Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro zaměstnavatele

Dotazník pro zaměstnavatele

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Čížková
Šetření:17. 01. 2013 - 10. 02. 2013
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro zaměstnavatele v České republice ke zjištění možností zaměstnaneckých výhod, které poskytují svým zaměstnancům.

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3756,92 %56,92 %  
ano2843,08 %43,08 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců je zaměstnáno ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 zaměstnanců2071,43 %30,77 %  
25 - 50 zaměstnanců414,29 %6,15 %  
více než 100 zaměstnanců414,29 %6,15 %  

Graf

3. Jak široká je působnost vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci jednoho okresu932,14 %13,85 %  
v rámci jednoho kraje (ve více okresech)517,86 %7,69 %  
působnost firmy překračuje hranice ČR517,86 %7,69 %  
celorepubliková517,86 %7,69 %  
v rámci max. 3 krajů414,29 %6,15 %  

Graf

4. Je ve vaší firmě zřízena odborová organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2175 %32,31 %  
ano725 %10,77 %  

Graf

5. Poskytuje vaše firma zaměstnanecké výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1967,86 %29,23 %  
ne932,14 %13,85 %  

Graf

6. Jaké zaměstnanecké výhody vaše firma poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na stravování1473,68 %21,54 %  
příspěvek na penzijní připojištění842,11 %12,31 %  
dary, půjčky, sociální výpomoc631,58 %9,23 %  
prodloužená dovolená631,58 %9,23 %  
příspěvek na kulturu631,58 %9,23 %  
příspěvek na rekreaci526,32 %7,69 %  
příspěvek na životní pojištění421,05 %6,15 %  
doprava do zaměstnání421,05 %6,15 %  
příspěvek na odborný rozvoj421,05 %6,15 %  
příspěvek na sport421,05 %6,15 %  
příspěvek na vzdělání210,53 %3,08 %  
ubytování pro zaměstnance15,26 %1,54 %  
předškolní a zdravotnické zařízení15,26 %1,54 %  
osatne, vedeni uctu15,26 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste zaměstnavatel?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 zaměstnanců na otázku 2. Kolik zaměstnanců je zaměstnáno ve vaší firmě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Je ve vaší firmě zřízena odborová organizace?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Poskytuje vaše firma zaměstnanecké výhody?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na stravování na otázku 6. Jaké zaměstnanecké výhody vaše firma poskytuje?

4. Je ve vaší firmě zřízena odborová organizace?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 zaměstnanců na otázku 2. Kolik zaměstnanců je zaměstnáno ve vaší firmě?

5. Poskytuje vaše firma zaměstnanecké výhody?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na stravování na otázku 6. Jaké zaměstnanecké výhody vaše firma poskytuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnavatel?

2. Kolik zaměstnanců je zaměstnáno ve vaší firmě?

4. Je ve vaší firmě zřízena odborová organizace?

5. Poskytuje vaše firma zaměstnanecké výhody?

6. Jaké zaměstnanecké výhody vaše firma poskytuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnavatel?

2. Kolik zaměstnanců je zaměstnáno ve vaší firmě?

4. Je ve vaší firmě zřízena odborová organizace?

5. Poskytuje vaše firma zaměstnanecké výhody?

6. Jaké zaměstnanecké výhody vaše firma poskytuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čížková, P.Dotazník pro zaměstnavatele (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-pro-zamestnavatele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.