Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro rodiče Montessori předškolních dětí

Dotazník pro rodiče Montessori předškolních dětí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Švrčková
Šetření:13. 11. 2022 - 02. 01. 2023
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Střední pedagogické školy a tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží pro účely mé závěrečné maturitní práce a je určen pro rodiče, kteří se rozhodli umístit své dítě do Montessori školky. Tento dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere pouze pár minut. Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci. 

Vendula Švrčková

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3581,4 %77,78 %  
muž818,6 %17,78 %  

Graf

2. Domníváte se, že Montessori školky jsou vhodné pro každé dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2046,51 %44,44 %  
ne1944,19 %42,22 %  
nevím49,3 %8,89 %  

Graf

3. Myslíte si, že Montessori pedagogika posiluje individualismus u předškolních dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3479,07 %75,56 %  
ne511,63 %11,11 %  
nevím49,3 %8,89 %  

Graf

4. Je dítě v Montessori školce ,,nuceno" učit se něco, co nechce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3069,77 %66,67 %  
nevím818,6 %17,78 %  
ano511,63 %11,11 %  

Graf

5. Je dítě správně motivováno, když nedostává známky, pochvaly či tresty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2762,79 %60 %  
ne1023,26 %22,22 %  
nevím613,95 %13,33 %  

Graf

6. Domníváte se, že děti z Montessori školek zvládají přestup na klasickou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2353,49 %51,11 %  
nevím1125,58 %24,44 %  
ne920,93 %20 %  

Graf

7. Myslíte si, že Montessori jako alternativní formu vzdělávání předškolních dětí si může z finančních důvodů dovolit každý?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3581,4 %77,78 %  
ano49,3 %8,89 %  
nevím49,3 %8,89 %  

Graf

8. Je různost věkových skupin přínosem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %71,11 %  
ne613,95 %13,33 %  
nevím511,63 %11,11 %  

Graf

9. Je v rámci svobodné volby dítě v Montessori školce vedeno k zodpovědnosti za svá rozhodnutí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %71,11 %  
nevím716,28 %15,56 %  
ne49,3 %8,89 %  

Graf

10. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako výhody číselné stránky Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první Vámi napsaný pojem má největší důležitost.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
příjemné prostředí4.1194.248
svobodně volená činnost3.1192.343
význam vnitřní motivace3.5242.63
respektování individuality dětí2.7143.061
získávání vědomostí vlastní činností2.5952.574
rozvoj komunikativních dovedností3.6673.032

Graf

11. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako nevýhody nebo rizika Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první napsaný pojem má největší důležitost.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
finanční náročnost při možnosti takového typu alternativního vzdělávání2.0242.357
komplikovaný přechod dítěte z Montessori školky na klasickou školu2.7622.467
nepochopení a nedůvěra veřejnosti - moderní záležitost2.7382.241
nesprávné pojetí principu poskytování svobody2.311.69
ztráta autority učitele3.7142.156

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Domníváte se, že Montessori školky jsou vhodné pro každé dítě?

3. Myslíte si, že Montessori pedagogika posiluje individualismus u předškolních dětí?

4. Je dítě v Montessori školce ,,nuceno" učit se něco, co nechce?

5. Je dítě správně motivováno, když nedostává známky, pochvaly či tresty?

6. Domníváte se, že děti z Montessori školek zvládají přestup na klasickou školu?

7. Myslíte si, že Montessori jako alternativní formu vzdělávání předškolních dětí si může z finančních důvodů dovolit každý?

8. Je různost věkových skupin přínosem?

9. Je v rámci svobodné volby dítě v Montessori školce vedeno k zodpovědnosti za svá rozhodnutí?

10. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako výhody číselné stránky Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první Vámi napsaný pojem má největší důležitost.

11. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako nevýhody nebo rizika Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první napsaný pojem má největší důležitost.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Domníváte se, že Montessori školky jsou vhodné pro každé dítě?

3. Myslíte si, že Montessori pedagogika posiluje individualismus u předškolních dětí?

4. Je dítě v Montessori školce ,,nuceno" učit se něco, co nechce?

5. Je dítě správně motivováno, když nedostává známky, pochvaly či tresty?

6. Domníváte se, že děti z Montessori školek zvládají přestup na klasickou školu?

7. Myslíte si, že Montessori jako alternativní formu vzdělávání předškolních dětí si může z finančních důvodů dovolit každý?

8. Je různost věkových skupin přínosem?

9. Je v rámci svobodné volby dítě v Montessori školce vedeno k zodpovědnosti za svá rozhodnutí?

10. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako výhody číselné stránky Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první Vámi napsaný pojem má největší důležitost.

11. Napište a seřaďte prosím podle důležitosti, co vnímáte jako nevýhody nebo rizika Montessori školky pro Vaše předškolní dítě? Přičemž první napsaný pojem má největší důležitost.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švrčková, V.Dotazník pro rodiče Montessori předškolních dětí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dotaznik-pro-rodice-montesso.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.