Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zrakové problémy pri práci s počítačom

Zrakové problémy pri práci s počítačom

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blazová Katarina
Šetření:11. 02. 2009 - 25. 02. 2009
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):42 / 41.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý potrebujem k vypracovaniu mojej bakalárskej práce.

Dotazník je zameraný na zistenie zrakových ťažkostí pri práci s počítačom.

Za vyplnenie ďakujem.

Blažová Katarína
 

Odpovědi respondentů

1. Koľko rokov pracujete s počítačom

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10713,46 %13,46 %  
6611,54 %11,54 %  
1559,62 %9,62 %  
759,62 %9,62 %  
859,62 %9,62 %  
1435,77 %5,77 %  
1235,77 %5,77 %  
235,77 %5,77 %  
435,77 %5,77 %  
1923,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 18
5
11
1
9
3
13
20
1019,23 %19,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.4
Minimum:2
Maximum:19
Variační rozpětí:17
Rozptyl:18.8
Směrodatná odchylka:4.34
Medián:8.5
Modus:10

Graf

2. Koľko hodín denne pracujete s počítačom

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81325 %25 %  
51121,15 %21,15 %  
1259,62 %9,62 %  
359,62 %9,62 %  
735,77 %5,77 %  
235,77 %5,77 %  
1035,77 %5,77 %  
623,85 %3,85 %  
1423,85 %3,85 %  
423,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 9
16
35,77 %5,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.06
Minimum:2
Maximum:14
Variační rozpětí:12
Rozptyl:8.32
Směrodatná odchylka:2.88
Medián:7.5
Modus:8

Graf

3. Absolvovali ste vstupnú lekársku prehliadku - vyšetrenie zrakovej ostrosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2853,85 %53,85 %  
ano2446,15 %46,15 %  

Graf

4. Absolvujete pravidelne očné lekárske prehliadky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %57,69 %  
ne2242,31 %42,31 %  

Graf

5. Má vaša organizácia vypracovaný režim práce a odpočinku pri práci z počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3975 %75 %  
ano1325 %25 %  

Graf

6. Dodržiavate tento režim práce a odpočinku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4178,85 %78,85 %  
ano1121,15 %21,15 %  

Graf

7. Zhoršil sa vám zrak počas obdobia práce s počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %57,69 %  
ne2242,31 %42,31 %  

Graf

8. Máte pridelené okuliare pri práci s počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3159,62 %59,62 %  
ano2140,38 %40,38 %  

Graf

9. Spĺňa vaše pracovisko minimálne požiadavky na prácu s počítačom? (požiadavky na pracovnú plochu, sedadlo, monitor...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3567,31 %67,31 %  
ne1732,69 %32,69 %  

Graf

10. Pocit celkovej zrakovej únavy pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3261,54 %61,54 %  
často1223,08 %23,08 %  
nikdy47,69 %7,69 %  
takmer trvalo47,69 %7,69 %  

Graf

11. Pocit celkovej zrakovej únavy po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do rána2038,46 %38,46 %  
zmizne do večera1732,69 %32,69 %  
vôbec sa neobjavuje1121,15 %21,15 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  

Graf

12. Pálenie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3159,62 %59,62 %  
nikdy1223,08 %23,08 %  
často815,38 %15,38 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

13. Pálenie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do večera2038,46 %38,46 %  
vôbec sa neobjavuje1732,69 %32,69 %  
zmizne do rána1426,92 %26,92 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

14. Sčervenanie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2344,23 %44,23 %  
občas2038,46 %38,46 %  
často611,54 %11,54 %  
takmer trvalo35,77 %5,77 %  

Graf

15. Sčervenanie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2955,77 %55,77 %  
zmizne do večera1121,15 %21,15 %  
zmizne do rána1019,23 %19,23 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

16. Slzenie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2344,23 %44,23 %  
často23,85 %3,85 %  

Graf

17. Slzenie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3363,46 %63,46 %  
zmizne do večera1325 %25 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  

Graf

18. Mykanie, trhanie v očiach, tiky pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3567,31 %67,31 %  
občas1630,77 %30,77 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

19. Mykanie, trhanie v očiach, tiky po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje4076,92 %76,92 %  
zmizne do večera713,46 %13,46 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

20. Tlak v očiach (alebo tlak v očnicovej dutine) pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2140,38 %40,38 %  
často35,77 %5,77 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

21. Tlak v očiach (alebo tlak v očnicovej dutine) po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3057,69 %57,69 %  
zmizne do večera1630,77 %30,77 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

