Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník spokojenosti sester ČR

Dotazník spokojenosti sester ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kreisingerová
Šetření:26. 07. 2014 - 14. 08. 2014
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!
Jmenuji se Martina Kreisingerová a jsem studentka 3. ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo. Tento dotazník slouží jako podklad pro mou teoreticko - průzkumnou absolventskou práci na téma Porovnání spokojenosti sester v ČR a Rakousku. Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit, jak jste spokojený/á se svým zaměstnáním. Tento dotazník je určen pro zaměstnance v nemocnicích, ordinacích a DPS.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na každou otázku je pouze jedna možnost volby.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2592,59 %92,59 %  
Muž27,41 %7,41 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-301140,74 %40,74 %  
30-40829,63 %29,63 %  
40-50622,22 %22,22 %  
Méně než 2027,41 %7,41 %  

Graf

3. V jakém zdravotnickém zařízení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestátní zdrav. zařízení829,63 %29,63 %  
Ordinace soukromá622,22 %22,22 %  
FN622,22 %22,22 %  
Státní zdrav. zařízení414,81 %14,81 %  
DPS státní13,7 %3,7 %  
Ordinace státní13,7 %3,7 %  
nemocnice řízená krajem13,7 %3,7 %  

Graf

4. Ve kterém kraji se Vaše zdravotnické zařízení nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj725,93 %25,93 %  
Středočeský kraj414,81 %14,81 %  
Pražský kraj311,11 %11,11 %  
Zlínský kraj27,41 %7,41 %  
Jihomoravský kraj27,41 %7,41 %  
Plzeňský kraj27,41 %7,41 %  
Karlovarský kraj27,41 %7,41 %  
Královéhradecký kraj13,7 %3,7 %  
Liberecký kraj13,7 %3,7 %  
Pardubický kraj13,7 %3,7 %  
Kraj Vysočina13,7 %3,7 %  
Ústecký kraj13,7 %3,7 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete v nynějším zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky933,33 %33,33 %  
více725,93 %25,93 %  
3-5 let622,22 %22,22 %  
5-10 let414,81 %14,81 %  
Méně než 1 rok13,7 %3,7 %  

Graf

6. Kolik hodin pracujete týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-501037,04 %37,04 %  
30-40725,93 %25,93 %  
20-30518,52 %18,52 %  
více než 50518,52 %18,52 %  

Graf

7. Využíváte často přesčasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1555,56 %55,56 %  
Ano1244,44 %44,44 %  

Graf

8. Pokud ano, kolik hodin ca. měsíčně využijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0726,92 %25,93 %  
10311,54 %11,11 %  
ne311,54 %11,11 %  
2027,69 %7,41 %  
není to často, takže dávám ne 13,85 %3,7 %  
..13,85 %3,7 %  
nedokáži říct13,85 %3,7 %  
Vrchní je nechce platit, tak je nevyužívá13,85 %3,7 %  
1513,85 %3,7 %  
nevím přesně13,85 %3,7 %  
ostatní odpovědi pár hodin, podle toho ak vychází rozpis
2
8
je to různé, kolem 30-40 hodin
přesčasy pouze při onemocnění nebo dovolené kolegyň 0-24 hod za měsíc
519,23 %18,52 % 

Graf

9. Kolikrát máte denně pauzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x1659,26 %59,26 %  
2x725,93 %25,93 %  
3x27,41 %7,41 %  
4x13,7 %3,7 %  
jiné13,7 %3,7 %  

Graf

10. Jak je/jsou pauzy dlouhé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30min933,33 %33,33 %  
10-15min829,63 %29,63 %  
15-20min518,52 %18,52 %  
5-10min414,81 %14,81 %  
déle13,7 %3,7 %  

Graf

11. Máte možnost pauzy dodržovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1555,56 %55,56 %  
Ano622,22 %22,22 %  
Spíše ne518,52 %18,52 %  
Ne13,7 %3,7 %  

Graf

12. Kolik tekutin vypijete za běžného dne v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500-1.000ml1037,04 %37,04 %  
1.000-2.000ml933,33 %33,33 %  
Pod 500ml518,52 %18,52 %  
více311,11 %11,11 %  

Graf

13. Naplňuje Vás Vaše povolání spokojeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1348,15 %48,15 %  
Částečně829,63 %29,63 %  
Ne414,81 %14,81 %  
Spíše ne27,41 %7,41 %  

Graf

14. Mají zdravotní sestry ve Vaší společnosti dostatek prestiže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1037,04 %37,04 %  
Ne829,63 %29,63 %  
Spíše ne518,52 %18,52 %  
Ano414,81 %14,81 %  

