Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro obyvatele městské památkové rezervace Brno

Dotazník pro obyvatele městské památkové rezervace Brno

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Krušoftová
Šetření:23. 03. 2010 - 30. 03. 2010
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník je určen obyvatelům města Brna. Cílem dotazníku je zmapování informovanosti tvale bydlících obyvatel o památkové péči, která je realizována prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací. Dále je cílem dotazníku zjištění postojů a názorů obyvatel na přijíždějící turisty, jejich samotný pobyt a pohyb ve městě, přínosy a negativa

Dotazník slouží pro účely zpracování bakalářské práce na téma Městská památková rezervace - současný vývoj procesu regenerace. Jeho vyplněním pomůžete zjistit zda činnnost města v oblasti péče o historické centrum je mířena správným směrem a je-li efektivní.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám zde trvalé bydliště a bydlím zde ve vlastním domě (bytě)7361,86 %61,86 %  
mám zde trvalé bydliště a bydlím zde v nájmu4336,44 %36,44 %  
jsem vlastníkem rekreačního objektu21,69 %1,69 %  

Graf

2. Jak dlouho již v tomto městě pobýváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30let5849,15 %49,15 %  
nad 30let3227,12 %27,12 %  
10-20let2117,8 %17,8 %  
1-5 let54,24 %4,24 %  
6-10let21,69 %1,69 %  

Graf

3. Víte o tom, že historická část města Brna byla prohlášena městskou památkovou rezervací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám o tom povědomí5546,61 %46,61 %  
dozvídám se o tom poprvé4941,53 %41,53 %  
vím o tom a zajímám se75,93 %5,93 %  
ani mě to nezajímá75,93 %5,93 %  

Graf

4. Máte představu, jaké výhody to městu přináší? (V případě jiné odpovědi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuším, ale nevím nic konkrétního6454,24 %54,24 %  
nevím4739,83 %39,83 %  
nic75,93 %5,93 %  

Graf

5. Máte představu, jaké nevýhody to městu přináší? (V případě jiné odpověďi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6857,63 %57,63 %  
tuším, ale nevím nic konkrétního4235,59 %35,59 %  
nic86,78 %6,78 %  

Graf

6. Setkal/a jste se již při jednání s úřady s tím, že část města je prohlášena městkou památkovou rezervací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10891,53 %91,53 %  
ano108,47 %8,47 %  

Graf

7. Domníváte se, že prohlášení části města Brna městskou památkovou rezervací bylo pro město přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5445,76 %45,76 %  
nedovedu posoudit3025,42 %25,42 %  
určitě ano2420,34 %20,34 %  
spíše ne86,78 %6,78 %  
určitě ne21,69 %1,69 %  

Graf

8. Program Regenerace městských památkových rezervací a zón je v ČR realizován již 15 let. Máte představu čeho se program týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o něm neslyšel5445,76 %45,76 %  
tuším, čeho by se mohl týkat4336,44 %36,44 %  
jde o finanční podporu majitelům památkově chráněných domů na obnovu z prostředků státu a města1210,17 %10,17 %  
jde o obnovu infrastruktury historického centra města (ulice, kanalizace atd.)97,63 %7,63 %  

Graf

9. Setkal/a jste se ve městě Brně s lidmi, kteří si přijeli prohlédnout historické centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas7462,71 %62,71 %  
velmi často2319,49 %19,49 %  
zřídka1916,1 %16,1 %  
nikdy21,69 %1,69 %  

Graf

10. Myslíte si, že starosta a zastupitelstvo města se zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou města Brna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedovedu posoudit5647,46 %47,46 %  
spíše ano2924,58 %24,58 %  
spíše ne1714,41 %14,41 %  
určitě ano1411,86 %11,86 %  
určitě ne21,69 %1,69 %  

Graf

11. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem na své město hrdý a jsem rád, že zde bydlím8672,88 %72,88 %  
jsem celkem spokojen s bydlením v tomto městě2117,8 %17,8 %  
je tu bydlení jako v každém jiném městě75,93 %5,93 %  
klidně bych šel bydlet jinam32,54 %2,54 %  
nelíbí se mi tady a raději bych se odstěhoval někam jinam10,85 %0,85 %  

