Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dotazník pro bakalářskou práci na téma funkční prádlo

dotazník pro bakalářskou práci na téma funkční prádlo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ján Bokros
Šetření:30. 04. 2012 - 03. 05. 2012
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník se zabívá nákupním chováním a užíváním funkčního prádla spotřebiteli pro mou bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jak často nosíte funkční prádlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas6056,07 %56,6 %  
často2523,36 %23,58 %  
nenosím1514,02 %14,15 %  
denně76,54 %6,6 %  

Graf

2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport6661,68 %62,26 %  
nenosím 1413,08 %13,21 %  
běžné nošení1312,15 %12,26 %  
když je zima1312,15 %12,26 %  
když je teplo10,93 %0,94 %  

Graf

3. Pokud byste si šli koupit funkční prádlo, kde by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší kamenné prodejně, případně specializované4945,79 %46,23 %  
větší sportovní řetězec (typu Sportisimo)4844,86 %45,28 %  
internetový obchod109,35 %9,43 %  

Graf

4. Přiřaďte číslo parametrům, dle důležitosti při nákupu funkčního prádla ( 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité ) :

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Design2.851.38
Materiál1.7381.165
Značka3.571.46
Cena2.3270.912
Kvalita1.6731.155

Graf

5. Znáte firmu PANTHERplus s.r.o. nebo její značku funkčního prádla "Panthy" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9386,92 %87,74 %  
ano1413,08 %13,21 %  

Graf

6. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6157,01 %57,55 %  
muž4642,99 %43,4 %  

Graf

7. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let8276,64 %77,36 %  
31-45 let98,41 %8,49 %  
15-20 let76,54 %6,6 %  
51 a více let54,67 %4,72 %  
46-50 let43,74 %3,77 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často nosíte funkční prádlo?

  • odpověď nenosím:
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenosím na otázku 2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?
  • odpověď občas:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi když je zima na otázku 2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?

2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?

  • odpověď nenosím :
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenosím na otázku 1. Jak často nosíte funkční prádlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nosíte funkční prádlo?

2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?

3. Pokud byste si šli koupit funkční prádlo, kde by to bylo?

4. Přiřaďte číslo parametrům, dle důležitosti při nákupu funkčního prádla ( 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité ) :

5. Znáte firmu PANTHERplus s.r.o. nebo její značku funkčního prádla "Panthy" ?

6. Jste muž/žena?

7. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nosíte funkční prádlo?

2. K jakým aktivitám nosíte funkční prádlo?

3. Pokud byste si šli koupit funkční prádlo, kde by to bylo?

4. Přiřaďte číslo parametrům, dle důležitosti při nákupu funkčního prádla ( 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité ) :

5. Znáte firmu PANTHERplus s.r.o. nebo její značku funkčního prádla "Panthy" ?

6. Jste muž/žena?

7. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bokros, J.dotazník pro bakalářskou práci na téma funkční prádlo (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-bakalarskou-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.