Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > DOTAZNÍK PRO ZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DOTAZNÍK PRO ZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Jungová
Šetření:01. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):24 / 8.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:48,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


     dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit nejlepší metodu prodeje majetku za účelem maximálního uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Výsledky budou implementovány do průzkumu, který využiji v bakalářské práci na téma Formy a rizika při prodeji majetku v insolvenčním řízení. Dotazník a jeho otázky slouží především pro vypořádané věřitele, kteří byly účastníky v insolvenčním řízení. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 5 minut.


Velmi vám děkuji za vyplnění dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Účastnil jste se jako věřitel nějakého Insolvenčního řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2163,64 %63,64 %  
ANO1236,36 %36,36 %  

Graf

2. Jak řešíte vymáhání dlouhodobých pohledávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [splátkovým kalendářemotázka č. 4, řeším mimosoudněotázka č. 4, nemám dlouhodobé pohledávkyotázka č. 4, obracím se na soudotázka č. 4, jinakotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám dlouhodobé pohledávky942,86 %27,27 %  
splátkovým kalendářem 523,81 %15,15 %  
jinak 314,29 %9,09 %  
řeším mimosoudně314,29 %9,09 %  
obracím se na soud14,76 %3,03 %  

Graf

3. Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Vzájemným zápočtem, pokud je možný. 2. Upomínky písemné, telefonické. 3. Následné vymáhání přes společnosti zabývající se touto činností. 4. Prodej pohledávky. V případě neúspěchu tvorba opravných položek k pohledávkám a následný odpis pohledávky před promlčecí lhůtou 4 roky. Po tomto termínu nedaňový odpis pohledávky.

Dohodou, dalším obchodem, částečně penězi i bártrem, zápočtem...přes pohledávky Je důležité dobře vypozorovat a vyhodnotit chování zákazníka , řešit návrh placení inviduálně

4. Snažil/a jste se pohledávku prodat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1571,43 %45,45 %  
ANO628,57 %18,18 %  

Graf

5. Kolik procent z Vaší pohledávky bylo tímto způsobem prodeje uhrazeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 29%838,1 %24,24 %  
50 - 69%523,81 %15,15 %  
70 - 100%523,81 %15,15 %  
30 - 49%314,29 %9,09 %  

Graf

6. Byl jste obvykle zajištěným věřitelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO866,67 %24,24 %  
NE433,33 %12,12 %  

Graf

7. Který majetek převážně sloužil k zajištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nemovitostiotázka č. 8, movitý majetek s výjimkou autotázka č. 8, autaotázka č. 8, ostatní majetekotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemovitosti787,5 %21,21 %  
movitý majetek s výjimkou aut112,5 %3,03 %  

Graf

8. Byla pohledávka vyšší, než hodnota zajištěného majetku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE562,5 %15,15 %  
ANO337,5 %9,09 %  

Graf

9. Jakým právem jste svoji pohledávku zajistil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zástavním právemotázka č. 10, zadržovacím právemotázka č. 10, zajišťovacím převodem právaotázka č. 10, omezením převodu nemovitostiotázka č. 10, jiným způsobemotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zástavním právem675 %18,18 %  
zadržovacím právem112,5 %3,03 %  
omezením převodu nemovitosti112,5 %3,03 %  

Graf

10. Myslíte si, Vám zajištění pomohlo k efektivnějšímu vypořádání pohledávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO787,5 %21,21 %  
NE112,5 %3,03 %  

Graf

11. Mezi jaký subjekt patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční instituce450 %12,12 %  
Jiné právnické osoby225 %6,06 %  
Fyzické osoby225 %6,06 %  

Graf

12. Byl/a jste spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [většinovým věřitelemotázka č. 13, menšinovým věřitelemotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinovým věřitelem758,33 %21,21 %  
menšinovým věřitelem541,67 %15,15 %  

Graf

13. Choval/a byste se jinak jako menšinový věřitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO685,71 %18,18 %  
NE114,29 %3,03 %  

Graf

14. Chovali byste se jinak jako většinový věřitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO480 %12,12 %  
NE120 %3,03 %  

Graf

15. Byl/a jste ve věřitelském výboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO866,67 %24,24 %  
NE433,33 %12,12 %  

Graf

16. Podporoval/a jste na schůzi věřitelů způsob prodeje majetku, který byl v insolvenčním řízení použitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1083,33 %30,3 %  
NE216,67 %6,06 %  

Graf

17. Vyberte nejčastěji používaný způsob prodeje vybraného majetku, který jste v insolvenčním řízení podporoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná dražba866,67 %24,24 %  
mimo dražbu433,33 %12,12 %  

Graf

18. Jaký majetek Vašeho dlužníka byl v insolvenčním řízení převážně zpeněžován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemovitosti975 %27,27 %  
movitý majetek s výjimkou aut216,67 %6,06 %  
auta18,33 %3,03 %  

Graf

19. Myslíte, že byl majetek dlužníka zpeněžen za adekvátní hodnotu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE758,33 %21,21 %  
ANO541,67 %15,15 %  

Graf

20. Vaše odpověď byla NE. Prosím odůvodněte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byl proveden evidentně podvod insolventního zprávce při prodeji

Hodnota byla adekvátně vzhledem k existující poptávce. V žádném případě se však nejednalo o tržní cenu. To však lze v daném případě očekávat:-)

Většinou se jedná po tíhou času - klesá cena, navíc je přehršel dražeb - lidi už se toho tolik neúčastní...

Za cenu obvyklou by se nemovitost neprodala, jelikož nový majitel ještě musí dlužníky vystěhovat. Tedy může mít v budoucnu problém navíc na rozdíl od koupě nemovitosti, která není součástí insolvenčního řízení.

(hodnoťte do kolonky od 1 – 5, kde 1 je nejvyšší míra rizika)

21. Jak hodnotíte uvedená rizika při prodeji majetku?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rizika spojená se špatnou volbou prodeje majetku31.667
prodej pod cenou2.8331.806
zmaření prodeje3.3331.556
ostatní vnější (neovlivnitelná) rizika4.1672.306
neúměrný nárůst nákladů související se zpeněžením (neúspěšné dražby – další dražení)2.6672.722
jiný53.333

Graf

22. Kolik procent z Vaší pohledávky bylo uhrazeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 29%866,67 %24,24 %  
30 - 49%325 %9,09 %  
70 - 100%18,33 %3,03 %  

Graf

23. Jak dlouho trvalo, než byly Vaše pohledávky vypořádány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně, než rok → konec dotazníku, více, než rok → konec dotazníku, více, než 3 roky → konec dotazníku, nebyly vypořádányotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více, než rok866,67 %24,24 %  
více, než 3 roky325 %9,09 %  
méně, než rok18,33 %3,03 %  

Graf

24. Proč nebyly pohledávky vypořádány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jungová, V.DOTAZNÍK PRO ZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-zajistene-verit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.