Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro insolvenční správce

Dotazník pro insolvenční správce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Jungová
Šetření:05. 03. 2012 - 08. 04. 2012
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):19 / 12.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení insolvenční správci,


dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, dotazník slouží pro výzkum v bakalářské práci na téma Formy a rizika při prodeji majetku v insolvenčním řízení, jehož výsledky budou sloužit jako doporučení především pro vypořádané věřitele, nebo věřitele, kteří jsou účastníky insolvenčního řízení. Cílem dotazníku je zjistit nejlepší metodu prodeje majetku v insolvenčním řízení pro nejlepší uspokojení věřitele a míru vypořádaných pohledávek v insolvenčním řízení. Otázky slouží především pro insolvenční správce, kteří zpeněžovali majetkovou podstatu dlužníka a mají praktické zkušenosti v tomto oboru. Zabere maximálně 3 minuty.


Velmi vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je nový insolvenční zákon efektivnější, než byl zákon o konkurzu a vyrovnání z pohledu přínosu pro věřitele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %86,67 %  
nevím17,14 %6,67 %  

Graf

2. Urychlilo se díky novému zákonu insolvenční řízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %80 %  
nevím214,29 %13,33 %  

Graf

3. Jaké subjekty patří nejčastěji mezi zajištěné věřitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční instituce1392,86 %86,67 %  
jiné právnické osoby17,14 %6,67 %  

Graf

4. Jaké subjekty patří nejčastěji mezi nezajištěné věřitele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné právnické osoby1076,92 %66,67 %  
fyzické osoby215,38 %13,33 %  
finanční instituce17,69 %6,67 %  

Graf

5. Shodli se věřitelé na pokynech, které žádal Insolvenční soud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1392,86 %86,67 %  
NE17,14 %6,67 %  

Graf

6. Žádal jste insolvenční soud o rozhodnutí ke zpeněžení majetkové podstaty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %6,67 %  

Graf

7. Z kolika procent byly věřitelé obvykle vypořádání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 29%1178,57 %73,33 %  
0 - 9%214,29 %13,33 %  
30 - 49%17,14 %6,67 %  

Graf

8. Jak dlouho trvalo, než bylo insolvenční řízení skončeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně, než rokotázka č. 10, 1 - 3 rokyotázka č. 10, více, než rokyotázka č. 10, déle než 3 rokyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky1392,86 %86,67 %  
více, než rok17,14 %6,67 %  

Graf

9. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Jaký majetek dlužníka byl v insolvenčním řízení převážně zpeněžován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemovitosti1071,43 %66,67 %  
movitý majetek s výjimkou aut214,29 %13,33 %  
ostatní majetek17,14 %6,67 %  
auta17,14 %6,67 %  

Graf

11. V jaké hodnotě byl majetek zpeněžován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 10 mil. 1285,71 %80 %  
100000 – 999 999 Kč17,14 %6,67 %  
0 - 1 mil. 17,14 %6,67 %  

Graf

12. Byl prodej majetku prováděn na základě vypracovaného znaleckého posudku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1392,86 %86,67 %  
NE17,14 %6,67 %  

Graf

13. Jaký znalec se na posudku podílel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvolený insolvenčním správcem1076,92 %66,67 %  
zvolený věřiteli215,38 %13,33 %  
zvolený soudem17,69 %6,67 %  

Graf

14. Jaký způsob prodeje NEMOVITÉHO majetku hodnotíte jako nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [prodej mimo dražbuotázka č. 15, prodej veřejnou dražbouotázka č. 16, jinýotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodej veřejnou dražbou1071,43 %66,67 %  
prodej mimo dražbu428,57 %26,67 %  

Graf

15. Co Vás limituje v prodeji majetku ve veřejné dražbě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Co Vás limituje v prodeji mimo dražbu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

schválení soudem

xx

17. Jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Který ze způsobů prodeje MOVITÉHO majetku hodnotíte jako nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [prodej mimo dražbu → konec dotazníku, prodej veřejnou dražbou → konec dotazníku, jinýotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodej mimo dražbu1285,71 %80 %  
prodej veřejnou dražbou214,29 %13,33 %  

Graf

19. Jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jungová, V.Dotazník pro insolvenční správce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-insolvencni-spr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.