Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro státní okresní archivy na území ČR

Dotazník pro státní okresní archivy na území ČR

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Struhařová
Šetření:05. 01. 2011 - 20. 01. 2011
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.79
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane

cílem tohoto dotazníku je zjistit požadavky jednotlivých archivů a zmapovat současný stav. Na základě získání Vašich informací a získání informací i z jednotlivých mateřských škol by mělo dojít k ujasnění povinností mateřských škol v archivnictví. Ráda bych pak vytvořila metodický materiál pro ředitele mateřských škol, které jako samostatné právní subjekty mají zvláštní postavení.

 

Děkuji Vám za spolupráci

Ivona Struhařová

ředitelka MŠ Kampanova, Hradec Králové

 

Odpovědi respondentů

1. Měla by mateřská škola jako samostatný právní subjekt uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %85,71 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

2. Výběr archiválií provádíte ve skartačním řízení podle § 7 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? (tzn. Pohlížíte na mateřskou školu jako na neurčeného veřejnoprávního původce.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %71,43 %  
ne216,67 %14,29 %  

Graf

3. Výběr archiválií provádíte v mimoskartačním řízení podle § 11 odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? (tzn. Pohlížíte na mateřskou školu jako na soukromoprávního původce.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne990 %64,29 %  
ano110 %7,14 %  

Graf

4. Na základě žádosti původce (mateřská škola) vydáváte trvalý skartační souhlas na jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběrů archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne758,33 %50 %  
ano541,67 %35,71 %  

Graf

5. Doporučujete vést omezenou spisovou službu mateřské škole jako samostatně právnímu subjektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V analogové (listinné) podobě880 %57,14 %  
V elektronické podobě220 %14,29 %  

Graf

6. Měla by si mateřská škola vytvořit vlastní spisový řád či vnitřní předpis upravující výkon spisové služby (i v omezeném rozsahu) včetně spisového a skartačního plánu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %85,71 %  
ne17,69 %7,14 %  

Graf

7. Pokud si mateřská škola vlastní spisový řád nebo vnitřní předpis vytvoří, měla by ho předkládat ke kontrole příslušnému archivu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %85,71 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

8. Souhlasíte s vytvořením vzorového spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu, který by byl využitelný pro všechny mateřské školy v České republice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

9. Jak často by měla mateřská škola zasílat skartační návrh na vyřazení a výběr archiválií u dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dle vlastního uvážení potřeby (max. do 5 let)1392,86 %92,86 %  
Vždy následující rok po uplynutí skartační lhůty17,14 %7,14 %  

Graf

10. Doporučujete vést mateřské školy jako samostatnému právnímu subjektu archivní knihu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano650 %42,86 %  
ne650 %42,86 %  

Graf

11. Doporučujete zajistit si předarchivní péči o dokumenty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci mateřské školy14100 %100 %  

Graf

12. Jaké by měla spisovna splňovat podmínky v omezené míře? (můžete zaškrtnout více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za spisovnu se může považovat i vhodná uzamykatelná skříň1285,71 %85,71 %  
Prostory pro ukládání dokumentů musí být zajištění proti vstupu nepovolaných osob1071,43 %71,43 %  
Prostory pro uložení dokumentů nesmí být ohroženy povodněmi964,29 %64,29 %  
Vložené dokumenty nesmí být skladovány na zemi964,29 %64,29 %  
V prostorách spisovny nesmí vést vodovodní, teplovodní nebo plynovodní potrubí či kanalizace857,14 %57,14 %  
Spisovna nemusí být samostatná místnost750 %50 %  
Musí být zpracována požární dokumentace 535,71 %35,71 %  

Graf

13. V jakém časovém rozsahu vyřizujete skartační návrhy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprodleně750 %50 %  
Do 1 měsíce750 %50 %  

Graf

14. Doporučujete provádět spisovou rozluku při zrušení mateřské školy jako neurčeného původce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %78,57 %  
ne18,33 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Struhařová, M.Dotazník pro státní okresní archivy na území ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-pro-statni-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.