Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro ročník 1993-94

Dotazník pro ročník 1993-94

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Sojková
Šetření:16. 11. 2013 - 23. 11. 2013
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

            žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se skládá z 15 otázek.
Na 14 otázek je možnost odpovědět pomocí uvedených variant a 1 otázka vyžaduje odpověď vlastní. Dotazník je určený především pro respondenty narozené v roce 1993/1994, kteří pokračují na další úrovni studia.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4081,63 %81,63 %  
muž918,37 %18,37 %  

Graf

2. V jakém roce jste se narodili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19933265,31 %65,31 %  
19941734,69 %34,69 %  

Graf

3. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo Prahu3163,27 %63,27 %  
v Praze1836,73 %36,73 %  

Graf

4. Jaké jste národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
české4387,76 %87,76 %  
Ukrajinské24,08 %4,08 %  
moravské12,04 %2,04 %  
slezské12,04 %2,04 %  
slovenské12,04 %2,04 %  
vietnamské12,04 %2,04 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4489,8 %89,8 %  
základní48,16 %8,16 %  
výuční list12,04 %2,04 %  

Graf

6. V jaké formě probíhá Vaše studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční4591,84 %91,84 %  
dálkové (kombinované)36,12 %6,12 %  
distanční12,04 %2,04 %  

Graf

7. Jak byste zhodnotili náročnost Vašeho studia na stupnici od 1 (nenáročné) do 10 (příliš náročné)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71530,61 %30,61 %  
51122,45 %22,45 %  
6714,29 %14,29 %  
8714,29 %14,29 %  
136,12 %6,12 %  
924,08 %4,08 %  
424,08 %4,08 %  
1024,08 %4,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.33
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:2.27
Směrodatná odchylka:1.51
Medián:7
Modus:7

Graf

8. Vyhovuje Vám délka celého studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3979,59 %79,59 %  
ne1020,41 %20,41 %  

Graf

9. V jakém oboru probíhá Vaše studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitním2551,02 %51,02 %  
technickém816,33 %16,33 %  
uměleckém36,12 %6,12 %  
ekonomickém36,12 %6,12 %  
přírodovědeckém24,08 %4,08 %  
právní specializace12,04 %2,04 %  
přírodovědném12,04 %2,04 %  
zdravotní12,04 %2,04 %  
přírodovědné12,04 %2,04 %  
pedagogickém12,04 %2,04 %  
Jazykově - přírodovědné12,04 %2,04 %  
lékařském12,04 %2,04 %  
biologie-chemie12,04 %2,04 %  

Graf

10. Podle čeho jste volili Vámi vybraný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle vlastního zájmu3163,27 %63,27 %  
volby budoucího povolání1428,57 %28,57 %  
podle prestiže školy12,04 %2,04 %  
podle vlastního zájmu a volby budoucího povolání12,04 %2,04 %  
možnosti 1 (škola, na kterou teď přestoupím) 2 a 3 a taky takové "východisko z nouze"12,04 %2,04 %  
Vybrala mi jej přítelkyně :) (ano, jsem L)12,04 %2,04 %  

Graf

11. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2244,9 %44,9 %  
vysokoškolské1530,61 %30,61 %  
výuční list1020,41 %20,41 %  
základní12,04 %2,04 %  
Vyšší odborné12,04 %2,04 %  

Graf

12. Věnují se Vaši přátelé také studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, s některými chodím na stejnou školu4795,92 %95,92 %  
ne, vydali pro profesní dráze24,08 %4,08 %  

Graf

13. Máte v průběhu Vašeho studia čas na koníčky, brigády a jiné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1938,78 %38,78 %  
ano1836,73 %36,73 %  
spíše ne1020,41 %20,41 %  
ne24,08 %4,08 %  

Graf

14. Při vybírání studia, hrála roli i vzdálenost školy od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1428,57 %28,57 %  
ano1326,53 %26,53 %  
spíše ne1224,49 %24,49 %  
ne1020,41 %20,41 %  

Graf

15. Kolik dopravních prostředků využíváte k cestě do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva2040,82 %40,82 %  
jeden1734,69 %34,69 %  
tři918,37 %18,37 %  
žádný, školu mám pár minut chůze36,12 %6,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jakém roce jste se narodili?

3. Kde žijete?

4. Jaké jste národnosti?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. V jaké formě probíhá Vaše studium?

7. Jak byste zhodnotili náročnost Vašeho studia na stupnici od 1 (nenáročné) do 10 (příliš náročné)?

8. Vyhovuje Vám délka celého studia?

9. V jakém oboru probíhá Vaše studium?

10. Podle čeho jste volili Vámi vybraný obor?

11. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašich rodičů?

12. Věnují se Vaši přátelé také studiu?

13. Máte v průběhu Vašeho studia čas na koníčky, brigády a jiné?

14. Při vybírání studia, hrála roli i vzdálenost školy od Vašeho bydliště?

15. Kolik dopravních prostředků využíváte k cestě do školy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jakém roce jste se narodili?

3. Kde žijete?

4. Jaké jste národnosti?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. V jaké formě probíhá Vaše studium?

7. Jak byste zhodnotili náročnost Vašeho studia na stupnici od 1 (nenáročné) do 10 (příliš náročné)?

8. Vyhovuje Vám délka celého studia?

9. V jakém oboru probíhá Vaše studium?

10. Podle čeho jste volili Vámi vybraný obor?

11. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašich rodičů?

12. Věnují se Vaši přátelé také studiu?

13. Máte v průběhu Vašeho studia čas na koníčky, brigády a jiné?

14. Při vybírání studia, hrála roli i vzdálenost školy od Vašeho bydliště?

15. Kolik dopravních prostředků využíváte k cestě do školy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sojková, Z.Dotazník pro ročník 1993-94 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-pro-rocnik-1993-94.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.