Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro ředitele/ředitelku zařízení pro preprimární vzdělávání

Dotazník pro ředitele/ředitelku zařízení pro preprimární vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Pětníková
Šetření:09. 05. 2015 - 18. 05. 2015
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):32 / 31.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Jana Amose Komenského a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a bude sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé bakalářské práce. Téma bakalářské práce je „Řízení a rozvoj lidských zdrojů v preprimárním vzdělávání“ a v empirické části se zabývám analýzou toho, jak v praxi probíhá řízení lidských zdrojů v mateřských školkých. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný mému dotazníku. 

Petra Pětníková

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je typ vašeho zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejná mateřská škola6985,19 %85,19 %  
Soukromá rejstříková mateřská škola (zřízená právnickou osobou)67,41 %7,41 %  
Soukromý dětský klub44,94 %4,94 %  
Dětská skupina22,47 %2,47 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7592,59 %92,59 %  
Muž67,41 %7,41 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2935,8 %35,8 %  
Vysokoškolské (Mgr., Ing., PhDr.)2935,8 %35,8 %  
Vysokoškolské (Bc.)2328,4 %28,4 %  

Graf

4. Pracujete v zařízení pouze jako ředitel/ka nebo máte i pedagogický úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám i pedagogický úvazek7592,59 %92,59 %  
Jsem jen manažer/ka67,41 %7,41 %  

Graf

5. Jaký je počet zapsaných dětí ve vašem zařízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1501923,46 %23,46 %  
31 – 601822,22 %22,22 %  
91 – 1201619,75 %19,75 %  
10 – 301113,58 %13,58 %  
61 – 90911,11 %11,11 %  
121 – 14989,88 %9,88 %  

Graf

6. Jaký počet tříd máte ve vašem zařízení? (uveďte prosím číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21720,99 %20,99 %  
41316,05 %16,05 %  
31012,35 %12,35 %  
589,88 %9,88 %  
178,64 %8,64 %  
667,41 %7,41 %  
756,17 %6,17 %  
956,17 %6,17 %  
1322,47 %2,47 %  
822,47 %2,47 %  
ostatní odpovědi čtyři
šest
15
20
67,41 %7,41 % 

Graf

7. Kolik pedagogických pracovníků má vaše zařízení? (uveďte prosím číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41214,81 %14,81 %  
889,88 %9,88 %  
678,64 %8,64 %  
267,41 %7,41 %  
1456,17 %6,17 %  
1056,17 %6,17 %  
556,17 %6,17 %  
944,94 %4,94 %  
1133,7 %3,7 %  
333,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 13
12
20
7
dvanáct
26
17
15
18
22
37
8,4
10,75
16
14 včetně ředitelky
osm
21
2328,4 %28,4 % 

Graf

8. Kolik provozních zaměstnanců pracuje ve vašem zařízení (uveďte prosím číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21012,35 %12,35 %  
6911,11 %11,11 %  
189,88 %9,88 %  
489,88 %9,88 %  
778,64 %8,64 %  
578,64 %8,64 %  
367,41 %7,41 %  
956,17 %6,17 %  
1322,47 %2,47 %  
1022,47 %2,47 %  
ostatní odpovědi 12
8
osm
14
15
9,5
18
4,2
6,2
4 provozní, 4 kuchyň
2 provozní a 4 kuchařky včetně vedoucí ŠJ
11
3,07 úvazku fyzicky4
1720,99 %20,99 % 

Graf

9. Má vaše zařízení zpracován organizační řád nebo organizační schéma, které popisují stupně řízení, kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7693,83 %93,83 %  
Ne56,17 %6,17 %  

Graf

10. Máte pro vaše zařízení zpracovány metodické pokyny a vnitřní předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7896,3 %96,3 %  
Ne33,7 %3,7 %  

Graf

11. Máte svého zástupce, který vám pomáhá v manažerské práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5264,2 %64,2 %  
Ne2935,8 %35,8 %  

Graf

12. Kdo kromě vás také zajišťuje provozně-ekonomické činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společně já a provozní zaměstnanec nebo externí pracovník5466,67 %66,67 %  
Pouze já, případně můj zástupce2429,63 %29,63 %  
Pouze určený provozní zaměstnanec33,7 %3,7 %  