Graf

12. Co by mělo město Brno udělat pro to, aby lidé přijížděli na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit širší škálu volnočasových aktivit (aqua park, dráha pro inline bruslaře, fotbalový stadion atd.)8874,58 %74,58 %  
zlepšit pořádek a vzhled7664,41 %64,41 %  
zlepšit stav silnic a veřejných prostranství5546,61 %46,61 %  
vydat propagační tiskoviny o městě1512,71 %12,71 %  
přispět občanům na opravy domů86,78 %6,78 %  
vybudovat další informační středisko54,24 %4,24 %  
nemám zájem, aby sem jezdilo více turistů32,54 %2,54 %  

Graf

13. Údaje o Vás - pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž8773,73 %73,73 %  
žena3126,27 %26,27 %  

Graf

14. Údaje o Vás - věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255849,15 %49,15 %  
26-353630,51 %30,51 %  
36-451311,02 %11,02 %  
46-5575,93 %5,93 %  
56 a více21,69 %1,69 %  
do 17 let21,69 %1,69 %  

Graf

15. Údaje o Vás - vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední6151,69 %51,69 %  
vysokoškolské4134,75 %34,75 %  
základní/vyučen1613,56 %13,56 %  

Graf

16. Údaje o Vás - zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5042,37 %42,37 %  
student/ka4336,44 %36,44 %  
soukromý podnikatel1613,56 %13,56 %  
v domácnosti, mateřská dovolená65,08 %5,08 %  
nezaměstnaný21,69 %1,69 %  
v důchodu10,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak dlouho již v tomto městě pobýváte?

  • odpověď nad 30let:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 na otázku 14. Údaje o Vás - věk

14. Údaje o Vás - věk

  • odpověď 18-25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 16. Údaje o Vás - zaměstnání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

2. Jak dlouho již v tomto městě pobýváte?

3. Víte o tom, že historická část města Brna byla prohlášena městskou památkovou rezervací?

4. Máte představu, jaké výhody to městu přináší? (V případě jiné odpovědi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

5. Máte představu, jaké nevýhody to městu přináší? (V případě jiné odpověďi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

6. Setkal/a jste se již při jednání s úřady s tím, že část města je prohlášena městkou památkovou rezervací?

7. Domníváte se, že prohlášení části města Brna městskou památkovou rezervací bylo pro město přínosem?

8. Program Regenerace městských památkových rezervací a zón je v ČR realizován již 15 let. Máte představu čeho se program týká?

9. Setkal/a jste se ve městě Brně s lidmi, kteří si přijeli prohlédnout historické centrum?

10. Myslíte si, že starosta a zastupitelstvo města se zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou města Brna?

11. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

12. Co by mělo město Brno udělat pro to, aby lidé přijížděli na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

13. Údaje o Vás - pohlaví

14. Údaje o Vás - věk

15. Údaje o Vás - vzdělání

16. Údaje o Vás - zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

2. Jak dlouho již v tomto městě pobýváte?

3. Víte o tom, že historická část města Brna byla prohlášena městskou památkovou rezervací?

4. Máte představu, jaké výhody to městu přináší? (V případě jiné odpovědi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

5. Máte představu, jaké nevýhody to městu přináší? (V případě jiné odpověďi, prosím, uveďte konkrétní příklad/y)

6. Setkal/a jste se již při jednání s úřady s tím, že část města je prohlášena městkou památkovou rezervací?

7. Domníváte se, že prohlášení části města Brna městskou památkovou rezervací bylo pro město přínosem?

8. Program Regenerace městských památkových rezervací a zón je v ČR realizován již 15 let. Máte představu čeho se program týká?

9. Setkal/a jste se ve městě Brně s lidmi, kteří si přijeli prohlédnout historické centrum?

10. Myslíte si, že starosta a zastupitelstvo města se zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou města Brna?

11. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

12. Co by mělo město Brno udělat pro to, aby lidé přijížděli na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

13. Údaje o Vás - pohlaví

14. Údaje o Vás - věk

15. Údaje o Vás - vzdělání

16. Údaje o Vás - zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krušoftová, P.Dotazník pro obyvatele městské památkové rezervace Brno (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-pro-obyvatele-mestske-pamatkove-rezervace-brno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.