Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro všechny žijící v Krkonoších a blízkém okolí

Dotazník pro všechny žijící v Krkonoších a blízkém okolí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Konečná
Šetření:17. 03. 2015 - 16. 04. 2015
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit dotazník určený pro obyvatele Krkonoš, který je součástí mé diplomové práce zaměřené na cestovní ruch v Krkonoších, zpracovávané na VŠE Praha.

Děkuji za vyplnění.

Helena Konečná

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu v Krkonošském národním parku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano571,43 %71,43 %  
Ne228,57 %28,57 %  

Graf

2. Jakým způsobem se dopravujete v rámci národního parku?

Více možných odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem457,14 %57,14 %  
Na kole342,86 %42,86 %  
Pěšky342,86 %42,86 %  

Graf

3. Setkáváte se s účastníky cestovního ruchu (např. při výkonu povolání, v dopravě aj.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně342,86 %42,86 %  
Ne228,57 %28,57 %  
Ano, ale ne příliš často228,57 %28,57 %  

Graf

4. Pokud se s účastníky setkáváte, jak je vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivně457,14 %57,14 %  
Velmi pozitivně114,29 %14,29 %  
Spíše negativně114,29 %14,29 %  
Velmi negativně114,29 %14,29 %  

Graf

5. Myslíte si, že má cestovní ruch v Krkonošském národním parku dobré předpoklady?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano457,14 %57,14 %  
Ne228,57 %28,57 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

6. Myslíte si, že je cestovní ruch v Krkonoších třeba dále podporovat anebo spíše tlumit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že cestovní ruch v KRNAP je třeba podporovat, ale s ohledem na lepší časoprostorové rozmístění návštěvníků342,86 %42,86 %  
Myslím si, že cestovní ruch v KRNAP je příliš silný a je třeba ho spíše tlumit342,86 %42,86 %  
Myslím si, že cestovní ruch v KRNAP je třeba významně propagovat114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jaký vliv má podle Vás cestovní ruch na život v Krkonoších?

Více možných odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní ruch přináší finanční prostředky městům a obcím685,71 %85,71 %  
Cestovní ruch ničí životní prostředí685,71 %85,71 %  
Cestovní ruch vytváří nová pracovní místa457,14 %57,14 %  
Cestovní ruch zlepšuje životní úroveň místních obyvatel342,86 %42,86 %  
Cestovní ruch zvyšuje místní cenovou hladinu228,57 %28,57 %  
Cestovní ruch má neutrální vliv na život místních obyvatel114,29 %14,29 %  
Cestovní ruch negativně ovlivňuje život místních obyvatel114,29 %14,29 %  

Graf

8. Myslíte si, že cestovní ruch v Krkonoších ničí životní prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano571,43 %71,43 %  
Nevím228,57 %28,57 %  

Graf

9. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, rozveďte zde, prosím, svoji odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

Mnoho chat, mnoho hotelů, velký pohyb aut, lidí, budování nových cest, velké množství odpadů, zvýšený hluk, znečišťování ovzduší, atd.

stále je v KRNAP (ale i jiných NP a CHKO) patrný výskyt nezodpovědných turistů, kteří po sobě zanechávají odpadky a jiné stopy neuvědomělé civilizace. především děti nejsou rodiči či skupinovými vedoucími důsledně vedeny ke správnému chování v NP. domnívám se, že většina populace stále nespatřuje rozdíl mezi městským a národním parkem.

to je snad jasné kazdému

10. Jak chápete pojem „udržitelný rozvoj cestovního ruchu“?

Prosím vypište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

blbost

Lidé by měli jezdit do Krkonoš za turistikou, cyklistikou, pozorováním přírody apod. Měly by se tedy rozvíjet ty sféry, které budou lidi lákat právě k takovýmto neinvazivním aktivitám spolu s lepším časoprostorovým rozmístěním návštěvníků.

módní nesmysl co vyhovuje jen dojičům dotací a rozpočtů

nijak

Rovnováha mezi türisty,aby nedocházelo k poklesu,nebo navyšování

udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který nepotlačuje růst včetně přibývajících služeb pro veřejnost, a zároveň je schopen držet krok s takovým rozvojem ve smyslu jeho kontroly a opatření.

11. Vaše věková skupina?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 - 65 let342,86 %42,86 %  
26 - 45 let228,57 %28,57 %  
Méně než 25 let228,57 %28,57 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž571,43 %71,43 %  
Žena228,57 %28,57 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání228,57 %28,57 %  
Střední odborné bez maturity228,57 %28,57 %  
Střední s maturitou228,57 %28,57 %  
Vyšší odborné vzdělání114,29 %14,29 %  

Graf

14. Obec/město Vašeho trvalého bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trutnov120 %14,29 %  
.120 %14,29 %  
Královéhradecký kraj120 %14,29 %  
rokytnice nad jizerou120 %14,29 %  
Sušice120 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konečná, H.Dotazník pro všechny žijící v Krkonoších a blízkém okolí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-rezidenty-krkon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.