Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele (převážně TV)

Dotazník pro učitele (převážně TV)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Kepič
Šetření:23. 05. 2015 - 05. 06. 2015
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mojí DP. Je určený především pro učitele tělesné výchovy, ale i pro ostatní pedagogy z různých stupňů/typů škol. Cílem je zjistit, zda-li jste se v rámci svého pedagogického působení setkali se žákem/se žáky, s onemocněním Epidermolysis bullosa dystrophica - s Nemocí motýlích křídel.

Odpovědi respondentů

1. Na jakém typu školy v současnosti působíte (nebo na které jste působili)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní6465,98 %65,98 %  
Střední2020,62 %20,62 %  
Mateřská77,22 %7,22 %  
VOŠ/VŠ33,09 %3,09 %  
Univerzita11,03 %1,03 %  
všude11,03 %1,03 %  
jazyková11,03 %1,03 %  

Graf

2. Délka Vaší pedagogické praxe? (v letech)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11717,53 %17,53 %  
21414,43 %14,43 %  
1588,25 %8,25 %  
588,25 %8,25 %  
355,15 %5,15 %  
1055,15 %5,15 %  
455,15 %5,15 %  
2344,12 %4,12 %  
033,09 %3,09 %  
633,09 %3,09 %  
ostatní odpovědi 20
8
11
30
27
25
26
12
7
13
14
19
9
17
26336626856
2525,77 %25,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.27
Minimum:1
Maximum:27
Variační rozpětí:26
Rozptyl:59.29
Směrodatná odchylka:7.7
Medián:5
Modus:1

Graf

3. Sestkali jste se během svého pedagogického působení se žákem s onemocněním Epidermolysis bullosa dystrophica - s Nemocí motýlích křídel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8688,66 %88,66 %  
Ano1111,34 %11,34 %  

Graf

4. Navštěvoval tento žák hodiny klasické TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano981,82 %9,28 %  
Ne218,18 %2,06 %  

Graf

5. Jak často se žák zapojoval aktivně do výuky TV? (frekvence za měsíc)

Odpověď je myšlena ve smyslu aktivního zapojení při výuce, za předpokladu 2 hodiny TV / týdně.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a vícekrát872,73 %8,25 %  
0 - 2x327,27 %3,09 %  

Graf

6. Navštěvoval tento žák hodiny zdravotní TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne763,64 %7,22 %  
Ano436,36 %4,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jakém typu školy v současnosti působíte (nebo na které jste působili)?

2. Délka Vaší pedagogické praxe? (v letech)

3. Sestkali jste se během svého pedagogického působení se žákem s onemocněním Epidermolysis bullosa dystrophica - s Nemocí motýlích křídel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jakém typu školy v současnosti působíte (nebo na které jste působili)?

2. Délka Vaší pedagogické praxe? (v letech)

3. Sestkali jste se během svého pedagogického působení se žákem s onemocněním Epidermolysis bullosa dystrophica - s Nemocí motýlích křídel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kepič, R.Dotazník pro učitele (převážně TV) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-ucitele-prevazn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.