Graf

13. Kdo ve vašem zařízení zajišťuje běžnou personální administrativu (pracovní smlouvy, pracovní náplně, čerpání dovolené, podklad pro zpracování mzdy, komunikaci s úřady a zdravotními pojišťovnami, apod)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze já, případně můj zástupce7288,89 %88,89 %  
Určený provozní zaměstnanec911,11 %11,11 %  

Graf

14. Kdo ve vašem zařízení zpracovává mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Externí pracovník nebo firma6883,95 %83,95 %  
Určený provozní zaměstnanec89,88 %9,88 %  
Pouze já, případně můj zástupce56,17 %6,17 %  

Graf

15. Jak často máte velké porady s pedagogickými pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou v každém čtvrtletí3239,51 %39,51 %  
Jednou měsíčně2125,93 %25,93 %  
Dvakrát za školní rok1214,81 %14,81 %  
Jinak (uveďte prosím)33,7 %3,7 %  
dle potřeby22,47 %2,47 %  
1x za dva měsíce22,47 %2,47 %  
Zpravidla jednou za školní rok11,23 %1,23 %  
min. 2x ročně větší porada, 1x za měsíc tzv. miniporada11,23 %1,23 %  
co 2 měsíce11,23 %1,23 %  
8x za školní rok11,23 %1,23 %  
4x a další v případě potřeby11,23 %1,23 %  
jednou týdně11,23 %1,23 %  
třikrát do roka11,23 %1,23 %  
čtyři11,23 %1,23 %  
3x ročně11,23 %1,23 %  

Graf

16. Jak dlouho tyto velké porady trvají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 hodiny5365,43 %65,43 %  
2 – 3 hodiny2530,86 %30,86 %  
Více než 3 hodiny33,7 %3,7 %  

Graf

17. V případě, že řídíte i provozní zaměstnance, účastní se velkých porad s pedagogickými pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4251,85 %51,85 %  
Ne3948,15 %48,15 %  

Graf

18. Jak často máte běžné pracovní porady pedagogických pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle potřeby4251,85 %51,85 %  
Každý měsíc1923,46 %23,46 %  
Každý týden1518,52 %18,52 %  
Vícekrát měsíčně44,94 %4,94 %  
Vícekrát týdně11,23 %1,23 %  

Graf

19. Jaký je zpravidla obsah vašich porad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informuji o aktuálních záležitostech a zadávám úkoly7795,06 %95,06 %  
Informuji o aktuálních záležitostech44,94 %4,94 %  

Graf

20. Zpracováváte z porad zápisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7795,06 %95,06 %  
Ne44,94 %4,94 %  

Graf

21. Jak kontrolujete plnění úkolů, které zadáváte podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plnění kontroluji v rámci běžné manažerské práce, na poradách jej nekomentuji4555,56 %55,56 %  
Formálně a v rámci porad (eviduji jejich splnění)3138,27 %38,27 %  
Plnění nekontroluji, podřízení si své úkoly plní i bez mé kontroly56,17 %6,17 %  

Graf

22. Dostáváte od zřizovatele včasné informace nutné pro plánování počtu zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, podklady pro plán si zajišťuji sama4353,09 %53,09 %  
Ano, mohu v dostatečném předstihu plánovat3846,91 %46,91 %  

Graf

23. Jak postupujete, když hledáte nové zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oslovuji předem zájemce, které znám, kteří se již dříve o práci v našem zařízení ucházeli, nebo kteří mi byli doporučeni3948,15 %48,15 %  
Vyhlašuji výběrové řízení3745,68 %45,68 %  
Hledám zájemce v inzerátech56,17 %6,17 %  

Graf

24. V případě, že vyhlašujete výběrové řízení, kde nabídku zveřejňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinuji výše uvedené způsoby5365,43 %65,43 %  
Na webových stránkách našeho zařízení nebo stránkách zřizovatele1518,52 %18,52 %  
Na pracovních portálech typu Jobs.cz, Práce.cz, apod.911,11 %11,11 %  
Na vývěskách33,7 %3,7 %  
V tisku11,23 %1,23 %  

Graf

25. Kdo rozhoduje o tom, který uchazeč bude vybrán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultuji to se svým zástupcem nebo kolegy4960,49 %60,49 %  
Výběr je mé rozhodnutí3138,27 %38,27 %  
Zřizovatel nebo provozovatel11,23 %1,23 %  

