Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro pracovníky v cestovním ruchu Žďár nad Sázavou a okolí

Dotazník pro pracovníky v cestovním ruchu Žďár nad Sázavou a okolí

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vystrčilová
Šetření:11. 04. 2012 - 29. 04. 2012
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji obor cestovní ruch na Vysoké škole Polytechnické Jihlava a prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro potřeby zpracování výzkumu mé bakalářské práce, která je na téma: Analýza cestovního ruchu Žďár nad Sázavou a okolí. Tento dotazníky je určen pro pracovníky tedy odborníky v cestovním ruchu Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut a je zcela anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Jakou funkci v cestovním ruchu zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administrativní pracovník / asistentka ředitele

Asistent marketingového ředitele

Majitelka CA

manager CK + zaměstnanec TIC

Marketingový manažer

Odborný pracovník přípravy zájezdů - letenkář

pracovník turistického informačního centra

Pracuji jako vedoucí odboru, na kterém je cestovní ruch částečně náplní práce, ale přesně se touto problematikou nezabývám.

Prodejce zájezdů v CK

Průvodce

recepční

recepční

recepční

recepční

recepční v hotelu

recepční v hotelu

referentka CK

referentka CK

účetní

2. Jak dlouho v cestovním ruchu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let947,37 %47,37 %  
do 1 roku421,05 %21,05 %  
6-10 let421,05 %21,05 %  
11-20 let210,53 %10,53 %  

Graf

3. Jaké výhody, podle Vašeho názoru cestovní ruch tomuto městu a jeho okolí přináší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- finanční výhody - lepší rozvoj cestovního ruchu - pracovní místa

-ekonomický přínos městu, podnikatelům a živnostníkům - rozvoj a opravy památek, ubyt. a stravovacích zařízení

Cestovní ruch přináší celkový rozvoj infrastruktury ZR a podporuje drobné podnikatele.

čisté životní prostředí, pěkná krajina okolo, klášter a zelená hora

ekonomické výhody - příliv turistů - zvýšení tržeb

ekonomické, zaměstnanost

Finanční prostředky

finanční přínosy, zviditelnění města a jeho okolí a památek, rozvoj města

návštěvnost

Poučení a získávání nových poznatků

přináší finanční prostředky a pracovní místa

přináší nové finanční prostředky a zviditelňuje město a okolí.

tržby v restauracích, hotelích, zlepšování ekonomické situace - zvláště díky památce UNESCO

větší návštěvnost cizinců a tuzemských hostů

Více peněz k obchodníkům, větší návštěvnost koncertů a dalších kulturních akci

výhody - peníze, popularita

výhody - příroda, poměrně čerství vzduch, možnosti cykloturistiky

Výhody – příliv turistů, kteří do našeho města přinesou především tržby – vstupy památky, tržby v restauracích, je to prezentace našeho města mezi jejich dalšími přáteli, rodinou

Za navštívení památek se platí peníze a tudíž má město i peníze na jejich opravy a rekonstrukci. Také malým živnostníkům, kteří vlastní například malé kavárny a podobně to určitě přispívá, protože čím více turistů, tím více si mohou tito lidé vydělat.

4. Jaké nevýhody, dle vašeho názoru přináší cestovní ruch tomuto městu a jeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- neznám žádné nevýhody

- větší zátěž pro životní prostředí

hustší doprava, hluk, větší nepořádek

málo památek

nevidím nevýhody

nevím o žádných nevýhodách

Nevýhodu by se mohla jevit kriminalita, se kterou se rozvojem cestovního ruchu setkáváme. V našem městě ještě není ale tak veliká, aby nám cestovní ruch skýtal více nevýhod jako výhod.

Nevýhody - málo kulturního vyžití

neznám

nutnost se pak více starat o pořádek

Přeplněná parkoviště

rušení klidu

rušení nočního klidu, opotřebovanost cest kvůli autům

Velkou nevýhodou je ekologická zátěž krajiny.

větší počet lidí co škodí přírodě

zhoršení kvality životního prostředí, větší koncentrace lidí

znečišťování životního prostředí, "záplava turistů" v sezóně

žádné

Žádné

5. Jaké postoje podle Vás zaujímají obyvatelé tohoto města k návštěvníkům?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- obyvatelé města podle mého názoru mají pozitivní postoj k návštěvníkům

Dle mého názoru je obyvatelé našeho města vítají, pomohou při dotazech a orientaci, protože si myslím, že si jsou vědomi toho, že nám turisté přinášejí ekonomický rozvoj, propagaci a prosperitu.

