Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

Dotazník pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Stejskal
Šetření:02. 02. 2015 - 16. 02. 2015
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Daniel Stejskal a studuji 5. ročník speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. Dotazník, který máte před sebou je základem pro empirickou část mé diplomové práce zaměřené na záškoláctví. Jako případný budoucí kolega Vás prosím abyste, obětovali 3-5 min. svého času a dotazník vyplnili. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1875 %75 %  
muž625 %25 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídní učitel(ka)1145,83 %45,83 %  
učitel(ka)1041,67 %41,67 %  
výuka skoro 20 let14,17 %4,17 %  
výchovný poradce14,17 %4,17 %  
ředitel14,17 %4,17 %  

Graf

3. Délka Vaší praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5416,67 %16,67 %  
1312,5 %12,5 %  
228,33 %8,33 %  
2028,33 %8,33 %  
1528,33 %8,33 %  
1028,33 %8,33 %  
2314,17 %4,17 %  
614,17 %4,17 %  
414,17 %4,17 %  
1614,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 27
3
35
12
19
520,83 %20,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.27
Minimum:1
Maximum:27
Variační rozpětí:26
Rozptyl:62.78
Směrodatná odchylka:7.92
Medián:8
Modus:5

Graf

4. Jste si vědom(a) výskytu záškoláctví na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1979,17 %79,17 %  
ne520,83 %20,83 %  

Graf

5. Proč si myslíte, že na Vaší škole chodí děti za školu?

vyberte max. 3 možnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechtělo se jim1473,68 %58,33 %  
škola je nebaví1263,16 %50 %  
nepřipravili se na zkoušení/test631,58 %25 %  
šli ostatní, tak šel/šla taky526,32 %20,83 %  
chtěly se předvést315,79 %12,5 %  
musely zůstat doma, protože to chtěl rodič315,79 %12,5 %  
bojí se spolužáků210,53 %8,33 %  
chtěly to zkusit210,53 %8,33 %  
bojí se předmětu/učitele210,53 %8,33 %  
ze školy mají strach15,26 %4,17 %  

Graf

6. Jak se na Vaší škle řeší záškoláctví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle metodického pokynu MŠMT947,37 %37,5 %  
dle rozhodnutí ředitele842,11 %33,33 %  
neřeší se210,53 %8,33 %  

Graf

7. Jak hodnotíte vztah učitelů k žákům?

1- nejlepší; 5- nejhorší

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21562,5 %62,5 %  
3729,17 %29,17 %  
114,17 %4,17 %  
514,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.32
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.23
Směrodatná odchylka:0.48
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jak hodnotíte celkové klima školy?

1- nejlepší; 5- nejhorší

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2937,5 %37,5 %  
3625 %25 %  
1625 %25 %  
528,33 %8,33 %  
414,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Považujete záškoláctví za jistých okolností omluvitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, hodně ale záleží na závažnosti okolností1666,67 %66,67 %  
ne416,67 %16,67 %  
ano416,67 %16,67 %  

Graf

10. Uplatňujete proaktivní přístup k žákům, vyhledáváte potencionálně ohrožené žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %70,83 %  
ne729,17 %29,17 %  

Graf

11. Uskutečňuje se na Vaší škole preventivní činnosti v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1041,67 %41,67 %  
ano, ale dle mého názoru málo937,5 %37,5 %  
ne520,83 %20,83 %  

Graf

12. Jakým činnostem se dle Vašeho názoru děti za školou věnují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou venku s kamarády1041,67 %41,67 %  
toulají se sami729,17 %29,17 %  
jsou doma625 %25 %  
jsou v práci14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stejskal, D.Dotazník pro pedagogy na 2. stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-pedagogy-na-2-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.