Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro absolventy

Dotazník pro absolventy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Černá
Šetření:24. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):32 / 29.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych požádat všechny absolventy vysokých škol a  absolventy středních škol o pomoc, která spočívá ve vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník bude součástí mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste si vědomi vysoké nezaměstnanosti absolventů v oboru, který jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3065,22 %65,22 %  
ne1634,78 %34,78 %  

Graf

2. Myslíte si, že příčinou vysoké nezaměstnanosti absolventů je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná praxe a zkušenosti1963,33 %41,3 %  
systémová chyba,nesoulad nabídky vzdělávacích institucích s požadavky trhu práce826,67 %17,39 %  
skušenost, že mladí lidé jsou finančně podporováni svými blízkými13,33 %2,17 %  
A + B13,33 %2,17 %  
všechny tři odpovědi13,33 %2,17 %  

Graf

3. Co pro Vás znamená práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční zajištění3984,78 %84,78 %  
možnost seberealizace2963,04 %63,04 %  
možnost navázat kontakty s ostatními lidmi1328,26 %28,26 %  
povinnost715,22 %15,22 %  
zábava510,87 %10,87 %  
možnost vyniknout510,87 %10,87 %  

Graf

4. Myslíte si, že je práce důležitá součást života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4597,83 %97,83 %  
nevím12,17 %2,17 %  

Graf

5. Byli jste studenti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [SOUotázka č. 6, SSotázka č. 6, VOŠotázka č. 6, otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3371,74 %71,74 %  
SS715,22 %15,22 %  
VOŠ48,7 %8,7 %  
SOU24,35 %4,35 %  

Graf

6. Víte co jsou to Career days nebo Jobs days?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3269,57 %69,57 %  
ne1430,43 %30,43 %  

Graf

7. Účastnili jste se někdy Careers days nebo Jobs days?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2681,25 %56,52 %  
ano618,75 %13,04 %  

Graf

8. Víte, co jsou to trainee programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3371,74 %71,74 %  
ne1328,26 %28,26 %  

Graf

9. Účastnili jste se někdy takovéhoto programu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2987,88 %63,04 %  
ano412,12 %8,7 %  

Graf

10. Zapisovali jste si někdy nepovinné předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3576,09 %76,09 %  
ne1123,91 %23,91 %  

Graf

11. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zájmu314,29 %6,52 %  
Zajímali mě14,76 %2,17 %  
zajímalo mě to14,76 %2,17 %  
rozšíření znalostí a přehledu, zájem o téma14,76 %2,17 %  
chci mít co nejvyšší kvalifikaci, je to zdarma 14,76 %2,17 %  
seberealizace14,76 %2,17 %  
Protože jsem chtěla vědět o nich více14,76 %2,17 %  
pro zvětšení záběru14,76 %2,17 %  
seberozvoj, zájem o problematiku14,76 %2,17 %  
nutnost14,76 %2,17 %  
ostatní odpovědi Rozšíření vzdělání
protože mne zajímali
vyšší odbornsot, lepší CV
Zajímali mě a bavili
zá zájmu
ze zájmu o daný předmět
kredity
zájem o ně
zajímaly mě
942,86 %19,57 % 

Graf

12. Proč jste si vybrali svůj studijní obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o tento obor se zajímám3269,57 %69,57 %  
chtěl/a jsem navázat na svůj obor ze střední školy1430,43 %30,43 %  
pro tento obor mám studijní předpoklady1123,91 %23,91 %  
v tomto oboru se dá vydělat hodně peněz48,7 %8,7 %  

Graf

13. Přivydělávali jste si při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4189,13 %89,13 %  
ne510,87 %10,87 %  

Graf

14. Týkala se Vaše práce (brigáda) Vašeho studijního oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2663,41 %56,52 %  
ano1536,59 %32,61 %  