Graf

15. Jak vypadá Vaše celkové pracovní prostředí na Vašem oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moderně1140,74 %40,74 %  
Částečně vybaveno1037,04 %37,04 %  
Plně vybaveno725,93 %25,93 %  
Zastarale518,52 %18,52 %  
Nedostatečně vybaveno27,41 %7,41 %  

Graf

16. Jaké jsou Vaše pracovní podmínky? (světlo, teplo, hluk)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré1451,85 %51,85 %  
Spíše horší933,33 %33,33 %  
Velmi dobré311,11 %11,11 %  
Špatné13,7 %3,7 %  

Graf

17. Máte ve Vašem zaměstnání dostatek zdravotních pomůcek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1659,26 %59,26 %  
Částečně518,52 %18,52 %  
Ne - chybí311,11 %11,11 %  
Spíše ne311,11 %11,11 %  

Graf

18. Pokud ve Vašem zařízení chybí materiál, prosím vypište který

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechybí519,23 %18,52 %  
léky27,69 %7,41 %  
ne27,69 %7,41 %  
všechno, od léků až po lepení13,85 %3,7 %  
myslím, že nám nic nechybí 13,85 %3,7 %  
..13,85 %3,7 %  
prakticky každý13,85 %3,7 %  
Scan13,85 %3,7 %  
určitě by se něco našlo13,85 %3,7 %  
obvazový materiál13,85 %3,7 %  
ostatní odpovědi nejsem si vědoma, že by chyběl
-
o žádném nevím
problém je s neustálou potřebou šetřit
žádný
Ano
Vše v pořádku
nevím, na našem odd je celkem potřebného materiálu dost
běžný zdravotnický materiál, rukavice
asi všechno, počínaje toaletním papírem, přes prádlo, rukavice, léky...
1038,46 %37,04 % 

Graf

19. Máte dostatek pomocného personálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1659,26 %59,26 %  
Ano1140,74 %40,74 %  

Graf

20. Máte možnost čerpat zaměstnavatelské výhody (např. masáže, relaxace, bazény...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1866,67 %66,67 %  
Ano725,93 %25,93 %  
cokoli co si dáme zaplatit z fonfu FKSP13,7 %3,7 %  
dotované obědy13,7 %3,7 %  

Graf

21. Jaká je organizace práce na Vašem oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1866,67 %66,67 %  
Špatná414,81 %14,81 %  
Velmi dobrá414,81 %14,81 %  
Spíše horší13,7 %3,7 %  

Graf

22. Jaký je Váš postoj k pacientům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrý1762,96 %62,96 %  
Dobrý725,93 %25,93 %  
Spíše horší27,41 %7,41 %  
Neutrální13,7 %3,7 %  

Graf

23. Jaký je Váš postoj ke spolupracovníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrý1348,15 %48,15 %  
Dobrý829,63 %29,63 %  
Neutrální414,81 %14,81 %  
Spíše horší27,41 %7,41 %  

Graf

24. Jaký je Váš postoj k Vašim podřízeným, pokud nějaké máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální933,33 %33,33 %  
Dobrý933,33 %33,33 %  
Velmi dobrý622,22 %22,22 %  
Spíše horší311,11 %11,11 %  

Graf

25. Jste spokojený/á s výší Vašeho platového ohodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1244,44 %44,44 %  
Ne1037,04 %37,04 %  
Ano311,11 %11,11 %  
Spíše ne27,41 %7,41 %  

Graf

26. V jakém rozsahu se pohyboval Váš nástupní plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.000-20.000,-1451,85 %51,85 %  
5.000-10.000,-1037,04 %37,04 %  
Méně než 5.000,-27,41 %7,41 %  
více než 20.000,-13,7 %3,7 %  

Graf

27. V jaké výši je Váš nynější plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.000-20.000,-2074,07 %74,07 %  
více než 20.000,-518,52 %18,52 %  
5.000-10.000,-27,41 %7,41 %  

Graf

28. Jak vnímáte Váš pracovní kolektiv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře1037,04 %37,04 %  
Dobře829,63 %29,63 %  
Špatně311,11 %11,11 %  
Spíše hůře311,11 %11,11 %  
Skvěle311,11 %11,11 %  

Graf

29. Musel/a jste absolvovat kromě Vašeho vzdělání ještě nějaké jiné doplňující vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1451,85 %51,85 %  
Částečně829,63 %29,63 %  
Spíše ne311,11 %11,11 %  
Ne27,41 %7,41 %  

Graf

30. Pokud ano, bylo to specializované vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1659,26 %59,26 %  
Ne1140,74 %40,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kreisingerová, M.Dotazník spokojenosti sester ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-spokojenosti-sester.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.