Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník vyhoření - BPQ

Dotazník vyhoření - BPQ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Bergová
Šetření:26. 11. 2014 - 10. 12. 2014
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku.

Studuji druhým rokem navazující magisterské studium obor Speciální pedagogika - učitelství a jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků ve speciálním školství". 

Výsledky toho dotazníku budou podkladem pro vypracování praktické části mé práce. 

Dotazník je určen všem nezávisle na pohlaví, věku a vzdělání, kteří pracují ve speciálním školství (speciální pedagog, asistent pedagoga, osobní asistent apod.) a je zcela anonymní. 

Za vyplnění dotazníku a za Vaši pomoc předem velmi děkuji.

Barbora Bergová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U otázek 1 - 5 vyberte, prosím, jednu z možností,

od otázky č. 6 označte stupeň daného pocitu na stupnici:

1 - nikdy, nebo jen velmi zřídka; 2.- zřídka; 3 - často; 4 - velmi často; 5 - vždy.

 

Odpovědi respondentů

1. Údaje o pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4268,85 %68,85 %  
muž1931,15 %31,15 %  

Graf

2. Údaje o věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let2744,26 %44,26 %  
40 - 49 let1626,23 %26,23 %  
nad 50 let914,75 %14,75 %  
30 - 39 let914,75 %14,75 %  

Graf

3. Údaje o vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské - magistr2439,34 %39,34 %  
SŠ s maturitou2337,7 %37,7 %  
Vysokoškolské - bakalář914,75 %14,75 %  
SŠ bez maturity34,92 %4,92 %  
Vyšší odborné23,28 %3,28 %  

Graf

4. Profese:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3049,18 %49,18 %  
speciální pedagog - učitel/ka2134,43 %34,43 %  
asistent/ka pedagoga813,11 %13,11 %  
osobní asistent/ka11,64 %1,64 %  
vychovatel/ka11,64 %1,64 %  

Graf

5. Délka praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let2744,26 %44,26 %  
11 - 15 let813,11 %13,11 %  
6 - 10 let69,84 %9,84 %  
21 - 25 let58,2 %8,2 %  
26 - 30 let58,2 %8,2 %  
nad 36 let46,56 %6,56 %  
16 - 20 let46,56 %6,56 %  
31 - 35 let23,28 %3,28 %  

Graf

6. Cítím se unavený/á, i když jsem měl/a dost spánku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21829,51 %29,51 %  
31524,59 %24,59 %  
41422,95 %22,95 %  
5813,11 %13,11 %  
169,84 %9,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Má práce mne neuspokojuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22439,34 %39,34 %  
11524,59 %24,59 %  
31422,95 %22,95 %  
458,2 %8,2 %  
534,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Cítím se smutný/á , i když nemám jasný důvod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22032,79 %32,79 %  
31321,31 %21,31 %  
11321,31 %21,31 %  
41016,39 %16,39 %  
558,2 %8,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.53
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Jsem zapomnětlivý/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41626,23 %26,23 %  
21524,59 %24,59 %  
31422,95 %22,95 %  
11321,31 %21,31 %  
534,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.65
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:4

Graf

10. Jsem podrážděný/á a obořuji se na lidi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22439,34 %39,34 %  
31524,59 %24,59 %  
41118,03 %18,03 %  
1914,75 %14,75 %  
523,28 %3,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.53
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.85
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

11. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromém životě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12439,34 %39,34 %  
21727,87 %27,87 %  
3914,75 %14,75 %  
4711,48 %11,48 %  
546,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.23
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Mám potíže se spánkem, protože mne trápí pracovní problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12236,07 %36,07 %  
21321,31 %21,31 %  
41118,03 %18,03 %  
3914,75 %14,75 %  
569,84 %9,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.38
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.68
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Jsem nemocný/á častěji než jsem býval/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12439,34 %39,34 %  
21931,15 %31,15 %  
3813,11 %13,11 %  
4813,11 %13,11 %  
523,28 %3,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:1

