Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník sebejistoty

Dotazník sebejistoty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Švarcová
Šetření:16. 08. 2012 - 23. 08. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):74 / 74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který zkoumá míru sebejistoty v různých kontextech.

 

Dotazník je určen pro všechny skupiny respondentů bez omezení.
Dotazník je anonymní, jeho výsledky budou použity pro atestaci z předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie (Psychologie, FF UK).

 

Za Vaše vyplnění předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231415,56 %15,56 %  
25910 %10 %  
2488,89 %8,89 %  
2288,89 %8,89 %  
2777,78 %7,78 %  
1966,67 %6,67 %  
2055,56 %5,56 %  
3255,56 %5,56 %  
2144,44 %4,44 %  
1844,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 26
16
34
42
29
58
38
28
56
15
17
39
43
33
46
2022,22 %22,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.77
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:27.19
Směrodatná odchylka:5.21
Medián:23.5
Modus:23

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6673,33 %73,33 %  
muž2426,67 %26,67 %  

Graf

3. Často se ptám ostatních lidí na jejich názor, abych se rozhodl/a, co je dobře a co špatně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
určitě ne2.3331.556
spíše ne2.2330.912
spíše ano2.2781.067
určitě ano2.6671.422

Graf

4. Myslím si, že většina lidí je ve své práci lepší, než já.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4651,11 %51,11 %  
spíše ano3134,44 %34,44 %  
určitě ne1112,22 %12,22 %  
určitě ano22,22 %2,22 %  

Graf

5. Pokud vystupuji před ostatními lidi, často zčervenám a třese se mi hlas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4044,44 %44,44 %  
spíše ano2730 %30 %  
určitě ne1415,56 %15,56 %  
určitě ano910 %10 %  

Graf

6. Na svou budoucnost se dívám veskrze optimisticky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4448,89 %48,89 %  
určitě ano2022,22 %22,22 %  
spíše ne1820 %20 %  
určitě ne88,89 %8,89 %  

Graf

7. Obávám se toho, co by se se mnou mohlo v budoucnu stát.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4651,11 %51,11 %  
spíše ano1820 %20 %  
určitě ne1314,44 %14,44 %  
určitě ano1314,44 %14,44 %  

Graf

8. Často se mi mění pořadí životních hodnot.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4651,11 %51,11 %  
spíše ne3235,56 %35,56 %  
spíše ano1112,22 %12,22 %  
určitě ano11,11 %1,11 %  

Graf

9. Můj nadřízený má štěstí, že mě má ve svém týmu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4550 %50 %  
určitě ano2224,44 %24,44 %  
spíše ne1820 %20 %  
určitě ne55,56 %5,56 %  

Graf

10. Mám raději úkoly, se kterými jsem se již setkal/a, protože u nich mám jistotu, že je zvládnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5055,56 %55,56 %  
spíše ne2224,44 %24,44 %  
určitě ano1820 %20 %  

Graf

11. Nerad/a se bavím aktivitami jako je karaoke, tanec apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2628,89 %28,89 %  
spíše ne2426,67 %26,67 %  
určitě ano2325,56 %25,56 %  
určitě ne1718,89 %18,89 %  

Graf

12. Když se dívám na zprávy, nebo čtu noviny, mám obavy o svou budoucí životní situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4347,78 %47,78 %  
určitě ne3033,33 %33,33 %  
spíše ano1415,56 %15,56 %  
určitě ano33,33 %3,33 %  

Graf

13. Abych byl/a ve své práci dobrý/dobrá, potřeboval/a bych více vyvinuté některé dovednosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3235,56 %35,56 %  
spíše ano3134,44 %34,44 %  
určitě ano1820 %20 %  
určitě ne910 %10 %  

Graf

14. Často váhám, jestli to, co si myslím, je správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3943,33 %43,33 %  
spíše ano2325,56 %25,56 %  
určitě ne1617,78 %17,78 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  

