Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro uživatele Národní technické knihovny (NTK)

Dotazník pro uživatele Národní technické knihovny (NTK)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Gottwald
Šetření:03. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):15 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro uživatele databází NTK, jedná se např. o databáze EBSCO, Emerald, ScienceDirect a další. Dotazník poslouží jako podklad pro absolvenstskou práci na VOŠIS.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Tento dotazník je určen pro uživatele databází NTK, jedná se např. o databáze EBSCO, Emerald, ScienceDirect a další. Dotazník poslouží jako podklad pro absolvenstskou práci na VOŠIS. 

Odpovědi respondentů

1. Používáte databáze NTK pro vyhledávání informací často?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

2. Které databáze používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EBSCO250 %50 %  
Emerald250 %50 %  
ProQuest125 %25 %  
SCOPUS125 %25 %  
ScienceDirect125 %25 %  
SQL125 %25 %  

Graf

3. Vyhledávání v databázích je pro vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžné250 %50 %  
Snadné125 %25 %  
Obtížné125 %25 %  

Graf

4. Používáte při vyhledávání tzv. logické operátory (AND, OR, NOT)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

5. Používáte při vyhledávání tzv. proximitní (vzdáleností) operátory (např. NEAR)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

6. Používáte k vyhledávání fráze nebo slovní spojení (např. "vodní lyže")?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

7. Používáte při vyhledávání tzv. řízený slovník (např. Polytematický strukturovaný heslář -PSH)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

8. Ohodnoťte následující výroky jako ve škole 1-5. Jedničku dáte, pokud s výrazem plně souhlasíte, pětku dáte, pokud s výrokem nesouhlasíte vůbec.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Uživatelské rozhraní výše zmíněných databází je přívětivé1.50.25
Často se mi stává, že naleznu příliš mnoho výsledků2.51.25
Často se mi stává, že naleznu příliš málo výsledků2.751.188
Po několika pokusech a úpravách naleznu požadovaný počet výsledků2.751.688
Ve většině případů vyhledám požadovaný počet výsledků ihned40.5

Graf

9. Necháte si poradit od knihovny kvůli vyhledávání v databázích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vše si hledám sám/a125 %25 %  
Ne, už mi poradili, nyní si hledám sám/a125 %25 %  
Ano, často s nimi konzultuji125 %25 %  
Ano, pokud je to nutné125 %25 %  

Graf

10. Jste s vyhledáváním v databázích celkově spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi spokojen/a250 %50 %  
Ne, spíše nespokojen125 %25 %  
Ano, spíše spokojen/a125 %25 %  

Graf

11. Ke kterému z následujících výroků se přikláníte po předchozích zkušenostech s vyhledáváním informací v databázích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příště opět použiji tyto databáze250 %50 %  
Příště použiji kombinaci internetu a profesionální databáze125 %25 %  
Příště použiji pouze volný internet125 %25 %  

Graf

12. Jste studentem? Pokud ano, napište název školy a fakulty.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

VOŠ

13. Jste zaměstnancem? Pokud ano, napište název zaměstnavatele a pracoviště.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

APLA JM, Brno

občanské sdruzeni

14. V jakém rozmezí se pohybuje váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 264100 %100 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou250 %50 %  
Vyšší odborné nebo bakalářské250 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (66,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gottwald, D.Dotazník pro uživatele Národní technické knihovny (NTK) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-uzivatele-narod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.