Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele a učitelky základních škol a víceletých gymnázií

Dotazník pro učitele a učitelky základních škol a víceletých gymnázií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Petrůjová
Šetření:23. 03. 2016 - 21. 05. 2016
Počet respondentů:976
Počet otázek (max/průměr):54 / 53.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli.

Jsem studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pracuji na své diplomové práci, která se týká problematiky nadaných žáků. Za nadaného žáka v tomto případě považuji jedince s intelektovým (rozumovým) nadáním. U každé otázky zakroužkujte jednu z možností, pokud tomu není stanoveno jinak.

Dotazník je anonymní, vyplňujte jej prosím pravdivě a svědomitě.  

Za vyplnění dotazníků Vám děkuji   
                                                         Bc. Jana Petrůjová

                                                         petrujova2@gmail.com

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena79881,76 %81,76 %  
muž17818,24 %18,24 %  

Graf

2. Délka Vaší praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 let a více58159,53 %59,53 %  
11 - 20 let21221,72 %21,72 %  
6 - 10 let899,12 %9,12 %  
0 - 2 roky484,92 %4,92 %  
3 - 5 let464,71 %4,71 %  

Graf

3. Většinu Vaší výuky máte na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupni ZŠotázka č. 5, 2. stupni ZŠ (příp. v příslušných ročnících víceletých gymnázií)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupni ZŠ (příp. v příslušných ročnících víceletých gymnázií)59060,45 %60,45 %  
1. stupni ZŠ38639,55 %39,55 %  

Graf

4. Z čehož vyučujete většinou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodovědné předměty28650,35 %29,3 %  
humanitní předměty28249,65 %28,89 %  

Graf

5. Vaše škola je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná základní škola80482,38 %82,38 %  
víceleté gymnázium11812,09 %12,09 %  
základní škola se zaměřením na rozvoj intelektově nadaných žáků545,53 %5,53 %  

Graf

6. Zúčastil(a) jste se někdy vybrané formy vzdělávání učitelů v problematice nadání? (Můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezúčastnil(a).50151,33 %51,33 %  
Ano, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.38038,93 %38,93 %  
Ano, s problematikou jsem se setkal(a) v průběhu mého studia na vysoké škole.13714,04 %14,04 %  

Graf

7. Vaše zkušenost s výukou nadaných žáků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve třídách, kde učím, jsou nadaní žáci, ale doposud neprošli psychologickou diagnostikou v souvislosti s nadáním.53454,71 %54,71 %  
Učím, příp. učil(a) jsem nadané žáky, kteří byli diagnostikovaní psychologem jako nadaní, ale to jsou (byly) pouze výjimečné případy na škole.21021,52 %21,52 %  
Ve třídách, kde učím, nejsou žádní nadaní žáci.17517,93 %17,93 %  
Učím, příp. učil(a) jsem nadané žáky, kteří byli diagnostikovaní psychologem jako nadaní, naše škola má více takto nadaných žáků (např. máme specializované třídy pro nadané či skupiny nadaných v rámci třídy).575,84 %5,84 %  

Graf

8. Vyberte kraj, ve kterém působíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezký13714,04 %14,04 %  
Středočeský10110,35 %10,35 %  
Jihomoravský969,84 %9,84 %  
Zlínský929,43 %9,43 %  
Královéhradecký889,02 %9,02 %  
Hl. město Praha878,91 %8,91 %  
Jihočeský737,48 %7,48 %  
Ústecký717,27 %7,27 %  
Olomoucký495,02 %5,02 %  
Pardubický424,3 %4,3 %  
Kraj Vysočina404,1 %4,1 %  
Karlovarský383,89 %3,89 %  
Plzeňský373,79 %3,79 %  
Liberecký252,56 %2,56 %  

Graf

9. OSOBNÍ ZKUŠENOST S NADÁNÍM

Zvolte číslo, které odpovídá míře souhlasu s výrokem (1 = naprosto nesouhlasím; 2 = spíše nesouhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše souhlasím; 5 = naprosto souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem mým nejbližším okolím považován(a) za nadaného (nadanou).3.2950.792
Jako dítě jsem byl(a) považován(a) za nadaného (nadanou).3.3831.171
V mém nejbližším okolí (rodina, přátelé) je řada jedinců, kteří by se dali považovat za nadané.3.661.112

Graf

10. POSTOJ K VÝROKŮM O NADÁNÍ

Vyberte číslo, které odpovídá míře Vašeho souhlasu s výrokem (1 = naprosto nesouhlasím; 2 = spíše nesouhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše souhlasím; 5 = naprosto souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadání je vzácná komodita, kterou musí společnost podporovat.4.4380.765
Vynaložení speciálních prostředků na vzdělávání nadaných dětí představuje výhodnou investici do budoucnosti naší společnosti.4.4070.86
Nadaným žákům v našich školách je už tak věnována velká pozornost.2.3920.958
Vzdělávací potřeby nadaných žáků jsou ve školách často opomíjeny.3.4081.291
Nadaní žáci uspějí ve škole v každém případě, není třeba jim nabízet speciální vzdělávací programy.2.3241.176
Když investujeme doplňující prostředky do vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, měli bychom takto podporovat i žáky nadané.4.3851.042
Pokud je to možné, nadaní žáci by se měli vzdělávat segregovaně (ve výběrových třídách a školách pro nadané žáky).2.8281.597

Graf

Zvolte políčko, které odpovídá míře Vašeho souhlasu s výrokem

11. Budeme-li nadaným dětem věnovat pozornost, příliš jim zvýšíme sebevědomí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím51252,46 %52,46 %  
nesouhlasím23724,28 %24,28 %  
spíše souhlasím11812,09 %12,09 %  
nevím899,12 %9,12 %  
souhlasím202,05 %2,05 %  

Graf

12. Nadané děti více podléhají drogové závislosti, než děti průměrného intelektu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím37037,91 %37,91 %  
spíše nesouhlasím29229,92 %29,92 %  
nesouhlasím28529,2 %29,2 %  
spíše souhlasím272,77 %2,77 %  
souhlasím20,2 %0,2 %  

Graf

13. Nadání, které můžeme sledovat již u malých dětí, je způsobeno díky brzkému vystavení dítěte pokročilým vzdělávacím aktivitám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím42743,75 %43,75 %  
nevím20120,59 %20,59 %  
spíše souhlasím19920,39 %20,39 %  
nesouhlasím13313,63 %13,63 %  
souhlasím161,64 %1,64 %  

Graf

14. Nadané děti neumí žít mezi ostatními dětmi, neumí navazovat vztahy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím48049,18 %49,18 %  
spíše souhlasím20721,21 %21,21 %  
nesouhlasím17718,14 %18,14 %  
nevím10010,25 %10,25 %  
souhlasím121,23 %1,23 %  

Graf

15. Obava rodičů ze „ztráty dětství“ nadaného dítěte je opodstatněná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím49350,51 %50,51 %  
spíše souhlasím20220,7 %20,7 %  
nevím16917,32 %17,32 %  
nesouhlasím949,63 %9,63 %  
souhlasím181,84 %1,84 %  

Graf

16. Nadané děti jsou výtvorem ambiciózních rodičů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím47848,98 %48,98 %  
nesouhlasím34735,55 %35,55 %  
nevím787,99 %7,99 %  
spíše souhlasím656,66 %6,66 %  
souhlasím80,82 %0,82 %  

Graf

17. Nadané děti jsou bezcharakterní, zneužívají své nadání k obohacení se na úkor druhých a manipulaci s nimi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím53354,61 %54,61 %  
spíše nesouhlasím36737,6 %37,6 %  
nevím616,25 %6,25 %  
spíše souhlasím131,33 %1,33 %  
souhlasím20,2 %0,2 %  

Graf

18. Nadání se nevyskytuje u handicapovaných dětí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím50551,74 %51,74 %  
spíše nesouhlasím32232,99 %32,99 %  
nevím12813,11 %13,11 %  
spíše souhlasím171,74 %1,74 %  
souhlasím40,41 %0,41 %  

Graf

19. Nadané děti mají extrovertní a společenskou povahu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím43744,77 %44,77 %  
nevím28829,51 %29,51 %  
nesouhlasím17718,14 %18,14 %  
spíše souhlasím697,07 %7,07 %  
souhlasím50,51 %0,51 %  

Graf

20. Talent a inteligence se dědí po rodičích, případně po prarodičích.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím53354,61 %54,61 %  
spíše nesouhlasím16016,39 %16,39 %  
nevím15916,29 %16,29 %  
souhlasím717,27 %7,27 %  
nesouhlasím535,43 %5,43 %  

Graf

21. U nadaných dětí je pravděpodobná inklinace k sebevražednému chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím45146,21 %46,21 %  
spíše nesouhlasím25125,72 %25,72 %  
nesouhlasím23423,98 %23,98 %  
spíše souhlasím353,59 %3,59 %  
souhlasím50,51 %0,51 %  

Graf

22. Nadané děti jsou poslušné, spořádané a „umějí se chovat.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím41742,73 %42,73 %  
nevím22623,16 %23,16 %  
spíše souhlasím16717,11 %17,11 %  
nesouhlasím16016,39 %16,39 %  
souhlasím60,61 %0,61 %  

Graf

23. Rodina s nadaným dítětem je vždy společností uznávaná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím32333,09 %33,09 %  
nevím30331,05 %31,05 %  
spíše souhlasím22623,16 %23,16 %  
nesouhlasím10310,55 %10,55 %  
souhlasím212,15 %2,15 %  

Graf

24. Nadané děti se nestávají oběťmi šikany.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím45746,82 %46,82 %  
nesouhlasím23323,87 %23,87 %  
nevím18218,65 %18,65 %  
spíše souhlasím9810,04 %10,04 %  
souhlasím60,61 %0,61 %  

Graf

25. Nadané děti mají nejvíce přátel z okruhu vrstevníků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím47048,16 %48,16 %  
nevím22422,95 %22,95 %  
nesouhlasím17818,24 %18,24 %  
spíše souhlasím949,63 %9,63 %  
souhlasím101,02 %1,02 %  

Graf

26. Pouze nadaní rodiče mohou mít nadané děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím47448,57 %48,57 %  
spíše nesouhlasím41942,93 %42,93 %  
nevím434,41 %4,41 %  
spíše souhlasím363,69 %3,69 %  
souhlasím40,41 %0,41 %  

Graf

27. Nadané děti nemohou mít žádné problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím71373,05 %73,05 %  
spíše nesouhlasím24525,1 %25,1 %  
nevím131,33 %1,33 %  
spíše souhlasím40,41 %0,41 %  
souhlasím10,1 %0,1 %  

Graf

28. Nadané děti jsou náchylnější přijímat extrémní názory a životní postoje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím36637,5 %37,5 %  
nevím28829,51 %29,51 %  
nesouhlasím19920,39 %20,39 %  
spíše souhlasím11011,27 %11,27 %  
souhlasím131,33 %1,33 %  

Graf

29. Nadané děti se snaží organizovat a řídit veškeré okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím45846,93 %46,93 %  
nesouhlasím17417,83 %17,83 %  
spíše souhlasím16617,01 %17,01 %  
nevím16516,91 %16,91 %  
souhlasím131,33 %1,33 %  

Graf

30. Nadání dítěte zaručuje v jeho budoucím povolání automaticky dobré postavení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím42143,14 %43,14 %  
nesouhlasím28429,1 %29,1 %  
nevím13814,14 %14,14 %  
spíše souhlasím12813,11 %13,11 %  
souhlasím50,51 %0,51 %  

Graf

31. Nadané děti musí být zodpovědnější i za druhé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím41242,21 %42,21 %  
nesouhlasím38439,34 %39,34 %  
nevím979,94 %9,94 %  
spíše souhlasím767,79 %7,79 %  
souhlasím70,72 %0,72 %  

Graf

32. Jedináčci jsou označováni jako nadaní častěji, než děti z mnohočlenných rodin.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím31632,38 %32,38 %  
spíše nesouhlasím29630,33 %30,33 %  
nesouhlasím22823,36 %23,36 %  
spíše souhlasím12412,7 %12,7 %  
souhlasím121,23 %1,23 %  

Graf

33. Nadané děti pocházejí pouze ze středních a vyšších společenských vrstev.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím38139,04 %39,04 %  
spíše nesouhlasím36537,4 %37,4 %  
nevím11812,09 %12,09 %  
spíše souhlasím10610,86 %10,86 %  
souhlasím60,61 %0,61 %  

Graf

34. Nadané děti jsou šťastnější a přizpůsobivější než ostatní děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím44145,18 %45,18 %  
nesouhlasím29730,43 %30,43 %  
nevím18318,75 %18,75 %  
spíše souhlasím525,33 %5,33 %  
souhlasím30,31 %0,31 %  

Graf

35. Prostředí, ve kterém nadané dítě žije, nemůže ovlivnit jeho inteligenci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím42943,95 %43,95 %  
nesouhlasím23724,28 %24,28 %  
spíše souhlasím18318,75 %18,75 %  
nevím727,38 %7,38 %  
souhlasím555,64 %5,64 %  

Graf

36. Nadané děti nemůžou trpět depresivními stavy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím49750,92 %50,92 %  
spíše nesouhlasím34835,66 %35,66 %  
nevím10110,35 %10,35 %  
spíše souhlasím242,46 %2,46 %  
souhlasím60,61 %0,61 %  

Graf

37. Nadané děti potřebují dávat najevo, že jsou „lepší“.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím47448,57 %48,57 %  
nesouhlasím25025,61 %25,61 %  
nevím13613,93 %13,93 %  
spíše souhlasím10510,76 %10,76 %  
souhlasím111,13 %1,13 %  

Graf

38. Nadané děti trpí emocionálními problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím33934,73 %34,73 %  
spíše souhlasím28729,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím22322,85 %22,85 %  
nesouhlasím919,32 %9,32 %  
souhlasím363,69 %3,69 %  

Graf

39. Nadané děti jsou sociálně nepřizpůsobivé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím42743,75 %43,75 %  
nesouhlasím22723,26 %23,26 %  
nevím18318,75 %18,75 %  
spíše souhlasím13213,52 %13,52 %  
souhlasím70,72 %0,72 %  

Graf

40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

Ohodnoťte úroveň Vašich pedagogických kompetencí pro rozvoj nadaných žáků na škále od 1 do 5; 1 = výborná úroveň; 2 = velmi dobrá úroveň; 3 = dobrá úroveň; 4 = špatná úroveň; 5 = nedostatečná úroveň.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vytvořit a aplikovat diferencovaný obsah výuky (odlišné cíle ve výuce) odpovídající vzdělávacím potřebám nadaných žáků.2.6630.631
Používat vhodné edukační metody a postupy rozvíjející nadání žáků.2.6140.657
Používat vhodné didaktické pomůcky pro rozvoj nadání žáků (pozn. nehodnotím to, zda je jich ve škole dostatek či nikoliv).2.5580.786
Rozvíjet sociální dovednosti nadaných žáků.2.4130.726
Vést nadané žáky k tomu, aby ve výsledku (produktu) své práce maximálně využili své nadání.2.3990.734
Hodnotit nadané žáky přiměřeně a spravedlivě tak, aby byli motivováni rozvíjet své nadání.2.2220.761

Graf

Zvolte jedno z políček, které odpovídá míře Vaše souhlasu s výrokem

41. Pokud je nadaný žák dříve hotov s úkolem, učitel by mu měl v prvé řadě nabídnout obohacení ve formě čtení odborných knih, individuální práce na PC, aj.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím51252,46 %52,46 %  
souhlasím28329 %29 %  
spíše nesouhlasím11011,27 %11,27 %  
nevím515,23 %5,23 %  
nesouhlasím202,05 %2,05 %  

Graf

42. Pedagog by měl v prvé řadě obohacovat nadaného žáka pomocí zadávání úkolů v pracovních listech, určených přímo pro rozvoj nadání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím54255,53 %55,53 %  
souhlasím20621,11 %21,11 %  
spíše nesouhlasím12612,91 %12,91 %  
nevím899,12 %9,12 %  
nesouhlasím131,33 %1,33 %  

Graf

43. Hlavní obohacení výuky nadaného žáka by rozhodně nemělo spočívat v jeho přípravě na soutěže a olympiády.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím44946 %46 %  
souhlasím23223,77 %23,77 %  
spíše nesouhlasím16817,21 %17,21 %  
nevím10110,35 %10,35 %  
nesouhlasím262,66 %2,66 %  

Graf

44. Nadaní žáci by se měli věnovat opakování učiva daleko méně než ostatní žáci a v takto ušetřeném čase pracovat na individuálních aktivitách rozvíjejících nadání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím41042,01 %42,01 %  
spíše nesouhlasím24425 %25 %  
souhlasím16416,8 %16,8 %  
nevím11812,09 %12,09 %  
nesouhlasím404,1 %4,1 %  