Graf

15. I když v životě pravděpodobně nastanou překážky, věřím, že je všechny dokážu překonat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4246,67 %46,67 %  
určitě ano3538,89 %38,89 %  
spíše ne1213,33 %13,33 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

16. Pokud dostanu úkol, se kterým jsem se ještě nesetkal/a, věřím, že ho dokážu zvládnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5561,11 %61,11 %  
určitě ano2426,67 %26,67 %  
spíše ne1112,22 %12,22 %  

Graf

17. Jsem pevně přesvědčen/a o tom, že mám všechny schopnosti pro úspěšné zvládání své práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4550 %50 %  
určitě ano2628,89 %28,89 %  
spíše ne1820 %20 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

18. Životní spokojenost závisí z velké míry na štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano3235,56 %35,56 %  
určitě ne1314,44 %14,44 %  
určitě ano1112,22 %12,22 %  

Graf

19. Snažím se, abych vždy na ostatní zapůsobil/a dobrým dojmem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4347,78 %47,78 %  
určitě ano3842,22 %42,22 %  
spíše ne910 %10 %  

Graf

20. Mám rád/a pocit, když se na mě dívá několik lidí, a poslouchají, co říkám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3741,11 %41,11 %  
spíše ano3134,44 %34,44 %  
určitě ne1213,33 %13,33 %  
určitě ano1011,11 %11,11 %  

Graf

21. S tím, jak vypadám, jsem naprosto spokojený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4853,33 %53,33 %  
spíše ne2527,78 %27,78 %  
určitě ano1011,11 %11,11 %  
určitě ne77,78 %7,78 %  

Graf

22. Mám jasno v otázce základních životních hodnot.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4752,22 %52,22 %  
spíše ano3437,78 %37,78 %  
spíše ne77,78 %7,78 %  
určitě ne22,22 %2,22 %  

Graf

23. Považuji se za krásného/krásnou pouze tehdy, když jsem dobře upravený/upravená a v pěkném oblečení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3741,11 %41,11 %  
spíše ne3033,33 %33,33 %  
určitě ano1415,56 %15,56 %  
určitě ne910 %10 %  

Graf

24. Bojím se, co se mnou bude za deset let.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3741,11 %41,11 %  
určitě ne3033,33 %33,33 %  
spíše ano1516,67 %16,67 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

25. Obecně nemám pochyby o tom, co je správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3538,89 %38,89 %  
určitě ano3336,67 %36,67 %  
spíše ne1718,89 %18,89 %  
určitě ne55,56 %5,56 %  

Graf

26. Mám dobré mínění o tom, jak vypadám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5257,78 %57,78 %  
spíše ne2325,56 %25,56 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  
určitě ne33,33 %3,33 %  

Graf

27. Chci, aby mě všichni lidé měli rádi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4347,78 %47,78 %  
určitě ano2022,22 %22,22 %  
spíše ne1820 %20 %  
určitě ne910 %10 %  

Graf

28. Bojím se stárnutí, protože člověk vypadá stále hůř a hůř.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne3538,89 %38,89 %  
spíše ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano1213,33 %13,33 %  
určitě ano910 %10 %  

Graf

29. Nevadí mi, pokud mě někdo kritizuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4347,78 %47,78 %  
spíše ano2325,56 %25,56 %  
určitě ne1516,67 %16,67 %  
určitě ano910 %10 %  

Graf

30. Věřím, že dokážu zvládnout vše, co mě v budoucnu potká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4853,33 %53,33 %  
určitě ano2831,11 %31,11 %  
spíše ne1314,44 %14,44 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

31. Nechápu, jak někdo může říct, že neví, co je pro něj v životě důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3437,78 %37,78 %  
spíše ne2831,11 %31,11 %  
určitě ano2123,33 %23,33 %  
určitě ne77,78 %7,78 %  

Graf

32. Vidět někoho krásného, např. herce/herečky je pro mě velice frustrující, protože vypadají o tolik lépe, než já.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne5864,44 %64,44 %  
spíše ne2224,44 %24,44 %  
spíše ano1011,11 %11,11 %  

