Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro studenty SŠ (zaměření na přípravu andragogů a personalis

Dotazník pro studenty SŠ (zaměření na přípravu andragogů a personalis

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Löwenhöfferová
Šetření:15. 11. 2019 - 05. 12. 2019
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci doktorského grantu sleduji spokojenost studentů s úrovní vzdělávání v ČR s návazností na Evropskou unii. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který je jednou ze součástí většího průzkumu. Cílem je zjistit potřeby studentů a navrhnout inovace vzdělávacích metod a přístupů pedagogů/andragogů. Dotazník je určen studentů středních škol. Děkuji, R. Löwenhöfferová

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Výstupy studia – Jaké měkké dovednosti jste během studia získali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o samostatnost v plnění úkolů1852,94 %52,94 %  
o Motivace k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji1441,18 %41,18 %  
o Aktivní přístup k plnění pracovních povinností1338,24 %38,24 %  
o Komunikace v cizím jazyce1338,24 %38,24 %  
o Zběhlost v práci s informacemi1235,29 %35,29 %  
o Schopnost řešit problémy1132,35 %32,35 %  
o schopnost navazovat a udržovat kontakty1132,35 %32,35 %  
o Schopnost týmové práce a efektivní komunikace1132,35 %32,35 %  
o Dovednost práce s ICT926,47 %26,47 %  
o Schopnost rozhodovat823,53 %23,53 %  
o schopnost sebereflexe720,59 %20,59 %  
o Zvládání pracovní zátěže a stresu617,65 %17,65 %  
o Adaptace a flexibilita v pracovním prostředí411,76 %11,76 %  
o strategické a koncepční myšlení38,82 %8,82 %  

Graf

2. Způsob učení a vzdělávání – Jaké elektronické výukové prostředky jsou/byly ve studiu využívány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Počítač2985,29 %85,29 %  
o Dataprojektor2676,47 %76,47 %  
o Internet1750 %50 %  
o Video1441,18 %41,18 %  
o Interaktivní tabule1132,35 %32,35 %  
o magnetofon926,47 %26,47 %  
o Sociální sítě823,53 %23,53 %  
o Tablet720,59 %20,59 %  
o Interaktivní pracovní listy720,59 %20,59 %  
o chytré telefony514,71 %14,71 %  
o TV programy25,88 %5,88 %  
o Ipad12,94 %2,94 %  

Graf

3. Očekávaní studentů a absolventů SOŠ o vysokoškolském vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Lepší uplatnění na trhu práce (lepší plat)2779,41 %79,41 %  
o Prohloubení všeobecného vzdělání1852,94 %52,94 %  
o Posílení profesní způsobilosti1852,94 %52,94 %  
o Prodloužení studentského života1852,94 %52,94 %  
o Získání manažerských kompetencí720,59 %20,59 %  
o Upevnění informační gramotnosti514,71 %14,71 %  

Graf

4. Jaký máte vztah k Evropské Unii a fungování jejich orgánů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Zachovat původní přínos EU (volný pohyb kapitálu, pracovních sil a služeb)2161,76 %61,76 %  
o Zachovat EU jako dobrovolný spolek národních států1441,18 %41,18 %  
o Plně integrovat energetickou a bezpečnostní politiku u všech členských států617,65 %17,65 %  
o Vytvořit nadnárodní stát s vládou a parlamentem (vládní, zákonodárná a soudní moc společná)25,88 %5,88 %  

Graf

5. Jaký máte vztah k zemi, kde žijete (České republice)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Mám k této zemi citový i sociální vztah, jsem rád, že zde žiji2264,71 %64,71 %  
o Jsem hrdý, že jsem Čech, jsem rád, že tu žiji1441,18 %41,18 %  
o Otázku vztahu k vlasti nijak neřeším, chci žít tam, kde je to pro mě výhodné514,71 %14,71 %  
o Cítím se více jako Evropan, než obyvatel České republiky25,88 %5,88 %  

Graf

6. Co se skrývá pod obecnou schopností člověka řešit profesní a životní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o Nabyté profesní/životní zkušenosti2058,82 %58,82 %  
o Komunikační a vyjednávací dovednosti1955,88 %55,88 %  
o Vrozené osobnostní předpoklady. tj. cílevědomost, píle, pracovitost apod.1750 %50 %  
o Pevné mezilidské vztahy, partnerství a přátelství s jinými lidmi1544,12 %44,12 %  
o Životní optimismus, dobrá nálada a pozitivní přístup k životu1235,29 %35,29 %  
o Získané kvalitní vzdělání1029,41 %29,41 %  
o Taková obecná schopnost neexistuje, člověk řeší jen dílčí problémy, jeden za druhým12,94 %2,94 %  

Graf

7. Klíčové kompetence andragoga – Které kompetence považujete za klíčové pro profesi andragoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o důvěryhodnost a empatie2161,76 %61,76 %  
o didaktické schopnosti (andragog/vzdělavatel)2058,82 %58,82 %  
o schopnost komunikace1955,88 %55,88 %  
o znalost personálních postupů (andragog/manažer)1647,06 %47,06 %  
o schopnost vést1544,12 %44,12 %  
o umět řešit krizové situace1544,12 %44,12 %  
o ochota učit se1441,18 %41,18 %  
o adaptabilita a flexibilita1441,18 %41,18 %  
o schopnost týmové práce1235,29 %35,29 %  
o schopnost rozhodovat se1235,29 %35,29 %  
o zodpovědný přístup k práci1132,35 %32,35 %  
o nést zodpovědnost1132,35 %32,35 %  
o samostatnost720,59 %20,59 %  
o pečlivost a přesnost720,59 %20,59 %  
o práce s PC/IT technologie720,59 %20,59 %  
o jazyková vybavenost38,82 %8,82 %  
o manuální zručnost25,88 %5,88 %  
o řidičský průkaz25,88 %5,88 %  
o jiné25,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Löwenhöfferová, R.Dotazník pro studenty SŠ (zaměření na přípravu andragogů a personalis (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dotaznik-pro-studenty-ss-zam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.