Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro rodiny

Dotazník pro rodiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Bocková
Šetření:27. 06. 2014 - 18. 07. 2014
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na život rodin ve městě Třinci. Výsledky dotazníku budou použity pro zpracování nového Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Ellen Raszková

vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec

Odpovědi respondentů

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

1. Dětská skupina, tj. služba péče o děti od 1 roku věku dítěte do věku povinné školní docházky v kolektivu dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Služba je poskytována mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních, tzn. služba nezajišťuje vzdělávání dítěte (nejedná se o mateřskou školu).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba8968,46 %68,46 %  
Není potřeba4131,54 %31,54 %  

Graf

2. Jakou výši měsíční úplaty za osmihodinovou péči o děti předškolního věku v dětské skupině považujete za vhodnou/únosnou (bez stravy)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 000 Kč3228,57 %24,62 %  
do 500 Kč2724,11 %20,77 %  
do 2 000 Kč2118,75 %16,15 %  
do 1 5000 Kč1210,71 %9,23 %  
více než 2 000 Kč98,04 %6,92 %  
20010,89 %0,77 %  
150/hod10,89 %0,77 %  
Zadarmo10,89 %0,77 %  
300 kč10,89 %0,77 %  
mělo by to být s ohledem na sociální situaci rodiny10,89 %0,77 %  
podle kvality péče, pokud jde jen o holé hlídání, tak do 100010,89 %0,77 %  
200 Kč, jako ve školkách10,89 %0,77 %  
500010,89 %0,77 %  
žádnou, nepreferuji dětské skupiny10,89 %0,77 %  
pokud by služna zajišťovala vzdělávání dítěte tak i 2000,-Kč. V opačném případě max. 5OO,-Kč.10,89 %0,77 %  
asi má být 1500?? Stejnou jako ve školce10,89 %0,77 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

3. Projekt Třinečáček – označení veřejných míst, organizací a firem přátelských rodině jednotnou samolepkou a zveřejnění v databázi služeb pro rodiny (např. nekuřácké prostředí v restauraci, přebalovací pult k dispozici, dětský koutek k dispozici apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba10379,23 %79,23 %  
Není potřeba2720,77 %20,77 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

4. Pořádání akcí pro veřejnost podporujících fungující rodinu (Den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, Den pěstounských rodin apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba9573,08 %73,08 %  
Není potřeba3526,92 %26,92 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

5. Zřízení informačního centra pro rodiny, tzv. Family pointu (jedná se o místo, kde rodiče dětí získají informace o aktivitách a službách pro rodiny v našem městě. Family point je vybaven i dětským koutkem, přebalovacím pultem apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba9270,77 %70,77 %  
Není potřeba3829,23 %29,23 %  

Graf

6. Pokud je potřeba Family point zřídit, kde byste tuto službu uvítali? (Vypište konkrétní místo, např. v kině, v knihovně apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

v kině

Albert, knihovna, autobusové stanoviště,

asi někde v blízkosti Náměstí TGM a Náměstí Svobody

centrum Třince (poblíž Trisie) s bezbariérovým přístupem

Děčín - knihovna, kde máme i městské infocentrum, bylo by to vše na jedné ráně

Frekventovaná místa.

Informační centrum, případně knihovna..

Informačním centrem, Slezská diakonie, Bunkr

kdekoli v centru

Kdekoliv v centru mesta.

kino

kino

kino

Kino

Kino

kino

kino

kino

Kino , knihovna, prodejna Albert a Tesko

Kino je v centru, tak by to bylo asi vhodné tam.

Kino Kosmos nebo Knihovna jsou ideální místa

kino nebo kulturni dum

kino, KD Trisia, hotel Steel apod.

kino, Měú

kino,obchodní,tam jsou nevyužité prostory a vypadá to tam již delší dobu nevyužitě a zanedbaně

knihovna

Knihovna

KNIHOVNA

Knihovna a nebo tam kde je bezbariérový přístup.

knihovna, škola, úřad

Kulturní dům TRISIA

městské informační centrum

možná i v kině..

na stejném místě jako "i", v kině

Např. na MÚ nebo v některém zařízení pro děti - např. Denní stacionář Paprsek.