Graf

33. Jsem přesvědčen/a, že vypadám lépe, než někteří mí přátelé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3033,33 %33,33 %  
spíše ne2628,89 %28,89 %  
určitě ano2527,78 %27,78 %  
určitě ne910 %10 %  

Graf

34. Bývám velice nervózní v situacích, kdy se mám představovat nebo seznamovat s novými lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3336,67 %36,67 %  
spíše ano2932,22 %32,22 %  
určitě ne1617,78 %17,78 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  

Graf

35. Myslím si, že člověk má svou budoucnost z velké části ve svých rukách.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4651,11 %51,11 %  
spíše ano3943,33 %43,33 %  
spíše ne44,44 %4,44 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

36. Často se mi stává, že nevím, co je v životě důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4550 %50 %  
spíše ne3741,11 %41,11 %  
spíše ano66,67 %6,67 %  
určitě ano22,22 %2,22 %  

Graf

37. Vím, čeho bych chtěl/a v životě dosáhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3842,22 %42,22 %  
určitě ano3640 %40 %  
spíše ne1213,33 %13,33 %  
určitě ne44,44 %4,44 %  

Graf

38. Nedokážu si představit, že bych vystupoval/a sama na jevišti – např. jako zpěvák/zpěvačka, sólista/sólistka baletu, herec/herečka apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3033,33 %33,33 %  
spíše ne2831,11 %31,11 %  
určitě ne1820 %20 %  
spíše ano1415,56 %15,56 %  

Graf

39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4752,22 %52,22 %  
určitě ano2527,78 %27,78 %  
spíše ne1112,22 %12,22 %  
určitě ne77,78 %7,78 %  

Graf

40. V práci podávám vždy nadstandardní výkony.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5156,67 %56,67 %  
spíše ne2527,78 %27,78 %  
určitě ne1011,11 %11,11 %  
určitě ano44,44 %4,44 %  

Graf

41. Negativní statistiky nebo předpovědi ohledně budoucnosti na mě nemají velký vliv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3741,11 %41,11 %  
spíše ne2426,67 %26,67 %  
určitě ano1718,89 %18,89 %  
určitě ne1213,33 %13,33 %  

Graf

42. Nemívá na mě velký vliv, pokud jsem pochválen/a nebo kritizován/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3943,33 %43,33 %  
spíše ano2628,89 %28,89 %  
určitě ne2022,22 %22,22 %  
určitě ano55,56 %5,56 %  

Graf

43. Složité pracovní úkoly odkládám, protože mám strach z toho, zda je zvládnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3842,22 %42,22 %  
určitě ne2426,67 %26,67 %  
spíše ano2325,56 %25,56 %  
určitě ano55,56 %5,56 %  

Graf

44. Pokud mám mluvit na veřejnosti, jsem velice nervózní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2932,22 %32,22 %  
spíše ano2932,22 %32,22 %  
určitě ano2123,33 %23,33 %  
určitě ne1112,22 %12,22 %  

Graf

45. Pokud se mě někdo zeptá, co je pro mě v životě důležité, musím dlouho přemýšlet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4145,56 %45,56 %  
spíše ne3640 %40 %  
spíše ano910 %10 %  
určitě ano44,44 %4,44 %  

Graf

46. Rád/a bych pracoval/a v zaměstnání, kde je třeba často mluvit s ostatními lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2730 %30 %  
spíše ano2628,89 %28,89 %  
určitě ne2123,33 %23,33 %  
určitě ano1617,78 %17,78 %  

Graf

47. Často mívám strach z kritiky od svého nadřízeného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3640 %40 %  
spíše ano2426,67 %26,67 %  
určitě ne1820 %20 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  

Graf

48. Bojím se, co bych zjistil/a, kdyby mi někdo řekl, co si o mně doopravdy myslí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4145,56 %45,56 %  
určitě ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano88,89 %8,89 %  
určitě ano77,78 %7,78 %  

Graf

49. Jsem dobrý/dobrá v tom, co v práci dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5156,67 %56,67 %  
určitě ano2426,67 %26,67 %  
spíše ne1415,56 %15,56 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