Graf

14. Můj postoj k práci lze vyjádřit slovy " mám potíže".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13150,82 %50,82 %  
21524,59 %24,59 %  
3813,11 %13,11 %  
569,84 %9,84 %  
411,64 %1,64 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.84
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:1
Modus:1

Graf

15. Mívám časté konflikty v práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12845,9 %45,9 %  
22236,07 %36,07 %  
358,2 %8,2 %  
434,92 %4,92 %  
534,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Můj pracovní výkon není stoprocentní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22439,34 %39,34 %  
11524,59 %24,59 %  
4914,75 %14,75 %  
5711,48 %11,48 %  
369,84 %9,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.44
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.47
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:2
Modus:2

Graf

17. Mám sklon užívat alkohol nebo léky k zlepšení nálady.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13557,38 %57,38 %  
21219,67 %19,67 %  
569,84 %9,84 %  
358,2 %8,2 %  
434,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.36
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:1
Modus:1

Graf

18. Namáhá mne komunikace s druhými lidmi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12845,9 %45,9 %  
21422,95 %22,95 %  
4813,11 %13,11 %  
3711,48 %11,48 %  
546,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.35
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:2
Modus:1

Graf

19. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12236,07 %36,07 %  
21829,51 %29,51 %  
51016,39 %16,39 %  
4711,48 %11,48 %  
346,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.98
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:2
Modus:1

Graf

20. Práce mne brzo znudí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12337,7 %37,7 %  
21931,15 %31,15 %  
5813,11 %13,11 %  
4813,11 %13,11 %  
334,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.25
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:2
Modus:1

Graf

21. Pracuji těžce, ale nemám pocit uspokojivého výkonu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12236,07 %36,07 %  
21626,23 %26,23 %  
31118,03 %18,03 %  
4711,48 %11,48 %  
558,2 %8,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.36
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:2
Modus:1

Graf

22. Práce mne namáhá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31829,51 %29,51 %  
21829,51 %29,51 %  
11321,31 %21,31 %  
4813,11 %13,11 %  
546,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.49
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:2
Modus:3

Graf

23. Nerad chodím do práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22236,07 %36,07 %  
11524,59 %24,59 %  
31219,67 %19,67 %  
4813,11 %13,11 %  
546,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.35
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:2

Graf

24. Sociální aktivity s druhými jsou pro mne vyčerpávající.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12134,43 %34,43 %  
21931,15 %31,15 %  
31016,39 %16,39 %  
569,84 %9,84 %  
458,2 %8,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.35
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:2
Modus:1

Graf

25. Sex mne nezajímá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12134,43 %34,43 %  
21524,59 %24,59 %  
3914,75 %14,75 %  
5813,11 %13,11 %  
4813,11 %13,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.4
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.76
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:2
Modus:1

Graf

26. Když nepracuji, většinu času se dívám na televizi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21931,15 %31,15 %  
31524,59 %24,59 %  
11219,67 %19,67 %  
4813,11 %13,11 %  
5711,48 %11,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.62
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:2
Modus:2

Graf

27. V práci nemám žádná očekávání, snahu něčeho dosáhnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12032,79 %32,79 %  
21829,51 %29,51 %  
31016,39 %16,39 %  
4711,48 %11,48 %  
569,84 %9,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.43
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:2
Modus:1

Graf

28. Myšlenky na práci mne obtěžují i mimo pracovní dobu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31422,95 %22,95 %  
41321,31 %21,31 %  
21321,31 %21,31 %  
11219,67 %19,67 %  
5914,75 %14,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.89
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:3

Graf

29. Pracovní problémy zasahují do mého osobního života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31524,59 %24,59 %  
21524,59 %24,59 %  
41321,31 %21,31 %  
11321,31 %21,31 %  
558,2 %8,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

30. Mám pocit, že moje práce nemá žádný smysl.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22032,79 %32,79 %  
11931,15 %31,15 %  
31118,03 %18,03 %  
4813,11 %13,11 %  
534,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:2

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Můj postoj k práci lze vyjádřit slovy " mám potíže".