Graf

45. Pedagog by měl co nejvíce využívat možnost seskupování nadaných žáků do skupinové práce a těmto nabízet náročnější úkoly než ostatním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím48249,39 %49,39 %  
spíše nesouhlasím20921,41 %21,41 %  
souhlasím18118,55 %18,55 %  
nevím818,3 %8,3 %  
nesouhlasím232,36 %2,36 %  

Graf

46. Při skupinové práci by měl učitel používat stálé uskupení žáků, v jehož čele je alespoň jeden z nadanějších žáků a současně hlavní vedoucí a „myslitel“ skupiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím46547,64 %47,64 %  
spíše souhlasím21722,23 %22,23 %  
nesouhlasím16917,32 %17,32 %  
nevím868,81 %8,81 %  
souhlasím394 %4 %  

Graf

47. Nadaní žáci by měli primárně používat odlišné didaktické pomůcky, které by přiměřeně rozvíjely jejich talent (např. encyklopedie, odb. knihy).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím42643,65 %43,65 %  
spíše nesouhlasím28629,3 %29,3 %  
nevím14815,16 %15,16 %  
souhlasím747,58 %7,58 %  
nesouhlasím424,3 %4,3 %  

Graf

48. Při písemných pracích by měl nadaný žák dostávat shodné příklady (otázky) jako ostatní žáci třídy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím38939,86 %39,86 %  
souhlasím25426,02 %26,02 %  
spíše nesouhlasím21922,44 %22,44 %  
nevím838,5 %8,5 %  
nesouhlasím313,18 %3,18 %  

Graf

49. Nadaní žáci by měli být známkování daleko přísněji než ostatní žáci, neboť na vypracování úkolu nemusí vynaložit tolik sil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím44946 %46 %  
spíše nesouhlasím41442,42 %42,42 %  
spíše souhlasím565,74 %5,74 %  
nevím484,92 %4,92 %  
souhlasím90,92 %0,92 %  

Graf

50. Nejvhodnější formou podpory je nabídnout nadanému žáku možnost dřívějšího nástupu do školy, anebo přeskočení či sloučení ročníku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím31732,48 %32,48 %  
spíše nesouhlasím26527,15 %27,15 %  
nevím21221,72 %21,72 %  
nesouhlasím939,53 %9,53 %  
souhlasím899,12 %9,12 %  

Graf

51. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě obohaceno co do kvality (žák by měl pracovat na shodném tématu jako ostatní, ale v náročnější podobě).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím51152,36 %52,36 %  
souhlasím39940,88 %40,88 %  
nevím363,69 %3,69 %  
spíše nesouhlasím232,36 %2,36 %  
nesouhlasím70,72 %0,72 %  

Graf

52. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě co nejvíce akcelerováno (nadaní žáci se věnují tématům typickým pro žáky vyšších ročníků).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím35236,07 %36,07 %  
spíše nesouhlasím27428,07 %28,07 %  
nevím23123,67 %23,67 %  
souhlasím798,09 %8,09 %  
nesouhlasím404,1 %4,1 %  

Graf

53. Vhodnou formou podpory nadaného žáka je jeho zapojení ve formě asistenta učitele (např. pomáhá slabším žákům s úkoly, doplňuje výklad učitele, rozdává a sbírá pomůcky).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím31932,68 %32,68 %  
spíše nesouhlasím29930,64 %30,64 %  
nesouhlasím13714,04 %14,04 %  
nevím13113,42 %13,42 %  
souhlasím909,22 %9,22 %  

Graf

54. METAFORY O NADANÝCH ŽÁCÍCH

V poslední části dotazníku doplňte do prázdného pole metaforu (tj. přenesený význam na základě podobnosti), která by podle Vás vystihovala „nadaného žáka“. Následně popište, co jste metaforou zamýšlel(a). Je možné napsat více metafor a jejích obsahů. Např. Nadaný žák je ...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nadaný žák je výzvou pro učitele, někdy je však i velkým zklamáním.

Nadaný žák je radost a zaslouží si podporu svého rozvoje.

......

Dovolím si parafrázovat klasika: Velké nadání nepochází ani tak ze zvláštní myšlenkové vytříbenosti, kterou někdo vyniká nad ostatními, jako spíš ze schopnosti své předpoklady přeměnit a transformovat. (třeba s pomocí učitele či školského systému).

vzácný kámen.Má sám o sobě vysokou hodnotu a já se mohu podílet na jejím zvýšení.

_____________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- má praktické nadání k řešení běžných úkolů a je tvořivý (nesouvisí s výsledky např. IQ testů, umí propojit znalosti ze školy do praktického života) - má dobré analitické myšlení (orientuje se v oborech, které vyžadují představivost)

- požehnáním pro třídní kolektiv, učitele, školu - metafora mě nenapadá

---

---

---

----

-------------

-----------------

------------------

,,,,,

,,Nadaný žák je jako dědictví obrovského majetku. Zadarmo získáte obrovský potenciál, ale pokud s ním řádně nehospodaříte, promrháte jej."

:-)

:-)

?

?

?

?

??

??

???

???

????

????

?????????????????????????? ??????????????????????

.

.

.

.

...

...

...

...

...

...

...

...

... chodící encyklopedie. ... studna vědomostí.

... jako náročná odrůda ovoce nebo zeleniny. Potřebuje jinou péči a špatným přístupem můžeme mnoho ztratit. Hnojením je v tomto případě přísun informací, úkolů a pochval... Pokud se tyto "ingredience" nedodávají, nemůže se plně rozvinout potenciál.

... je jako skleněnka mezi hliněnými kuličkami. Je jich málo, a proto jsou cenné. ... je jako štika mezi kapry. Hbitější, pružnější, rychlejší. ... rúže mezi trním. Je potřeba o něj pečovat a zušlechťovat ho.

... ovocný strom, který je potřeba co nejlépe opečovávat, aby dal co nejvíce plodů a zbytečně nezplaněl

....

....

.... je radost ve třídě , je významný pomocník , zpestřením a motivací pro ostatní děti a pro učitele velký závazek :-)

.....

.....

.......

................

.................

.....................

....................................

..........................................................

....je jako světlo ve tmě = ukazuje cestu ostatním, motivuje....

....ve škole šťastný, pokud má kvalitního, kreativního učitele a spolupracující rodinu.

....velkou výzvou i pro učitele.

...bonsai, nechoď na něj s motorovou pilou

...ferrari mezi škodovkami...o co méně provozních kapalin, o to vyšší rychlost, ale i více péče a starostí. Svézt se jím je radost a vzrušení, a často nás doveze právě tam, kde jsme si ve svém (profesním) životě přáli již dávno být....

...je studnice vědomostí (může učiteli i spolužákům pomoci doplnit vědomosti),...je zvědavý jak veverka (dá učiteli zabrat- větší propojování učiva napříč předměty i ročníky),...by se přetrhl (neustále nabízí rozdávání pomůcek, doučování "slabších"i když se mu sociálně často nedaří aspoň v začátcích),...zívá nudou(i to jsem bohužel také zažila-mea culpa),...má srdce na dlani (je často citlivější a zranitelnější, ale nelze zevšeobecnit zcela),...je záludná potvora(někteří jedinci svůj dar zneužijí-nabízejí místo doučování taháky, snaží se učitele více nachytat, ale takové mohou být děti napříč spektrem-opět nelze zevšeobecňovat)

"Je to barevnější obrázek než ty ostatní, ale jsou i tací, kdo mají rádi obrázky černobílé." Tj. nadaný má něco navíc, což ale neznamená, že musí být lepším člověkem a že ho musí mít všichni raději.

"Nadaný žák je světlo ve třídě."

"nenaplněná nádoba" ....něčeho (nadání) je tam více, než u ostatních, ale něčeho (zpravidla sociální dovednosti) se nedostává.

"pomocník" pomoc slabším spolužákům

"Zájem, nadšení a nadání jsou jen velmi těžko odlišitelné věci" - Nadaný žák je pro mě především žák, který je pro něco nadšený, má o danou věc nadstandardní zájem a má chuť se v dané oblasti dále zdokonalovat. "Genialita je schopnost dostat se z bodu A do bodu C, aniž bychom při tom museli projít přes bod B" - přestože je nadání velmi široký pojem aplikovatelný na mnoho druhů činností, myšlenek atp., přesto si myslím, že základem je kritické myšlení a hlavně schopnost vyselektovat podstatné od akcidentálního. Schopnost vytvořit si pro práci na nějaké věci jednoduchý, efektivní a přesto kvalitní systém, je dle mého názoru klíčová.

***

//

0

1. je sebevědomý,drzý , povyšuje se, ,ubližuje slabším,... 2. je šikanován, neumí zapadnout do kolektivu, má špatné známky, ...

a

AAA

aaa

aaa aaaa aaa aaa aa aa aa a

admirál, který se nestydí být řadovým námořníkem - admirál má speciální přípravu, zkušenosti i intuici, ale je veden také k pokoře a sociální komunikaci, chybí-li, loď se potopí Reflexe a poznámka na okraj: Český učitel je velmi šikovný, neboť ve srovnání s jinými zeměmi EU musí vedle odborné práce stíhat mnoho dalších věcí, navíc mnohdy nabízí svůj volný čas zadarmo - individuální konzultace, kroužky, projekty,.....musí si zachovat čistou mysl a má velkou odpovědnost za každého žáka, studenta. Platy pro (nadané) učitele příliš atraktivní nejsou a na práci nad rámec povinností peníze mnohdy nejsou. Mohl by někdo vypracovat také diplomovou práci na téma, jak zatraktivnit školství, aby se ve školách objevovalo stále více a více "nadaných" učitelů? Aby více peněz směřovalo přímo do škol a nikoli externalizovaným, nebo ministerským subjektům, které vymýšlejí různé projekty mnohdy bez hlubší znalosti konkrétního školního prostředí? Aby se na pedagogickou fakultu nechodilo jako do školy poslední možnosti, aby - pokud má existovat - se stala školou výběrovější? Pak by se logicky vytvořily podmínky i více prostoru pro individuální přístup k různým typům studentů, včetně těch nadaných.

Ajnštajn

Apt Pupil je próza od amerického spisovatele. I takhle to může dopadnout.

babylónská věž = sdružovala lidi různých jazyků, což můžeme chápat jako velkou šíři různých druhů nadání i různých možností a cest v životě, zároveň rostla až do nebes- což může značit těžko změřitelné schopnosti, dovednosti nadaných lidí a hlavně jejich nekonečně velké možnosti a životní cíle poznámka první: opravdu vzdělaní lidé se umí vyjadřovat stručně a srozumitelně česky poznámka druhá: některé otázky jsou zavádějící, velmi záleží na osobnosti konkrétních dětí poznámka třetí: šedá je teorie, zelený strom života poznámka čtvrtá: ale konečně se ledy pohnuly a někoho napadlo pomáhat i dětem nadaným ,díky

bb

bílá vrána

bílá vrána

bordel v bytě - chytré dítě - není co vysvětlovat

budoucnost našeho státu

co to je? mám psát haiku? bude to lyrická studie? tohle si strčte za klobouk

Dar pro lidstvo, mohou ho posunout zas o krok dál, inspirovat, potěšit, ohromit (např. umělci)...

Dar z nebes

Dar.

darem - On dostal dárek v podobě nadání a my dar- čest ho rozvíjet

dfh

diamant v kupě oblázků je jich málo, není problém ho najít, ale je problém ho dobře obrousit, zajistit mu dostatečnou péči

diblík - všechno ho zajímá, ptá se, doplňuje, má připomínky

dítě štěstěny - snadno se učí, je oceňován ve škole a v rodině, umí ukázat své schopnosti a nadání

dnes už téměř vzácnost. Je jich sice dost, ale nejsou tolik vidět, protože větší část pedagogova úsilí a času zaberou žáci méně nadaní.

Dotazník jsem vyplňovala ráno u snídaně a žádná metafora mě v danou chvíli bohužel nenapadla.

drahokam, jehož hodnota musí být zvýšena dokonalým broušením = vzácně se vyskytující jedinec, ketrý musí být opečováván

Ferda mravenec - na co sáhne, to mu jde

gdx

gejzír

geniální

hfghfghdf

Hhhj

hlava otevřená (vnímavý, otevřený všem názorům, schopen objektivity, schopen sebereflexe, vysoká schopnost dedukce a schopnost syntézy)

Hloubavý bystroň

hodně dobrý materiál. Co z něj nakonec bude, záleží jak na rodině tak i škole. Samozřejmě důležitý je i přístup žáka a vliv jeho přátel.

hodně nadaných dětí do naší společnosti

houba, která nasává informace

houba, která nasává vědomosti má motorek, který ho pohání v cestě za věděním

houba, která neustále nasává nové informace a nikdy nemá dost

chce vědět, chce se dozvědět, přemýšlí nahlas

chudáček ve třídě přeplněné inkluzí!! Máme třídy naplněné dětmi, které mají doporučení z ppp a děti s asistenty pedagoga. Na ty nadané jaksi nezbývá tolik času, když se učitel věnuje dětem, které potřebují pomoc a vedení učitele,aby hodinu zvládly. Takových dětí je až 10 ve třídě a nadaný žák jen jeden.

chudák

Chytré, zdatně, pohotové

chytry

chytrý žák

chytrý žák, schopnosti a znalosti nadprůměrné alespoň v jedné oblasti

chytrý, chápe vše rychleji,

I nadaný žák musí na sobě pracovat

íkváč, inťouš

iniciativní, aktivní, soutěživý, chce uplatnit svoje znalosti a dovednosti, ochotný pomoci slabšímu spolužákovi, dělá rád práci navíc

inteligentní

inteligentní - chápe zadání a obsah učiva, logicky spojuje a navazuje jednotlivé části, vyvozuje závěry nápaditý - snadno nachází řešení praktických i teoretických činností zručný - talent na výtvarné a pracovní činnosti popřípadě sport nebo hudební adramatické obory

Inu, metaforu nenapíši, spíš upozorním, že ve třídě jsou i průměrní a doknce i podprůměrní. A ač chci rozvíjet nadaného, nechci tím ublížit ostatním. Takže se učím kombinovat ohleduplnost (svou i vedení dětí i ní) a snad trochu plnění potřeb nadaného a zároveň i slabšího...

Jak se do lasa volá, tak se z lesa ozývá. Jak se o nadané žáky budeme starat, tak se nám bude vracet.

jako balon. Vědomosti rostou ,vztahy s okolím se často komplikují, může dojít ke krizi (balon praskne).

jako drahý kámen, musí se objevit, očisti, opracovat, a pak poslat dál.

Jako exoticka květina. Je vzácný a je třeba o něj dobře pečovat, aby se rozvíjel.

jako houba, která do sebe nasává všechny poznatky, které získá...

jako jehla v kupce sena

jako klíčící fazolka - může dorůst k nebesům, pokud má dost vody, živin a oporu.

jako kniha...

jako louka na jaře, která čeká na sluníčko, aby vše rozkvetlo. Slunce = učitelé, rodiče, formy podpory....

je darem pro současného učitele.

Je divný. Vždy se nějakým způsobem odlišuje od okolí.

je jako houba, rychle informace do sebe nasaje, udrží je a ještě je zkultivuje, namnoží myšlenky.

je prostě nadaný žák

je přemýšlivý a hloubavý a často se zajímá více o jeden obor

Je přínosem pro vsechny, protože příklady táhnou. Je-li ve třídě tahoun, motivuje to určitě alespoň některé žáky, když uz ne vsechny. A to je pozitivní.

je tak častý jako orel skalní Vyskytuje se vzácně,ale přibývá jich.

Je to chudobka / na obyčejné ZŠ jich moc není/

Je to různé

Je tolik druhů nadání a tolik odlišností lidského charakteru, že jakákoliv metafora by byla zavádějící. Nadání nelze zobecnit, stejně tak jako přístup k nadanému žákovi.

Je trnem v oku ostatním. - může být terčem šikany a závisti, nebo být vyčleněn z kolektivu

je žák jako každý jiný, pouze potřebuje být motivován umět své nadání využít a vnímat jej pro správný směr životem.

je žák.

jedinečná osobnost, o které občas ani nevíme:)....

Jsem příliš unavený na to, abych se Vám zde rozepisoval s nějakými metaforami a odůvodňoval je proč, nač, zač aj. Posílám vám dva citáty a vyložte si je do své diplomové práce tak, jak je chápete sama. "To, co ti ostatní vyčítají, to si pěstuj, to jsi ty!" - Jean Cocteau "Být ve dvaceti géniem, to si myslí každý druhý, ale být géniem v padesáti, to už dá člověku trochu zabrat." (Myslím, že takhle nějak to zní, ale úplně přesně si tím jistý nejsem.) - Aldous Leonard Huxley

Jsou-li nadaní žáci z prostředí, které o vzdělání vůbec nedbá, je investice sil a času do nich často marná. Necítí se doma oceněni a nemají základní pracovní návyky, které si děti nosí z domu. Překážkou práci s nadanými dětmi je současná inkluze. Malá variabilita speciálních škol nás nutí vycházet se "zvláštními" dětmi, které nás natolik zaměstnávají, že prostě a jednoduše nemáme čas ani sílu na přípravy i práci s nadanými dětmi.

kapka v moři

Každé plus má i své minus. Chápu to jako to, že málokdo je nadaný všeobecně - většina mimořádně nadaných má také své nedostatky či zdravotní či jiné handicapy. Často jsou děti nadané jen v jedné oblasti.