50. Můj partner/partnerka mi říká, že vypadám dobře jen proto, že mě má rád/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4246,67 %46,67 %  
spíše ne2932,22 %32,22 %  
spíše ano1617,78 %17,78 %  
určitě ano33,33 %3,33 %  

Graf

51. Jsem rád/a, že vypadám tak, jak vypadám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3741,11 %41,11 %  
určitě ano3033,33 %33,33 %  
spíše ne1820 %20 %  
určitě ne55,56 %5,56 %  

Graf

52. Není mi úplně jasné, o co bych se v životě měl/a snažit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne3943,33 %43,33 %  
spíše ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano1213,33 %13,33 %  
určitě ano55,56 %5,56 %  

Graf

53. Bojím se, že nemohu příliš ovlivnit to, co se mnou bude za pět let.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne3842,22 %42,22 %  
spíše ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano1415,56 %15,56 %  
určitě ano44,44 %4,44 %  

Graf

54. Je mi jedno, co si o mně myslí ostatní lidé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3538,89 %38,89 %  
spíše ano3235,56 %35,56 %  
určitě ne1516,67 %16,67 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

55. Mám problémy uvěřit, když mi někdo říká, že mi to sluší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3235,56 %35,56 %  
určitě ne3134,44 %34,44 %  
spíše ano2022,22 %22,22 %  
určitě ano77,78 %7,78 %  

Graf

56. Ve škole mi více vyhovují/vyhovovaly ústní, než písemné zkoušky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3134,44 %34,44 %  
určitě ne2831,11 %31,11 %  
spíše ano1921,11 %21,11 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  

Graf

57. Většina lidí mě hodnotí jako atraktivního muže/atraktivní ženu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5156,67 %56,67 %  
spíše ne2022,22 %22,22 %  
určitě ne1112,22 %12,22 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

58. Snažím se, aby mě ostatní vnímali jako příjemného společníka/společnici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4145,56 %45,56 %  
určitě ano4044,44 %44,44 %  
spíše ne77,78 %7,78 %  
určitě ne22,22 %2,22 %  

Graf

59. Myslím si, že některé životní události prostě nejdou zvládnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3943,33 %43,33 %  
určitě ne2224,44 %24,44 %  
spíše ano2022,22 %22,22 %  
určitě ano910 %10 %  

Graf

60. Často mě napadá, že bych chtěl/a vypadat úplně jinak.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3741,11 %41,11 %  
určitě ne2527,78 %27,78 %  
spíše ano2022,22 %22,22 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

61. V každé situaci vím, co je správné a co není.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4954,44 %54,44 %  
spíše ne1921,11 %21,11 %  
určitě ne1112,22 %12,22 %  
určitě ano1112,22 %12,22 %  

Graf

62. Myslím si, že svou pozici vykonávám lépe, než by ji vykonávali jiní lidé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3943,33 %43,33 %  
spíše ano3538,89 %38,89 %  
určitě ano910 %10 %  
určitě ne77,78 %7,78 %  

Graf

63. Nebojím se říct, co si myslím, i když to může být proti většinovému názoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4347,78 %47,78 %  
určitě ano3134,44 %34,44 %  
spíše ne1516,67 %16,67 %  
určitě ne11,11 %1,11 %  

Graf

64. Nedělá mi problémy, pokud mám v práci nebo ve škole něco prezentovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2932,22 %32,22 %  
spíše ano2426,67 %26,67 %  
určitě ne1921,11 %21,11 %  
určitě ano1820 %20 %  

Graf

65. Kdyby ostatní lidé věděli, jaký/jaká doopravdy jsem, neměli by mě tolik rádi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4145,56 %45,56 %  
určitě ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano1011,11 %11,11 %  
určitě ano55,56 %5,56 %  

Graf

66. Nemám jasno, v čem jsem dobrý/dobrá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne3235,56 %35,56 %  
spíše ne2932,22 %32,22 %  
spíše ano2123,33 %23,33 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