 • odpověď 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 8. Cítím se smutný/á , i když nemám jasný důvod.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Pracovní problémy zasahují do mého osobního života.

17. Mám sklon užívat alkohol nebo léky k zlepšení nálady.

 • odpověď 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. Práce mne namáhá.

18. Namáhá mne komunikace s druhými lidmi.

 • odpověď 1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 28. Myšlenky na práci mne obtěžují i mimo pracovní dobu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. Práce mne namáhá.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 19. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

19. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

 • odpověď 1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 29. Pracovní problémy zasahují do mého osobního života.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 28. Myšlenky na práci mne obtěžují i mimo pracovní dobu.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Údaje o pohlaví:

2. Údaje o věku:

3. Údaje o vzdělání:

4. Profese:

5. Délka praxe v oboru:

6. Cítím se unavený/á, i když jsem měl/a dost spánku.

7. Má práce mne neuspokojuje.

8. Cítím se smutný/á , i když nemám jasný důvod.

9. Jsem zapomnětlivý/á.

10. Jsem podrážděný/á a obořuji se na lidi.

11. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromém životě.

12. Mám potíže se spánkem, protože mne trápí pracovní problémy.

13. Jsem nemocný/á častěji než jsem býval/a.

14. Můj postoj k práci lze vyjádřit slovy " mám potíže".

15. Mívám časté konflikty v práci.

16. Můj pracovní výkon není stoprocentní.

17. Mám sklon užívat alkohol nebo léky k zlepšení nálady.

18. Namáhá mne komunikace s druhými lidmi.

19. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

20. Práce mne brzo znudí.

21. Pracuji těžce, ale nemám pocit uspokojivého výkonu.

22. Práce mne namáhá.

23. Nerad chodím do práce.

24. Sociální aktivity s druhými jsou pro mne vyčerpávající.

25. Sex mne nezajímá.

26. Když nepracuji, většinu času se dívám na televizi.

27. V práci nemám žádná očekávání, snahu něčeho dosáhnout.

28. Myšlenky na práci mne obtěžují i mimo pracovní dobu.

29. Pracovní problémy zasahují do mého osobního života.

30. Mám pocit, že moje práce nemá žádný smysl.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Údaje o pohlaví:

2. Údaje o věku:

3. Údaje o vzdělání:

4. Profese:

5. Délka praxe v oboru:

6. Cítím se unavený/á, i když jsem měl/a dost spánku.

7. Má práce mne neuspokojuje.

8. Cítím se smutný/á , i když nemám jasný důvod.

9. Jsem zapomnětlivý/á.

10. Jsem podrážděný/á a obořuji se na lidi.

11. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromém životě.

12. Mám potíže se spánkem, protože mne trápí pracovní problémy.

13. Jsem nemocný/á častěji než jsem býval/a.

14. Můj postoj k práci lze vyjádřit slovy " mám potíže".

15. Mívám časté konflikty v práci.

16. Můj pracovní výkon není stoprocentní.

17. Mám sklon užívat alkohol nebo léky k zlepšení nálady.

18. Namáhá mne komunikace s druhými lidmi.

19. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

20. Práce mne brzo znudí.

21. Pracuji těžce, ale nemám pocit uspokojivého výkonu.

22. Práce mne namáhá.

23. Nerad chodím do práce.

24. Sociální aktivity s druhými jsou pro mne vyčerpávající.

25. Sex mne nezajímá.

26. Když nepracuji, většinu času se dívám na televizi.

27. V práci nemám žádná očekávání, snahu něčeho dosáhnout.

28. Myšlenky na práci mne obtěžují i mimo pracovní dobu.

29. Pracovní problémy zasahují do mého osobního života.

30. Mám pocit, že moje práce nemá žádný smysl.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bergová, B.Dotazník vyhoření - BPQ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-vyhoreni-bpq.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.