Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník spokojenosti jízdy dálkovým autobusem

Dotazník spokojenosti jízdy dálkovým autobusem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Oros
Šetření:13. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je součástí seminární práce. Průzkum je určen pro každého, kdo někdy cestoval autobusem. Dotazník je zcela anonymní. 

Předem děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5275,36 %75,36 %  
muž1724,64 %24,64 %  

Graf

2. Věk respondenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 24 let3855,07 %55,07 %  
25 – 34 let1724,64 %24,64 %  
35 – 44 let1318,84 %18,84 %  
45 – 64 let11,45 %1,45 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2840,58 %40,58 %  
vysokoškolské2637,68 %37,68 %  
základní1217,39 %17,39 %  
vyšší odborné22,9 %2,9 %  
střední11,45 %1,45 %  

Graf

4. Jaký je Váš statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3652,17 %52,17 %  
zaměstnaný/á2333,33 %33,33 %  
nezaměstnaný/á68,7 %8,7 %  
OSVČ34,35 %4,35 %  
důchodce11,45 %1,45 %  

Graf

5. Jak často jezdíte na dovolenou autobusem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za rok5173,91 %73,91 %  
vícekrát za rok811,59 %11,59 %  
měsíčně57,25 %7,25 %  
dvakrát za rok57,25 %7,25 %  

Graf

6. Považujete autobusovou dopravu za bezpečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4869,57 %69,57 %  
spíše ne2130,43 %30,43 %  

Graf

7. Ve které části autobusu nejraději cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v polovině2739,13 %39,13 %  
spíše vpředu2028,99 %28,99 %  
spíše vzadu1826,09 %26,09 %  
úplně vpředu34,35 %4,35 %  
úplně vzadu11,45 %1,45 %  

Graf

8. Poutáte se při cestě autobusem bezpečnostními pásy, pokud jsou k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1927,54 %27,54 %  
ne1724,64 %24,64 %  
spíše ne1724,64 %24,64 %  
ano vždy1623,19 %23,19 %  

Graf

9. Upřednostňujete autobusy s Wi-Fi připojením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4362,32 %62,32 %  
je mi to jedno2028,99 %28,99 %  
ne68,7 %8,7 %  

Graf

10. S kým nejraději cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přítelem/přítelkyní2536,23 %36,23 %  
s kamarády2130,43 %30,43 %  
sám1217,39 %17,39 %  
s rodinou1115,94 %15,94 %  

Graf

11. Jste spokojený/á s dodržením času odjezdu z Vámi zvoleného nástupního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojený/á4768,12 %68,12 %  
velmi spokojený/á1724,64 %24,64 %  
nespokojený/á57,25 %7,25 %  

Graf

12. S chováním řidičů jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojený/á4768,12 %68,12 %  
velmi spokojený/á1014,49 %14,49 %  
spíše nespokojený/á913,04 %13,04 %  
nespokojený/á34,35 %4,35 %  

Graf

13. Jak byste oznámkoval/a komunikaci řidiče s cestujícími?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře3347,83 %47,83 %  
velmi dobře1724,64 %24,64 %  
dostatečně1217,39 %17,39 %  
výborně68,7 %8,7 %  
špatně11,45 %1,45 %  

Graf

14. Pomohl řidič se zavazadly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5275,36 %75,36 %  
ne1217,39 %17,39 %  
nevím57,25 %7,25 %  

Graf

15. Proběhlo odbavování plynule?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5681,16 %81,16 %  
ne913,04 %13,04 %  
nevím45,8 %5,8 %  

Graf

16. Vážíte svá zavazadla před odbavením, pokud je to od CK vyžadováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3347,83 %47,83 %  
ano2130,43 %30,43 %  
pouze někdy1521,74 %21,74 %  

Graf

17. Jak byste ohodnotil/a autobusy, kterými jste cestoval/a?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Byla jízda plynulá a bezpečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5478,26 %78,26 %  
nevím, spal/a jsem1014,49 %14,49 %  
ne57,25 %7,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk respondenta?

  • odpověď 15 – 24 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta?

2. Věk respondenta?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš statut?

5. Jak často jezdíte na dovolenou autobusem?

6. Považujete autobusovou dopravu za bezpečnou?

7. Ve které části autobusu nejraději cestujete?

8. Poutáte se při cestě autobusem bezpečnostními pásy, pokud jsou k dispozici?

9. Upřednostňujete autobusy s Wi-Fi připojením?

10. S kým nejraději cestujete?

11. Jste spokojený/á s dodržením času odjezdu z Vámi zvoleného nástupního místa?

12. S chováním řidičů jsem:

13. Jak byste oznámkoval/a komunikaci řidiče s cestujícími?

14. Pomohl řidič se zavazadly?

15. Proběhlo odbavování plynule?

16. Vážíte svá zavazadla před odbavením, pokud je to od CK vyžadováno?

17. Jak byste ohodnotil/a autobusy, kterými jste cestoval/a?

18. Byla jízda plynulá a bezpečná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta?

2. Věk respondenta?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš statut?

5. Jak často jezdíte na dovolenou autobusem?

6. Považujete autobusovou dopravu za bezpečnou?

7. Ve které části autobusu nejraději cestujete?

8. Poutáte se při cestě autobusem bezpečnostními pásy, pokud jsou k dispozici?

9. Upřednostňujete autobusy s Wi-Fi připojením?

10. S kým nejraději cestujete?

11. Jste spokojený/á s dodržením času odjezdu z Vámi zvoleného nástupního místa?

12. S chováním řidičů jsem:

13. Jak byste oznámkoval/a komunikaci řidiče s cestujícími?

14. Pomohl řidič se zavazadly?

15. Proběhlo odbavování plynule?

16. Vážíte svá zavazadla před odbavením, pokud je to od CK vyžadováno?

17. Jak byste ohodnotil/a autobusy, kterými jste cestoval/a?

18. Byla jízda plynulá a bezpečná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oros, T.Dotazník spokojenosti jízdy dálkovým autobusem (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-spokojenosti-jizdy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.