Dobré

dobré

kladné

kladný

kladný

myslím si, že někoho to těší, že je zájem o jejich město, ale někteří mohou být naštvaní, že je jejich město zahlceno turisty, je tam po nich nepořádek a podobně..

Myslím, že dobré. Nikdy sem si nevšimla nepřátelského postoje k turistům.

Myslím, že jim je to z větší části jedno, většina lidí si návštěvníků nevšímá

Nemají v oblibě se s nimi bavit, neumí nic vysvětlit, jsou nesdílní. Pár vyjímek se samozřejmě najde, co jsou ochotní.

neřeší je

neutrální

Podle samotných turistů kladné, ale není možné mluvit jednotně za všechny.

pozitivní, protože jich tu nebývá oproti jiným městům mnoho a tak si jich váží

Spíše neutrální, málokdo poradí, kam za krásnými místy.

vcelku kladné

Vesměs kladné, ovšem problém bývá s komunikací s cizinci, např. v obchodech.

zaléží na typu člověka... některým lidem vyhovuje příliv turistů (majitelé restaurací apod.), dalším vadí "přecpanost" města.

6. Jaké postoje dle Vás zaujímají představitelé tohoto města nebo obce k cestovnímu ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- snaží se o lepší rozvoj města, mají pozitivní postoj

aktivní

Dobré, je to přínos pro pokladnu města

kladné - snaha o informovanost návštěvníka (světelná a zvuková tabule na náměstí), informační kanceláře, budování cyklostezek a turistických tras

kladný

Kladný - příliv financí do rozpočtu

myslím, že představitelé se snaží mít hezké, čisté město a snaží se ho upravovat a zvelebovat tak, aby se zde turistům líbilo

Myslím, že ze strany města by mohla být vyvíjena větší aktivita k propagaci města a kulturním akcím.

Nedokážu odpovědět.

neřeší je aktivně

Nezajímají se. Občas se něco vylepší, ale není to radikální změna.

Podporují různé akce, aby přilákali návštěvníky a podporují také různé reklamy, inzeráty, billboardy a další

Snaží se cestovní ruch ZR co nejvíce podporovat a inovovat atraktivity města.

snaží se ho rozvíjet

snaží se podporovat jeho rozvoj

Špatné. Investují do špatných věcí. O CR se starají nedostatečně. Chybí větší nabídka využití volného času a kulturní události.

Vedení města se velmi snaží podporovat cestovní ruch, na jeho rozvoj vynakládají nemalé finanční prostředky a snaží se jej velmi poporovat.

Víceméně kladné, to je vidět i na tom, že se např. vytvořila stezka okolo Zámku, snaží se o atraktivitu města.

záporné

7. Myslíte si, že je Žďár nad Sázavou schopné konkurovat v cestovním ruchu ostatním „okresním“ městům na vysočině?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano , jsem o tom přesvědčená.

- myslím si, že Žďár nad Sázavou není schopen konkurovat např. Jihlavě, ale ostatním městům ano

ano

Ano máme významné památky , ale i hezkou přírodu.

ano plně

jen částečně

Možná jen památkou UNESCO.

myslím si, že určitě ano

Myslím, že ano, zvlášť, když máme památku UNESCO a Muzeum knihy.

ne

Ne Kromě Zelené hory+ turistiky, cykloturistika, lyžování v zimě, nemá město moc co nabídnout, žvlášť když je ošklivé počasí.

ne, oproti Jihlavě, Třebíči atd. je ZR na kulturu chudé město

Nejsem si tak úplně jistá, myslím, že ostatní města jsou na tom lépe.

snad ano, pokud přihlédneme k památce UNESCO neuškodila by větší propagace města a více kulturních akcí

určitě ano - zvláště díky Zelené hoře. Na druhou stranu i Třebíč má "tahák" ve formě UNESCO památek. Chtělo by to zapracovat na dobré marketingové koncepci a větší míru propagace v sousedních státech.

Určitě ano.

V rámci Vysočiny konkurovat určitě může.

Vzhledem k tomu, že se zde nachází památky UNESCO, tak si myslím že ano.