22. Mihanie pred očami pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2446,15 %46,15 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

23. Mihanie pred očami po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3873,08 %73,08 %  
zmizne do večera1019,23 %19,23 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  

Graf

24. Pocit zníženej citlivosti zraku pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2548,08 %48,08 %  
nikdy1936,54 %36,54 %  
často611,54 %11,54 %  
takmer trvalo23,85 %3,85 %  

Graf

25. Pocit zníženej citlivosti zraku po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2344,23 %44,23 %  
zmizne do večera2140,38 %40,38 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

26. Svetloplachosť pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3363,46 %63,46 %  
občas917,31 %17,31 %  
často713,46 %13,46 %  
takmer trvalo35,77 %5,77 %  

Graf

27. Svetloplachosť po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3465,38 %65,38 %  
zmizne do večera1019,23 %19,23 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  

Graf

28. Rozmazané neostré videnie pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2344,23 %44,23 %  
občas2038,46 %38,46 %  
často713,46 %13,46 %  
takmer trvalo23,85 %3,85 %  

Graf

29. Rozmazané neostré videnie po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2751,92 %51,92 %  
zmizne do večera1223,08 %23,08 %  
zmizne do rána815,38 %15,38 %  
trvá takmer stále59,62 %9,62 %  

Graf

30. Dvojité videnie pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4484,62 %84,62 %  
občas713,46 %13,46 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

31. Dvojité videnie po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje4790,38 %90,38 %  
zmizne do rána35,77 %5,77 %  
zmizne do večera23,85 %3,85 %  

Graf

32. Bolesť hlavy ako dôsledok zrakovej námahy pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3669,23 %69,23 %  
nikdy917,31 %17,31 %  
často713,46 %13,46 %  

Graf

33. Bolesť hlavy ako dôsledok zrakovej námahy po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do rána2548,08 %48,08 %  
zmizne do večera1426,92 %26,92 %  
vôbec sa neobjavuje1223,08 %23,08 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

34. Pocit nepohody z práce pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2853,85 %53,85 %  
nikdy1528,85 %28,85 %  
často815,38 %15,38 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

35. Pocit nepohody z práce pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2853,85 %53,85 %  
zmizne do večera1732,69 %32,69 %  
zmizne do rána59,62 %9,62 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

36. Potreba prerušiť prácu a pozrieť sa do voľného priestoru pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3261,54 %61,54 %  
nikdy1223,08 %23,08 %  
často815,38 %15,38 %  

Graf

37. Potreba prerušiť prácu a pozrieť sa do voľného priestoru po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3159,62 %59,62 %  
zmizne do večera1426,92 %26,92 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

38. Pocit celkovej únavy a malátnosti pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3873,08 %73,08 %  
nikdy815,38 %15,38 %  
často59,62 %9,62 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

39. Pocit celkovej únavy a malátnosti po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do večera1834,62 %34,62 %  
zmizne do rána1732,69 %32,69 %  
vôbec sa neobjavuje1325 %25 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  

Graf

40. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3975 %75 %  
muž1325 %25 %  

Graf

41. Profesia

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1128,21 %21,15 %  
účetní37,69 %5,77 %  
administrativní pracovník25,13 %3,85 %  
úředník25,13 %3,85 %  
administrativní pracovnice12,56 %1,92 %  
Socialni poradkyne12,56 %1,92 %  
organizační referntka12,56 %1,92 %  
telefonní operátorka12,56 %1,92 %  
letuška12,56 %1,92 %  
sestra12,56 %1,92 %  
ostatní odpovědi technik
v bance
úřednice
dispečer operačního centra
projektový manažer
vš učitel
překladatelka
dispečer dopravy
korektorka
studentka
IT technik
právník
technik specialista
webmaster
podpora uživatelů PC
1538,46 %28,85 % 

Graf

42. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23611,54 %11,54 %  
2159,62 %9,62 %  
2659,62 %9,62 %  
2247,69 %7,69 %  
3335,77 %5,77 %  
4223,85 %3,85 %  
3523,85 %3,85 %  
1823,85 %3,85 %  
2923,85 %3,85 %  
2423,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 13
30
27
25
55
45
17
40
51
14
20
59
31
15
49
1936,54 %36,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.13
Minimum:14
Maximum:51
Variační rozpětí:37
Rozptyl:70.45
Směrodatná odchylka:8.39
Medián:25
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Katarina, B.Zrakové problémy pri práci s počítačom (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dotaznik-zrakovych-tazkosti-pri-praci-so-zobrazovacou-jednot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.