Nejlépe v centu města, třeba v kulturním domě

nejsem z Třince

někde v blízkosti informačního centra, takže by bylo vhodné kino, nebo místo, které by lidé spojovali s dotazy na aktivity pro děti - hala Stars? Dům dětí a mládeže?

Nikde

Obě místa by byla vhodná...

obchodní domy, kino, bazény a koupaliště, kulturní domy,

radnice

Třeba nová knihovna

určitě i na webu města

Určitě někde v centru. Např. v nové knihovně, v budově obchodu Albert v horním patře apod.

úřad

v centru města s podmínkou, že tam bude i wc a zdarma

V centru města. V knihovně.

v centru městna

V informačním centru města Třince

v kině

v kině

v kině nebo v trisii

v kine Uh Hradiste

v kině, v Trisii...

v knihovně

v knihovně

v knihovně

v knihovně

v knihovně

V knihovně

v knihovně

v knihovně nebo někde v centru města

V Knihovně.

V knihovně.

v nové knihovně

V obchodním centru

v prostorách kina

v supermarketech

veřejně přístupná místa

všechny informace jsou dostupné na internetu - není třeba!!!!!

x

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

7. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí (pozitivní výchova dětí v období vzdoru, v období puberty aj., hyperaktivní dítě).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba10177,69 %77,69 %  
Není potřeba2922,31 %22,31 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

8. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na finanční gramotnost rodin (jak se vyhnout dluhům, sestavení rodinného rozpočtu, na co si dát pozor u půjček apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba10782,31 %82,31 %  
Není potřeba2317,69 %17,69 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

9. Kurzy a přednášky zaměřené na přípravu na manželství (vzájemná komunikace, řešení konfliktů, co dělat, aby se nevytratila tolerance apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba7658,46 %58,46 %  
Není potřeba5441,54 %41,54 %  

Graf

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

10. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na sociálně negativní jevy v rodině, ve škole (jak se vyrovnat se závislostmi, šikana, kyberšikana apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba11588,46 %88,46 %  
Není potřeba1511,54 %11,54 %  

Graf

11. Jaká další témata kurzů a přednášek pro rodiny navrhujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-prevence drog - jaké drogy existují a jejich účinky a co provedou s tělem a myslí a proč jsou škodlivé, jak se vyhnout tlaku okolí. -kurzy na téma sex - sexuální výchova, možnosti antikoncepce, tolerance k sexuálním orientacím, sex jako běžná součást života, sexuálně přenosné nemoci a jak se chránit. -přednášky ohledně různých oborech jak na středních školách tak vysokých školách - děti nemají přehled o tom co se všechno dá studovat a ne vždy se dostanou k daným informacím, zvlášť když jsou ještě na základní škole, neví co mají přesně hledat a pak nastupují na školy, které je nebaví a nejdou jim. -kurzy o bezpečnosti na internetu, jak se chránit před útoky a viry, co stahovat a co ne

Aby pracovali, nechlastali a nefetovali

Domácí násilí, drogy, alkohol, pedofilie. Jak předcházet tomu aby děti nepodlehly nebali se říct co se děje atd.

Hlavně komunikace!!!!!!!!!!!!!

Kurzy " savoir vivre" na téma zdvořilosti, elegance, obecně jak se chovat ve společnosti, dobré mravy, bonton atd.....

mezilidské vztahy

náhradní rodinná péče

Nevím

o nepořizování domácích mazlíčků

Pozitivní či asertivní komunikaci, Příprava na školní docházku - přechod školka, škola - zátěž jak pro rodiče, tak i pro prvňáka, taktéž zš - sš, Semináře se zaměřením na různé závislosti - ale se zaměřením na alkohol a věnovat se mu celou dobu, drogy § taktéž jednodenní. Pokud by se všechna témata závislosti vešla do jednoho dne, nedozvíte se nic zásadního, jen obecné informace a nemáte možnost jít "do hloubky". :)

přednášky jsou sice potřeba, ale zájemců asi moc nebude (lhostejnost)

Přednášky nejsou potřebné. Hlavní úlohu pro život budoucí rodiny hrají rodiny, z nichž oba partneři pocházejí.