Každý je nadaným žákem, jen je potřeba hledat a najít v jakém oboru!

Každý nadaný žák by byl obohacením pro praxi pedagoga i kolektivu žáků třídy.

Každý nadaný žák je jiný - nelze je takto popsat.

Klasické klišé, které často učitelé používají je nadaný žák = zlobivý žák - protože učitelé nejsou zvyklí na práci s nadanými žáky (kteří se mohou nudit v běžné výuce, a tak se zabývají něčím jiným, co může výuku učitele narušovat, přitom učitel vůbec nedetekuje, že je žák nadaný) Pro mě osobně je nadaný žák někým, kdo potřebuje individuální přístup stejně jako postižený nebo znevýhodněný žák. A měl by se plně rozvíjet jeho potenciál.

klenot

kolikrát takový samotar

Komenského zásada: "Kdo prospívá v umění a neprospívá v mravech, více neprospívá, nežli prospívá." Platí pochopitelně i o nadaných žácích.

komplexně rozvinutá osobnost

koření výuky

koření života každé třídy a učitelů

kořením třídy elitou vedoucí průměr křehkou květinou, o kterou je třeba pečovat

kořením třídy, někdy hodně ostrým.

kořením třídy.

kreativní, produktivní, ...

květina toužící po vodě.

liška - obratný, mrštný, chytrý

Má talent - nadání v konkrétním oboru nebo v několika oboréch

maják, který osvětluje tmavá místa a ukazuje cestu

Mám handicap - jsem nadaný. Být v současnosti nadaným není žádné terno, ale neustálý boj se sebou samým i s okolím.

Mám je rád

Marťan - nadaní myslí jinak

Měli bychom rozvíjet silné stránky nejen nadaných žáků a ne se zaměřovat na to, co jim nejde. Tím se nikdo v budoucnu zabývat nebude.

metafora je v tomto kontextu nesmysl, takoví žáci nejsou odlišný živočišný druh, jen mají více schopností než ostatní

Metafora mé, dnes již nežijící uvádějící učitelky: Děti dělíme na koně tažné a koně chovné. Nadané dítě by se mělo stát pro kolektiv koněm tažným, zlepšuje to jeho sociální vazby, podporuje jeho nadání, rozvíjí jeho empatii a připravuje pro osobní život i kariéru.

Metafora mne nenapadá, ale nadání nemusí být jen v předmětech, kde se píše, ale také výtvarné, hudební, dramatické. Domnívám se, že škola má žáky podporovat, pomoci vyhledávat jejich silné stránky, nechávat zažívat úspěch, komunikovat o žácích s rodiči.

Metafora mne žádná nenapadá. Jen chci dodat, že pokud žák nemá zájem své nadání rozvíjet, veškeré snahy učitelů jsou marné. Takže celý tento dotazník mi připadal sestaven pouze o těch žácích, kteří chtějí. Má zkušenost je spíše taková, že nechtějí dělat cokoliv jiného než jejich spolužáci.

Metafora v dotazníku? To jako vážně?

Metafora: žák, který je o krok před ostatními. :)

Metaforu jsem nevymyslela, ale nadaný člověk je především člověk.

Metaforu nemám. Mám ale poznámku pod čarou, jednak, tam, kde volím Vaše "nevím" je něco jako můj neutrální postoj. odpovědi "spíše nesouhlasím" často znamenají, že nadané žáky tak jako všechny ostatní nelze zobecňovat, strkat do nějakých šuplíků a konstatování, práce s nimi je pestrá, často nápaditá a vyžaduje přípravu a individuální přístup. Nelze se na ně dívat pouze přes kategorii "nadaný žák", ale zejména přes kategorii "dítě, které se rozvíjíˇ a pedagog je průvodcem dětí v určité části jejich vývoje (předesílám, že všech dětí). K řadě Vaších konstatování - znám žáky, kteří byli opakovaně psychologem shledání jako nadaní, ale jednak se tak ve výuce spontánně neprojevovali a zároveň byli rezistentní vůči individuálnímu pedagogickému působení podporujícímu jejich nadání. Intelekt je jen jednou složkou lidské osobnosti a ne vždy jde ruku v ruce s osobnostními předpoklady, motivací a vůlí atd.

Metaforu nevyplňuji, ale připojuji názor na dotazník.. Určitě je zaměený do hloubky, ale hodně pedagogů jeho délka odradí.. Dotazníků nám přibývá... Přeji úspěšnou práci.

Metaforu po mně opravdu nechtějte. Děkuji.

metafory nevymýšlím

Mimozemšťan- ve většině mu nerozumí ani dospělí ani děti , a tak je zkrátka jiný. Obvykle mají problémy sociální inteligence a jsou ještě více odlišní. Skrývají se pak za různé formy očekávaného nebo špatného chování. Myslím, že často trpí psychicky.

mmm

moc dlouhý dotazník a tak se da lehce zamotat v te smrst odpovedi!

Modré jablko - tvar má stejný, jako ostatní, ale svým nadáním se liší od ostatních a "vyčnívá".

Momentálně mě n ic nenapadá.

momentálně mě nic nenapadá

motivátor učitele

Motýlí kukla. Dítě je připraveno se rozvíjet a odstartovat svou budoucnost, ale není jasné, zda v průběhu vývoje nebude omezováno, ničeno....

moudrá sova - přemýšlivý, uvážlivý, rád předává informace "mimoň" - zahloubaný do vlastního světa, vyrušován okolím a jeho požadavky

moudrý jako sova

Mozek třídy, tiskový mluvčí rodiny,

může být asociál

může být osvěžením kolektivu, ale také jeho brzdou v případě, že se před ním ostatní žáci stydí se projevit

Může se cítit, jako kůl v plotě, ale může se některému nadanému podobat, jako vejce vejci. Každý nadaný je totiž absolutně rozdílný a nedá se napasovat do určité krabičky.

Mysl nadaného žáka je komnata plná tajemných dveří, za nimiž se rozprostírají vesmírné světy. Stačí jen v pravou chvíli vložit klíč do zámku - pootevřít dveře a ukázat žákovi co za nimi je.

myslitel, malíř, hudebník (záleží na druhu nadání)

n

na "obtíž " učiteli ve třídě. Současný systém neumí s nadanými žáky pracovat, ví se přesně, jak pomáhat dětem s poruchami a o nadané žáky se nikdo nestará. Učitel ve třídě nemá šanci pokrýt děti nadané, průměrné a děti integrované. Pokud se věnuji ve třídě dětem integrovaným nemohu dát dát dětem nadaným úkol, který by je rozvíjel, protože si s ním neví rady. Složitější úkoly potřebují vysvětlit, potřebují dohlédnout na správnost řešení úkolu. Jinak to nemá smysl. Obráceně, když se budu věnovat nadaným dětem, ostatní děti nebudou nic dělat, protože samy nejsou schopny nic udělat a ani samy nechtějí nic dělat, nechtějí myslet. A bude ještě hůř. Učitel bude vykazovat, jak se věnuje dětem, které nejsou nadané, co vše udělal proto,aby bylo dítě úspěšné ve škole, bude se přezkoumávat jestli opravdu udělal vše a budou se stanovovat minima v každém ročníku, která žák by měl dosáhnout. Dítě nesmí mít 4 a už vůbec ne 5, to učitel neobhájí. Co mají dělat nadaní žáci se nikde neřeší. na druhém stupni nejsou žáci ochotni přemýšlet, nejsou ochotni nic dělat a pokud učitel nad nimi nestojí, tak nepracují. Dokonce mi i chytré děti řekly proč mají dělat něco navíc než ostatní, že raději nebudou dělat nic. jsem ráda, že se touto problematikou někdo zabývá. Také bych se ráda dozvěděla výsledky tohoto výzkumu. Velice Vám děkuji.

na bezne základnu škole v podstate chudak

Na co chytne, to se mu daří. Někdy myslitel.

Na metafory nemám čas.

Na to nemám čas.

na tohle nemám čas

na tom hůře než handicapované děti věnuje se jim málo pozornosti

na vedlejší koleji zájmu našeho školství v běžných základních školách. 60% času a energie učitel věnuje žákům integrovaným s nejrůznějšími a nejrozmanitějšími poruchami učení, aby vůbec hodina proběhla.

Naaný žák je přínosem.

náboj třídy, zamyšlení pro učitele, motor třídy, druhý učitel, pomocník žáků....

Nadaná žák je:

Nadané děti mají „něco navíc“ a je třeba je nějak speciálně podporovat. . Talent je jen určitý potenciál, který bez další práce nemusí být vůbec využitý. Nadání je možné a potřebné dále rozvíjet.

Nadané žáky potřebují ostatní děti k motivaci k učení.

Nadaného žáka hledám jako jehlu v kupce sena.

Nadanému žákovi bylo na jedné straně přidáno, na druhé ubráno. - Přidáno = nadání, ubráno = např. menší míra samostatnosti v praktickém životě nebo zručnosti apod.

nadání - talent ( na určitou oblast např. matematika - logické úlohy )

Nadání a talent je třeba pěstovat jako vzácnou květinu.

Nadání bez píle, je jako mlýn bez vody.

Nadání je dar, kterého je třeba si vážit a se kterým je třeba dobře nákladat.

Nadání je dar, který často neumíme rozeznat, natož využít.

Nadání je dar, rozvíjet ho je možnost, nikoliv povinnost...

Nadání je dar.

Nadání je jako květina, když se o ni postaráme, krásně vykvete.

Nadání je jako paprsek - hřejivý a světlý.Rozzáří všední a obyčejnou šeď průměrnosti.

Nadání je jako semínko, které je možné pěstovat nebo zadupat do země. Metafora popisuje důležitost péče o talenty.

Nadání je něco, co máme každý v sobě. Je třeba nebát se to objevit a rozvíjet.

Nadání je obrovská síla - potřebuje se naučit ji přesně dávkovat a směřovat správným směrem.

Nadání je velký dar, ale může to být i obrovská zátěž pro dítě.

Nadání je, v některých případech neocenitelným, darem přírody.

Nadaní lidé jsou občané s povinnostmi. Nadání je zavazuje starat se o vývoj lidstva kupředu.

Nadání může být dar a současně kletba.

Nadaní žáci jsou jako Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. Každý jinak "potrhlý" a zvláštní, vždy dokáží něčím překvapit.

Nadaní žáci jsou jako Higgisův bosson. (Ten hraje klíčovou roli ve ve vysvětlení hmotnosti elementárních částic. V tomto případě budou nadaní žáci mít vliv na dění ve společnosti a klíčové objevy ve vědě.)

Nadaní žáci jsou jako nosorožci - když se o ně nebudeme starat, tak vymřou :D.

Nadaní žáci většinou nezůstávají na základní škole

Nadaný žák je dar, kterého si musíme vážit a využít

nadaný - výjimečný, obdařený,

Nadaný jedinec je z hlediska biologie jakousi odchylkou od prů­měru. To jsem někde četla a s tím souhlasím. Metafora mě žádná nenapadá. Omlouvám se.

Nadany zak je jako Jaromir Jagr mezi hokejisty.

Nadany zak je soliter/vyjimecna osubka,pro kantora radost,ale i starost/

Nadaný žáci jsou, ale neměli by se srovnávat tolik s ostatními a dávat na ně větší důraz. Spíše bych děti doporučila do kroužku, centra, kde by mohli svoje nadání projevit. Pak mohou vybočovat z kolektivu a děti by je nemusely přijmout mezi sebe. To by pak nemělo dobré výsledky.

Nadaný žák

nadaný žák

Nadaný žák ,se vyznačuje lepšími výkony v předmětu, který mu je blízký a baví ho.

Nadaný žák je občas v dnešní normální škole "ubožák". Není pro něj dostatek času se mu věnovat, pokud není ve vybrané škole pro nadané žáky.

Nadaný žák - bezedná sklenice na poznatky.

Nadaný žák - myslí jinak Nadaný žák - spojí běžně nespojované Nadaný žák - má svůj svět Nadaný žák - má velký potenciál N.Ž. = jeden z nás N.Ž = bohatství

Nadaný žák =

nadaný žák = žák bystrý, ideální, tvořivý, nápaditý, poslušný, samostatný, zvídavý, pozorný, sebekritický, kreativní tzn. má zájem učit se, má dobré a neobvyklé nápady, dokáže klást otázky, je samostatné, zvídavé, zajímá se o detaily, dokáže pracovat samostatně i ve skupině, úkoly vymýšlí, řeší a dokončí, se zájmem a pozorně naslouchá, úkoly přijímá a poslušně je vykonává, projevuje silné emoce, využívá informace z různých zdrojů, informace vstřebává, dobře si zapamatovává, je velmi sebekritické

Nadaný žák bude v inkluzi chudák.

Nadaný žák by měl být veden k tomu, aby pomáhal slabším, alespoň já takového nadaného žáka ve třídě mám. Nechce se nechat nadmíru zatěžovat a přetěžovat, aby si mohl užívat i dětství a své koníčky a záliby (žák z 5. třídy, přijatý nyní jako jediný na 8leté gymnázium).

Nadaný žák bývá samotář = nebývá vždy oblíben - závist ostatních nebo mývá s vrstevníky odlišné zájmy. Nadaný žák je nepoužitelný pro praktický život = žije si ve "svém"světě v praktických životních situacích je tzv. "nepoužitelný" Nadaný žák se "maskuje" = nerad se projevuje aktivně. Nadaný žák je vůdce = pokud "zapadne" a vyhne se závisti vrstevníků bývá "tahounem" třídy Nadaný žák je specialista = bývají uzce zaměřeni na určitý obor a vjiných oborech mají problémy, bývají tak často vnímáni jako "neschopni" - př. dítě nadané technicky může mít problém s jazyky, pohybem apod., je pa problém s vyšším vzděláváním

Nadaný žák jako aktivní tvůrce a samostatně myslící bytost. Tak by to mělo být.

Nadaný žák je

Nadaný žák je jako studna do které pomalu natéká voda a během školních let se studna postupně a systematicky doplňuje.

Nadaný žák je poslední dobou velmi vzácný úkaz... něco jako zlato a diamanty v přírodě....

Nadaný žák je semínko – měli bychom mu vytvořit co nejpříznivější podmínky, zalévat, hnojit, umožnit přísun slunečních paprsků, tak, aby ze semínka vyrostla rostlina, a ukázalo se, „co v něm je“.

Nadaný žák je - tazatel, detailista, kritik, malý dospělý :-) - má neobvyklé otázky a nápady - zabývá se detaily - úkoly přijímá kriticky, dělá jen to co ho baví - má raději společnost dospělých, nebo starších dětí ... vyjadřuje se jako dospělý

Nadaný žák je ,,moudrá sova", vždy o krok dopředu před ostatními...

Nadaný žák je ...

Nadaný žák je ...... "malý Mozart"

Nadaný žák je "mozek" třídy. Hned ho poznáte, vždy se odlišuje, někteří ho respektují, jiní jím opovrhují.

Nadaný žák je "nedostatkové zboží". - je jich málo. Nadaný žák je jako "vzácná květina". - je třeba mu věnovat zvláštní péči, protože ve finále když se zadaří a "rozkvete", stojí to za to.

Nadaný žák je "otloukánek", "šprt", vlezprdelka". Bývá ve třídě separovaný od ostatních, kteří mu závidí, že mu jde učivo samo, zatímco ostatní se musejí učit. Myslím, že v sociálních kontaktech s ostatními žáky je často úskalí v běžných ZŠ. Přesto si myslím, že nadaní žáci by neměli mít speciální třídy či školy. Je na učiteli, aby takovému žákovi nabídl podněty pro jeho rozvoj, aby spolužákům vysvětlil, že nadaný žák není šprt, ale může obrovsky pomoct ostatním. A to, že mu to jde dobře, neznamená, že nějak podlézá učiteli a snaží se mu vtlačit do přízně.

Nadaný žák je "sluníčko". Vydává pozitivní energii, přitahuje pozornost, zahřeje duši blízkého okolí svým působením, ale může i pálit, proto je potřeba využít jeho energie pozitivním směrem, tak aby ji předal dál, svým kamarádům i učiteli.

Nadaný žák je "snáze tvarovatelná hmota"

Nadaný žák je (a hlavně bude) od 1.9.2016 pro učitele fůru práce navíc. Ne ty pedagogické práce, ale zbytečné administrativní.

Nadaný žák je balzámem pro duši učitele. Nadaný žák je jeho velkým pomocníkem. Nadaný žák je vzorem pro ostatní.

Nadaný žák je benzínový motor mezi naftovými. (Rychlejší a vyšší výkon, menší výdrž.)

