
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len hádky s príbuznými alebo niečo, čo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?3.8572.837

Graf

19. 12 Ste vinný z porušenia zákona:

a) 1 = úplne kvôli iným ľuďom či okolnostiam, 7 = úplne kvôli mne; b) 1 = nikdy nebude opäť prítomná, 7 = vždy bude prítomná; c) 1 = ovplyvňuje len konkrétnu situáciu, 7 = ovplyvňuje všetky situácie

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Je príčinou Vášho činu niečo kvôli Vám alebo iní ľudia či okolnosti? (napr. nechcelo sa Vám platiť za lístok na autobus/donútil Vás k tomu kamarát/zabudli ste si peňaženku...)4.7864.597
b) Bude táto príčina znova prítomná vo Vašej práci i v budúcnosti?3.7144.776
c) Je príčinou niečo, čo ovplyvňuje len možnosť byť povýšený alebo niečo, čo ovplyvňuje aj ostatné oblasti Vášho života?3.7864.311

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šlahorová, P.Dotazník pre zamestnaných a nezamestnaných (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pre-zamestnanych-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.