Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro subejkty cestovního ruchu - Královéhradecký kraj

Dotazník pro subejkty cestovního ruchu - Královéhradecký kraj

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Fléglová
Šetření:01. 03. 2013 - 30. 03. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím všechny subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu (stravovací/ubytovací zařízení, doprava, inforamční centra, cestovní kanceláře či agentury apod.) v KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, zda by mi pomohli s vyplněním následujícího dotazníku.

Dotazník se týká povědomí subjektů cestovního ruchu (v Královéhradeckém kraji) o udržitelném rozvoji cestovního ruchu. Jeho výsledky budou zpracovány v mé diplomové práci.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Děkuji Vám velice moc!!! :)

Odpovědi respondentů

1. V jaké oblasti podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ubytování2442,86 %42,86 %  
Stravování1526,79 %26,79 %  
Informační centrum1425 %25 %  
Cestovní kancelář/agentura11,79 %1,79 %  
Ubytování se stravováním11,79 %1,79 %  
ubytování, stravování11,79 %1,79 %  

Graf

2. Kolik pracovníků má Váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 52850 %50 %  
5 - 202341,07 %41,07 %  
21 - 5035,36 %5,36 %  
51 a více23,57 %3,57 %  

Graf

3. Jste členem nějakého profesního sdružení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4580,36 %80,36 %  
Ano1119,64 %19,64 %  

Graf

4. Jakého profesního sdružení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

AHR

AHR

AHR ČR

AHR ČR , BHC a G

akreditace od CzechTourism

ATIC

ATIC

ATIC, Czechtourism

Branka o.p.s.

Česka asociace wellness

Sdružení Český ráj

5. Setkali jste se s pojmem udržitelný rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3358,93 %58,93 %  
Ano2341,07 %41,07 %  

Graf

6. Jak tento pojem chápete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ochrana přírody před rozpínajícím se průmyslem (třeba turistickým)

cestovní ruch, který neničí přírodu ani jiné prostředí

hledat nové cíle pro udržení přílivu turistů

jako pojem, který má vliv na ekonomiku, společnost nebo životní prostředí atd.

jako přístup k CR, který přírodu nepoškozuje a zachovává ji tak i pro příští generace

Jako rozumný rozvoj cestovního ruchu (např. budování infrastruktury), ovšem tak, aby se přihlíželo zároveň k životnímu prostředí.

Jako vše v tomto státě. Podvod, zloději na korupce a lež.

Negativně.

Především jako spolupráci jednotlivých subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, snahu o zlepšování a rozšiřování služeb.

Rozvoj cestovního ruchu bez výrazně negativních dopadů na životní prostředí.

rozvoj cestovního ruchu, ovšem přiměřený, aby např. krajina apod. zůstali zachovány i pro další generace

Rozvoj CR v rozumných mezích s ohledem na životní prostředí, rezidenty, možnosti destinace. Cestovní ruch, který není masový a který usiluje o dlouhodobé fungování.

Rozvoj v rámci cestovního ruchu, tak aby byl stálý a fungoval i dnes a i do budoucna.

Rozvoj, který nedevastuje přírodu, lidi, ani cokoli jiného. Kvalitativní rozvoj na úkor kvantitativního rozvoje. Dlouhodobý směr.

snaha o takový CR, který dlouhodobě neničí přírodní, kulturní a sociální prostředí

strategie na podporu a rozvoj cestovního ruchu v ČR

Tak jak je řečeno.

to je zkouška nebo dotazník?!

Udržitelný cestovní ruch je taková forma CR, která je šetrná k životnímu prostředí a umožní tak provozovat cr i budoucím generacím

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu má tři rozměry, které se vzájemně ovlivňují: sociální, ekonomický a enviromentální. Nelze pouze jeden v časovém horizontu upřednostňovat. Udržitelný cestovní ruch zajišťuje pro návštěvníka takové potřeby, které pomáhají k rozvoji území, s přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.

už si nevzpomínám :)

z mého pohledu se jedná především o realizaci smyslu-plnných projektů hlavně z pohledu rentability ovšem s přihlédnutím ke kupní síle turistů, v praxi se tedy jedná o životaschopné podniky či firmy, které však nejsou příliš zatíženy úvěry apod. z mého okolí by příkladem mohl být rodinný penzion vícegenráční, kde se právě investice rozloží na delší dobu, než je obvykle zvykem - v kontrastu s tímto se mi pak zdají špatné projekty, které vznikají bez hlubšího prozkoumání oné životaschopnosti a ke všemu z evropských peněz - takových projektů se např. tady v Krkonoších chystá celá řada a dle mého názoru za několik let budou ve ztrátě

Zdokonalování a rozvoji v dalších novinkách a nový postoj nabídky.