Žďár určitě konkuruje dalším okresním městům, ne každé město na Vysočině či dokonce v ČR má památku UNESCO

8. Jaké vyhlídky do budoucna má podle Vašeho názoru cestovní ruch v tomto městě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cestovní ruch ve městě má dobré vyhlídky, myslím si, že rok od roku návštěvníků přibývá

Cestovní ruch se v ZR, i ostatních městech, bude rozvíjet podle celosvětové ekonomické situace. V tomto období se zvýší počet českých turistů a mírně se snížil počet zahraničních turistů.

do všech oblastí, které se týkají cestovního ruchu je v našem městě potřeba investovat

dobré - obnovuje se (bude) náměstí, spodní část už je, a je opravená Zelená hora.

Doufám že dobré, Po rekonstrukci bázénu a náměstí by se mohl zlepšit a zvýšit CR.

je třeba zajistit více cyklostezek se značením -->vyhlídka cykloturistiky

Kromě rekonstrukce bazénu se tu nic nemění, takže se tu žádné novinky nedějí

myslím, že se bude dále rozvíjet

Na památku UNESCO budou jezdit lidi pořád, ale chtělo by to lidi na něco nalákat a město upravovat a modernizovat.

Pokud se bude více investovat do celkového rozvoje, tak snad ano.

Pokud se město bude zasazovat o to, aby vše fungovalo jak mělo, aby bylo dostatek nových inovací a lákadel, myslím, že se o budoucnost cestovního ruchu nemusíme bát.

Pokud se to nezlepší tak špatné. Lidé se sem totiž nemají proč vrace.

Předpokládám, že velmi dobré. Stálou snahou je vedení města je rozvoj cestovního ruchu, jeho propagace a neustálý rozvoj nabídek pro turistickou veřejnost.

Tak určitě bych vyhlídky viděla pozitivně, každá oblast má pozitivní vyhlídky si myslím.

Určitě kladné

Uspokojivý, sezónní – návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého a přilehlého kláštera + cykloturistika a lyžování na běžkách

velice dobré

větsí rozvoj

Zelená hora "frčí", takže pokud se město bude starat o svoji památku a celkovou kvalitu služeb, lidé budou přijíždět.

9. Považujete za účelné další investice do rozvoje cestovního ruchu v tomto městě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- rozhodně ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano považuji, vhodné je investovat do Zelené hory a např. do opravy kláštera

ano, je tu minimální kulturní vyžití - strašlivé kino, žádné zajímavé divadelní představení. Až na zelenou horu a občasné koncerty je tu mrtvo.

Ano, pořád je co vylepšovat.

Ano, považuji to za velmi účelné.

každopádně investice se vždycky vrátí, takže já bych určitě investovala co nejvíce by to šlo

myslím, že investic již bylo dost

Pokud půjdou investice správným směrem tak určitě ano.

Samozřejmě.

určitě ano

určitě ano

určitě ano – cyklomapy okolí, zkvalitňování lůžek,

určitě, hl. cyklo stezky, lyžařské tratě, okruhy

10. Co by dle Vás přilákalo další návštěvníky a co by se dalo zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Návštěvníky by přilákala originální atraktivita, jako jsou například sochy od místního umělce Michala Olšiaka, mohly by se zde konat dobové jarmarky s ukázkou starých řemesel, tradičními jídly. ZR má poměrně veliké náměstí, ale málo využívané a mohlo by se poupravit případně i na parkovací účely, také je třeba vyřešit problém s budovou bývalé kavárny a hotelu Bílý lev, upravit cestu mezi Radniční restaurací a náměstím.

- kulturní využití a také sportovní využití (kolečkové brusle,…)

- lepší kulturní vyžití, např. koncerty či výstavy - lepší sportovní vyžití, např. venkovní koupaliště

- zviditelnění města, zkvalitňování ubytování, výstavby aquacentra

Až bude otevřen aquapark, více možností přírodního koupání a kempování

Chybí venkovní koupaliště, zlepšit by se mělo jazykové vybavení

Konečně již vystavěný " vodní ráj ". Dalo by se zlepšit a vybudovat lepší náměstí. Je dost prostorné a tvárné.

kulturní akce, kvalitnější ubytování a služby.

kvalitnější koupání, lepší zázemí pro rodiny s dětmi u Pilské nádrže – vybudovat hřiště, lepší prezentace cykloturistiky a jízdy na inlinech na webech města, kraje atd..

lepší propagace, zaměstnávat kvalitní personál s jazykovou vybaveností,... například i otevřít Zelenou horu před zahájením sezóny, pokud bude pěkné počasí. Letos 20 stupňů, davy turistů a zavřeno...