Slušné chování v rodině.

Sociální gramotnost, mnozí dávky zneužívají, mnozí mají nárok a vůbec o tom nevědí...

soužití národnostních menšin

tipy kam jít s rodinou (restaurace, kulturní akce apod.)

Určitě by stálo za kurz výchova dětí v dnešní době

Vážná nemoc v rodině, návrat do života zpět po vážné nemoci, pomoc rodině v době nemoci

Výše uvedené kurzy jsou kvalitně prováděny jinými institucemi - nízkoprahová zařízení, církve, ...

x

Závislosti.

Zdravotní styl- obezita děti, očkování

Zdravotnická oblast

žádné

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

12. Rozšíření volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením do dalších částí města Třince.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba7658,46 %58,46 %  
Není potřeba5441,54 %41,54 %  

Graf

13. Pokud je potřeba volnočasové aktivity pro seniory rozšířit, do jakých částí města:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

centrum, ostatní části

Do všech. Ne každý je mobilní.

Dolní Líštná

guty

Holešov

i do okrajových, přidružených obcí

I do vesnic a na periferie města např. Klub zahrádkářů

Kojkovice, Folvark - spíše okrajové části města

Konská, Podlesí, Nebory

Mělo by být více míst na celém Třinecku- Terasa , Staré Město ,Lyžbice ,Kamionka, Oldřichovice, Guty , Tyra atd....Senioru a osob se zdrav. postiž. je hodně je třeba jim ten život hodně oživit

Myslím, že v současné době je na třinecko dostatek těchto aktivit pro seniory.

Nebory

nejsem z města Třinec ani okolí

Někde poblíž Kamionky.

nevím

Nevím

neznám

pro vozíčkáře (bezbariérové) využijí určitě i maminky s kočárky - okrajové části města mimo centrum, ale v dostupnosti MHD

Shlukovat více městských částí dohromady - př. Kanada+Nebory, Oldřichovice+Tyra+Guty, apod.

Sosna, Borek

Sosna, Kanada,

Staré město, Lyžbice

Terasa

terasa

Terasa, Lyžnice

To nevím

Třinec

ve všech částech

venkov

vhodné by bylo zahrnout i části Třinec (Oldřichovice, Tyra,...)

všech

Vzhledem k často už špatným pohybovým možnostem seniorů, na více místech, aby pro ně nebyla překážkou vzdálenost k místu konání..

zjistit např. aktivitu senioru, kde by byli ochotni-rádi stravit volný čas spolu

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

14. Zřízení informačního centra pro seniory, tzv. Senior pointu (jedná se o místo, kde mohou senioři, příp. i osoby se zdravotním postižením získat informace o aktivitách a službách v našem městě).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba8061,54 %61,54 %  
Není potřeba5038,46 %38,46 %  

Graf

15. Pokud je potřeba Seniorpoint zřídit, kde byste tuto službu uvítali? (vypište konkrétní místo, např. v kině, v knihovně apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktivní senior ocení jistě i webový přístup

asi někde v blízkosti Náměstí TGM a Náměstí Svobody

Bezbariérové místo,dostupné cílové skupině

Frekventované a dostupné místo.

Ifo centra

informační centrum

Informační centrum nebo městská policie

Informační centrum, knihovna, úřad...

Kdekoliv kde jsou vhodné dostupné prostory, bezbarierový přístup

Klub důchodců

Klub seniorů

Klubu důchodců

knihovna

Knihovna

knihovna

kulturni dum

městský úřad

MěÚ

Měu

Na dobre dostupnem miste.

