Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu

Dotazník pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patricie Kadlecová
Šetření:17. 08. 2014 - 31. 08. 2014
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru Speciální pedagogika. V současné době pracuji na sepsání závěrečné práce na téma: Postoje pedagogů k významu screeningu poruch řeči. Vás rodiče bych ráda poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Velmi mi to pomůže při analýze povědomí o poruchách řeči a snad i k všeobecné informovanosti o tom, kde se dají informace o diagnostice či prevenci vyhledat.

                                                                                  Předem děkuji, Mgr. Patricie Kadlecová

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 40 let1173,33 %73,33 %  
20 – 30 let320 %20 %  
41 – 50 let16,67 %6,67 %  

Graf

2. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
853,33 %53,33 %  
746,67 %46,67 %  

Graf

3. Počet osob ve Vaší domácnosti: ……….., z toho dětí: ………….

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4, 2426,67 %26,67 %  
4,2213,33 %13,33 %  
3, 1213,33 %13,33 %  
3 z toho 1 dítě16,67 %6,67 %  
2,116,67 %6,67 %  
5, 316,67 %6,67 %  
2, 116,67 %6,67 %  
5, děti 316,67 %6,67 %  
3 dospělí, 1 dítě16,67 %6,67 %  
4, 2 děti16,67 %6,67 %  

Graf

4. Věnujete pozornost tomu, jak Vaše dítě mluví, jestli například vyslovuje všechny hlásky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1493,33 %93,33 %  
Ne16,67 %6,67 %  

Graf

5. Máte nějaké informace o tom jak postupovat, či kam se obrátit, pokud by Vaše dítě mělo nějakou vadu řeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15100 %100 %  

Graf

6. Byla u Vašeho dítěte diagnostikována porucha řeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1173,33 %73,33 %  
Ano426,67 %26,67 %  

Graf

7. Pokud ano, kdo Vás na ni upozornil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porucha řeči u nás nebyla diagnostikována1173,33 %73,33 %  
Přišli jsme na ni sami320 %20 %  
Praktický lékař16,67 %6,67 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás dostupnost logopedické péče v Plzeňském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné:…………………………………………………………………………..1280 %80 %  
Nápravných logopedických zařízení je málo213,33 %13,33 %  
Vše odpovídá našim potřebám16,67 %6,67 %  

Graf

9. Jak často procvičujete s Vašimi dětmi cvičení od logopeda? (např. denně, jednou týdně, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně320 %20 %  
jsme objednáni na první návštěvu u logopeda16,67 %6,67 %  
necvičíme16,67 %6,67 %  
Proč bychom měli cvičit?16,67 %6,67 %  
016,67 %6,67 %  
neprocvičuji, žádná vada nebyla diagnostikována16,67 %6,67 %  
neprocvičuji, neboť nemáme vadu řeči, v případě, že by tomu tak bylo, budeme procvičovat každý den16,67 %6,67 %  
nejsme v péči logopeda, tudíž nic neprocvičujeme16,67 %6,67 %  
neprocvičuji, není potřeba16,67 %6,67 %  
zatím ne16,67 %6,67 %  
nemáme poruchu16,67 %6,67 %  
Při každém přeřeknutí ihned opravuji výslovnost. 16,67 %6,67 %  
několikrát týdně16,67 %6,67 %  

Graf

10. Co očekáváte v oblasti rozvoje řeči od Vaší mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Očekávám spolupráci či rady1280 %80 %  
Neočekávám žádnou pomoc320 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadlecová, P.Dotazník pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-pro-rodice-deti-nav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.