7. Jste držitelem certifikátů nebo ocenění z oblasti ekologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5598,21 %98,21 %  
Ano11,79 %1,79 %  

Graf

8. Jaké certifikáty nebo ocenění z oblasti ekologie vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

phillips - úsporné osvětlení

9. Třídíte na pracovišti odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, třídíme plasty5191,07 %91,07 %  
Ano, třídíme papír5191,07 %91,07 %  
Ano, třídíme sklo4682,14 %82,14 %  
Ano, třídíme organický odpad2748,21 %48,21 %  
Ano, třídíme nápojové kartony2035,71 %35,71 %  
Netřídíme35,36 %5,36 %  

Graf

10. Využíváte obnovitelné zdroje energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4478,57 %78,57 %  
Ne, ale uvažujeme o tom712,5 %12,5 %  
Ano58,93 %8,93 %  

Graf

11. Využili jste nějaký grant, dotační titul nebo jinou pobídku v rámci udržitelného rozovje cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5496,43 %96,43 %  
Ano23,57 %3,57 %  

Graf

12. Uveďte, prosím, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dotace pro cestovní ruch z Královéhradeckého kraje

Dotační program přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika.

13. Považujete podporu udržitelného rozvoje cestovního ze strany kraje za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 14, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4173,21 %73,21 %  
Ne1119,64 %19,64 %  
Ano47,14 %7,14 %  

Graf

14. Pokud ne, co byste vylepšili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cokoliv

informovanost subjektů, pomoc ze strany kraje

Kompletní odstranění všech politiků až po starosty, bez jakékoliv možnosti návratu na původní a jim podobné posty a zabavení veškerého majetku celé rodiny včetně nejbližších příbuzných.

Nevím, dnes první info

nn

propagaci královéhradeckého kraje jako celku

především lidi, kteří se o rozvoj /nerozvoj/ starají

Stát veškeré prostředky na reklamu turistiky soustředil jen na Prahu a na kraje a turistické oblasti se nic nedostane. Je potřeba udělat rekreaci mimo Prahu v zahraničí reklamu.

Více dotací

Všechno - kraj ( ani město ) nikdy neprojevil zájem...

Zrušit krajskou hygienickou stanici a jejich pobočky! Jsou na nic.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké oblasti podnikáte?

2. Kolik pracovníků má Váš podnik?

3. Jste členem nějakého profesního sdružení?

5. Setkali jste se s pojmem udržitelný rozvoj cestovního ruchu?

7. Jste držitelem certifikátů nebo ocenění z oblasti ekologie?

9. Třídíte na pracovišti odpad?

10. Využíváte obnovitelné zdroje energie?

11. Využili jste nějaký grant, dotační titul nebo jinou pobídku v rámci udržitelného rozovje cestovního ruchu?

13. Považujete podporu udržitelného rozvoje cestovního ze strany kraje za dostatečnou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké oblasti podnikáte?

2. Kolik pracovníků má Váš podnik?

3. Jste členem nějakého profesního sdružení?

5. Setkali jste se s pojmem udržitelný rozvoj cestovního ruchu?

7. Jste držitelem certifikátů nebo ocenění z oblasti ekologie?

9. Třídíte na pracovišti odpad?

10. Využíváte obnovitelné zdroje energie?

11. Využili jste nějaký grant, dotační titul nebo jinou pobídku v rámci udržitelného rozovje cestovního ruchu?

13. Považujete podporu udržitelného rozvoje cestovního ze strany kraje za dostatečnou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fléglová, K.Dotazník pro subejkty cestovního ruchu - Královéhradecký kraj (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-pro-subejkty-cestov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.