Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník "VYHOŘENÍ" - pedagogové

Dotazník "VYHOŘENÍ" - pedagogové

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Samková
Šetření:26. 02. 2014 - 13. 03. 2014
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Pedagogické fakulty v Brně, a v tomto roce pracuji na své diplomové práci. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita ve zmíněné diplomové práci. Šetření je zcela anonymní.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Níže jsou uvedená tvrzení, kterými obvykle lidé vyjadřují svůj vztah k práci a k sobě. Zakroužkuj tvrzení, která nejvíc vystihují tvoje psychické rozpoložení.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25444,44 %44,44 %  
26 - 30333,33 %33,33 %  
41 - 45111,11 %11,11 %  
36 - 40111,11 %11,11 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské666,67 %66,67 %  
222,22 %22,22 %  
středoškolské s maturitou111,11 %11,11 %  

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog SŠ111,11 %11,11 %  
pedagog MŠ111,11 %11,11 %  
Speciální pedagog111,11 %11,11 %  
učitel111,11 %11,11 %  
učitelka111,11 %11,11 %  
učitel na střední škole111,11 %11,11 %  
učitelka 1.stupně (1.třída) + učitelka AJ111,11 %11,11 %  
v neziskové organizaci111,11 %11,11 %  
student111,11 %11,11 %  

Graf

5. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město666,67 %66,67 %  
malé město333,33 %33,33 %  

Graf

6. Jsem přepracován/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy555,56 %55,56 %  
málokdy444,44 %44,44 %  

Graf

7. Na konci dne jsem hodně unavený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
velmi často222,22 %22,22 %  
málokdy111,11 %11,11 %  

Graf

8. V hodně věcech se cítím podobně, jako moji žáci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy555,56 %55,56 %  
někdy333,33 %33,33 %  
nikdy111,11 %11,11 %  

Graf

9. Osobně se angažuji do věcí mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy555,56 %55,56 %  
málokdy333,33 %33,33 %  
velmi často111,11 %11,11 %  

Graf

10. Když ráno vstávám a mám před sebou celý den, cítím se unavený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
málokdy333,33 %33,33 %  

Graf

11. Mám špatný pocit, protože jsem se nezachoval hezky ke svým žákům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy444,44 %44,44 %  
někdy333,33 %33,33 %  
málokdy222,22 %22,22 %  

Graf

12. Velmi dobře chápu chování mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
velmi často333,33 %33,33 %  

Graf

13. Vnímám své žáky jako "věci"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy888,89 %88,89 %  
málokdy111,11 %11,11 %  

Graf

14. Každodenní práce s lidmi je pro mne velmi namáhavá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy555,56 %55,56 %  
málokdy444,44 %44,44 %  

Graf

15. Radím si celkem dobře s problémy mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy777,78 %77,78 %  
velmi často222,22 %22,22 %  

Graf

16. Cítím z práce vyčerpání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy444,44 %44,44 %  
někdy444,44 %44,44 %  
nikdy111,11 %11,11 %  

Graf

17. Myslím, že díky své práci mám dobrý vliv na jiné lidi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
velmi často222,22 %22,22 %  
málokdy111,11 %11,11 %  

Graf

18. Od té doby, co mám tohle zaměstnání, jsem méně empatický vůči jiným lidem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy555,56 %55,56 %  
nikdy333,33 %33,33 %  
někdy111,11 %11,11 %  

Graf

19. Bojím se, že moje práce otupuje moje cítění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy444,44 %44,44 %  
málokdy444,44 %44,44 %  
někdy111,11 %11,11 %  

Graf

20. Mám hodně energie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy555,56 %55,56 %  
velmi často222,22 %22,22 %  
málokdy222,22 %22,22 %  

Graf

21. Jsem zklamán/a z mé práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy444,44 %44,44 %  
málokdy444,44 %44,44 %  
někdy111,11 %11,11 %  

Graf

22. Cítím, že má práce je pro mne velmi náročná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
málokdy333,33 %33,33 %  

Graf

23. Nezajímá mne, co se přihodí některým žákům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy444,44 %44,44 %  
málokdy444,44 %44,44 %  
někdy111,11 %11,11 %  

Graf

24. Přímá práce s lidmi je pro mne příliš náročná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy444,44 %44,44 %  
někdy333,33 %33,33 %  
nikdy222,22 %22,22 %  

Graf

25. Snadno vytvořím mezi žáky uvolněnou atmosféru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy555,56 %55,56 %  
velmi často333,33 %33,33 %  
málokdy111,11 %11,11 %  

Graf

26. Po práci s mými žáky se cítím spokojený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často777,78 %77,78 %  
někdy222,22 %22,22 %  

Graf

27. V tomto zaměstnání jsem dosáhla úspěchu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy666,67 %66,67 %  
velmi často333,33 %33,33 %  

Graf

28. Pracuji z posledních sil

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy666,67 %66,67 %  
nikdy222,22 %22,22 %  
někdy111,11 %11,11 %  

Graf

29. V těžkých situacích se umím ovládat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často555,56 %55,56 %  
někdy444,44 %44,44 %  

Graf

30. Cítím, že mně žáci nebo jejich rodiče viní za některé ze svých problémů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy333,33 %33,33 %  
málokdy333,33 %33,33 %  
někdy333,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Samková, A.Dotazník "VYHOŘENÍ" - pedagogové (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-vyhoreni-pedagogove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.