Nadaný žák je bezedná studna touhy po vědomostech. - Chce stále nové a podrobnější informace, sám se zajímá, vyhledává.

Nadaný žák je bič na učitele.

Nadaný žák je bílá vrána

Nadaný žák je bílá vrána, kterou je třeba ochránit, aby ji ostatní neuklovali.

Nadaný žák je bodlák v poli vlčích máků.

Nadaný žák je bohužel pro učitele méně oblíbeným žákem než žák bystrý.

nadaný žák je božím požehnáním , dnes bych použila spíše: nadaný žák je ranní rosou pro ostatní spolužáky( u nás ve škole nebyl)

Nadaný žák je budoucnost. Pro tyto žáky by se měl připravit individuální plán a těmto věnovat více pozornosti na všech školách. Tito žáci jsou důležití pro budoucnost společnosti. Pokud se vytváří podmínky pro všechny žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, určitě by pro nadané žáky měly být také vytvářeny podmínky.

Nadaný žák je budoucností společnosti.

Nadaný žák je bystrý, samostatný aktivní a chápavý.

Nadaný žák je celoživotním terčem pro následky příliš vysokých anebo nízkých požadavků.

Nadaný žák je cílevědomý a přesný, zvědavý a hloubavý, má rád tajemství a dokáže překonávat překážky. Jeho cíl práce s vzdaluje rychleji a ono ho chce co nejrychleji dohnat.

Nadaný žák je citlivý na postoj a vstřícnost svého učitele.

Nadaný žák je Colombova žena.

Nadaný žák je časný čtenář, pokud není podchycen hned v začátcích, při hodinách ruší, nudí se.

Nadaný žák je částečně obrazem svých rodičů a následně i výsledným obrazem svých učitelů, kteří ho vzdělávali. Pokud nebude rodiči a učiteli rozvíjen talent, který v dítěti "dříme", jeho talent i veškeré jeho další přednosti zaniknou a dítě svůj talent ve své podstatě ani neuplatní.

Nadaný žák je často asociální, vnímá silněji potřebu vzdělávat se než sociální kontakty se spolužáky. Nadaný žák je cílevědomý, samostatně pracující.

Nadaný žák je často mimozemšťan - potýká se často s nedostatkem sociální inteligence a životaschopnosti v reálném světě (ale dá se na tom zapracovat).

Nadaný žák je často osamocený

Nadaný žák je často problémový pro učitele

Nadaný žák je černá ovce - je jich málo a vyčnívají z kolektivu.

Nadaný žák je človíček, kvůli kterému stojí za to, abych na sobě stále i přes můj pokročilý věk pracovala a vzdělávala se.

Nadaný žák je DAR a VÝZVA pro učitele.

nadaný žák je dar pro třídu

Nadaný žák je dar pro učitele.

Nadaný žák je dar, se kterým málokdo ví, co má dělat.

Nadaný žák je darem pro učitele.

Nadaný žák je diamantem - něčím velmi cenným, ale ještě cennější se stane po "opracování" - i nadaný žák by měl získat potřebné podněty a péči, aby se plně projevila jeho hodnota

Nadaný žák je dítě s obtížným darem

Nadaný žák je dítě s výjimečně rozvinutými schopnostmi.Každé dítě, každý člověk má nějaké nadání.A je potřeba dětem vytvořit ve škole takové prostředí, ve kterém budou moci své nadání rozvíjet.

Nadaný žák je dítě štěstěny - vše mu jde hladce, daří se mu

Nadaný žák je dítě, jako každé jiné, jenom v některé (ve více oblastech) mu to "myslí" a je schopen zvládat náročnější úkoly.

Nadaný žák je dnes vyjímka.

Nadaný žák je důkazem toho, že dobrý kantor dokáže vychovat někoho, kdo jej předčí. Jen špatný kantor nedokáže přivést nadaného žáka na vyšší úroveň, než je jeho vlastní. Nadaný žák je leckdy to hlavní, co dokáže udržet kantora za katedrou. Někdy i to jediné. Práce s nadaným žákem je kousek potěšení v hromadě těžké dřiny se zbytkem třídy. Nadaný žák je jako arabský plnokrevník ve stádě venkovských tažných koní.

Nadaný žák je důležitý pro společnost

Nadaný žák je exot. - zvláštní úkaz ve třídě

Nadaný žák je exotické stvoření v českém lese ... Je jich málo a neumíme s nimi pracovat - hrozí jejich vymření,pokud nedopnikneme kroky k jejich záchraně. Splynou s davem, neboť dětem s vývojovou poruchou se věnují všichni, nadaným jtéměř nikdo...

Nadaný žák je flexibilní, pohotový, přizpůsobivý...

Nadaný žák je hlavou skupiny. ....................je hybným zařízením.

Nadaný žák je hnacím motorem třídy ( ostatní žáci se snaží být stejně dobří jako on)

Nadaný žák je houba, která saje a nesmí vyschnout. - o nadaného žáka je třeba pečovat stejně, jako o žáky s handicapem

Nadaný žák je houževnatý, dobře tvarovatelný materiál. - dobře se sním pracuje, je ochotný přijímat velké množství informací, bývá tvořivý a plně otevřený informacím.

Nadaný žák je hrouda zlata v hromadě popela -je výjimečný, vzácný

Nadaný žák je hrubý diamant, ze kterého se při vhodné formě podoby stává briliant.

Nadaný žák je chudák ve třídě (co tím myslím, že plno "blbečků" se mu směje, že je šprt, děti jsou dnes zlé, neberou tohoto žáka nějak do kolektivu, je mi jich až líto), pokud se učitel na něho stále obrací a chválí ho, tak mu tím ubližuje, děti to v ten moment vidí jinak.

Nadaný žák je chytrolín. Někteří žáci často a opakovaně do všeho šťourají.

Nadaný žák je chytrý jako liška. - umí si poradit, ale nezneužívá to ke svému prospěchu

Nadaný žák je chytrý žák - v jisté oblasti, nebo ve více oblastech vyniká mezi ostatními. Rychleji se v dané látce orientuje, učí a chápe ji v souvislostech.

Nadaný žák je chytrý.

Nadaný žák je i přes své nadání běžným žákem ve třídě, je třeba mu věnovat péči, která rozvíjí jeho nadání, ale nijak jej nepovyšovat nad ostatní.

Nadaný žák je inspirací pro ostatní. Může ostatní žáky motivovat k práci, k zájmům atd.

Nadaný žák je inspirací pro učitele. Vzájemně se obohacují.

Nadaný žák je jak osina v zadku, když se musíme piplat s těmi průměrnými a podprůměrnými. A nebo radši těm se nevěnovat a věnovat se jen nadaným? Prohloubit tím sociální rozdíl? Dělat všechno trojí (nadaní, průměrní, podprůměrní) prostě nelze..

Nadaný žák je jak slunce na obloze. Není jich mnoho a jsou nepřehlédnutelní.

Nadaný žák je jako svěží vánek ve třídě.Obohatí celý kolektiv třídy.

Nadaný žák je jako "kruh".

Nadaný žák je jako aprílové počasí. Nikdy předem nevíte, co od něj čekat a neustále se přizpůsobujete jeho náhlým změnám a rychlému vývoji.

Nadaný žák je jako astronaut ve vesmíru. Možnosti má nekonečné, ale je potřeba pomoci mu najít směr.

Nadaný žák je jako časovaná bomba - záměrně jsem použila toto přirovnání, protože výbuch bomby může správným nastavením vybuchnout v pravý čas a na pravém místě.

Nadaný žák je jako čerstvý vítr do plachet lodi. Myslím tím, že nás v naší práci osvěží - je to něco obohacujícího pro naši práci ve škole.

Nadaný žák je jako červené jablíčko.

Nadaný žák je jako diamant, ukrytý v tajemné hoře. Nenarazíme na něj příliš často, o to větší péči si od nás zaslouží. Pedagog dokáže nalezený diamant vybrousit. V každém dítěti je do jisté míry skryt určitý potenciál, jsou to drobné diamanty, o kterých by měl každý pedagog vědět. Ale o ty větší kamínky musíme pečlivě brousit, chránit a zvelebovat.

Nadaný žák je jako dort Marlenka - obtížný na přípravu (+ náročný na předešlé zkušenosti s přípravou), ale to blaho na jazyku!!! I vzdělávací proces s nadaným žákem ve třídě je mnohdy náročný jak na řešení různých situací, tak i na přípravy na vyučování - odměnou jsou pak výsledky a spokojenost nejen nadaného žáka, ale i celého třídního kolektivu.

Nadaný žák je jako dostihový kůň - podle kvality a způsobu tréninku dosáhne nejlepších výsledků

Nadaný žák je jako extrémně savá houba. Nasává do sebe velké množství informací, ať už sám nebo s pomocí učitele.

Nadaný žák je jako hmota, kterou člověk modeluje až vymodeluje něco smysluplného, překrásného, prostě lepšího člověka.

Nadaný žák je jako horník. Doluje (doplňuje) vědomosti i z velkých hloubek (z různých zdrojů).

nadaný žák je jako houba - saje vše kolem sebe

Nadaný žák je jako houba - stále nasává nové informace.

Nadaný žák je jako houba (nasává vědomosti jako houba vodu).

Nadaný žák je jako houba sající informace. Pokud se mu jich nedostává, jeho nadání umírá....

Nadaný žák je jako houba, dokáže vstřebat i nemožné?

Nadaný žák je jako houba, která nasává vše, co je jí dáno k dispozici - pokud budeme dbát na to, aby nadaný žák měl dostatek podnětů, i nformací... bude se rozvíjet a bude využívat svůj potenciál ku prospěchu všech

Nadaný žák je jako houba. Je schopný do sebe nasát spoustu dalších informací.

Nadaný žák je jako houba. Rád do sebe nasává stále nové poznatky.

nadaný žák je jako houba... nasaje všechny vědomosti, které mu předložíme

Nadaný žák je jako hřib bronzový - moc často se nevyskytuje a je chráněný.

Nadaný žák je jako hudební nástroj vynikající kvality, který musíme rozehrát tak, aby výsledná skladba měla úspěch.

Nadaný žák je jako chameleon. Neustále se musí přizpůsobovat prostředí, reaguje na podněty v jeho okolí.

Nadaný žák je jako jehla v kupce sena - v současné době klesá výskyt nadání v populaci, nadaní žáci na sebe často nechtějí upozorňovat, nechtějí pracovat více, chtějí jít s davem a své nadání neradi ukazují, společnost není na nadaného žáka sociálně připravena. Považuje ho za něco mimo normalitu.

Nadaný žák je jako každý normální člověk

Nadaný žák je jako koření, které povznese pokrm na vyšší úroveň. Pokud máme nadaného žáka ve třídě, je to pro nás příležitost pozdvihnout úroveň celé třídy.

Nadaný žák je jako krásná, ale velmi choulostivá květina, o kterou je nutno pečovat. musí se ale usměrňovat tak, aby nezahubila vše v jeho okolí. Míněno tak, že je třeba rozvíjet talent a nadání, pomáhat dětem se sociálními problémy se začleňováním do společnosti, ale potlačovat negativní projevy, pohrdání ostatními, vyvyšování se, usměrňovat jejich impulzivitu tak, aby nepřerostla v "nevychovanost".

Nadaný žák je jako křišťálový pohár. Musí se s ním umět zacházet, jinak ho rozbijete a nenapijete se z něho. Každý nadaný jedinec (ale nejen on) je jedinečný a takto je třeba přistupovat ke všem dětem, abychom využili a objevili jejich potenciál.

Nadaný žák je jako labuť, až v dospělosti se projeví v celé své kráse(intelekt, vzdělanost).

Nadaný žák je jako lev ve zvířecí říši.

Nadaný žák je jako motor, který jde stále dopředu, i když ho ostatní ztrácejí z dohledu. Nadaný žák je jako koření, s kterým pokrm všem chutná mnohem lépe.

Nadaný žák je jako motor, který táhne nejen spolužáky, ale i pedagoga k vyšším výkonům. Myslím, že není třeba nijak vysvětlovat :-)

Nadaný žák je jako motýl, který dokáže nasát zlatavý nektar poznání, ale když se jej neopatrně dotknete, brzy přestane létat a chřadne.

Nadaný žák je jako nádoba, kterou je potřeba nejprve naplnit, aby mohl své nadání využít. "Iba trénink robí majstrov"

Nadaný žák je jako napnutý luk.

Nadaný žák je jako nedostavěný architektonicky úžasný dům, který teprve potřebuje dodělat fasádu s hezkou omítkou tak, jako to mají domy okolo něj. Dostáváme do rukou velmi specifické dítě, které má uvnitř zcela jiné myšlenkové pochody než mají jeho vrstevníci. Ale potřebuje často pomoci s tím, aby zapadlo mezi ostatní děti.

Nadaný žák je jako neprobádaná krajina - "Hic sunt leones" - je třeba jej důkladně poznat, aby bylo možno dát vyniknout jeho přednostem... Ale to platí o všech, že...

Nadaný žák je jako nerozvité poupátko. Záleží na mnoha podmínkách, zda rozkvete či uvadne.

Nadaný žák je jako nový natuněný auťák s moderním vybavením.

Nadaný žák je jako oheň - je na učiteli, jestli třídu spálí nebo ohřeje :o)

Nadaný žák je jako orel mezi holuby. Ať se mu věnujeme jakkoli, bude létat rychleji než ostatní. Jenže, i když bude nejlepší ze třídy a naučí se extra holubí dovednosti, bude z něj pouze skvělý holub.

nadaný žák je jako orchidea - dostaneš ji darem, je krásná.... pokud nebude péče, uvadne, nebude....

Nadaný žák je jako poklad. Jen je třeba ho objevit, správně ohodnotit a rozvíjet jeho možnosti.

Nadaný žák je jako pokojová rostlina, která vyžaduje intenzivnější páči, aby vykvetla v krásný květ.

Nadaný žák je jako pták v kleci (nemá možnost se ve škole plně projevit a chřadne). Nadaný žák je jako růže mezi trním (odlišný, nepochopený svými spolužáky, osamělý v kolektivu).

Nadaný žák je jako rostlina, záleží na půdě a životních podmínkách, zda rozkvete a provoní svět.

Nadaný žák je jako rostlina. Musí dostávat přiměřenou výživu, aby mohl spokojeně růst.

Nadaný žák je jako rostlina. Potřebuje hodně vláhy (podnětů) jinak uschne (jeho nadání se nerozvíjí).

Nadaný žák je jako rostlinka, ....

Nadaný žák je jako rozkvetlá květinka a o to ji musíme více zalévat, aby ještě více rozkvetla. (Nadaného žáka musíme více rozvíjet a věnovat se mu s náročnějšími úkoly)

Nadaný žák je jako rozkvetlý strom.

Nadaný žák je jako růže mezi trním. Pro učitele je radost s ním pracovat.

Nadaný žák je jako růže. Jeho hodnota je pozitivní a může přinést radost a prospěch, ale pokud o něj nepečujeme správně, uvadá a vezmeme-li jej za "trny", způsobí nám víc problémů než užitku.

Nadaný žák je jako slečna z muzikálu My fair Lady. Může se z něho vyklubat krásný motýl prospěšný společnosti, ale záleží na mnoho okolnostech. V prvé řadě, zda on sám chce své nadání rozvíjet a má o to zájem. Záleží na rodičích, zda rozpoznají jeho nadání a budou ho nadále rozvíjet ve svém dítěti. A to je primární.

Nadaný žák je jako slepice, která se místo nosnice stává ozdobou dvora. Tato metafora vyjadřuje vztah nadaného žáka k jeho okolí, a to v nejširším slova smyslu, v pohledu a souvislostech běžných i méně běžných, vztah vnímaný prizmatem chvil všednodenních i svátečních, zvláštních, jedinečných a neopakovatelných. Nadaného žáka staví do světla stroboskopicky fázujícího v ostrém detailu kaleidoskopické eskapády výjevů, příběhů a jejich otazníků. Stačí Vám to takhle?

Nadaný žák je jako slunečnice mezi sedmikráskami(dítě stejného věku, ale ostatní převyšuje nejen fyzicky...)

Nadaný žák je jako spektrum. Postihne celek i část a umí najít, rozložit, zpracovat a interpretovat informace, mnohdy nekonvekčním, tvůrčím a originálním způsobem.

Nadaný žák je jako strom, jehož některé větve jsou delší než je běžné. (o dalších větvích ani o zdraví stromu, jeho ovoci či kráse tato metafora nemluví)

Nadaný žák je jako strom, který ale neroste do nebe.

Nadaný žák je jako strom, může se rozvíjet, pokud jsou mu dány podněty, ale může také zakrnět, pokud není podporován.

Nadaný žák je jako sud dobré whisky. Tu bych si zasloužil po vyplnění Vašeho dotazníku!

Nadaný žák je jako suchá houba- je schopný nasát dychtivě spoustu poznatků, vědomostí, informací a když ho zmáčkneš, tak z něho i něco vyteče.