Možnost koupání, kino, obchody, kulturní akce.

nějaké nezvyklé atraktivity, něco jako je DRAXMOORE

Osobně (nepracuji přímo v IC Žďár nad Sázavou) se setkávám se stížnostmi nebo rozčarovaností nad žďárským IC. Je soukromé a údajně neposkytuje moc informací. Myslím, že dobré IC pro informovanost turistů je základ. Co dále chybí je větší množství vyžití pro rodiny s dětmi. Samozřejmě, v letních měsících také koupaliště.

rekonstrukce kina, nový bazén, zajímavé kulturní akce, festivaly, trhy

služby

Určitě se dá zlepšovat propagace města a jeho okolí, dále lze vyvíjet a plánovat turisticky zajímavé akce jak sportovní, kulturní, turistické a budování rekreačního zázemí (lyžařské stopy atd), rozšíření pracovní doby ve vytížených letních i zimních měsících.

více bych vyzdobila náměstí, aby se tam návštěvníci cítili více jako doma...

Více možností využití volného času (bazén, relaxační a wellnes centrum). Lepší značení turistických cest. Oprava centra. Více obchodů - nejen vietnamci. Lepší péče o pořádek ve městě - využití dlouhodobě nezaměstnaných.

Více reklamy v oblasti CR a kulturních akcí

11. Myslíte si, že příliv dalších návštěvníků by měl pozitivní či negativní dopad na město a jeho okolí? V čem by se to projevilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Příliv dalších návštěvníku by měl pozitivní i negativní dopad. Zvýšila by se podpora drobných podnikatelů a možnost rozvoje a oprav infrastruktury, zároveň by se zvýšil negativní dopad na životní prostředí.

- dopad by byl jistě pozitivní, vzniklo by více pracovních míst a cestovní ruch by vydělával více peněz městu

Měl by pozitivní dopad na město. Naše město může nabídnout návštěvníkům bezpočet památek i v okolí, přírodní krásy i pěkné cyklostezky. Projevilo by se to větší návštěvností a přínosem peněz do města a kraje.

Myslím si, že pozitivní. Návštěvníci zde nechají finance, z kterých je možné čerpat na opravy a úpravy města a jejich památky.

Myslím že pozitivní. Bylo by více uklizené a upravené.

Nějspíš pozitivní dopad. Práce je málo a díky přílivu lidí by přibývali a další místa.

Neměl, právě naopak myslím, že by to byl nárůst úrovně města

podlé mého názoru určitě pozitivní dopad

pozitivní - pokud by se jim tu líbilo, šířilo by se to dál do světa + peníze městu

pozitivní - pracovní příležitosti, čisté a uklizené město, lepší služby i pro obyvatele

pozitivní - zajistil by lepší zaměstnanost obyvatel

pozitivní (finance) i negativní (znečišťování)

Pozitivní i negativní dopad. Nic nelze vidět černobíle.

Pozitivní, CR má ekonomický přínos do všech sfér.

pozitivní, ekonomický přínos městu

Pozitivní. Větší příjem peněz pro město - motivace. Na druhou stranu je v ZR málo ubytovacích zařízení.

Příliv dalších návštěvníků by dle mého názoru měl pozitivní dopad v ekonomické oblasti (rozvoj malých živnostníků, hotelů, restauračních a ubytovacích možnostech, obrat v prodejní síti)

určitě pozitivní

Zřejmě pozitivní. Město by získalo více fin. prostředků, které by mohlo město investovat a zviditelnit se.

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let1263,16 %63,16 %  
30-45 let526,32 %26,32 %  
46-59 let210,53 %10,53 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1894,74 %94,74 %  
muž15,26 %5,26 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1157,89 %57,89 %  
vysokoškolské631,58 %31,58 %  
vyšší odborné210,53 %10,53 %  

Graf

15. Jaké je Vaše místo bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žďár nad Sázavou1052,63 %52,63 %  
Vepřová15,26 %5,26 %  
Žďár nad Sázavoou15,26 %5,26 %  
Praha15,26 %5,26 %  
Sněžné15,26 %5,26 %  
Nové město na Moravě15,26 %5,26 %  
Borová15,26 %5,26 %  
Krucemburk15,26 %5,26 %  
Hlinsko15,26 %5,26 %  
Vatín15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vystrčilová, T.Dotazník pro pracovníky v cestovním ruchu Žďár nad Sázavou a okolí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-pracovniky-v-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.