Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele ZŠ

Dotazník pro učitele ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Drechslerová
Šetření:19. 02. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Prosíme Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku . Zatrhněte prosím jednu z nabízených odpovědí u každé otázky. Dotazník je součástí širšího výzkumu na různých anonymních školách v ČR.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o vyplnění dotazníku učitele ZŠ.

Děkuji Mgr.K. Kubíková

Odpovědi respondentů

1. S rodiči žáků se setkávám zpravidla:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kabinetu450 %50 %  
ve třídě337,5 %37,5 %  
ve speciální místnosti112,5 %12,5 %  

Graf

2. S rodiči dětí se vzdělávacími a výchovnými problémy se kontaktuji zejména formou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobním kontaktem mimo rodičovské schůzky337,5 %37,5 %  
telefonicky225 %25 %  
rodičovských schůzek225 %25 %  
e-mailem112,5 %12,5 %  

Graf

3. S rodiči těchto žáků jsem v kontaktu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle potřeby8100 %100 %  

Graf

4. Mám zkušenost, že s rodiči žáků s problémy ve škole vznikají většinou konflikty

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano337,5 %37,5 %  
spíše ne337,5 %37,5 %  
rozhodně ano225 %25 %  

Graf

5. Komunikaci s konfliktními rodiči prožívám jako stresovou situaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano675 %75 %  
spíše ano225 %25 %  

Graf

6. Mám pocit, že si s nespolupracujícími a konfliktními rodiči nevím rady:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne450 %50 %  
spíše ano225 %25 %  
rozhodně ne225 %25 %  

Graf

7. Jsem si jist/a/, že dělám vše pro fungující komunikaci s rodiči všech žáků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano562,5 %62,5 %  
rozhodně ano225 %25 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

8. Komunikační bariéra mezi rodinou a školou je nejčastěji způsobena neochotou rodičů ke spolupráci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano787,5 %87,5 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Uvítal/a bych pomoc třetí osoby (ředitel, výchovný poradce, psycholog, atd.) v případě vzniku konfliktní situace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano787,5 %87,5 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

10. Moje komunikační dovednosti v oblasti interpersonálních vztahů považuji za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré450 %50 %  
velmi dobré225 %25 %  
spíše horší225 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drechslerová, K.Dotazník pro učitele ZŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-pro-ucitele-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.