Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro studenty středních škol

Dotazník pro studenty středních škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kožuriková
Šetření:01. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahojky,

chtěla bych Vás poprosit o vypnění dotazníku. Tento dotazník bude použit pro zpracování mé semestrální práce. Moc Vám děkuji :-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11071,9 %71,9 %  
Muž4328,1 %28,1 %  

Graf

2. Který ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. ročník7951,63 %51,63 %  
3.ročník3623,53 %23,53 %  
2. ročník2516,34 %16,34 %  
1. ročník138,5 %8,5 %  

Graf

3. Kterou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium6542,48 %42,48 %  
SOŠ3422,22 %22,22 %  
OA2013,07 %13,07 %  
SPŠ1811,76 %11,76 %  
SOU74,58 %4,58 %  
Lyceum53,27 %3,27 %  
liceum31,96 %1,96 %  
Konzervatoř10,65 %0,65 %  

Graf

4. Jste spokojeni s Vaší volbou střední školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12380,39 %80,39 %  
ne3019,61 %19,61 %  

Graf

5. Pokud jste nespokojen, jaká by byla Vaše nýnější volba?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium310,71 %1,96 %  
SOŠ27,14 %1,31 %  
SPŠ27,14 %1,31 %  
Konzervatoř27,14 %1,31 %  
asi učňák 13,57 %0,65 %  
Učiliště13,57 %0,65 %  
obchodka13,57 %0,65 %  
SŠ služeb a podnikání13,57 %0,65 %  
jazykové gymnázium,ekonomka13,57 %0,65 %  
ale měnila bych a šla na gymnasium nebo zdravotní 13,57 %0,65 %  
ostatní odpovědi nevim
čekala jsem tam míň ,,puberťáků,, ale co už:D
zdravotní škola
žádná
SPŠ grafická
SZŠ
umělecká, popř. jazykově zaměřená
gymnázium se zaměřením
nešel bych na gymnázium
jiná
GVP
SŠ pedagogická
Umělecká
1346,43 %8,5 % 

Graf

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný6139,87 %39,87 %  
Cizí jazyk4529,41 %29,41 %  
Český jazyk2818,3 %18,3 %  
Tělesná výchova2113,73 %13,73 %  
Matematika2113,73 %13,73 %  
Výpočetní technika127,84 %7,84 %  

Graf

7. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matematika7045,75 %45,75 %  
Fyzika4831,37 %31,37 %  
Jiný2516,34 %16,34 %  
Cizí jazyk1811,76 %11,76 %  
Účetnictví 138,5 %8,5 %  
Ekonomie127,84 %7,84 %  
Český jazyk117,19 %7,19 %  

Graf

8. Který jazyk studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anglický jazyk13386,93 %86,93 %  
Německý jazyk8958,17 %58,17 %  
Francouzský jazyk1912,42 %12,42 %  
Ruský jazyk1610,46 %10,46 %  
Španělský jazyk149,15 %9,15 %  
Jiný106,54 %6,54 %  
Žádný10,65 %0,65 %  

Graf

9. Jak byste ohodnotil Vaší jazykovou úroveň?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný6240,52 %40,52 %  
dobrý5133,33 %33,33 %  
výborný2113,73 %13,73 %  
dostatečný138,5 %8,5 %  
nedostatečný63,92 %3,92 %  

Graf

10. Vlastníte nějaký certifikát z cízího jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12682,35 %82,35 %  
ano2717,65 %17,65 %  

Graf

11. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8555,56 %55,56 %  
ano6844,44 %44,44 %  

Graf

12. Souhlasíte se státníma maturitama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4730,72 %30,72 %  
spíše nesouhlasím3120,26 %20,26 %  
souhlasím3019,61 %19,61 %  
nesouhlasím3019,61 %19,61 %  
nevím159,8 %9,8 %  

Graf

13. Kterou formu státních maturit preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lehčí9964,71 %64,71 %  
těžší5435,29 %35,29 %  

Graf

14. Po skončení studia se chystáte na (do):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9864,05 %64,05 %  
Práce2214,38 %14,38 %  
VOŠ1811,76 %11,76 %  
Uměleckou školu74,58 %4,58 %  
Zahraničí 63,92 %3,92 %  
Jiné21,31 %1,31 %  

Graf

15. Pokud se chystáte na VŠ nebo VOŠ, jaké zaměření preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické3824,84 %24,84 %  
Humanitní3724,18 %24,18 %  
Technické2214,38 %14,38 %  
Přírodovědné1811,76 %11,76 %  
Umělecké159,8 %9,8 %  
Jiné138,5 %8,5 %  
Nechystám se 106,54 %6,54 %  