Např. na MÚ nebo v kludu důchodců.

není třeba

Nikde

Opět - Kino, knihovna

podobně jak family point

radnice

senior toto místo nenavštíví

senioři tato místa mají možnost navštívit už teď

tam kde bude možný bezbariérový přístup

u obchodních center

v centru města

v centru města a podmínkou by bylo wc zdarma

V centru města. V knihovně.

v domově důchodců

V Hypermarketech :-D

v informačním centru

V knihovně V domově důchodců Sosna

V Knihovně

v knihovně

v knihovně

v knihovně

v knihovně

v obchodech, v lékařských ordinacích

ve snadno dostupné, nejlépe bezbariérové budově

Viz otázka č. 13

Viz. odpověď č.6.

zdravotnické zařízení (největší kumulace seniorů)

Vyjádřete se, prosím, k případnému zavedení nových služeb nebo aktivit:

16. Adopce pro budoucnost – podpora dětí z třineckých nízkopříjmových rodin v přípravě na budoucí povolání (dárce pravidelným finančním příspěvkem podpoří dítě z Třince, jehož rodina nemá dostatek finančních prostředků, ve studiu. Příspěvek bude použit na školní pomůcky, knihy apod.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je potřeba8162,31 %62,31 %  
Není potřeba4937,69 %37,69 %  

Graf

17. Jaké další služby byste uvítali, aby se zvýšila kvalita života rodin u nás?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

500 na ruku za každý krásný úsměv

Aby brali takové platy, aby neživořili. Žádné zbatečné kurzy!

Aktivit a služeb je dostatek. Zakázala bych herní automaty, kouření na hřištích a letních zahrádkách restaurací.

Alternativní a jazykové školky, školy

bezplatná právní poradna

denní centrum pro seniory

Dětská hřiště pro rozvoj pohybové aktivity

Hlídání dětí ve večerních hodinách. Krátkodobé pohlídání zdrav.postiženého důchodce či dítěte.

komentář k otázce č.16 - nechci, aby došlo ke zneužití

Lepší informovanost o akcích pro ně pořádaných, hlavně jich pořádat více.

Možnost umístění na omezenou dobu např. při rekonvalescenci, úprava v bytě - např. výměna rozvodů el.

Možnost zapůjčení věcí (např. cestovní postýlka, sedačka na kolo) či darování věcí pro děti (školní pomůcky)

Myslím si, že hodně dětí by rádo navštěvovalo DDM, ale bohužel, vzhledem k výši poplatků za různé kroužky to pro ně není možné, a tak se toulají po ulicích.

Opravit zbytek dětských hřišť ve dvorech a zajistit jejich čistotu. Tam, kde bydlíme my se povalují odpadky, v pískovišti je starý písek atd.

Podpora rodin s dětmi městem. Např. : snížení poplatku za odvoz odpadků, doprava autobusy na uzemí Třince zdarma, atd. Nevyhazovat peníze za nesmysly Den pro rodinu a další.

Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami - v přípravě na povolání. Vytvořit pro ně pracovní místa...

rekonstrukce dětských hřišť!!!Habrová ulice!!!

Rozhodně bych rozšířila počet míst, kde by si kojící matky mohly své dítě v soukromí nakojit a také přebalit. Také bych opravila hřiště na Sosně a přidala na Sosně pár průlezek, protože děti si tam nemají moc kde hrát. Nepřijde mi dobré, že se vše opravuje jen v centru a na viditelných místech, zatímco Sosna je čím dál tím více v dezolátním stavu. Pod novým parkovištěm vedle domu č.364 je staré a zničené místo, kde by se mohlo udělat pěkné malé hřiště.

Služby pro matky, které zůstaly samy s dětmi - hlídání dětí. Tábory, popřípadě pobyty pro rodiny s nízkými příjmy. Nebo alespoň příspěvky na dovolenou.

Spíše společné akce pro rodiny s dětmi, aby se zbližovali

Učení víře - křesťanské katolické.

Uvitala bych anglickou skolku - uz se o ni uchazely 2 organizace, ale pokazde byl projekt zamitnut. Duvody neznam. Jedna z organizaci, ktera mela zajem o otevreni skolky v Trinci je http://www.easywaykids.cz/, po odmitnuti pozadali o skolku v Ceskem Tesine. tam ted skolka funguje. bylo mi receno, ze Bystrice jim prislibila otevreni skolky u nich do 2 let, kdyz se dokonci vystavba multifunkcni budovy. take bych uvitala vic bezeckych zavodu pro deti nebo nejakou malou olympiadu o prazdninach jako motivaci ke sportu...nebo proste jen sportovni odpoledne pro deti, kdy si muzou vyzkouset vice sportu....