Nadaný žák je jako surový diamant, který může zazářit až po "opracování". Tím myslím, že "brusič" = rodič, učitel, spolužáci, okolí, společnost by mu měli poskytnout · nové, náročnější a podnětné informace · nabídnout rozšiřující a obohacující učivo a uč. materiály · nechat prostor pro originální myšlení a hlavně podporovat jeho odvahu klást otázky a hledat odpovědi. ·

Nadaný žák je jako surový diamant.

Nadaný žák je jako třešnička na dortu. -- odměna pro učitele, výzva, kam až se dá s lidským potenciálem dojít

Nadaný žák je jako ucho u džbánu. Nadaný žák je taky jen člověk, ale mělo by se využít jeho potenciálu ku prospěchu celé třídy, skupiny. Džbán bez ucha a ucho bez džbánu je nanic.

Nadaný žák je jako úrodné pole. když nic nezasadíš a nestaráš se o něj, nic nevyroste ... Zásadní jsou tři věci: 1) identifikace nadání 2) rozvoj nadání 3) podpora k úspěchu, každý žák si musí zažít úspěch.

nadaný žák je jako věčně sající houba - nikdy nemá dost, chce víc a víc......

Nadaný žák je jako velbloud. Nese si své nadání na zádech, podniká dlouhé výpravy za pochopením, ale ze svého hrbu může vždycky čerpat.

Nadaný žák je jako veliké jablko na stromě s ostatními, drobnými. Je to jistý příslib úspěchu, ale i to nejkrásnější jabloko může nedozrát nebo shnít..

Nadaný žák je jako vyšlechtěný ovocný strom - může nést velkou a chutnou úrodu pro všechny, ale také může být daleko náchylnější na mráz, nemoci atd.

Nadaný žák je jako vzácná květina. Musíme o ni pečovat, dát jí všechny optimální podmínky k jejímu vývoji, jinak zahyne.

Nadaný žák je jako vzácné semínko neznámé rostlinky, o které je třeba pečovat, abychom se těšili z jeho plodů.

Nadaný žák je jako zapomenutý ostrov v moři. Nadaný žák je jako želva na cestě ke svému úspěchu. Pro nadané žáky není prostor a ani metodická podpora.

Nadaný žák je jako ztracený člověk divočině, který čeká až se dostane ven? TZN.: každý má nadání je jen na shodě okolností, zda jeho nadání bude realizováno...

Nadaný žák je jeden z mnoha

Nadaný žák je jedinečný a vyskytuje se v nejrozmanitějších exemplářích. Nadaný žák je výzva. Nadaný žák je odměna. Nadaný žák je trest:-)).

nadaný žák je jiný než ostatní žáci

nadaný žák je kapkou v moři, kterou bychom neměli nechat vyschnout

Nadaný žák je každý osobnost, která se musí specificky rozvíjet.

Nadaný žák je každý žák

Nadaný žák je každý, který jakýmkoli způsobem převyšuje ostatní žáky v kterémkoli oboru.

Nadaný žák je klenot o něž je třeba pečovat

Nadaný žák je kniha.

Nadaný žák je kořením třídy. Je tahoun i pomocník.

Nadaný žák je kořením učitelova života.

Nadaný žák je krásně namalovaný obraz. Nadaný žák je jako sluníčko na nebi.

Nadaný žák je kreativní

Nadaný žák je kreativní žák se schopnostmi přesahujícími dané požadavky.

Nadaný žák je krok do neznáma, nikdy nevím jak zareaguje. Úplně jiný způsob uvažování, vyjadřování, vždy mě obohatí a mile překvapí.

Nadaný žák je křehká nádoba, protože při špatném zacházení bychom ho mohli zničit.

Nadaný žák je mnohdy jako spanilá růže zavřená ve skleníku- nemoci se nadechnout a ukázat svou krásu světu... ... je jako růže mezi trním... obdivovaný, zároveň však díky závisti zašlapávaný... ... jako zlatá muška chycená v pavoučí síti... ... jsou úžasní a jiní - nechtějme mít všechny stromy zařezány v rovině! POMOZME JIM, SAMI TO NEZVLÁDNOU! Je jich totiž méně- než ostatních šedých myšek... znám to též.... hodně štěstí...

Nadaný žák je mnohdy svým okolím nepochopený a nedoceněný dar i výzva pro rodiče i vychovatele.

nadaný žák je motor - nutí mě k lepší práci a utvrzuje, že laťka požadavků může i mířit vzhůru a ne stále zvolna klesat, může takto působit i na spolužáky a stimulovat je k lepším výkonům nadaný žák je chiméra - ve významu vidina či přelud, na 2. stupni běžné základní školy už zjev zcela výjimečný, už i ti z lehkého nadprůměru odejdou na osmileté gymnázium

Nadaný žák je motor celé společnosti. Nadaný žák je základem pro vynikajícího výzkumníka, pracovníka, který táhne celou společnost. J e třeba, aby si celá společnost tuto skutečnost uvědomila a ne stále upřednostňovala dysporuchy. Děkuji Vám za tento výzkum. PhDr.Radka Hénková, speciální pedagog

Nadaný žák je motor. Má výkon a chce mít ještě lepší výkon, ale když se rozbije, neví, co má sám se sebou dělat. Neumí si poradit. Nadaný žák je modrá růže. Je něčím jiný, zvláštní, odlišuje se od ostatních růží jen barvou, ale nikdy mezi ně patřit nebude.

Nadaný žák je motorem třídy

Nadaný žák je moudrost sama.

Nadaný žák je myslitel, vědec, obhájce spravedlnosti.

Nadaný žák je na 2. stupni základní školy ara kobaltový (patrně nejdražší papoušek - v přírodě vymírá) = vyskytuje se pouze výjimečně, každý ho chodí okukovat a učitelé si ho nebývale cení

Nadaný žák je na naší škole ohrožený druh.

Nadaný žák je nadaný

Nadaný žák je nadaný žák

Nadaný žák je nadaný žák.

Nadaný žák je naděje pro budoucnost.

Nadaný žák je nádoba, která se nedá úplně naplnit...

Nadaný žák je nadprůměrný.

Nadaný žák je náročný na výuku.

Nadaný žák je naše budoucnost, pokud je efektivně veden a umí svou inteligenci správně využít

Nadaný žák je nebroušený diamant - jeho okolí mu musí pomoci, aby byl ve všech směrech ( ne jen v jednom) "pravidelný" a uměl pracovat na svém "vyleštění", tedy stálém zdokonalování...

Nadaný žák je nedostatkovým zbožím. - vzhledem k přítomnosti osmiletého gymnázia v našem městě se učitelé na 2.stupni s nadaným žákem nesetkávají.

Nadaný žák je někdy náročný žák.

Nadaný žák je někdy velký problém. Tito žáci totiž mají někdy problémy s přizpůsobením se v kolektivu, ať už v dobrém i špatném slova smyslu.

Nadaný žák je NEKONEČNÝ VESMÍR. Je velmi těžké objevovat všechny možnosti takového dítěte, správně nastavovat úrovně poznání, volit ty správné metody k jeho rozvoji a obohacení.

Nadaný žák je neobroušený drahý kámen - záleží na jeho okolí a prostředí jaký drahocenný kámen se z něj stane.

Nadaný žák je neznámou planetou, která se právě objevila.

Nadaný žák je obdařen mimořádnými schopnostmi, vyniká nad ostatními vrstevníky, je schopen velkého výkonu v jedné nebo více oblastech

nadaný žák je obohacením rodiny i společnosti

Nadaný žák je ohrožený druh. Je nutné ho vyhledat a poskytnout mu ochranu před přílivem dementnich jedinců.

Nadaný žák je oříšek, který v dospělosti puká a vydává svá zrnka.

Nadaný žák je oříškem pro své okolí.

Nadaný žak je osamocený - stává se, že nezapadá do kolektivu ostatních dětí, tzv. nerozumí si s nimi

NADANÝ ŽÁK JE OSOBA, KTEROU SOUČASNÉ MŠMT NEŘEŠÍ, ZABÝVÁ SE POUZE INKLUZÍ JEDINCŮ S POSTIŽENÍM

Nadaný žák je osobnost se všemy klady a zápory jako jiná. To co ho odlišuje je specifický zájem o určitou oblast, která ho zajímá a originální způsob řešení problémů.

Nadaný žák je otazník, (Využije svůj potenciál? Považují ho za nadaného oprávněně? )

Nadaný žák je otevřená nádoba. Nadaný žák je doutnající ohýnek, jen fouknout a hoř

Nadaný žák je perlou kolektivu. Pedagog má s nadaným žákem aktivně pracovat, nikoli ho přehlížet čí naopak neúměrně vyzdvihovat.

Nadaný žák je perlou v pedagogické práci, protože nám všem ukazuje zrcadlo naší práce.

Nadaný žák je plachý, tichý a nejistý.

Nadaný žák je plný vědomostí, se kterými si často neví rady. Učitel a rodina by měli být těmi, kteří dokážou dát jeho nadání směr a správné využití z hlediska budoucího života. Co není v rodině - to škola nezachrání.......

Nadaný žák je podle mého názoru dítě, které výrazně převyšuje v daném oboru znalosti a dovednosti svých vrstevníků, je i psychicky zralejší, a je předpoklad, že je bude převyšovat stále. Rozhodně to není žák, který v dané době zvládá učivo lépe než ostatní (např. proto, že s ním rodiče doma víc trénují čtení, matematiku apod.), ale postupem času a mentálního a rozumového vývoje dítěte a jeho vrstevníků se tento "rozdíl" dorovná / smaže.

Nadaný žák je poklad. (Musíme ho pořádně objevit, prozkoumat a potom co nejrozumněji využít pro dobro všech.)

Nadaný žák je poklad. Hlavně ho nezakopat. (častěji se věnujeme při vzdělávání těm, kteří o to nestojí, mají speciální vzdělávací potřeby, IVP .... A nadané žáky "zakopáváme".

Nadaný žák je pokračovatelem vývoje vědy, techniky, lidstva.

Nadaný žák je pokusný králík. Nikdo přesně neví jak a co poskytnout nadaným žákům, protože každý z nich je individualita s jinými vzdělávacími potřebami, zájmy, cíli, přístupem k práci a svému nadání, zázemím apod.

Nadaný žák je pomoc a opora učitele. Pomůže, poradí a vysvětlí ze svého pohledu, jiným způsobem.

Nadaný žák je pomyslná třešnička na dortu každého učitele typické sídlišní školy.

Nadaný žák je pořád díttě.

Nadaný žák je pořád jenom dítě svých rodičů!

Nadaný žák je posila pedagoga.

Nadaný žák je potěšení.

Nadaný žák je potřebný pro společnost, jeho nadání je třeba rozvíjet ve všech oblastech. Nadaný žák je i ten, kterému jde třeba jen hudební výchova či výtvarná výchova.

nadaný žák je povzbuzení pro školství

Nadaný žák je požehnáním pro třídu, ale pohromou pro učitele bez asistenta.

Nadaný žák je premiant třídy.

Nadaný žák je pro mě ojedinělý "přízrak", se kterým jsem se ještě nesetkala.

Nadaný žák je pro národ pokladem. Je vzácný a potřebný, měl by se podporovat jeho rozvoj nejen rozumový,ale i sociální a tělesný.

Nadaný žák je pro třídu obohacující prvek. Nadaný žák je výzvou pro schopného pedagoga. (přináší dotazy, nové podněty a pohledy na problém, nutí učitele reagovat)

Nadaný žák je pro učile sluníčko .

Nadaný žák je pro učitele dar a inspirace. Musí s ním však umět pracovat.

Nadaný žák je pro učitele prubířským kamenem.

nadaný žák je pro učitele radost a výzva

Nadaný žák je pro učitele výzva.

Nadaný žák je pro učitele vždy nejen výzvou, ale taky problémem. V situaci, kdy chceme naučit žáky od sociálně slabých, propadlých, s SPU až po nadané, je to příliš široký záběr na práci učitele.

nadaný žák je problém ve třídě

nadaný žák je prostě šikula

Nadaný žák je především člověk jako každý jiný a je třeba rozvíjet různé jeho schopnosti a dovednosti, neudělat z něj kalkulačku jen proto, že mu to matematicky myslí.

nadaný žák je především dítě

Nadaný žák je především dítě jako každé jiné. Navíc si myslím, že by měli mít k dispozici vzdělané asistenty pedagoga stejně tak, jako mají děti s některými poruchami, kteří by se jim v hodinách intenzivněji věnovali.

Nadaný žák je především dítě, které by mělo prožít své dětství jako ostatní děti. Segregace těchto dětí mimo ostatní je dle mého soud špatná - narušuje sociální vazby, v porovnání s ostatními nadanými může způsobit špatné sebehodnocení dítětě. Důležité pro život je jakým jsem člověkem, ne to jestli, jsem nadaný.

Nadaný žák je přeplněná nádoba čekající, že si toho někdo všimne.

Nadaný žák je příkladem pro ostatní. (ostatní vidí, že to jde, ale musí se chtít)

nadaný žák je přínosem budoucnosti

Nadaný žák je přínosem do budoucí generace, zlepšení vztahů mezi lidmi.

nadaný žák je přínosem pro každý třídní kolektiv - není to sice metafora, ale nic jiného mě v tuto chvíli nenapadá

Nadaný žák je přínosem pro společnost, pokud jí ve svém povolání vrátí, co do něj za dobu studií vložila a neodejde do zahraničí za větším ziskem.

Nadaný žák je přínosem pro třídu, ale zvyšuje náročnost na přípravu učitele.

Nadaný žák je přínosem pro třídu.

nadaný žák je příslib naší lepší budoucnosti.....

Nadaný žák je příslibem pro nadějnou budoucnost společnosti.

Nadaný žák je puntičkářský, perfekcionalista. Nadaný žák je jako bomba (nikdy nevíte, kdy vybuchne- vědomostně se neustále valí ven). Nadaný žák je jako tajná skříňka (nevíte, která emoce z něj vyletí). Nadaný žák si nevěří, pokud si není naprosto jist.

Nadaný žák je radost a obohacení. pro všechny kolem.

Nadaný žák je radost a výzva pro učitele.

Nadaný žák je radost i starost v kolektivu průměrných žáků.

Nadaný žák je radost pro učitele.

Nadaný žák je radost.

Nadaný žák je radost.

Nadaný žák je radostí i starostí. Pro učitele mnohdy radost učit nadaného žáka, ale i potřeba individuálního přístupu, více práce s přípravami,někdy starost v podobě nepřijetí dítěte do kolektivu ("šprt") apod.

Nadaný žák je radostí pro každého pedagoga, který mu může předat množství znalostí, kterými sám disponuje.

Nadaný žák je rodinné stříbro nebo dar či poklad. Myšleno, že je vzácný!

Nadaný žák je rosou na trávě _ může obohacovat ostatní

Nadaný žák je růže mezi trním. Nadaný žák je zrno mezi plevy. Typická generalizace názoru o nadaném žákovi. Špatný názor je ten, kdy tohoto žáka budeme protěžovat, je potřeba mu najít vhodnou alternativu rozvoje jeho motivace na cestě vzdělávání, která může obsahovat také "obavy žáka" ze selhání. Tato automatizace předpokladu úspěšnosti není vhodná, je potřeba, aby i nadaný žák se ve třídě stále cítil "bezpečně".

nadaný žák je řídký zjev

Nadaný žák je sáček dobrot v nákupním koši

Nadaný žák je sám sebou

Nadaný žák je schopen samostatně plnit zadávané úkoly, jeho tempo práce je znatelně rychlejší než u ostatních žáků, sám vyvíjí různé aktivity (postřehy z četby, co slyšel, apod).

Nadaný žák je skleněnkou ( skleněnou kuličkou ). Má před ostatními výhodu, je ve své podstatě cennější, ale jeho postavení je rizikovější, může se stát snadněji než kuličky obyčejné ( hliněné ) terčem útoků ( např. zlodějů ).

Nadaný žák je sluníčkem (ve zdravém kolektivu motivuje spolužáky k lepším výsledkům).

Nadaný žák je sluníčko, které rozzáří celý den a udržuje nás dospělé v kondici.

Nadaný žák je sluníčko.

nadaný žák je snaživý

nadaný žák je snaživý

Nadaný žák je snem každého učitele.

nadaný žák je solitérem v davu... někdy se schovává, někdy zas trčí... a v jeho hlavince to jen a jen frčí... nepochopen či obdivován, často bývá sám ... a tak se přizpůsobí a začne těžit, najde si nej způsob jek se dá přežít :-)

Nadaný žák je součástí společnosti dětí ve třídě.

Nadaný žák je spásou společnosti.

Nadaný žák je splněním snu učitele. (Pokud ho máte ve třídě, mají ostatní žáci srovnání, kam až mohou dosáhnout a většinou se snaží na toto dítě ďotáhnout´.)

Nadaný žák je stále dítě. Neměli bychom na to zapomínat.

Nadaný žák je studna vědomostí a dovedností, ze které se může napít každý zájemce.

Nadaný žák je studnicí vědomostí - má plno vědomostí,kterých je potřeba využít a hodně podporovat jejich rozvoj.

