Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník zaměstnanost

Dotazník zaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Machková
Šetření:13. 03. 2014 - 16. 03. 2014
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Uveďte, do které věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-341453,85 %53,85 %  
35-49830,77 %30,77 %  
50 a více311,54 %11,54 %  
18-2413,85 %3,85 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1557,69 %57,69 %  
Muž1142,31 %42,31 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání1453,85 %53,85 %  
a) Středoškolské vzdělání s maturitou934,62 %34,62 %  
Vyšší odborné vzdělání27,69 %7,69 %  
Vyučen/a13,85 %3,85 %  

Graf

4. Ve které oblasti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 tisíc obyvatel1142,31 %42,31 %  
Město do 100 tisíc obyvatel1142,31 %42,31 %  
Venkov415,38 %15,38 %  

Graf

5. V domácnosti žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči1038,46 %38,46 %  
S dětmi623,08 %23,08 %  
S manželem/manželkou623,08 %23,08 %  
S partnerem623,08 %23,08 %  
Sám/sama27,69 %7,69 %  

Graf

6. Druh Vašeho zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní poměr (plný úvazek)1973,08 %73,08 %  
Dohoda o pracovní činnosti415,38 %15,38 %  
Dohoda o provedení práce27,69 %7,69 %  
Pracovní poměr (částečný úvazek)13,85 %3,85 %  

Graf

Pokud odpovíte NE, pokračujte prosím otázkou č. 12.

7. Hledáte stále eventuálně nové zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1661,54 %61,54 %  
Ne1038,46 %38,46 %  

Graf

8. Pokud ano, jakým způsobem práci hledáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet16100 %61,54 %  
Ptaní se u známých1062,5 %38,46 %  
Tisk425 %15,38 %  
Pracovní kontakty z minulosti425 %15,38 %  
Pracovní agentury318,75 %11,54 %  
Úřad práce318,75 %11,54 %  
Obcházení firem a zasílání životopisů212,5 %7,69 %  

Graf

9. Kolik času týdně věnujete hledání zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 hodin1173,33 %42,31 %  
6-10 hodin426,67 %15,38 %  

Graf

10. Mění se Vaše nároky na zaměstnání odpovídající Vaší kvalifikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snižují se743,75 %26,92 %  
Ano, zvyšují se637,5 %23,08 %  
Ne, nemění se318,75 %11,54 %  

Graf

11. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout místo pod Vaši úroveň?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano844,44 %30,77 %  
Spíše ne633,33 %23,08 %  
Nevím316,67 %11,54 %  
Ne15,56 %3,85 %  

Graf

12. Máte pocit, že by dlouhodobá nezaměstnanost zhoršila Vaše fyzické zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zhoršilo by se1142,31 %42,31 %  
Ne, nezměnilo by se1038,46 %38,46 %  
Ne, zlepšilo by se519,23 %19,23 %  

Graf

13. Máte pocit, že by dlouhodobá nezaměstnanost zhoršila Vaše psychické zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zhoršilo by se2388,46 %88,46 %  
Ne, nezměnilo by se27,69 %7,69 %  
Ne, zlepšilo by se13,85 %3,85 %  

Graf

14. V jakém věku jste poprvé pocítil/a strach z možné nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35830,77 %30,77 %  
18-25830,77 %30,77 %  
36-45726,92 %26,92 %  
46 a více311,54 %11,54 %  

Graf

15. Zvyšuje se u Vás s narůstajícím věkem obava ze ztráty zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2076,92 %76,92 %  
Ne623,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (84,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machková, V.Dotazník zaměstnanost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-zamestnanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.