67. Není pro mě podstatné vědět, co si o mně myslí ostatní lidé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3235,56 %35,56 %  
spíše ano2932,22 %32,22 %  
určitě ne1921,11 %21,11 %  
určitě ano1011,11 %11,11 %  

Graf

68. S přáteli bývám často rád/a středem pozornosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3437,78 %37,78 %  
spíše ano2628,89 %28,89 %  
určitě ne1718,89 %18,89 %  
určitě ano1314,44 %14,44 %  

Graf

69. Hodnocení druhých lidí na mě nemá velký vliv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3842,22 %42,22 %  
spíše ano3134,44 %34,44 %  
určitě ne1314,44 %14,44 %  
určitě ano88,89 %8,89 %  

Graf

70. Nedokážu si představit, že bych měl/a zaměstnání, kde je třeba často mluvit na veřejnosti – např. politik/politička, mluvčí, učitel/ka apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2527,78 %27,78 %  
určitě ne2325,56 %25,56 %  
určitě ano2224,44 %24,44 %  
spíše ano2022,22 %22,22 %  

Graf

71. Zřídka se mi stává, že by názor někoho jiného ovlivnil můj názor na životní hodnoty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3943,33 %43,33 %  
určitě ano2224,44 %24,44 %  
spíše ne1921,11 %21,11 %  
určitě ne1011,11 %11,11 %  

Graf

72. Myslím si, že jsem krásný/krásná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4448,89 %48,89 %  
spíše ne2325,56 %25,56 %  
určitě ne1314,44 %14,44 %  
určitě ano1011,11 %11,11 %  

Graf

73. Často a rád/a vyprávím ostatním historky ze svého života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3033,33 %33,33 %  
spíše ne2831,11 %31,11 %  
určitě ano2325,56 %25,56 %  
určitě ne910 %10 %  

Graf

74. Snažím se vyhnout situacím, ve kterých by byla upřena pozornost ostatních pouze na mě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3336,67 %36,67 %  
spíše ne2831,11 %31,11 %  
určitě ano1820 %20 %  
určitě ne1112,22 %12,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslím si, že většina lidí je ve své práci lepší, než já.

 • odpověď spíše ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 34. Bývám velice nervózní v situacích, kdy se mám představovat nebo seznamovat s novými lidmi.

7. Obávám se toho, co by se se mnou mohlo v budoucnu stát.

 • odpověď spíše ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano=2 na otázku 3. Často se ptám ostatních lidí na jejich názor, abych se rozhodl/a, co je dobře a co špatně.

12. Když se dívám na zprávy, nebo čtu noviny, mám obavy o svou budoucí životní situaci.

 • odpověď spíše ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano=2 na otázku 3. Často se ptám ostatních lidí na jejich názor, abych se rozhodl/a, co je dobře a co špatně.

15. I když v životě pravděpodobně nastanou překážky, věřím, že je všechny dokážu překonat.

 • odpověď určitě ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 59. Myslím si, že některé životní události prostě nejdou zvládnout.

19. Snažím se, abych vždy na ostatní zapůsobil/a dobrým dojmem.

 • odpověď spíše ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.

30. Věřím, že dokážu zvládnout vše, co mě v budoucnu potká.

 • odpověď určitě ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.

51. Jsem rád/a, že vypadám tak, jak vypadám.

 • odpověď určitě ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 21. S tím, jak vypadám, jsem naprosto spokojený/á.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Často se ptám ostatních lidí na jejich názor, abych se rozhodl/a, co je dobře a co špatně.

4. Myslím si, že většina lidí je ve své práci lepší, než já.

5. Pokud vystupuji před ostatními lidi, často zčervenám a třese se mi hlas.

6. Na svou budoucnost se dívám veskrze optimisticky.

7. Obávám se toho, co by se se mnou mohlo v budoucnu stát.

8. Často se mi mění pořadí životních hodnot.