Nadaný žák je světluška, motor,....

Nadaný žák je štěstím pro učitele i spolužáky. Je světlem, které svítí spolužákům na cestě vzdělávání a na vyučujícím je, aby žáci neprocházeli pouze omezeným tunelem informací, ale širokými pláněmi poznání a získávání vědomostí.

nadaný žák je tahoun třídy

Nadaný žák je tahoun třídy. Nadaný žák motivuje ostatní spolužáky k učení a lepším výkonům.

Nadaný žák je tahoun. Dost často dělají nadaní žáci věci za ostatní, pohodlné.

Nadaný žák je tahounem třídy. Mnozí se mu snaží vyrovnat a to pozdvihne její úroveň.

Nadaný žák je tak úspěšný, jak sám chce. Nadaný žák když hledá tak najde. Nadaný žák je sám sobě soupeřem.

Nadaný žák je takový náš malý Adam Bernau. Stejně jako v seriálu Návštěvníci. Může to být třeba i prvňák, který bravurně počítá už v 1. třídě do stovky, zná násobilku, umí plynule číst, hraje třeba fotbal, přičemž jeho tatínek může být trenérem. Zmíním však hlavně chování. Je vstřícný, kamarádský ke spolužákům, dokáže pomoci, ale nevnucuje se, má pochopení pro slabší. Tak to je má metafora.

Nadaný žák je takový, který svým intelektem převyšuje své vrstevníky.

nadaný žák je taky jen dítě

Nadaný žák je talentovaný.

Nadaný žák je tažný motor. (svým nadáním zvedá celkovou úroveň třídy a přitahuje ostatní k tomu, aby se snažili dosáhnout lepší výsledky)

Nadaný žák je ten žák, který ke zvládnutí daného tématu vynaloží méně úsilí a času než ostatní.

Nadaný žák je ten, kterého doprovází větší obzory.

Nadaný žák je ten, kterému jde učení samo, nemá s tím problémy, svými vědomostmi převyšuje skupinu (spolužáky), je zvídavý, bystrý, logicky uvažující.

NADANÝ ŽÁK JE TEN, KTERÉMU TO SKUTEČNĚ MYSLÍ, A NE TEN, KTERÉMU TO VŠECHNO VYCHODÍ JEHO RODIČ. PORADNA DNES NA ŽÁDOST RODIČŮ VYPÍŠE COKOLIV. NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN. UČITEL JE HADR, KTERÝ VŠECHNO ZAČISTÍ, UNESE, ZVLÁDNE, PŘITOM NENÍ ČASTO UZNÁVANÁ JAKÁKOLIV JEHO KOMPETENCE. JEN KDYŽ PŘIJDE PROBLÉM, VINÍK JE NEOMYLNĚ IDENTIFIKOVÁN.

Nadaný žák je ten, který má sen, aby se mu dařilo v tom, co ho nejvíce baví.

Nadaný žák je ten, který má úkol splněný rychlostí blesku a vyžaduje další.

Nadaný žák je ten, který předčí své vrstevníky po stránce intelektové, pohybové nebo umělecké a dosahují tak mimořádných výsledků.

NADANÝ ŽÁK JE TEN, KTERÝ V NĚKTERÉ OBLASTI ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, ATD. PŘEVYŠUJE OSTATNÍ.

Nadaný žák je ten, který v určitém věku má větší přehled a znalosti, než by odpovídaly znalostem věku jeho spolužáků.

Nadaný žák je ten, který zvládá učivo rychleji, do hloubky, s porozuměním, dává si ho do souvislostí, bádá nad problémem, analyzuje, vyvozuje závěry samostatně.

Nadaný žák je truhlice s drahocenným obsahem. Na nás je, abychom tuto truhlici objevili, na něm samotném, aby její obsah nepromarnil a využil toto bohatství jak pro štěstí své, tak i k prospěchu celého lidstva.

Nadaný žák je třešničkou na dortu třídy. (z hlediska učitele: poskytuje učiteli permanentní radost z výsledků práce)

Nadaný žák je třídním pokladem. Čím větší péče, tí více se leskne.

Nadaný žák je u nás ve škole bílou vránou.......je jich málo....

Nadaný žák je učiteli oporou ve třídě, jeho pomocníkem, možná někdy i rádcem.

Nadaný žák je umělecké dílo, jehož hodnotu nelze vyčíslit.

Nadaný žák je unikát = ve svém praxi jsem se s ním ještě nesetkala.

Nadaný žák je v běžné třídě přínosem pro žáky i pedagoga.

Nadaný žák je v běžné třídě sluníčko, které reaguje na podněty učitele a aktivně je rozvíjí.

Nadaný žák je v dnešní době zjevení, protože často bývá upozaděn průměrnými vrstevníky.

Nadaný žák je v dnešní škole trochu opomíjen.

Nadaný žák je v našem školském systému jako kůl v plotě.

Nadaný žák je v našem školství chudák. Narozdíl od žáků se SPCH, SPU, ADHD, .... je v rámci běžné školy zanedbáván, jeho talent není dostatečně rozvíjen. Ne že by učitel nechtěl, ale při množství integrovaných žáků ve třídách, doporučení z poraden o individuálním přístupu k nim, mu na to prostě nezbývají síly ani čas.

Nadaný žák je v součesné škole popelkou. Málokdo umí rozrznat jeho nadání.

Nadaný žák je v určité oblasi/oblastech silně nadprůměrný až vyjímečný. Matematika, jazyky, sloh, ruční práce, sport, ...

Nadaný žák je v určité oblasti nadání unikátní v rozsahu nebo kvalitě.

Nadaný žák je ve třídě sluníčko pro učitele.

Nadaný žák je ve výuce gejzír nápadů, uvádí možnosti jak řešit příklady jinak, uvádí různé varianty, umí si práci zjednodušit....

Nadaný žák je velká radost, ale i velká starost.

Nadaný žák je velká výzva pro školu

Nadaný žák je velkým oříškem a zkouškou sebevědomí pedagoga-bývá často označován za neposlušného a drzého.I já sama jsem si musela zvyknout na práci s nadaným žákem, stále přemýšlím nad vlivem ambicioznosti rodičů a vlastním nadání žáka.

Nadaný žák je veselé dítě, které rádo pomůže i těm slabším. ( u malých dětí )

Nadaný žák je více rozkvetlá květinka než ostatní a musí se jí pomáhat ji ještě více více rozkvést. (Nadaný žák je šikovný v určitém oboru , a proto se mu musí více pomáhat co do jeho rozvíjení v učivu).

Nadaný žák je všestraně rozvinutý jedinec s velkým všeobecným přehledem, který dokáže pracovat samostatně.

Nadaný žák je výborný pouze v jednom - dvou předmětech.

Nadaný žák je výjimečný

Nadaný žák je výzva.

Nadaný žák je výzvou a motivací pro učitele.

Nadaný žák je výzvou pro pedagoga.

Nadaný žák je vzácná květina, která by měla být na výslunní.

Nadaný žák je vzácnost.

Nadaný žák je vzácností.

Nadaný žák je vzácný

nadaný žák je vždy výzou, vždy mě nutí k novým věcem...

Nadaný žák je zlato společnosti.

Nadaný žák je zvídavý a prahnoucí stále po nových informacích.

Nadaný žák je zvídavý, učení ho zajímá a baví hlavně když se dozvídá nové a zajímavé informace a když jsou úkol zadaný tak, že žák musí přemýšlet.

Nadaný žák je zvláštní. Je vyhraněný pouze v určité oblasti, většinou je jeho nedostatek v socializaci a tím je velmi často vyloučen dětmi z kolektivu - je pro ně divný.

Nadaný žák je žák bystrý, tj. rychleji než ostatní vrstevníci pochopí učivo a dokáže jej aplikovat v praxi, využít získané znalosti i v jiných oblastech (mezipředmětové vztahy...).

nadaný žák je žák i učitel. Sobě i druhým.

Nadaný žák je žák jako každý jiný. Každý žák, každý člověk uvítá individuální a motivující přístup.

Nadaný žák je žák s nadprůměrnými intelektovými schopnostmi v jedné, více nebo všech typech inteligence - je tvořivý a motivovaný pro jejich využití.

Nadaný žák je žák s daleko většími znalostmi než mají jeho vrstevníci.

nadaný žák je žák, který vyniká svými znalostmi, dovednostmi v některé oblasti

Nadaný žák je žák, s kterým se dobře pracuje, má úspěchy ve vzdělávání. Učitele práce baví, je vidět výsledky. Svými vědomostmi převyšuje ostatní žáky.

Nadaný žák je žák,kterému vše padá samo do hlavy. Nemusí se učit a vyvíjet nějakou zvláštní námahu pro pochopení učiva.

nadaný žák je žákem který má nadání, je lepší v nějaké oblasti oproti svým vrstevníkům. V jisté smyslu je na tom podobně jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, opět je to někdo, kdo se vymyká "standardům" běžné populace a často potřebuje pomoc z venčí.

Nadaný žák je živou vodou pro vyčerpaného učitele.

Nadaný žák je-DÍTĚ. Stále zůstává žákem, dítětem se všemi klady i zápory. Nadaný žák není exot. Zase jen dítě, které je potřeba přiměřeně rozvíjet.

Nadaný žák je: zvídavý, má dobrou paměť, je schopen se dlouze soustředit na úkol, má dobrou představivost, je schopen se rychle učit. Mimořádně nadaný žák má dobrou schopnost myšlenkových operací jako je abstrakce, analýza a syntéza. Při hledání vhodného řešení, často si klade filozofické otázky o problému. Nadaný žák je samostatný, sám si vyhledává informace, vše má v perfektním pořádku, má nadprůměrné znalosti oproti svým vrstevníkům.

Nadaný žák je...

Nadaný žák jsou dveře otevřené dokořán vědění, poznávání, tvořivosti. Můžeme mu pomoci ve spolužití s vrstevníky.

Nadaný žák má přirozenou inteligenci.

Nadaný žák má radost z toho, že něčemu rozumí, že něco pochopil, že něco umí. Něco, co neumí každý.

Nadaný žák má sloní paměť, bohatou slovní zásobu, čtenář, zajímají ho souvislosti, není typickým konzumentem společnosti, myslí globálně, uvažuje jak zlepšit svět.

Nadaný žák má výjimečné schopnosti a dovednosti.

Nadaný žák může být "motorem" pro ostatní. ..

Nadaný žák může být i ten, který najde oblast svého zájmu, která ho baví natolik, že v ní dosahuje výrazně lepších výsledků než jeho vrstevníci.

Nadaný žák může být jako slon v porcelánu.

Nadaný žák může být požehnáním pro společnost - do budoucna.

Nadaný žák může být tahounem třídy.

Nadaný žák může být vzorem pro spolužáky, může být také pomocníkem slabších žáků a také učitele.

Nadaný žák není jen, ten, jenž má nadání k čemukoliv, ale má hlavně vnitřní motivací a touhu poznání.

nadaný žák není mimořádně nadaný nadaný žák je bystrý žák

Nadaný žák není nádoba, která se má naplnit k prasknutí.

Nadaný žák oříškem pro učitele - dá i učiteli práci ho rouzlousknout

Nadaný žák otevírá další možnosti rozvoje pedagogické práce.

Nadaný žák pochopí a orientuje se v probraném učivu rychleji a snadněji.

Nadaný žák potřebuje pomoc rodičů a učitele, aby se rozvíjel i v oblastech, ve kterých není nadaný.

Nadaný žák přemýšli,logicky uvažuje, je bystrý, dokáže rychle reagovat, má všeobecný přehled.

Nadaný žák se liší od svých vrstevníků. Zajímají ho věci, které ostatní vrstevníci nevnímají, případně je považují za nedůležité.

Nadaný žák se naučí být sám sebou a přes všechny prvotní překážky dokáže žít šťastným životem. Mám tři dospělé a velmi nadané vlastní děti, o které se nemusím bát , a které se o sebe i os vé blízké dokážou postarat ve všech směrech.

Nadaný žák se příjemně učí. Spíše než o učení neb nucení k učení jde o spolupráci.

Nadaný žák se v třídním kolektivu cítí jak kůl v plotě. Je osamělý. Těžko hledá vrstevníky se zájmy na stejné úrovni.

Nadaný žák se výrazně liší od ostatních, je abnormálně šikovný a já se za 35 let praxe s takovým ještě nesetkala.

Nadaný žák se zájmem vyhledává informace a vkládá si je do vlastních konstrukcí...

Nadaný žák si snadněji osvojí nové vědomosti. ( žáku postačí pro osvojení vědomostí jeden výklad, nebo názorná ukázka, nevyžaduje opakování)

Nadaný žák umí něco víc, než jeho vrstevníci. Přemýšlí o složitějších věcech, pracuje samostatně, je pohotový, v dané oblasti nadání se může srovnávat se staršími dětmi.

Nadaný žák ve třídě je obrovská starost, ale ještě větší radost. Je to výzva. Nadaný žák obohacuje a posunuje celou třídu i učitele. Nadaný žák je naše naděje, budoucnost. Výrazné nadání dítěte může být svému nositeli i okolí na obtíž.

Nadaný žák ve třídě se může stát pro některé spolužáky jakýmsi tažným letounem, který vynese kluzáky (spolužáky) do vyšších sfér a pak je už nechá volně "plachtit" nad krajinou (získají větší rozhled a nadhled).

Nadaný žák ví, co chce a má předpoklady toho dosáhnout.

Nadaný žák vyniká, má dobrou paměť a vysoký stupeň intelektových schopností.

Nadaný žák vypadá sečtěle a pro ostatní žáky nebudí dobrý dojem zapadnutí do společnosti.

Nadaný žák žák je moudrá hlavička.

Nadaný žák- má dar, který buď v životě využije/ pokud to u něj někdo rozpozná/ a dosáhne patřičného výsledku nebo ani neví, že nějaké nadání má a je docela šťastný normální člověk

Nadaný žák, je úplně hodnotná z mých zkušeností skromná osoba, která na sebe nijak neupozorňuje, ale já mám v něm poznat tu jeho vyjímečnost a rozvíjet ji.,

Nadaný žák? Napadá mě slovo - opičák. (učení, zvídavost,paměť,denní snění, impulsivnost a výbušnost, prudké reakce.....)

nadaný žák.

Nadaný žák... je jako šafránu - je vzácný a krásný.

Nadaný žák.... je v jistých situacích nejistý.

Nadaný žák=spokojený učitel

Nadaných žáků je jako šafránů (II. stupeň ZŠ - nadaní odchází na gymnázia)

Nadaných žáků je jako šafránu.

Nadměrně nadaný žák je mnohdy nepoužitelný pro zvládání obyčejných životních situací.

nádoba. Může se naplnit, jak je jí dovoleno, má kapacitu :-)

nadprůměrně schopný, tvořivý, samostatný

nahý mezi trním - necítí se dobře mezi vrstevníky

napíši citát: Když nežádáš po žákovi nemožné, nikdy nedosáhne toho, co možné je. John Start Hill

např. závodní kůň

naše naděje

ne

ne

Nebude to metafora, ale u nás je hlavním problémem to, že téměř veškerá energie se věnuje žákům problémovým a na ty nadané již nezbývá ani čas ani energie. A to je veliká chyba. Tak hodně zdaru ve studiu.

nebudu odpovídat, otázky v celém dotazníku jsou obecné a nelze na žádnou jednoznačně odpovědět, tato záležitost je mnohem složitější v praxi, nikdy nevíte, jaká bude skladba třídy a co každé dítě potřebuje posílit a hlavně ve které oblasti. Dotazník jsem vyplnila, ale dobrý pocit z něho nemám. Nechť Vám je k užitku, ale......

Nebudu odpovídat.

nehodám vyplňovat

nechci odpovídat

Nechci odpovídat.

nechci vypisovat metaforu

Nechci!

Nejedná se sice o metaforu, ale napadlo mě toto: říká se "Komu není shůry dáno, tomu není pomoci." Ve vztahu k nadaným: "Komu je shůry dáno, tomu je třeba pomoci."

Nejhorší je, když si ambiciozní rodič myslí, že má nadané dítě a to jeho dítě je pouze bystřejší a šikovnější než ostatní, ale je na něho nakládáno stále více náročných požadavků. Mám pocit že někdy raději povolí ve výuce a chce se zařadit mezi ostatní vrstevníky. Je to můj názor.

