Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pijete víno?

Pijete víno?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kylarová
Šetření:17. 04. 2016 - 01. 05. 2016
Počet respondentů:325
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:93,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou vysoké školy a žádám o vyplnění krátkého dotazníku pro mou seminární práci. Dotazník je určen pro osoby ve věku nad 18 let.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25277,54 %77,54 %  
muž7322,46 %22,46 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let16550,77 %50,77 %  
26 - 35 let8827,08 %27,08 %  
36 - 45 let3711,38 %11,38 %  
nad 45 let3510,77 %10,77 %  

Graf

3. Pijete víno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28788,31 %88,31 %  
ne3811,69 %11,69 %  

Graf

4. U bílého vína dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sladším vínům17962,37 %55,08 %  
sušším vínům10837,63 %33,23 %  

Graf

5. U červeného vína dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sladším vínům17059,23 %52,31 %  
sušším vínům11740,77 %36 %  

Graf

6. Kde nejčastěji kupujete víno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákupní centra11540,07 %35,38 %  
vinař, specializované obchody10335,89 %31,69 %  
stáčírny (víno do pet lahví)6924,04 %21,23 %  

Graf

7. Za jakou maximální cenu jste ochotni koupit 0,7 litru vína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 200 Kč18765,16 %57,54 %  
do 100 Kč5619,51 %17,23 %  
nad 300 Kč4415,33 %13,54 %  

Graf

8. Jak často pijete víno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně12844,6 %39,38 %  
pouze příležitostně8529,62 %26,15 %  
několikrát týdně6221,6 %19,08 %  
denně124,18 %3,69 %  

Graf

9. Při konzumaci vína obvykle vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více skleniček, ale méně než láhev (max. 0,69 litru)17360,28 %53,23 %  
láhev (0,7 litru)5519,16 %16,92 %  
skleničku (max. 0,2 litru)4314,98 %13,23 %  
více jak láhev (nad 0,7 litru)165,57 %4,92 %  

Graf

10. Kde nejčastěji konzumujete víno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma17159,58 %52,62 %  
restaurace, hospody, kavárny, bary...6321,95 %19,38 %  
návštěvy5318,47 %16,31 %  

Graf

11. Preferujete spíše konzumaci vína nebo piva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno19560 %60 %  
pivo10131,08 %31,08 %  
víno a pivo nepiji298,92 %8,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kde nejčastěji konzumujete víno?

  • odpověď doma:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi denně na otázku 8. Jak často pijete víno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Pijete víno?

4. U bílého vína dáváte přednost?

5. U červeného vína dáváte přednost?

6. Kde nejčastěji kupujete víno?

7. Za jakou maximální cenu jste ochotni koupit 0,7 litru vína?

8. Jak často pijete víno?

9. Při konzumaci vína obvykle vypijete?

10. Kde nejčastěji konzumujete víno?

11. Preferujete spíše konzumaci vína nebo piva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Pijete víno?

4. U bílého vína dáváte přednost?

5. U červeného vína dáváte přednost?

6. Kde nejčastěji kupujete víno?

7. Za jakou maximální cenu jste ochotni koupit 0,7 litru vína?

8. Jak často pijete víno?

9. Při konzumaci vína obvykle vypijete?

10. Kde nejčastěji konzumujete víno?

11. Preferujete spíše konzumaci vína nebo piva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kylarová, Z.Pijete víno? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dotaznik-vino-sem-zuzana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.