Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro obec Osek nad Bečvou

Dotazník pro obec Osek nad Bečvou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Vítková
Šetření:15. 01. 2015 - 14. 02. 2015
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou vysoké školy a prostřednictvím tohoto dotazníku bych Vás požádala o vyplnění. Dotazník je krátký, nezabere mnoho času a mě tím pomůžete. Dotazník je anonymní a poslouží mi k zpracování bakalářské práce. Předem děkuji těm, kteří věnují pár minut mému dotazníku.

Odpovědi respondentů

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecní úřad – pracovní doba a vstřícnost1.9250.65
Školská zařízení – dle nabízeného stupně vzdělání a nabízených školských aktivit, družina1.9460.847
Knihovna – pracovní doba2.0750.629
Kulturní a sportovní dění v obci2.1290.736
Informovanost občanů2.0860.724
Odpadové hospodářství – četnost provozu2.0750.693
Poštovní služby1.9350.684
Hasičské služby1.720.653

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odpadové hospodářství1.9570.708
Informovanost občanů1.8820.556
Obecní úřad – výpisy z informačních systémů20.667
Obecní úřad - ostatní poplatky2.1180.685
Poštovní služby1.9250.607
Hasičská služba1.8490.666

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecní úřad1.7850.792
Školská zařízení1.860.679
Údržba obce2.0110.785
Knihovna1.8490.687
Poštovní služby1.8710.693
Hasičská služba1.8280.659

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecní úřad1.6990.576
Školská zařízení1.8390.651
Údržba obce1.9570.751
Knihovna1.8390.673
Poštovní služby1.9140.595
Hasičská služba1.8060.629
Kulturní a sportovní dění v obci1.8820.62

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6266,67 %66,67 %  
muž3133,33 %33,33 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 40 let4144,09 %44,09 %  
18 – 20 let2021,51 %21,51 %  
41 – 60 let1516,13 %16,13 %  
do 18 let1010,75 %10,75 %  
61 let a více77,53 %7,53 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

7. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okolí Oseku nad Bečvou5963,44 %63,44 %  
Osek nad Bečvou3436,56 %36,56 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

8. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3840,86 %40,86 %  
vyučen2324,73 %24,73 %  
vysokoškolské1819,35 %19,35 %  
základní1415,05 %15,05 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomicky aktivní4851,61 %51,61 %  
ekonomicky neaktivní (žena v domácnosti, student, nezaměstnaný(á), či důchodce)4548,39 %48,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

5. Jste:

6. Věk:

7. Bydliště:

8. Vzdělání:

9. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

5. Jste:

6. Věk:

7. Bydliště:

8. Vzdělání:

9. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková, I.Dotazník pro obec Osek nad Bečvou (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-obec-osek-nad-b.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.