Uvítala bych úpravu dětských hřišť v centru města (u lékárny a za budovou Trisie)- místo kamínků - ve kterých se drží prach a nepořádek (sklo, cigaterové nedopalky...) zvolit jiný povrch např. tartan, a nebo přidělat přípojku na vodu, aby se po hře na těchto místech mohli děti umýt.

Velice se mi líbí Dny pro rodinu, společné snídaně a podobné akce. Jen jich je málo.

Víc akci pro rodiny s dětmi, Výlety , kino, bazén

Více akcí pro rodiče s malými dětmi jednou za rok maškarní a lampionový průvod je dost málo. Jinak co jsou akce jsou spíše pro starší a ti malí když tam i jsou tak ti velcí je neberou a utlačují je nebo jsem byla svědkem toho že dítě řeklo ty tady nepatříš jdi do .....je vidět jaká je doma výchova tady je to moje což je špatně. Nebo aspoň já mám takový názor. My jsme si dokázali hrát všichni dohromady ještě jsme dávali pozor na menší,ale to byla jiná doba nebyli bohatí podnikatelé kteří dnes vládnou i ve školách. Buď tu bude moje dítě a já Vám dám peníze nebo ta úča co mu dala špatnou známku! Nemyslíte že i toto by se nemělo dít?

Více školek, klidně soukromých, více odborných milých pracovníků ve školkách. Více kvalitních firem v regionu poskytujících zaměstnání. Vyhnat šmejdy z ulic Třince, i přes zákaz pořád chodí po bytech, hlavně tzv. ČEZaři. Mohly by být organizovány nějaké společné zvýhodněné dovolené Třineckých rodin s dětmi.

volně přístupná nebo za malý poplatek hřiště, posilovna pro mládež...

Vynikající myšlenka - Adopce pro budoucnost - jak pro firmy, školy, tak pro jednotlivce !!!

zlepšení práce sociálky

žádné

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10580,77 %80,77 %  
muž2519,23 %19,23 %  

Graf

19. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3096,92 %6,92 %  
3875,38 %5,38 %  
3575,38 %5,38 %  
3675,38 %5,38 %  
2864,62 %4,62 %  
4064,62 %4,62 %  
3453,85 %3,85 %  
2653,85 %3,85 %  
3353,85 %3,85 %  
2953,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 25
37
31
42
47
22
44
45
55
24
20
16
19
57
43
67
54
23
40 let
32
39
50
48
třicet jedna
51
čtyřicet osm
41
27
třicet pět
49
50 let
58
21
6852,31 %52,31 % 

Graf

20. Pečujete osobně o: (lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepečuji3728,46 %28,46 %  
dítě do tří let3325,38 %25,38 %  
dítě do šesti let3023,08 %23,08 %  
dítě do patnácti let2216,92 %16,92 %  
dítě do deseti let2015,38 %15,38 %  
seniora, který potřebuje péči1410,77 %10,77 %  
jiná péče129,23 %9,23 %  
osobu se zdravotním postižením nebo onemocněním, která potřebuje péči64,62 %4,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kurzy a přednášky zaměřené na přípravu na manželství (vzájemná komunikace, řešení konfliktů, co dělat, aby se nevytratila tolerance apod.).

  • odpověď Není potřeba:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není potřeba na otázku 10. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na sociálně negativní jevy v rodině, ve škole (jak se vyrovnat se závislostmi, šikana, kyberšikana apod.).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dětská skupina, tj. služba péče o děti od 1 roku věku dítěte do věku povinné školní docházky v kolektivu dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Služba je poskytována mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních, tzn. služba nezajišťuje vzdělávání dítěte (nejedná se o mateřskou školu).

2. Jakou výši měsíční úplaty za osmihodinovou péči o děti předškolního věku v dětské skupině považujete za vhodnou/únosnou (bez stravy)?

3. Projekt Třinečáček – označení veřejných míst, organizací a firem přátelských rodině jednotnou samolepkou a zveřejnění v databázi služeb pro rodiny (např. nekuřácké prostředí v restauraci, přebalovací pult k dispozici, dětský koutek k dispozici apod.).