9. Můj nadřízený má štěstí, že mě má ve svém týmu.

10. Mám raději úkoly, se kterými jsem se již setkal/a, protože u nich mám jistotu, že je zvládnu.

11. Nerad/a se bavím aktivitami jako je karaoke, tanec apod.

12. Když se dívám na zprávy, nebo čtu noviny, mám obavy o svou budoucí životní situaci.

13. Abych byl/a ve své práci dobrý/dobrá, potřeboval/a bych více vyvinuté některé dovednosti.

14. Často váhám, jestli to, co si myslím, je správné.

15. I když v životě pravděpodobně nastanou překážky, věřím, že je všechny dokážu překonat.

16. Pokud dostanu úkol, se kterým jsem se ještě nesetkal/a, věřím, že ho dokážu zvládnout.

17. Jsem pevně přesvědčen/a o tom, že mám všechny schopnosti pro úspěšné zvládání své práce.

18. Životní spokojenost závisí z velké míry na štěstí.

19. Snažím se, abych vždy na ostatní zapůsobil/a dobrým dojmem.

20. Mám rád/a pocit, když se na mě dívá několik lidí, a poslouchají, co říkám.

21. S tím, jak vypadám, jsem naprosto spokojený/á.

22. Mám jasno v otázce základních životních hodnot.

23. Považuji se za krásného/krásnou pouze tehdy, když jsem dobře upravený/upravená a v pěkném oblečení.

24. Bojím se, co se mnou bude za deset let.

25. Obecně nemám pochyby o tom, co je správné.

26. Mám dobré mínění o tom, jak vypadám.

27. Chci, aby mě všichni lidé měli rádi.

28. Bojím se stárnutí, protože člověk vypadá stále hůř a hůř.

29. Nevadí mi, pokud mě někdo kritizuje.

30. Věřím, že dokážu zvládnout vše, co mě v budoucnu potká.

31. Nechápu, jak někdo může říct, že neví, co je pro něj v životě důležité.

32. Vidět někoho krásného, např. herce/herečky je pro mě velice frustrující, protože vypadají o tolik lépe, než já.

33. Jsem přesvědčen/a, že vypadám lépe, než někteří mí přátelé.

34. Bývám velice nervózní v situacích, kdy se mám představovat nebo seznamovat s novými lidmi.

35. Myslím si, že člověk má svou budoucnost z velké části ve svých rukách.

36. Často se mi stává, že nevím, co je v životě důležité.

37. Vím, čeho bych chtěl/a v životě dosáhnout.

38. Nedokážu si představit, že bych vystupoval/a sama na jevišti – např. jako zpěvák/zpěvačka, sólista/sólistka baletu, herec/herečka apod.

39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.

40. V práci podávám vždy nadstandardní výkony.

41. Negativní statistiky nebo předpovědi ohledně budoucnosti na mě nemají velký vliv.

42. Nemívá na mě velký vliv, pokud jsem pochválen/a nebo kritizován/a.

43. Složité pracovní úkoly odkládám, protože mám strach z toho, zda je zvládnu.

44. Pokud mám mluvit na veřejnosti, jsem velice nervózní.

45. Pokud se mě někdo zeptá, co je pro mě v životě důležité, musím dlouho přemýšlet.

46. Rád/a bych pracoval/a v zaměstnání, kde je třeba často mluvit s ostatními lidmi.

47. Často mívám strach z kritiky od svého nadřízeného.

48. Bojím se, co bych zjistil/a, kdyby mi někdo řekl, co si o mně doopravdy myslí.

49. Jsem dobrý/dobrá v tom, co v práci dělám.

50. Můj partner/partnerka mi říká, že vypadám dobře jen proto, že mě má rád/a.

51. Jsem rád/a, že vypadám tak, jak vypadám.

52. Není mi úplně jasné, o co bych se v životě měl/a snažit.

53. Bojím se, že nemohu příliš ovlivnit to, co se mnou bude za pět let.

54. Je mi jedno, co si o mně myslí ostatní lidé.

55. Mám problémy uvěřit, když mi někdo říká, že mi to sluší.

56. Ve škole mi více vyhovují/vyhovovaly ústní, než písemné zkoušky.

57. Většina lidí mě hodnotí jako atraktivního muže/atraktivní ženu.

58. Snažím se, aby mě ostatní vnímali jako příjemného společníka/společnici.

59. Myslím si, že některé životní události prostě nejdou zvládnout.

60. Často mě napadá, že bych chtěl/a vypadat úplně jinak.