Graf

26. Jak probíhá výběr nového uchazeče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Formou pohovoru, využívám přitom připravených otázek3644,44 %44,44 %  
Formou volného pohovoru3037,04 %37,04 %  
Formou pohovoru a konáním testů nebo praktických zkoušek1518,52 %18,52 %  

Graf

27. Jakou formou probíhá adaptace nového zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adaptace probíhá neformálně, podle potřeb nového zaměstnance5669,14 %69,14 %  
Využíváme formalizovaný adaptační proces (např. orientační balíček, exkurze po pracovišti, přidělení mentora, apod.)2530,86 %30,86 %  

Graf

28. Jaký nástroj využíváte pro hodnocení podřízených? (můžete zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní pozorování7896,3 %96,3 %  
Hospitaci ve třídách6580,25 %80,25 %  
Rozhovory s kolegy3948,15 %48,15 %  
Jejich sebehodnocení3846,91 %46,91 %  
Hodnotící rozhovory3543,21 %43,21 %  
Rozhovory s rodiči dětí3037,04 %37,04 %  
zpětnou vazbou rodičů popř. hospitací11,23 %1,23 %  
hospitace, hodnotící stupnice pracovních výkonů11,23 %1,23 %  
reakce dětí samotných11,23 %1,23 %  
Dotazníky pro zaměstnance, pro rodiče, ankety po akcích školy11,23 %1,23 %  
kombinace všeho11,23 %1,23 %  
vše kombunuji podle potřeby a času11,23 %1,23 %  

Graf

29. Má hodnocení podřízených vliv na výši jejich mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, odrazí se ve výši např. odměny, příplatku, pohyblivé složky mzdy, apod.6580,25 %80,25 %  
Nemá, předpisy nebo rozpočet to neumožňují1214,81 %14,81 %  
Nemá, předpisy to neumožňují44,94 %4,94 %  

Graf

30. Jakým způsobem motivujete podřízené? (můžete zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oceněním jejich práce pochvalou7086,42 %86,42 %  
Příjemným pracovním prostředím a klimatem6074,07 %74,07 %  
Finančně5871,6 %71,6 %  
Zaměstnaneckými výhodami1518,52 %18,52 %  
za nadstandardní aktivity a splnění mimořádných úkolů různá výše odměny11,23 %1,23 %  

Graf

31. Máte zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5770,37 %70,37 %  
Ne, dopředu neplánujeme, ale další vzdělávání řešíme podle aktuální potřeby2125,93 %25,93 %  
Ne, další vzdělávání je soukromou záležitostí a iniciativou33,7 %3,7 %  

Graf

32. V případě, že zajištujete další vzdělávání pedagogických pracovníků, v kterých je to oblastech? (můžete zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nové metody výuky7290 %88,89 %  
Průběžné upevňování a obnovování kvalifikace4961,25 %60,49 %  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci3948,75 %48,15 %  
Zvyšování kvalifikace3645 %44,44 %  
Speciální pedagogika, asistence znevýhodněných osob, apod.2835 %34,57 %  
Práce s IT technikou2025 %24,69 %  
Výuka jazyků1012,5 %12,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký je počet zapsaných dětí ve vašem zařízení

  • odpověď 31 – 60:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 7. Kolik pedagogických pracovníků má vaše zařízení? (uveďte prosím číslo)

6. Jaký počet tříd máte ve vašem zařízení? (uveďte prosím číslo)

  • odpověď 2:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 7. Kolik pedagogických pracovníků má vaše zařízení? (uveďte prosím číslo)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je typ vašeho zařízení?

2. Vaše pohlaví:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Pracujete v zařízení pouze jako ředitel/ka nebo máte i pedagogický úvazek?

5. Jaký je počet zapsaných dětí ve vašem zařízení

6. Jaký počet tříd máte ve vašem zařízení? (uveďte prosím číslo)

7. Kolik pedagogických pracovníků má vaše zařízení? (uveďte prosím číslo)

8. Kolik provozních zaměstnanců pracuje ve vašem zařízení (uveďte prosím číslo)

9. Má vaše zařízení zpracován organizační řád nebo organizační schéma, které popisují stupně řízení, kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců?