Graf

16. Jak byste se Vy sám ohodnotil jako student?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný7549,02 %49,02 %  
dobrý5737,25 %37,25 %  
výborný127,84 %7,84 %  
dostatečný63,92 %3,92 %  
nedostatečný31,96 %1,96 %  

Graf

17. Jaká je Vaše celková spokojenost se školstvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36743,79 %43,79 %  
24026,14 %26,14 %  
43522,88 %22,88 %  
185,23 %5,23 %  
531,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.92
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Využíváte školní jídelnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9964,71 %64,71 %  
ne5435,29 %35,29 %  

Graf

19. Nosíte si do školy svačinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12380,39 %80,39 %  
ne3019,61 %19,61 %  

Graf

20. Využíváte studentské slevy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12380,39 %80,39 %  
ne3019,61 %19,61 %  

Graf

21. Kde využíváte studentské slevy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doprava10271,33 %66,67 %  
Kultura - kino, divadla atd.8962,24 %58,17 %  
Zábava 5739,86 %37,25 %  
Sport3524,48 %22,88 %  
Jiné2114,69 %13,73 %  
Nevyužívám139,09 %8,5 %  
nic10,7 %0,65 %  

Graf

22. Jak trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava11474,51 %74,51 %  
Internet11172,55 %72,55 %  
Kultura8555,56 %55,56 %  
Sport 8454,9 %54,9 %  
Studium7045,75 %45,75 %  
Brigády5032,68 %32,68 %  
Jiné2818,3 %18,3 %  

Graf

23. Chodíte na brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8253,59 %53,59 %  
ano7146,41 %46,41 %  

Graf

24. Jaký je Váš měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 1000 Kč6144,85 %39,87 %  
1000 - 3000 Kč4936,03 %32,03 %  
3000 - 6000 Kč1712,5 %11,11 %  
6000 a více Kč96,62 %5,88 %  

Graf

25. Za co nejraději utrácíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava9562,09 %62,09 %  
Móda7850,98 %50,98 %  
Kultura5032,68 %32,68 %  
Sport 4026,14 %26,14 %  
Jiné3623,53 %23,53 %  
Moderní technologie3019,61 %19,61 %  
Návykové látky2214,38 %14,38 %  
Neutrácím117,19 %7,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutrácím na otázku 25. Za co nejraději utrácíte?

20. Využíváte studentské slevy?

 • odpověď ne:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyužívám na otázku 21. Kde využíváte studentské slevy?

23. Chodíte na brigádu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brigády na otázku 22. Jak trávíte svůj volný čas?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyužívám na otázku 21. Kde využíváte studentské slevy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Který ročník studujete?

3. Kterou školu studujete?

4. Jste spokojeni s Vaší volbou střední školy?

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

7. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

8. Který jazyk studujete?

9. Jak byste ohodnotil Vaší jazykovou úroveň?

10. Vlastníte nějaký certifikát z cízího jazyka?

11. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

12. Souhlasíte se státníma maturitama?

13. Kterou formu státních maturit preferujete?

14. Po skončení studia se chystáte na (do):

15. Pokud se chystáte na VŠ nebo VOŠ, jaké zaměření preferujete?

16. Jak byste se Vy sám ohodnotil jako student?

17. Jaká je Vaše celková spokojenost se školstvím?

18. Využíváte školní jídelnu?

19. Nosíte si do školy svačinu?

20. Využíváte studentské slevy?

21. Kde využíváte studentské slevy?

22. Jak trávíte svůj volný čas?

23. Chodíte na brigádu?

24. Jaký je Váš měsíční příjem?

25. Za co nejraději utrácíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Který ročník studujete?

3. Kterou školu studujete?

4. Jste spokojeni s Vaší volbou střední školy?

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

7. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

8. Který jazyk studujete?

9. Jak byste ohodnotil Vaší jazykovou úroveň?

10. Vlastníte nějaký certifikát z cízího jazyka?

11. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

12. Souhlasíte se státníma maturitama?

13. Kterou formu státních maturit preferujete?

14. Po skončení studia se chystáte na (do):

15. Pokud se chystáte na VŠ nebo VOŠ, jaké zaměření preferujete?

16. Jak byste se Vy sám ohodnotil jako student?

17. Jaká je Vaše celková spokojenost se školstvím?

18. Využíváte školní jídelnu?

19. Nosíte si do školy svačinu?

20. Využíváte studentské slevy?

21. Kde využíváte studentské slevy?

22. Jak trávíte svůj volný čas?

23. Chodíte na brigádu?

24. Jaký je Váš měsíční příjem?

25. Za co nejraději utrácíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kožuriková, M.Dotazník pro studenty středních škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-pro-studenty-strednich-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.