Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník - Rasové a etnické konflikty

Dotazník - Rasové a etnické konflikty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Toušek
Šetření:22. 05. 2011 - 23. 05. 2011
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplněním dotazníku mi pomůžete zjistit míru rasové nesnášenlivosti mezi mládeží pro mou semestrální práci na VOŠ. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jako definici rasismu byste z následujících tvrzení vybrali:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teorie nebo myšlenka, že existuje příčinné spojení mezi vrozenými fyzickými vlastnostmi a určitými rysy osobnosti, intelektu či kultury a s tím spojovaná představa, že některé rasy jsou svou podstatou nadřazené jiným.1748,57 %47,22 %  
Předsudky na základě etnické příslušnosti a následná změna chování vůči příslušníkům daného etnika.1131,43 %30,56 %  
Ani jedna definice mi nepřijde správná514,29 %13,89 %  
Nenávist a násilí vůči Romům praktikovaná hlavně hnutím skinhead.25,71 %5,56 %  

Graf

2. Myslíte si, že jste se někdy zachovali rasisticky? Vyberte nejvíce odpovídající tvrzení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano925 %25 %  
Spíše ne719,44 %19,44 %  
Ano, ale ne úmyslně719,44 %19,44 %  
Určitě ne719,44 %19,44 %  
Určitě ano616,67 %16,67 %  

Graf

3. Považujete se za rasistu? (1-Rozhodně ne, 5-Rozhodně ano)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21438,89 %38,89 %  
11336,11 %36,11 %  
3616,67 %16,67 %  
425,56 %5,56 %  
512,78 %2,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.94
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Jaká je podle Vás míra rasismu v ČR (1-malá, 10-velká)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8925 %25 %  
6513,89 %13,89 %  
4411,11 %11,11 %  
9411,11 %11,11 %  
7411,11 %11,11 %  
338,33 %8,33 %  
1038,33 %8,33 %  
225,56 %5,56 %  
525,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.56
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.8
Směrodatná odchylka:2.19
Medián:7
Modus:8

Graf

5. Vadilo by Vám mít za sousedy Romy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1233,33 %33,33 %  
spíše ne1027,78 %27,78 %  
spíše ano925 %25 %  
ne513,89 %13,89 %  

Graf

6. Čím je podle Vás dána odlišnost chování příslušníků jednotlivých etnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovou2466,67 %66,67 %  
kulturou2261,11 %61,11 %  
sociálním postavením1130,56 %30,56 %  
je dána už od narození719,44 %19,44 %  
jiné38,33 %8,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý už od narození?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2363,89 %63,89 %  
ano719,44 %19,44 %  
nemám na to názor616,67 %16,67 %  

Graf

8. Osobní zkušenosti s příslušníky jiných etnik máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní a negativní stejnou měrou1233,33 %33,33 %  
spíše negativní1233,33 %33,33 %  
spíše pozitivní925 %25 %  
čistě negativní25,56 %5,56 %  
nemám žádnou zkušenost12,78 %2,78 %  

Graf

9. Jak vnímáte příslušníky hnutí skinhead?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čistě negativně1644,44 %44,44 %  
spíše negativně1438,89 %38,89 %  
spíše pozitivně513,89 %13,89 %  
neutrálně12,78 %2,78 %  

Graf

10. S kterými tvrzeními se ztotožňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neexistují nadřazené rasy2482,76 %66,67 %  
Romové jsou zloději a násilníci, Romky zlodějky a prostitutky.1034,48 %27,78 %  
Židé jsou podvodníci a lháři.13,45 %2,78 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2466,67 %66,67 %  
Muž1233,33 %33,33 %  

Graf

12. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-261952,78 %52,78 %  
více než 261438,89 %38,89 %  
17-2038,33 %8,33 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující1747,22 %47,22 %  
student VŠ nebo VOŠ1336,11 %36,11 %  
jiné411,11 %11,11 %  
student SŠ25,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toušek, P.Dotazník - Rasové a etnické konflikty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-rasove-a-etnicke-ko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.