10. Máte pro vaše zařízení zpracovány metodické pokyny a vnitřní předpisy?

11. Máte svého zástupce, který vám pomáhá v manažerské práci?

12. Kdo kromě vás také zajišťuje provozně-ekonomické činnosti

13. Kdo ve vašem zařízení zajišťuje běžnou personální administrativu (pracovní smlouvy, pracovní náplně, čerpání dovolené, podklad pro zpracování mzdy, komunikaci s úřady a zdravotními pojišťovnami, apod)

14. Kdo ve vašem zařízení zpracovává mzdy?

15. Jak často máte velké porady s pedagogickými pracovníky?

16. Jak dlouho tyto velké porady trvají?

17. V případě, že řídíte i provozní zaměstnance, účastní se velkých porad s pedagogickými pracovníky?

18. Jak často máte běžné pracovní porady pedagogických pracovníků?

19. Jaký je zpravidla obsah vašich porad?

20. Zpracováváte z porad zápisy?

21. Jak kontrolujete plnění úkolů, které zadáváte podřízeným?

22. Dostáváte od zřizovatele včasné informace nutné pro plánování počtu zaměstnanců?

23. Jak postupujete, když hledáte nové zaměstnance?

24. V případě, že vyhlašujete výběrové řízení, kde nabídku zveřejňujete?

25. Kdo rozhoduje o tom, který uchazeč bude vybrán?

26. Jak probíhá výběr nového uchazeče?

27. Jakou formou probíhá adaptace nového zaměstnance?

28. Jaký nástroj využíváte pro hodnocení podřízených? (můžete zaškrtnout více možností)

29. Má hodnocení podřízených vliv na výši jejich mzdy?

30. Jakým způsobem motivujete podřízené? (můžete zaškrtnout více možností)

31. Máte zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?

32. V případě, že zajištujete další vzdělávání pedagogických pracovníků, v kterých je to oblastech? (můžete zaškrtnout více možností)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je typ vašeho zařízení?

2. Vaše pohlaví:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Pracujete v zařízení pouze jako ředitel/ka nebo máte i pedagogický úvazek?

5. Jaký je počet zapsaných dětí ve vašem zařízení

6. Jaký počet tříd máte ve vašem zařízení? (uveďte prosím číslo)

7. Kolik pedagogických pracovníků má vaše zařízení? (uveďte prosím číslo)

8. Kolik provozních zaměstnanců pracuje ve vašem zařízení (uveďte prosím číslo)

9. Má vaše zařízení zpracován organizační řád nebo organizační schéma, které popisují stupně řízení, kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců?

10. Máte pro vaše zařízení zpracovány metodické pokyny a vnitřní předpisy?

11. Máte svého zástupce, který vám pomáhá v manažerské práci?

12. Kdo kromě vás také zajišťuje provozně-ekonomické činnosti

13. Kdo ve vašem zařízení zajišťuje běžnou personální administrativu (pracovní smlouvy, pracovní náplně, čerpání dovolené, podklad pro zpracování mzdy, komunikaci s úřady a zdravotními pojišťovnami, apod)

14. Kdo ve vašem zařízení zpracovává mzdy?

15. Jak často máte velké porady s pedagogickými pracovníky?

16. Jak dlouho tyto velké porady trvají?

17. V případě, že řídíte i provozní zaměstnance, účastní se velkých porad s pedagogickými pracovníky?

18. Jak často máte běžné pracovní porady pedagogických pracovníků?

19. Jaký je zpravidla obsah vašich porad?

20. Zpracováváte z porad zápisy?

21. Jak kontrolujete plnění úkolů, které zadáváte podřízeným?

22. Dostáváte od zřizovatele včasné informace nutné pro plánování počtu zaměstnanců?

23. Jak postupujete, když hledáte nové zaměstnance?

24. V případě, že vyhlašujete výběrové řízení, kde nabídku zveřejňujete?

25. Kdo rozhoduje o tom, který uchazeč bude vybrán?

26. Jak probíhá výběr nového uchazeče?

27. Jakou formou probíhá adaptace nového zaměstnance?

28. Jaký nástroj využíváte pro hodnocení podřízených? (můžete zaškrtnout více možností)

29. Má hodnocení podřízených vliv na výši jejich mzdy?

30. Jakým způsobem motivujete podřízené? (můžete zaškrtnout více možností)

31. Máte zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?

32. V případě, že zajištujete další vzdělávání pedagogických pracovníků, v kterých je to oblastech? (můžete zaškrtnout více možností)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pětníková, P.Dotazník pro ředitele/ředitelku zařízení pro preprimární vzdělávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-reditele-redite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.