Graf

15. Jaké nevýhody si myslíte, že mají absolventi na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají praxi817,39 %17,39 %  
nedostatek praxe613,04 %13,04 %  
žádná praxe36,52 %6,52 %  
Praxe24,35 %4,35 %  
nevím24,35 %4,35 %  
nezkušenost24,35 %4,35 %  
nedostatečná praxe24,35 %4,35 %  
málo praxe24,35 %4,35 %  
nemají dostatečnou praxi12,17 %2,17 %  
malé nebo žádné zkušenosti12,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi nemají praxi, kterou ve škole nemůžou získat
Nemají moc praxi
nedostatek zkušeností, ženy budou zakládat rodinu
málo firem přijímají absolventy
plat
nízká praxe
nedostatečná praxe,
chybí praxe
nezkušenost, malou sebehodnotu
krátkou praxi
praxe, malé znalosti
možný přivýdělek
Hodně zaměstnaných důchodců. Nemají praxi.
málo zkušeností
nemaji praxi, mohou byt i vyuzivani
Bez praxe oproti SŠ vzdělaným
bez praxe
1736,96 %36,96 % 

Graf

16. Jaké výhody si myslíte, že mají absolventi na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělání36,52 %6,52 %  
Věk24,35 %4,35 %  
nevím24,35 %4,35 %  
jsou nadšení do práce a nejsou otrávení12,17 %2,17 %  
možnost stáží12,17 %2,17 %  
nejnovější info z oboru12,17 %2,17 %  
akčnost, přizpůsobivost12,17 %2,17 %  
flexibilita, snadno se přizpůsobí firmě12,17 %2,17 %  
elán, sílu zkoušet to znova a znova12,17 %2,17 %  
učenlivost v novém oboru12,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi mají chut pracovat
flexibilita, nezkaženost
mohou nabídnout nové názory, postoje
vyšší vzdělání, čerstvé znalosti
mají větší odhodlanost a zatím jim o nic nejde
nejnovější poznatky
titul
flexibilita
flexibilita, ochota nasávat nové poznatky a postup
jsou mladí a nemají závazky
nové návrhy
inovace
kreativita
vědomosti
"modelace" absolventa
elán
mládí, zdraví, dravost
flexibilitu a přizpůsobivost
velké pracovní nasazení
žádné
mládí, nemají pracovní zlozvyky, plní energie
status studenta
mají nový náhled na problematiku
motivace
jsou mladí, flexibilní, možnost ovlivnění
az na prispevek zamestnavateli od UP zadne
Splňují požadavky vzdělání
nové myšlenky, nápady
dosažené vzdělání
dají se snadno zaučit na co třeba
jsou nadšení, "nezkažení" nešvary své profese
dobrý zdravotní stav, vyšší výkonost,
3269,57 %69,57 % 

Graf

17. Jak dlouhé by mělo být, podle Vás, první zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky2350 %50 %  
do 1 roku817,39 %17,39 %  
více jak 3 roky12,17 %2,17 %  
jak to půjde12,17 %2,17 %  
co nejdelší12,17 %2,17 %  
pokud je ve firmě možný postup tak i délé12,17 %2,17 %  
velmi individuální!12,17 %2,17 %  
záleží na tom jaké povolání bude12,17 %2,17 %  
záleží na podmínkách12,17 %2,17 %  
jak u koho a na jaké pozici12,17 %2,17 %  
4 roky12,17 %2,17 %  
záleží na zaměstnavateli, kolektivu a druhu práce.12,17 %2,17 %  
nic12,17 %2,17 %  
co nejdelsi, pokud to cloveka bavi12,17 %2,17 %  
nelze určit12,17 %2,17 %  
3-4 roky12,17 %2,17 %  
na tom nezáleží12,17 %2,17 %  

Graf

18. Byli byste ochotni pracovat za menší platové ohodnocení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3269,57 %69,57 %  
ne1430,43 %30,43 %  

Graf

19. Jaká je Vaše úroveň znalosti jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2350 %50 %  
chvalitebný1226,09 %26,09 %  
dostatečný613,04 %13,04 %  
výborný510,87 %10,87 %  

Graf

20. Jaká je Vaše znalost práce s PC? (Microsoft Office+internet)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokročilá3678,26 %78,26 %  
nadstandartní613,04 %13,04 %  
základní48,7 %8,7 %  