Nejsem schopna vytvořit požadovanou metaforu. Zřejmě proto, že si nejsem vůbec jistá, jestli se se takový žák nevyskytuje pouze ve fantazii filmových tvůrců.

nejvoňavějším kvítkem na zahrádce obohacením pro celou třídu

nemám

Nemám

nemám čas

nemám chuť vymýšlet metafory, opravdu se nenudím...

nemám metaforu pro nadaného žáka

Nemám tolik času na vymýšlení

nenaadá mě

nenapadá mě nic

nenapadá mě nic

není to metafora, ale myslím si, že žák by měl být vzděláván všestranně s tím, že pokud má nadání, mělo by se podporovat, ale ne na úkor ostatního vzdělávání. Jednostranná podpora nadání platí jen u opravdu velmi!!! talentovaných lidí (např. Jaromír Jágr)

Není všechno zlato, co se třpytí.... Problém nadaného žáka je diagnostika, nikoli intelekt. Nadané žáky je nutno vhodně diagnostikovat, každý, kdo je nějakým způsobem šikovný, případně má ambiciozní rodiče není nadaný. Myslím si, že je třeba maximálně rozvíjet každé dítě, nadané žáky je třeba rozvíjet v jejich talentu, ale také v neposlední řadě po sociální stránce. Často mají (dle mých zkušeností) problémy v interakci s vrstevníky, to se ale nevyřeší přestupem do vyššího ročníku.

neobroušený diamant velká výzva hádanka (často nepochopen) plný rozporů

Nepíši metaforu, ale k dotazníku bych ráda podotkla. Je hodně rozsáhlý a domnívám se, že řada učitelů ho vzhledem k dalším pracovním povinnostem po několika odpovědích ukončí. I já jsem k tomu neměla daleko, ale protože jsem sama před časem ke svému studiu dělala dotazníkové šetření a vím, co to znamená, snažila jsem se vyhovět. Měli by ho ale vyplňovat ti, co s nadanými žáky skutečně pracují či pracovali. My ostatní můžeme o jednotlivých výrocích uvažovat jen v teoretické rovině. Pokud nebudu učit ani jednoho nadaného žáka, nemám možnost si svou domněnku, která bude kupříkladu v rozporem s teorií, ani v nejmenším ověřit. Obávám se, aby výsledek výzkumu nebyl jen teorií vyčtenou z knih spolu s domněnkami nepodloženými praxí.

nepoužívám

neřízená střela, sázka do loterie ..... Ne všichni nadaní žáci dokáží své nadání rozvíjet. Nadání je jen část úspěchu, žák musí chtít rozvíjet všechny části své osobnosti a tvrdě na sobě pracovat, což mnozí nejsou ochotni podstoupit.

nevidím smysl tohoto úkolu

nevim

Nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím nechci

Nevím, nepřemýšlel jsem o metafoře.

Nevím,co to je skutečně.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

nevím.....

nevyplněno

nevyužiji

Nevyužít nadání našich nadaných žáků je jako automaticky podstoupit naši vlast jiným národům či etnikům.

Nezlobte se, nemám energii vymýšlet metaforu, právě jsem doučila.

neznám

Nezodpovězeno

nic

nic

nic duchaplného mě momentálně nenapadá

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá :-(....

nic mě nenapadá:-(

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá....

nic mě teď nenapadá

nic mne nenapadá

Nic mne nenapadá.

Nic mne nenapadá.

Nic mne právě nenapadá. Omlouvám se.

nn

O nadání se má pečovat jako o květinu. Nadání je dar, ne každý si ho zaslouží.

O tom jsem nepřemýšlela.

Obohacením třídy (burcuje k dalšímu poznávání),je to osobnost.:-)

Odklon od zadání. Pokud se budeme věnovat nadaným žákům ve stejné míře jako " nenadaným", bude se žít v této zemi lépe.........

odmítám vymýšlet

Odmítám vymýšlet metafory

Omlouvám se, ale bohužel mne nic nenapadá.

Omlouvám se, ale nemám žádná přirovnání.

Omlouvám se, ale nemohu napsat kdo je či není nadaný žák. Bohužel v našem školství se věnujeme dětem s postižením, sociálními problémy aj. a na žáky s nadáním není vůbec čas. Jsem ráda, že konečně někdo otevírá tato témata. Neustále máme asistenty pro slabé děti, různé adaptační kurzy pro sociálně slabé. A co nadané děti? S přicházející inkluzí se bojím, že nadané a bystré děti nám odejdou na soukromé školy a já zřejmě po dvanácti letech ze školství. Ještě jednou se omlouvám, že jsem nesplnila téma - metafora. děkuji

Omlouvám se, ale toto se mně vymýšlet nechce. S pozdravem

Omlouvám se, ale vyjadřovat se o nadaném žákovi metaforou nepřináší podle mého pro daný výzkum žádný efekt.

omlouvám se, dotazník byl již tak dosti dlouhý, dostávám jich několik týdně a metaforu opravdu teď nevymyslím

omlouvám se, jsem v časovém presu

Omlouvám se.

On nemusí, jemu to jde samo. Tuto větu často používají spolužáci.

opěrný bod-stabilita v hodinách jistota správné odpovědi -při otázkách studna zajímavých otázek-rozvíjí debatu ve třídě, vidí problematiku jinak

opravdu mě žádná nenapadá

Opravdu nadaní žáci jsou pouhé kapky v moři.

oříšek

Otevřená kniha

otevřená nádoba, kterou nelze naplnit,

PENDOLINO - rychlý

perpetuum mobile - nepotřebuje dodávat energii, má svou vnitřní motivaci

Píle a trpělivost jsou nutnými průvodci opravdového nadání.

Podivín - Velmi často je tak okolí vnímá, protože je jiný a nerozumí mu. Přesto si ho mohou vážit.

Podle mých zkušeností je nadaný žák běžným žákem ve třídě, kterému rozšiřuji učivo a snažím se o jeho celkový rozvoj.

Podporou nadaných žáků můžeme my sami pomoci zlepšit budoucnost náš všech.

Poklad pro učitele

Pomoc, podpora ve třídě: motivuje ostatní, jde jim správným příkladem...

pomyslná třešnička na dortu.

Potřebuji delší čas než mám, abych něco vhodného vymyslela, omlouvám se.

Pozoruji že, každý nadaný žák má někde ubráno. To není metafora. Potřebuje v jiné oblasti pomoc a podporu.

požehnání pro pedagoga. Myslela jsem tím, že každý pedagog by si měl nadaného žáka hýčkat , neboť tento žák nutí i jeho se dále rozvíjet a pracovat na sobě

požehnáním...

PPP v Benešově již několikrát označila děli s Aspergerovým syndromem za nadprůměrně nadané a inteligentní, přestože mají tolik problémů se socializací, s chováním, pozorností a autoritou. Lze jen těžko popsat náročnost práce s nimi. Jejich nadprůměrná inteligence v určité oblasti se nedá podporovat a rozvíjet, protože v jiných oblastech naprosto nespolupracují a žijí si ve svém světě. Přesto jim musíme dělat IVP pro nadané děti, které však nelze realizovat!!!!!

Práce s nadaným žákem je světlá chvilka pro učitele. Škoda, že nadání se měří pouze přes výkony.

premiant

Promiňte, ale metafora mne nenapadá. Ale mám doma jedno už dospělé nadané dítě. Bez metafor: Je to těžké pro něho, pro rodiče, pro školu. Čím víc se škola snažila, tím bylo náročnější snášet výjimečnost pro samotné dítě. Myslím, že každé nadané dítě má svá specifika a odpovědět na Vaše otázky jednoznačně by bylo příliš velké zjednodušení. Největším problémem pro nadané dítě je zvládnout sebe sama a svůj osobní život. Přejme nadaným, ať jsou lidsky šťastní a netrápí je bolesti celého světa. Děkuji za možnost zapojení se do Vašeho výzkumu.

Promiňte, ale na to teď nemám čas ani náladu.

Promiňte, dotazník je strašně dlouhý, takže opravdu už nemám čas dál vypisovat. má rada zní: méně může být více, zkraťte to, pokud chcete objektivní výsledky a dobrou účast na dotazníku.´´´´´´´

proroci a lidé nadaní nejsou "doma"nikdy vítáni když se někdo vymyká inteligencí, nadáním z průměru, často není přijat svými vrstevníky a hledá porozumnění u přátel stejného (nadání)

průzkumník pln nadšení, chápání a radosti z poznaného, ale je to dítě na sociální úrovni svých vrstevníků.

průzkumník, vědátor

Při svém vzdělání vím, co je metafora. Nechci vyplňovat, nemyslím si, že to něčemu k přirpěje.

přínos pro ostatní.

přínosem pro každou skupinu žáků

přínosem pro třídu i společnost

radost

RADOST

radost a povzbuzení do další práce

radost i starost.

Radost pro učitele, pokud má snahu ho rozvíjet.

radostí pro každého učitele

rarita

rostlina, které je třeba vytvořit vhodné podmínky pro její růst

rozumbrada,myslitel

Růže mezi trním, ale i trn v patě (obojí v souvislosti s třídním kolektivem).

růže mezi trním.

rychlý jako blesk-pracuje svižně, bystrý jako... -rychle chápe

sám TOUŽÍ po práci a dalších informacích z daného oboru, sákne je jako houba a je shcopen je řadit do systému

samostatně myslící, kreativní, uvažující v souvislostech, které ostatním unikají

Samostatný, jedinečný, pilný, hodný, pracovitý

Samotářská sova - chytrý, ale většinou osamocený člověk,schopný jen v určitých oblastech

schopen vše dříve pochopit.

Schopen všeho - akční, vlastně všude nebo naopak velmi uzavřený ve svém světě

schopný kombinovat a nacházet nové způsoby řešení

schopný pomocník

schopný využít své intelektuální přednosti.

Skutečně nadaný žák je vyjímkou. Pokud na nadání nahlížíme ve vzdělávání jako na schopnost řešit nové podněty - inteligence.

skvělý partner učitele, maják pro spolužáky, světýlko naděje v příšeří

sluneční paprsek na jinak trvale zatažené obloze současného učitele...

slunečnice mezi kopretinami. "Převyšuje" ostatní žáky.

Sluníčko - je to pro mne nová výzva, obohacení své praxe, výuky.

sluníčko a naděje - pro lepší vyhlídky všech

Sluníčkový badatel - nebojí se zabrat a dokončit náročný úkol, raduje se z něho.

sobecký - často zneužívá své nadání a posmívá se slabším žákům

sorry... (už teď mne dotazník nebaví a vyplnil jsem ho jen ze solidarity...)

sova

sova - moudrý, tichý, na úrovni

startovací index vetší než 100 procent

stejně jako ostatní žáci je to nádoba, kterou je třeba naplnit, jen je tato nádoba o něco větší

Stejne narocny, jako kazde jine dite...

Studna plná tajemství - žák nás neustále posouvá v našich myšlenkách a představach co žák zvládne

Studna, kterou je potřeba neustále naplňovat.

studnice poznání - žák/yně lehce "vstřebávající" nové poznatky

Superstar třídy - žák, který je něčím jedinečný a vyčnívá z davu

surový diamant. = jeho nadání a využití nadání je nutnou najít a kultivovat ("vybrousit do briliantu").

Své nadání musí využívat pro okolí, společnost.

Světlo na konci tunelu - mám ráda zvídavé chytré i trošku zlobivé, nyní ale pomáhám dětem spíše nenadaným s různými handicapy. Učit chytré děti je náročné, ale motivující

svým způsobem vyjímečný než ti druzí

šikovný

šikovný

šikula

šikula, který je nehledě na svůj věk vyspělý po stránce znalostí, ale i sociální inteligence

šikulka - vše mu jde, vše chápe, občas je schopen učiteli pomoci a je to takový "tažný kůň", na kterého se může učitel v případě problému obrátit - ukazatel toho, zdali látku vysvětlil či nevysvětlil.

šiřitel světla

ŠPRT - většina okolí ho považuje za člověka,který má vyšší úspěšnost jen díky vyššímu zájmu o "učení se" FRAJER - tím, že nadaný žák častěji odhalí správné řešení, je často označen za namyšleného

šťastný

štěstí i neštěstí. Jeho nadání ho může povznést i potopit.

štěstí ve třídě, odměna pro učitele

štěstím pro rodiče i učitele

štika v rybníce

Tady nevím,jak odpovědět.Je mi líto.

Tak tady mě nic nenapadá a myslím, že nebudu jediná...

talent

talent nezmar

talentovaný

talentovaný žák, schopný žák

Tato "otázka" do výzkumu podle mého nepatří.

Tato část dotazníku má nevypovídající charakter. nebudu na ni odpovídat.

Teď zrovna mě žádná metafora nenapadá... Nadání je dar, který je dobré rozvíjet. Nadaný žák je také dar, inspirace, partner pro rozhovor, zdroj nápadů... Možná přece jen jedna metafora: nadaný žák je hudební nástroj - krásná hudba je v něm, ale musíte umět hrát, musíte pomoci tónům hudbu utvořit :-)

ten, kterému nestačí standardní úkoly, je dříve hotov, více se dotazuje a zajímá, vyžaduje náročnější úkoly a úkoly navíc.

ten, který bez většího úsilí má výborné známky, spoustu zájmů, zvídavý, ten, co starší generaci leze na nervy svými neustálými dotazy, aktivní po celý den. Nebo naopak malý vědec, který do svého světa moc nepouští, bádá, hledá si informace v encyklopediích, introvert.

To už chcete moc...

Toto je naprosto hloupá část dotazníku, kterou by nadaný žák nevymyslel (protože nejde o metaforu).

Toto není metafora: Nadaný žák je mezi svými vrstevníky často velmi osamocený.

Toto není otázka a již vůbec nechápu její povinnost!!!!!!!!

Tož když to musí být: "Nadaný žák bude dobrý metaforista". :-)

třešinka na dortu. Musíme mít vynikající žáky pro příklad ostatním.

tuto otázku bohužel nemohu zodpovědět

ů§§§§§

ÚKOL MĚ ZASKOČIL, KAŽDÝ JE ZCELA JINÝ NEJEN POKUD JDE O OBLAST NADÁNÍ, ALE I OSOBNOST, TAKŽE JEJ NEMOHU POSTIHNOUT JEDNOU METAFOROU.

úplné jedničky ve svém oboru

Už ledacos pamatuji a v mysli mám stále tatínkovu větu: Když úrodné pole neobděláváš, úrodu ti stejně nedá. A tak je to i s nadaným žákem.

úžasný plavec, který mimořádně zvládá určitý plavecký styl. V jiném by se ale klidně mohl utopit.

v běžné základní škole s "vyzobanými" třídami chudák

V dané chvíli mě nic nenapadá.

V našem školství je nadaný žák docela chudák, čím větší blb, tím větší péče.

v současné době chudák." Protože v současné době jsou podporovány nevzdělatelní a nevychovatelní jedinci. Jsou podporováni podprůměrní žáci, které s obrovským úsilí "cpeme" do alespoň průměrnosti. Bohužel do průměrnosti pak padají i nadaní žáci. Respektive ti, kteří mohli své nadání rozvíjet a uplatnit. Odchod na víceletá gymnázia je pro nadaného žáka jediným východiskem, jak se vymanit z "běžné" ZŠ a pracovat sám na sobě.

včelka

Velmi chytrý, ale třeba jen v jedné oblasti, je například velmi nadaný na matematiku, ale má problémy s jazyky.

Věnovala jsem více než deset minut, není lehké odpovědět, protože nadání může být ve všech oblastech a jedinci jsou diametrálně rozdílní. Od autistů po extrémní extroverty, od šťastných po nesmírně nešťastné, od procovitých po líné - prostě individ. přístup!..

Více podpory pro nadané žáky na úkor podpory žáků se SPU, kde je často podpora účelová a někdy i zbytečná.

více práce pro učitele

Vidí vzorce, vztahy a souvislosti, které jiní nevidí, jsou schopni přenášet své vědomosti do nových situací a řešení problémů, jsou horliví, někdy extrémně citliví či vznětliví, ALE ZÁROVEŇ (alespoň si myslím) jsou nervózní při tempu práce třídy, které považují za nedostatečně aktivní, odmítají určování práce a příkazy, odmítají kooperativní učení a často "hrají divadlo" a ruší spolužáky, také se mohou stát "třídním šaškem".

vítr do plachet pomáhá třídě plout vzděláváním

vlaštovka,sovička

vnímavý, bystrý, pracovitý, ambiciozní, ale empatický.

vnímavý, nesoustředěný

vnímavý, ochotný pracovat, pomoci ostatním

Vůdčí osobnost

výhodou pro společnost a nevýhodou pro sebe samotného

Výhra pro učitele i spolužáky.

Výhrady k dotazníku: není specifikované, co považujete za nadané dítě/žáka. Dotazník svým způsobem vnucuje všeobecné domněnky společnosti. Můj názor je ten, že každý člověk je individualita a tak se nedá škatulkovat.

výjímečnost.

vykuk

Vyniká nad ostatními samostatným uvažováním, dochází k závěrům dříve než ostatní žáci, vyjadřuje se plynule k ndanému učivu, učivo rychle chápe a řeší i složitější příklady.

vyniká v určité činnosti, někdy nepraktický, nemusí být výborný ve všech oblastech,

vystřelený šíp ( rychle chápe, myšlenka letí a neměl by minout cíl..)

výzkumník

výzva pro pedagoga - on sám na sobě musí neustále pracovat, aby žákovi "stačil"

výzva pro učitele i spolužáky - může obohatit, protože vyzývá k náročnější práci problém třídy - když s ním neumí pedagog pracovat ve prospěch jeho samého a skupiny předmět sváru - rodič má jiné představy a požadavky na vzdělávání svého dítěte než učitel, škola dar pro školu - napomáhá dobré prezentaci školy (soutěže, olympiády, projektové práce apod.) . . .

vzácná květina. Je potřeba mu dopřát to, co nejvíce potřebuje a věnovat mu skvělou péči, aby se mohl rozvinout v plné kráse a síle. Potřebuje naší zvýšenou péči a starost.