61. V každé situaci vím, co je správné a co není.

62. Myslím si, že svou pozici vykonávám lépe, než by ji vykonávali jiní lidé.

63. Nebojím se říct, co si myslím, i když to může být proti většinovému názoru.

64. Nedělá mi problémy, pokud mám v práci nebo ve škole něco prezentovat.

65. Kdyby ostatní lidé věděli, jaký/jaká doopravdy jsem, neměli by mě tolik rádi.

66. Nemám jasno, v čem jsem dobrý/dobrá.

67. Není pro mě podstatné vědět, co si o mně myslí ostatní lidé.

68. S přáteli bývám často rád/a středem pozornosti.

69. Hodnocení druhých lidí na mě nemá velký vliv.

70. Nedokážu si představit, že bych měl/a zaměstnání, kde je třeba často mluvit na veřejnosti – např. politik/politička, mluvčí, učitel/ka apod.

71. Zřídka se mi stává, že by názor někoho jiného ovlivnil můj názor na životní hodnoty.

72. Myslím si, že jsem krásný/krásná.

73. Často a rád/a vyprávím ostatním historky ze svého života.

74. Snažím se vyhnout situacím, ve kterých by byla upřena pozornost ostatních pouze na mě.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Často se ptám ostatních lidí na jejich názor, abych se rozhodl/a, co je dobře a co špatně.

4. Myslím si, že většina lidí je ve své práci lepší, než já.

5. Pokud vystupuji před ostatními lidi, často zčervenám a třese se mi hlas.

6. Na svou budoucnost se dívám veskrze optimisticky.

7. Obávám se toho, co by se se mnou mohlo v budoucnu stát.

8. Často se mi mění pořadí životních hodnot.

9. Můj nadřízený má štěstí, že mě má ve svém týmu.

10. Mám raději úkoly, se kterými jsem se již setkal/a, protože u nich mám jistotu, že je zvládnu.

11. Nerad/a se bavím aktivitami jako je karaoke, tanec apod.

12. Když se dívám na zprávy, nebo čtu noviny, mám obavy o svou budoucí životní situaci.

13. Abych byl/a ve své práci dobrý/dobrá, potřeboval/a bych více vyvinuté některé dovednosti.

14. Často váhám, jestli to, co si myslím, je správné.

15. I když v životě pravděpodobně nastanou překážky, věřím, že je všechny dokážu překonat.

16. Pokud dostanu úkol, se kterým jsem se ještě nesetkal/a, věřím, že ho dokážu zvládnout.

17. Jsem pevně přesvědčen/a o tom, že mám všechny schopnosti pro úspěšné zvládání své práce.

18. Životní spokojenost závisí z velké míry na štěstí.

19. Snažím se, abych vždy na ostatní zapůsobil/a dobrým dojmem.

20. Mám rád/a pocit, když se na mě dívá několik lidí, a poslouchají, co říkám.

21. S tím, jak vypadám, jsem naprosto spokojený/á.

22. Mám jasno v otázce základních životních hodnot.

23. Považuji se za krásného/krásnou pouze tehdy, když jsem dobře upravený/upravená a v pěkném oblečení.

24. Bojím se, co se mnou bude za deset let.

25. Obecně nemám pochyby o tom, co je správné.

26. Mám dobré mínění o tom, jak vypadám.

27. Chci, aby mě všichni lidé měli rádi.

28. Bojím se stárnutí, protože člověk vypadá stále hůř a hůř.

29. Nevadí mi, pokud mě někdo kritizuje.

30. Věřím, že dokážu zvládnout vše, co mě v budoucnu potká.

31. Nechápu, jak někdo může říct, že neví, co je pro něj v životě důležité.

32. Vidět někoho krásného, např. herce/herečky je pro mě velice frustrující, protože vypadají o tolik lépe, než já.

33. Jsem přesvědčen/a, že vypadám lépe, než někteří mí přátelé.

34. Bývám velice nervózní v situacích, kdy se mám představovat nebo seznamovat s novými lidmi.

35. Myslím si, že člověk má svou budoucnost z velké části ve svých rukách.

36. Často se mi stává, že nevím, co je v životě důležité.