Graf

21. Účastnili jste se diskuzí, seminářů, které realizovala Vaše škola? (vystoupení odborníků z praxe)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3371,74 %71,74 %  
ne1328,26 %28,26 %  

Graf

22. Je Váš studijní obor v oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické1839,13 %39,13 %  
společenské1328,26 %28,26 %  
technické510,87 %10,87 %  
zemědělské36,52 %6,52 %  
humanitní12,17 %2,17 %  
nic12,17 %2,17 %  
umělecko technické12,17 %2,17 %  
ekonomicko humanitní12,17 %2,17 %  
služby - cestovní ruch12,17 %2,17 %  
právní12,17 %2,17 %  
učitelské/humanitní12,17 %2,17 %  

Graf

23. Co by Vám měl zaměstnavatel poskytnout,abyste pro něho pracovali 2a více let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré platové podmínky3678,26 %78,26 %  
kariérní plán2145,65 %45,65 %  
možnost realizovat své nápady2145,65 %45,65 %  
podílet se či hradit další vzdělání1941,3 %41,3 %  
možnost předvést co umím1634,78 %34,78 %  
zaměstnanecké benefity1532,61 %32,61 %  
zahraniční stáž510,87 %10,87 %  

Graf

24. Napadá Vás ještě něco dalšího?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %13,04 %  
přijatelná pracovní doba18,33 %2,17 %  
dobré zázemí18,33 %2,17 %  
Příjemné pracovní prostředí18,33 %2,17 %  
Mel by byt tolerantni a umet se chovat k zamestn.18,33 %2,17 %  
dobré pracovní prostředí - příjemnou atmosféru 18,33 %2,17 %  
zaměstanvatel by mi nemusel naídnout žádnou z nabí18,33 %2,17 %  

Graf

25. Byli byste ochotni pracovat v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2350 %50 %  
nevím1226,09 %26,09 %  
ne1123,91 %23,91 %  

Graf

26. Byli by ste ochotni se za prací přestěhovat mimo region, kde právě žijete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2350 %50 %  
nevím1532,61 %32,61 %  
ne817,39 %17,39 %  

Graf

27. Znáte některé pracovní portály?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4393,48 %93,48 %  
ne36,52 %6,52 %  

Graf

28. Oslovujete sami aktivně zaměstnavatele při hledání práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3984,78 %84,78 %  
ne715,22 %15,22 %  

Graf

29. Na kolik inzerátů odpovídáte cca týdně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20314,29 %6,52 %  
1314,29 %6,52 %  
10314,29 %6,52 %  
229,52 %4,35 %  
1514,76 %2,17 %  
514,76 %2,17 %  
414,76 %2,17 %  
014,76 %2,17 %  
asi deset až patnáct14,76 %2,17 %  
alespon 2014,76 %2,17 %  
ostatní odpovědi 0 - mám práci
jsem zaměstanná, tak na žádný
1-2
momentálně na žádné
419,05 %8,7 % 

Graf

30. Myslíte si, že jsou absolventi diskriminováni na trhu peáce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1941,3 %41,3 %  
nevím1634,78 %34,78 %  
ne1123,91 %23,91 %  

Graf

31. Z jakého jste kraje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1021,74 %21,74 %  
Jihomoravský kraj510,87 %10,87 %  
Moravskoslezský48,7 %8,7 %  
Ústecký kraj48,7 %8,7 %  
Olomoucký48,7 %8,7 %  
Královéhradecký kraj36,52 %6,52 %  
Středočeský kraj36,52 %6,52 %  
Jihočeský kraj36,52 %6,52 %  
Vysočina36,52 %6,52 %  
Plzeňský kraj24,35 %4,35 %  
Pardubický kraj24,35 %4,35 %  
Liberecký kraj12,17 %2,17 %  
Zlínský kraj12,17 %2,17 %  
Karlovarský kraj12,17 %2,17 %  

Graf

32. Jak dlouho již scháníte nebo jste scháněli práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6 měsíců3990,7 %84,78 %  
do 1 rok49,3 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, B.Dotazník pro absolventy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-pro-absolventy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.