Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro finanční poradce

Dotazník pro finanční poradce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Prokešová
Šetření:01. 02. 2012 - 07. 02. 2012
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci semsetrální práce do marketingu na téma Komunikační mix podniku služeb jsem si připravila i krátký dotazník přímo pro finanční, bankovní a pojišťovací poradce. Týká se vašeho vztahu ke klientům a způsobu, jakým se o ně staráte.

Odpovědi respondentů

1. Firmu, pro kterou pracuji, znám...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z doslechu od známých/příbuzných888,89 %88,89 %  
Z tištěných médií a bilboardů111,11 %11,11 %  

Graf

2. V oblasti finančního poradenství pracuji...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více než 1 rok.otázka č. 3, Méně než 1 rok.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1 rok.555,56 %55,56 %  
Méně než 1 rok.444,44 %44,44 %  

Graf

3. Jak moc se Vám Váš přímý nadřízený věnoval v době zapracování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Myslím si, že mi věnoval dostatek času a naučil mě vše, co potřebuji pro úspěšný obchod.otázka č. 4, Nevěnoval se mi skoro vůbec, na většinu věcí jsem musel/a přijít a vyzkoušet si je sám/sama.otázka č. 4, Něco mezi dvěma předcházejícími odpověďmi.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že mi věnoval dostatek času a naučil mě vše, co potřebuji pro úspěšný obchod.444,44 %44,44 %  
Něco mezi dvěma předcházejícími odpověďmi.333,33 %33,33 %  
Nevěnoval se mi skoro vůbec, na většinu věcí jsem musel/a přijít a vyzkoušet si je sám/sama.222,22 %22,22 %  

Graf

4. Přemýšleli jste v době zapracování o odchodu z tohoto odvětví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

5. Jak dlouho tedy pracujete v tomto odvětví?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1444,44 %44,44 %  
3111,11 %11,11 %  
6111,11 %11,11 %  
2111,11 %11,11 %  
8111,11 %11,11 %  
10111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:12
Směrodatná odchylka:3.46
Medián:2
Modus:1

Graf

6. Společnost u které v současné době děláte je kolikátá od vstupu do tohoto oboru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1666,67 %66,67 %  
prvni111,11 %11,11 %  
nevím111,11 %11,11 %  
sedmá111,11 %11,11 %  

Graf

7. Schůzky se svými klienty si obvykle domlouvám...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonicky.777,78 %77,78 %  
Čekám, až za mnou přijdou do kanceláře.111,11 %11,11 %  
Osobně.111,11 %11,11 %  

Graf

8. Schůzky s klienty obvykle realizuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kanceláři.777,78 %77,78 %  
U klienta doma.222,22 %22,22 %  

Graf

9. S klientem obvykle uzavírám smlouvy...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na druhé schůzce.666,67 %66,67 %  
Na první schůzce.333,33 %33,33 %  

Graf

10. Od klientů si vybírám jejich současné smlouvy a kontroluji, zda jsou v pořádku a pak navrhuji správné řešení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9100 %100 %  

Graf

11. Ptám se klientů na jejich příjmy a výdaje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9100 %100 %  

Graf

12. Pokud dojde k uzavření smlouvy dávám klientům nějaký malý dárek s logem firmy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

13. Se svými klienty jsem v kontaktu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně, minimálně jednou ročně je kontaktuji.666,67 %66,67 %  
Jen když mi zavolají a něco potřebují.333,33 %33,33 %  

Graf

14. Klientům volám nebo posílám blahopřání v případě, že mají narozeniny/svátek/vánoce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

15. Od klientů si beru doporučení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

16. Často se mi stává, že mi klienti ruší smlouvy a odchází ke konkurenci.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím333,33 %33,33 %  
souhlasím222,22 %22,22 %  
nesouhlasím222,22 %22,22 %  
nevím111,11 %11,11 %  
spíše souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

17. Klienti ode mě dostanou smlouvy, které jsou seřazeny a u každé je uvedeno proč a na co ji mají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

18. Svoji práci mám rád/a:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím666,67 %66,67 %  
souhlasím111,11 %11,11 %  
spíše nesouhlasím111,11 %11,11 %  
nevím111,11 %11,11 %  

Graf

19. Instituce, pro kterou pracuji je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pojišťovna.otázka č. 22, Banka.otázka č. 22, Poradenská firma.otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradenská firma.666,67 %66,67 %  
Pojišťovna.222,22 %22,22 %  
Banka.111,11 %11,11 %  

Graf

20. Vím, že v roce 2011 proběhl test poradenských firem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %33,33 %  
ano350 %33,33 %  

Graf

21. Považuji penzijní reformu za obchodní příležitost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %44,44 %  
ne116,67 %11,11 %  
nevím116,67 %11,11 %  

Graf

22. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena666,67 %66,67 %  
Muž333,33 %33,33 %  

Graf

23. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24333,33 %33,33 %  
35222,22 %22,22 %  
29111,11 %11,11 %  
25111,11 %11,11 %  
20111,11 %11,11 %  
22111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:26.44
Minimum:20
Maximum:35
Variační rozpětí:15
Rozptyl:29.28
Směrodatná odchylka:5.41
Medián:24
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (71,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prokešová, E.Dotazník pro finanční poradce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-financni-poradc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.