37. Vím, čeho bych chtěl/a v životě dosáhnout.

38. Nedokážu si představit, že bych vystupoval/a sama na jevišti – např. jako zpěvák/zpěvačka, sólista/sólistka baletu, herec/herečka apod.

39. Obecně jsem spíše člověkem, který věří, že zvládne vše, co ho potká.

40. V práci podávám vždy nadstandardní výkony.

41. Negativní statistiky nebo předpovědi ohledně budoucnosti na mě nemají velký vliv.

42. Nemívá na mě velký vliv, pokud jsem pochválen/a nebo kritizován/a.

43. Složité pracovní úkoly odkládám, protože mám strach z toho, zda je zvládnu.

44. Pokud mám mluvit na veřejnosti, jsem velice nervózní.

45. Pokud se mě někdo zeptá, co je pro mě v životě důležité, musím dlouho přemýšlet.

46. Rád/a bych pracoval/a v zaměstnání, kde je třeba často mluvit s ostatními lidmi.

47. Často mívám strach z kritiky od svého nadřízeného.

48. Bojím se, co bych zjistil/a, kdyby mi někdo řekl, co si o mně doopravdy myslí.

49. Jsem dobrý/dobrá v tom, co v práci dělám.

50. Můj partner/partnerka mi říká, že vypadám dobře jen proto, že mě má rád/a.

51. Jsem rád/a, že vypadám tak, jak vypadám.

52. Není mi úplně jasné, o co bych se v životě měl/a snažit.

53. Bojím se, že nemohu příliš ovlivnit to, co se mnou bude za pět let.

54. Je mi jedno, co si o mně myslí ostatní lidé.

55. Mám problémy uvěřit, když mi někdo říká, že mi to sluší.

56. Ve škole mi více vyhovují/vyhovovaly ústní, než písemné zkoušky.

57. Většina lidí mě hodnotí jako atraktivního muže/atraktivní ženu.

58. Snažím se, aby mě ostatní vnímali jako příjemného společníka/společnici.

59. Myslím si, že některé životní události prostě nejdou zvládnout.

60. Často mě napadá, že bych chtěl/a vypadat úplně jinak.

61. V každé situaci vím, co je správné a co není.

62. Myslím si, že svou pozici vykonávám lépe, než by ji vykonávali jiní lidé.

63. Nebojím se říct, co si myslím, i když to může být proti většinovému názoru.

64. Nedělá mi problémy, pokud mám v práci nebo ve škole něco prezentovat.

65. Kdyby ostatní lidé věděli, jaký/jaká doopravdy jsem, neměli by mě tolik rádi.

66. Nemám jasno, v čem jsem dobrý/dobrá.

67. Není pro mě podstatné vědět, co si o mně myslí ostatní lidé.

68. S přáteli bývám často rád/a středem pozornosti.

69. Hodnocení druhých lidí na mě nemá velký vliv.

70. Nedokážu si představit, že bych měl/a zaměstnání, kde je třeba často mluvit na veřejnosti – např. politik/politička, mluvčí, učitel/ka apod.

71. Zřídka se mi stává, že by názor někoho jiného ovlivnil můj názor na životní hodnoty.

72. Myslím si, že jsem krásný/krásná.

73. Často a rád/a vyprávím ostatním historky ze svého života.

74. Snažím se vyhnout situacím, ve kterých by byla upřena pozornost ostatních pouze na mě.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švarcová, T.Dotazník sebejistoty (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-sebejistoty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.