Vzácné "zboží"

Vzácný drahokam - jedinečný, s nutností obroušení , aby se na povrch dostaly ty nejlepší vlastnosti.

vzácný květ, o který musíme pečovat, aby předčasně neuvadl.

wwwwwwwwwwwww

x

x

x

X

X

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

XXX

xxx

xxx

xxx

Xxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za největším protivou ve třídě se může skrývat mimořádně nadaný žák.

Záhada. Dítě. Nadaný žák je výzvou pro pedagoga.

Zahrada, která potřebuje vláhu. Nezaléváte-li ji v době sucha, krásné květy nevydá. (Nadání je dar, který se musí podporovat, rozvíjet.)

Záleží na míře nadání, jak se žák zapojí do kolektivu vrstevníků a a jeho ctižádosti svůj talent rozvíjet

zářící hvězda - vědomosti z něho září

Ze své zkušenosti bych ho nazvala chudák. Jelikož nadaný žák, pokud je nadaný ve více předmětech (oblastech) bývá vyčleňován z řad vrstevníků. Navíc na základních školách většinou není prostor pro rozvíjení jeho schopností, takže se většinou v hodinách nudí a krní. Pokud je introvertní, učitel to nemusí ani zjistit a nemůže tak rozvíjet jeho nadání. Myslím, že takoví žáci se cítí často osamělí. Být nadaný nemusí být vždy výhra.

Ze začátku jsem se snažil na otázky odpovídat, ale postupně jsem dospěl k názoru, že na tento dotazník nemám sílu (položené otázky jsou zcela irelevantní...) Omlouvám se za upřímnost, ale třeba Vám to v něčem pomůže.

Ze zkušenosti: Kdo má někde přidáno (nadání), má na druhé straně ubráno (sociálně - zjednodušeně řečeno).

žádná mě momentálně nenapadá

žádná mě nenapadá

Žádná mě nenapadá. Otázka podle mě nemá smysl, jako mnoho otázek v dotazníku.

Žádná metafora mě nenapadá.

Žádná metafora mě nenapadá. Mám zkušenosti jen s jedním žákem a to prvákem.

žádná metafora mě opravdu nenapadá, jen samá otřepaná přirovnání charakteritující zvídavost, schopnost se soustředit, mít radost z učení a získávání poznatků

Žák s hlavou dospělého a duší dítěte - zajímají se oblasti a obory, kterým ostatní vrstevníci nevěnují pozornost, a proto působí v kolektivu trochu podivínsky. Mnohdy se nedokáží zapojit do kolektivu vrstevníků, některé věci, které dělají ostatní žáci, jim připadají trapné a dětinské. Při hrách se nezapojí a stávají se pouhými diváky. Naopak v běžných úkonech (sebeobslužné,) mají problémy a působí nemotorně a bezradně, protože jim jsou jakoby na obtíž, nejsou pro ně důležité. Jsou myšlenkami stále "mimo realitu".

žák s rozvinutějšími schopnostmi a dovednostmi

žák, který je schopen využívat již nabytých vědomostí, nikoli žák, který získává stále nové a nové vědomosti, aniž by byl schopen je prakticky využít.

žák, který má dispozice v určitém oboru. Často nebývá jeho nadání ihned odhaleno a jeví se jako narušitel výuky. Jeho myšlení je originální a nekonformní.

Žák, který se od nástupu do školy projevuje jako výrazná individualita, myslící samostatně. Sám přichází s různou řadou postupů, názorů, nápadů, je kreativní , jeho výkon je vyšší než ostatních.

Žák,který má nadprůměrné znalosti v předmětech oproti svým vrstevnikum

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Délka Vaší praxe:

 • odpověď 21 let a více:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 25. Nadané děti mají nejvíce přátel z okruhu vrstevníků.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi xxx na otázku 54. METAFORY O NADANÝCH ŽÁCÍCH

3. Většinu Vaší výuky máte na:

 • odpověď 2. stupni ZŠ (příp. v příslušných ročnících víceletých gymnázií):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní předměty na otázku 4. Z čehož vyučujete většinou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodovědné předměty na otázku 4. Z čehož vyučujete většinou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi víceleté gymnázium na otázku 5. Vaše škola je:

10. POSTOJ K VÝROKŮM O NADÁNÍ

 • odpověď Když investujeme doplňující prostředky do vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, měli bychom takto podporovat i žáky nadané.=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používat vhodné didaktické pomůcky pro rozvoj nadání žáků (pozn. nehodnotím to, zda je jich ve škole dostatek či nikoliv).=5 na otázku 40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE
 • odpověď Nadání je vzácná komodita, kterou musí společnost podporovat.=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vést nadané žáky k tomu, aby ve výsledku (produktu) své práce maximálně využili své nadání.=5 na otázku 40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

17. Nadané děti jsou bezcharakterní, zneužívají své nadání k obohacení se na úkor druhých a manipulaci s nimi.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. Obava rodičů ze „ztráty dětství“ nadaného dítěte je opodstatněná.

26. Pouze nadaní rodiče mohou mít nadané děti.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 20. Talent a inteligence se dědí po rodičích, případně po prarodičích.

36. Nadané děti nemůžou trpět depresivními stavy.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 42. Pedagog by měl v prvé řadě obohacovat nadaného žáka pomocí zadávání úkolů v pracovních listech, určených přímo pro rozvoj nadání.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 43. Hlavní obohacení výuky nadaného žáka by rozhodně nemělo spočívat v jeho přípravě na soutěže a olympiády.

39. Nadané děti jsou sociálně nepřizpůsobivé.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 38. Nadané děti trpí emocionálními problémy.

40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

 • odpověď Používat vhodné didaktické pomůcky pro rozvoj nadání žáků (pozn. nehodnotím to, zda je jich ve škole dostatek či nikoliv).=5:
  • 55.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vést nadané žáky k tomu, aby ve výsledku (produktu) své práce maximálně využili své nadání.=5 na otázku 40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE
 • odpověď Vytvořit a aplikovat diferencovaný obsah výuky (odlišné cíle ve výuce) odpovídající vzdělávacím potřebám nadaných žáků.=5:
  • 59.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používat vhodné edukační metody a postupy rozvíjející nadání žáků.=5 na otázku 40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

51. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě obohaceno co do kvality (žák by měl pracovat na shodném tématu jako ostatní, ale v náročnější podobě).

 • odpověď souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 52. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě co nejvíce akcelerováno (nadaní žáci se věnují tématům typickým pro žáky vyšších ročníků).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Délka Vaší praxe:

3. Většinu Vaší výuky máte na:

4. Z čehož vyučujete většinou:

5. Vaše škola je:

6. Zúčastil(a) jste se někdy vybrané formy vzdělávání učitelů v problematice nadání? (Můžete zvolit více možností)

7. Vaše zkušenost s výukou nadaných žáků:

8. Vyberte kraj, ve kterém působíte:

9. OSOBNÍ ZKUŠENOST S NADÁNÍM

10. POSTOJ K VÝROKŮM O NADÁNÍ

11. Budeme-li nadaným dětem věnovat pozornost, příliš jim zvýšíme sebevědomí.

12. Nadané děti více podléhají drogové závislosti, než děti průměrného intelektu.

13. Nadání, které můžeme sledovat již u malých dětí, je způsobeno díky brzkému vystavení dítěte pokročilým vzdělávacím aktivitám.

14. Nadané děti neumí žít mezi ostatními dětmi, neumí navazovat vztahy.

15. Obava rodičů ze „ztráty dětství“ nadaného dítěte je opodstatněná.

16. Nadané děti jsou výtvorem ambiciózních rodičů.

17. Nadané děti jsou bezcharakterní, zneužívají své nadání k obohacení se na úkor druhých a manipulaci s nimi.

18. Nadání se nevyskytuje u handicapovaných dětí.

19. Nadané děti mají extrovertní a společenskou povahu.

20. Talent a inteligence se dědí po rodičích, případně po prarodičích.

21. U nadaných dětí je pravděpodobná inklinace k sebevražednému chování.

22. Nadané děti jsou poslušné, spořádané a „umějí se chovat.“

23. Rodina s nadaným dítětem je vždy společností uznávaná.

24. Nadané děti se nestávají oběťmi šikany.

25. Nadané děti mají nejvíce přátel z okruhu vrstevníků.

26. Pouze nadaní rodiče mohou mít nadané děti.

27. Nadané děti nemohou mít žádné problémy.

28. Nadané děti jsou náchylnější přijímat extrémní názory a životní postoje.

29. Nadané děti se snaží organizovat a řídit veškeré okolí.

30. Nadání dítěte zaručuje v jeho budoucím povolání automaticky dobré postavení.

31. Nadané děti musí být zodpovědnější i za druhé.

32. Jedináčci jsou označováni jako nadaní častěji, než děti z mnohočlenných rodin.

33. Nadané děti pocházejí pouze ze středních a vyšších společenských vrstev.

34. Nadané děti jsou šťastnější a přizpůsobivější než ostatní děti.

35. Prostředí, ve kterém nadané dítě žije, nemůže ovlivnit jeho inteligenci.

36. Nadané děti nemůžou trpět depresivními stavy.

37. Nadané děti potřebují dávat najevo, že jsou „lepší“.

38. Nadané děti trpí emocionálními problémy.

39. Nadané děti jsou sociálně nepřizpůsobivé.

40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

41. Pokud je nadaný žák dříve hotov s úkolem, učitel by mu měl v prvé řadě nabídnout obohacení ve formě čtení odborných knih, individuální práce na PC, aj.

42. Pedagog by měl v prvé řadě obohacovat nadaného žáka pomocí zadávání úkolů v pracovních listech, určených přímo pro rozvoj nadání.

43. Hlavní obohacení výuky nadaného žáka by rozhodně nemělo spočívat v jeho přípravě na soutěže a olympiády.

44. Nadaní žáci by se měli věnovat opakování učiva daleko méně než ostatní žáci a v takto ušetřeném čase pracovat na individuálních aktivitách rozvíjejících nadání.

45. Pedagog by měl co nejvíce využívat možnost seskupování nadaných žáků do skupinové práce a těmto nabízet náročnější úkoly než ostatním.

46. Při skupinové práci by měl učitel používat stálé uskupení žáků, v jehož čele je alespoň jeden z nadanějších žáků a současně hlavní vedoucí a „myslitel“ skupiny.

47. Nadaní žáci by měli primárně používat odlišné didaktické pomůcky, které by přiměřeně rozvíjely jejich talent (např. encyklopedie, odb. knihy).

48. Při písemných pracích by měl nadaný žák dostávat shodné příklady (otázky) jako ostatní žáci třídy.

49. Nadaní žáci by měli být známkování daleko přísněji než ostatní žáci, neboť na vypracování úkolu nemusí vynaložit tolik sil.

50. Nejvhodnější formou podpory je nabídnout nadanému žáku možnost dřívějšího nástupu do školy, anebo přeskočení či sloučení ročníku.

51. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě obohaceno co do kvality (žák by měl pracovat na shodném tématu jako ostatní, ale v náročnější podobě).

52. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě co nejvíce akcelerováno (nadaní žáci se věnují tématům typickým pro žáky vyšších ročníků).

53. Vhodnou formou podpory nadaného žáka je jeho zapojení ve formě asistenta učitele (např. pomáhá slabším žákům s úkoly, doplňuje výklad učitele, rozdává a sbírá pomůcky).

54. METAFORY O NADANÝCH ŽÁCÍCH

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Délka Vaší praxe:

3. Většinu Vaší výuky máte na:

4. Z čehož vyučujete většinou:

5. Vaše škola je:

6. Zúčastil(a) jste se někdy vybrané formy vzdělávání učitelů v problematice nadání? (Můžete zvolit více možností)

7. Vaše zkušenost s výukou nadaných žáků:

8. Vyberte kraj, ve kterém působíte:

9. OSOBNÍ ZKUŠENOST S NADÁNÍM

10. POSTOJ K VÝROKŮM O NADÁNÍ

11. Budeme-li nadaným dětem věnovat pozornost, příliš jim zvýšíme sebevědomí.

12. Nadané děti více podléhají drogové závislosti, než děti průměrného intelektu.

13. Nadání, které můžeme sledovat již u malých dětí, je způsobeno díky brzkému vystavení dítěte pokročilým vzdělávacím aktivitám.

14. Nadané děti neumí žít mezi ostatními dětmi, neumí navazovat vztahy.

15. Obava rodičů ze „ztráty dětství“ nadaného dítěte je opodstatněná.

16. Nadané děti jsou výtvorem ambiciózních rodičů.

17. Nadané děti jsou bezcharakterní, zneužívají své nadání k obohacení se na úkor druhých a manipulaci s nimi.

18. Nadání se nevyskytuje u handicapovaných dětí.

19. Nadané děti mají extrovertní a společenskou povahu.

20. Talent a inteligence se dědí po rodičích, případně po prarodičích.

21. U nadaných dětí je pravděpodobná inklinace k sebevražednému chování.

22. Nadané děti jsou poslušné, spořádané a „umějí se chovat.“

23. Rodina s nadaným dítětem je vždy společností uznávaná.

24. Nadané děti se nestávají oběťmi šikany.

25. Nadané děti mají nejvíce přátel z okruhu vrstevníků.

26. Pouze nadaní rodiče mohou mít nadané děti.

27. Nadané děti nemohou mít žádné problémy.

28. Nadané děti jsou náchylnější přijímat extrémní názory a životní postoje.

29. Nadané děti se snaží organizovat a řídit veškeré okolí.

30. Nadání dítěte zaručuje v jeho budoucím povolání automaticky dobré postavení.

31. Nadané děti musí být zodpovědnější i za druhé.

32. Jedináčci jsou označováni jako nadaní častěji, než děti z mnohočlenných rodin.

33. Nadané děti pocházejí pouze ze středních a vyšších společenských vrstev.

34. Nadané děti jsou šťastnější a přizpůsobivější než ostatní děti.

35. Prostředí, ve kterém nadané dítě žije, nemůže ovlivnit jeho inteligenci.

36. Nadané děti nemůžou trpět depresivními stavy.

37. Nadané děti potřebují dávat najevo, že jsou „lepší“.

38. Nadané děti trpí emocionálními problémy.

39. Nadané děti jsou sociálně nepřizpůsobivé.

40. SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE

41. Pokud je nadaný žák dříve hotov s úkolem, učitel by mu měl v prvé řadě nabídnout obohacení ve formě čtení odborných knih, individuální práce na PC, aj.

42. Pedagog by měl v prvé řadě obohacovat nadaného žáka pomocí zadávání úkolů v pracovních listech, určených přímo pro rozvoj nadání.

43. Hlavní obohacení výuky nadaného žáka by rozhodně nemělo spočívat v jeho přípravě na soutěže a olympiády.

44. Nadaní žáci by se měli věnovat opakování učiva daleko méně než ostatní žáci a v takto ušetřeném čase pracovat na individuálních aktivitách rozvíjejících nadání.

45. Pedagog by měl co nejvíce využívat možnost seskupování nadaných žáků do skupinové práce a těmto nabízet náročnější úkoly než ostatním.

46. Při skupinové práci by měl učitel používat stálé uskupení žáků, v jehož čele je alespoň jeden z nadanějších žáků a současně hlavní vedoucí a „myslitel“ skupiny.

47. Nadaní žáci by měli primárně používat odlišné didaktické pomůcky, které by přiměřeně rozvíjely jejich talent (např. encyklopedie, odb. knihy).

48. Při písemných pracích by měl nadaný žák dostávat shodné příklady (otázky) jako ostatní žáci třídy.

49. Nadaní žáci by měli být známkování daleko přísněji než ostatní žáci, neboť na vypracování úkolu nemusí vynaložit tolik sil.

50. Nejvhodnější formou podpory je nabídnout nadanému žáku možnost dřívějšího nástupu do školy, anebo přeskočení či sloučení ročníku.

51. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě obohaceno co do kvality (žák by měl pracovat na shodném tématu jako ostatní, ale v náročnější podobě).

52. Učivo pro nadané žáky by mělo být v prvé řadě co nejvíce akcelerováno (nadaní žáci se věnují tématům typickým pro žáky vyšších ročníků).

53. Vhodnou formou podpory nadaného žáka je jeho zapojení ve formě asistenta učitele (např. pomáhá slabším žákům s úkoly, doplňuje výklad učitele, rozdává a sbírá pomůcky).

54. METAFORY O NADANÝCH ŽÁCÍCH

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrůjová, J.Dotazník pro učitele a učitelky základních škol a víceletých gymnázií (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dotaznik-pro-ucitele-a-ucite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.