4. Pořádání akcí pro veřejnost podporujících fungující rodinu (Den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, Den pěstounských rodin apod.).

5. Zřízení informačního centra pro rodiny, tzv. Family pointu (jedná se o místo, kde rodiče dětí získají informace o aktivitách a službách pro rodiny v našem městě. Family point je vybaven i dětským koutkem, přebalovacím pultem apod.).

7. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí (pozitivní výchova dětí v období vzdoru, v období puberty aj., hyperaktivní dítě).

8. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na finanční gramotnost rodin (jak se vyhnout dluhům, sestavení rodinného rozpočtu, na co si dát pozor u půjček apod.).

9. Kurzy a přednášky zaměřené na přípravu na manželství (vzájemná komunikace, řešení konfliktů, co dělat, aby se nevytratila tolerance apod.).

10. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na sociálně negativní jevy v rodině, ve škole (jak se vyrovnat se závislostmi, šikana, kyberšikana apod.).

12. Rozšíření volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením do dalších částí města Třince.

14. Zřízení informačního centra pro seniory, tzv. Senior pointu (jedná se o místo, kde mohou senioři, příp. i osoby se zdravotním postižením získat informace o aktivitách a službách v našem městě).

16. Adopce pro budoucnost – podpora dětí z třineckých nízkopříjmových rodin v přípravě na budoucí povolání (dárce pravidelným finančním příspěvkem podpoří dítě z Třince, jehož rodina nemá dostatek finančních prostředků, ve studiu. Příspěvek bude použit na školní pomůcky, knihy apod.).

18. Jste:

20. Pečujete osobně o: (lze zaškrtnout více možností)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dětská skupina, tj. služba péče o děti od 1 roku věku dítěte do věku povinné školní docházky v kolektivu dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Služba je poskytována mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních, tzn. služba nezajišťuje vzdělávání dítěte (nejedná se o mateřskou školu).

2. Jakou výši měsíční úplaty za osmihodinovou péči o děti předškolního věku v dětské skupině považujete za vhodnou/únosnou (bez stravy)?

3. Projekt Třinečáček – označení veřejných míst, organizací a firem přátelských rodině jednotnou samolepkou a zveřejnění v databázi služeb pro rodiny (např. nekuřácké prostředí v restauraci, přebalovací pult k dispozici, dětský koutek k dispozici apod.).

4. Pořádání akcí pro veřejnost podporujících fungující rodinu (Den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, Den pěstounských rodin apod.).

5. Zřízení informačního centra pro rodiny, tzv. Family pointu (jedná se o místo, kde rodiče dětí získají informace o aktivitách a službách pro rodiny v našem městě. Family point je vybaven i dětským koutkem, přebalovacím pultem apod.).

7. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí (pozitivní výchova dětí v období vzdoru, v období puberty aj., hyperaktivní dítě).

8. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na finanční gramotnost rodin (jak se vyhnout dluhům, sestavení rodinného rozpočtu, na co si dát pozor u půjček apod.).

9. Kurzy a přednášky zaměřené na přípravu na manželství (vzájemná komunikace, řešení konfliktů, co dělat, aby se nevytratila tolerance apod.).

10. Kurzy a přednášky pro rodiny zaměřené na sociálně negativní jevy v rodině, ve škole (jak se vyrovnat se závislostmi, šikana, kyberšikana apod.).

12. Rozšíření volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením do dalších částí města Třince.

14. Zřízení informačního centra pro seniory, tzv. Senior pointu (jedná se o místo, kde mohou senioři, příp. i osoby se zdravotním postižením získat informace o aktivitách a službách v našem městě).

16. Adopce pro budoucnost – podpora dětí z třineckých nízkopříjmových rodin v přípravě na budoucí povolání (dárce pravidelným finančním příspěvkem podpoří dítě z Třince, jehož rodina nemá dostatek finančních prostředků, ve studiu. Příspěvek bude použit na školní pomůcky, knihy apod.).

18. Jste:

20. Pečujete osobně o: (lze zaškrtnout více možností)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bocková, Z.Dotazník pro rodiny (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-pro-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.