Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerské poradenství a vzdělávání

Manažerské poradenství a vzdělávání

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Mádlová
Šetření:17. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Pokud možno vyplňujte, prosím, následující údaje pravdivě. Tento dotazník bude dále použit pro zpracování Bakalářské práce s názvem: ,, Zhodnocení spokojenosti a požadavků klientů využívající poradenských služeb.“Děkuji za Váš čas.                                                 

Michaela Mádlová                                            

V dotazníku je nutné vyplnit všechny otázky.
 

Odpovědi respondentů

1. Využil/a jste někdy poradenských služeb?(Pokud ano, svou odpověď zdůvodněte, pokud ne, přejděte k otázce číslo 14)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

2. . Jaký typ poradenských služeb v řízení a podnikání jste využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Získání nestranného odborného stanoviska233,33 %25 %  
• Navázání nových podnikatelských kontaktů a spojení116,67 %12,5 %  
nic116,67 %12,5 %  
• Identifikace, diagnóza a řešení problémů116,67 %12,5 %  
• Získání informací116,67 %12,5 %  

Graf

3. Jaký byl Váš důvod, že jste využil/a služeb poradců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Zlepšení dosahovaných výsledků457,14 %50 %  
• Nejistota114,29 %12,5 %  
• Učení114,29 %12,5 %  
• Zvědavost114,29 %12,5 %  

Graf

4. Byl/a jste s těmito službami spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
ne337,5 %37,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

5. . Jaký je Váš postoj k poradenství poté co jste využil služeb poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• pozitivní450 %50 %  
• neutrální337,5 %37,5 %  
• negativní112,5 %12,5 %  

Graf

6. .Kterých poradenských služeb byste rozhodně nevyužil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznámých112,5 %12,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  
pokud bych neměl doporučení na poradce112,5 %12,5 %  
pro řízení výroby112,5 %12,5 %  
makléř112,5 %12,5 %  
sex trainers :-)112,5 %12,5 %  
poradenství v obecném řízení112,5 %12,5 %  
ideálně žádných112,5 %12,5 %  

Graf

7. Pro která specifika ve vybranýchsegmentech podnikání a řízení podniku, jste využil/a poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Poradenství pro řízení marketingu a odbytu450 %50 %  
• Poradenství v řízení financí112,5 %12,5 %  
• Poradenství pro řízení malého podniku112,5 %12,5 %  
• Poradenství v řízení a rozvoji lidských zdrojů112,5 %12,5 %  
• Poradenství v obecném řízení112,5 %12,5 %  

Graf

8. Kde jste obvykle našel (našla) kontakt na poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Internet450 %50 %  
• Reference337,5 %37,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že poradci v ČR jsou dostatečně odborně i komunikačně vzdělaní a připravení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• převážně ano450 %50 %  
• průměrně337,5 %37,5 %  
• převážně ne112,5 %12,5 %  

Graf

10. Důvěřujete zcela poradci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• převážně ano450 %50 %  
• Nikdy225 %25 %  
• převážně ne225 %25 %  

Graf

11. Na základě čeho jste vybral/a onu konkrétní poradenskou firmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet, doporučení od přátel114,29 %12,5 %  
nevím114,29 %12,5 %  
reference a následně osobní zkušenost114,29 %12,5 %  
reference114,29 %12,5 %  
Reference, Internet114,29 %12,5 %  
recenzí114,29 %12,5 %  
nabídky114,29 %12,5 %  

Graf

12. Spolupracujete pravidelně s určitou poradenskou firmou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
ano112,5 %12,5 %  

Graf

13. Využil/a byste opětovně služeb této firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• určitě ano225 %25 %  
• nejspíš ano225 %25 %  
• určitě ne225 %25 %  
• nevím112,5 %12,5 %  
• nejspíš ne112,5 %12,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že se dnes již běžně využívá služeb poradců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
nevím225 %25 %  

Graf

15. Jaké máte zkušenosti s poradenskými firmami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• dobré337,5 %37,5 %  
• špatné 225 %25 %  
• žádné112,5 %12,5 %  
• velmi dobré112,5 %12,5 %  
• horší112,5 %12,5 %  

Graf

16. S jakými názory na poradenství se setkáváte nejčastěji ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• spíše s negativními450 %50 %  
• spíše s pozitivními337,5 %37,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

17. Doporučili byste jiným firmám služeb poradců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• určitě ano337,5 %37,5 %  
• možná337,5 %37,5 %  
• nejspíš ano112,5 %12,5 %  
• určitě ne112,5 %12,5 %  

Graf

18. Co Vás obsahově nejvíce z nabídek poradenských firem zajímá?(kupř.daně, legislativa aj.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketing225 %25 %  
daně, pojištění112,5 %12,5 %  
daně112,5 %12,5 %  
reálnost předpokladů v souvislosti s provozem112,5 %12,5 %  
reference112,5 %12,5 %  
HR112,5 %12,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

19. .Prostor pro Vaše vyjádření:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byl jsem bohužel dlouhodobě přítomen při sledování výsledků poradenské firmy --na pozici "postižené" těmito poradci jejich přístup byl zdánlivě korektní-leč přezíravý- až viditelně "nevážný" + následoval "vývoj" a to tak, že nakonec jejich SW nedovedl ani polovinu požadovaných funkcí náklady na tento "experiment" byly doslova astronomické zásadním výsledkem bylo, že se vše zkomplikovalo, přibyly osoby v řízení, výroba byla poddimenzována a nakonec z důvodu totálního vyhoření jsem se zdravotně zhroutil --pod modlou "produktivity" takže firma Allium je zejména slibotechna--lze snadno doložit

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mádlová, M.Manažerské poradenství a vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-pro-podnikatele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.