Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zrakové problémy pri práci s počítačom

Zrakové problémy pri práci s počítačom

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blazová Katarina
Šetření:11. 02. 2009 - 25. 02. 2009
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):42 / 41.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý potrebujem k vypracovaniu mojej bakalárskej práce.

Dotazník je zameraný na zistenie zrakových ťažkostí pri práci s počítačom.

Za vyplnenie ďakujem.

Blažová Katarína
 

Odpovědi respondentů

1. Koľko rokov pracujete s počítačom

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10713,46 %13,46 %  
6611,54 %11,54 %  
1559,62 %9,62 %  
759,62 %9,62 %  
859,62 %9,62 %  
1435,77 %5,77 %  
1235,77 %5,77 %  
235,77 %5,77 %  
435,77 %5,77 %  
1923,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 18
5
11
1
9
3
13
20
1019,23 %19,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.4
Minimum:2
Maximum:19
Variační rozpětí:17
Rozptyl:18.8
Směrodatná odchylka:4.34
Medián:8.5
Modus:10

Graf

2. Koľko hodín denne pracujete s počítačom

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81325 %25 %  
51121,15 %21,15 %  
1259,62 %9,62 %  
359,62 %9,62 %  
735,77 %5,77 %  
235,77 %5,77 %  
1035,77 %5,77 %  
623,85 %3,85 %  
1423,85 %3,85 %  
423,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 9
16
35,77 %5,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.06
Minimum:2
Maximum:14
Variační rozpětí:12
Rozptyl:8.32
Směrodatná odchylka:2.88
Medián:7.5
Modus:8

Graf

3. Absolvovali ste vstupnú lekársku prehliadku - vyšetrenie zrakovej ostrosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2853,85 %53,85 %  
ano2446,15 %46,15 %  

Graf

4. Absolvujete pravidelne očné lekárske prehliadky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %57,69 %  
ne2242,31 %42,31 %  

Graf

5. Má vaša organizácia vypracovaný režim práce a odpočinku pri práci z počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3975 %75 %  
ano1325 %25 %  

Graf

6. Dodržiavate tento režim práce a odpočinku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4178,85 %78,85 %  
ano1121,15 %21,15 %  

Graf

7. Zhoršil sa vám zrak počas obdobia práce s počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %57,69 %  
ne2242,31 %42,31 %  

Graf

8. Máte pridelené okuliare pri práci s počítačom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3159,62 %59,62 %  
ano2140,38 %40,38 %  

Graf

9. Spĺňa vaše pracovisko minimálne požiadavky na prácu s počítačom? (požiadavky na pracovnú plochu, sedadlo, monitor...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3567,31 %67,31 %  
ne1732,69 %32,69 %  

Graf

10. Pocit celkovej zrakovej únavy pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3261,54 %61,54 %  
často1223,08 %23,08 %  
nikdy47,69 %7,69 %  
takmer trvalo47,69 %7,69 %  

Graf

11. Pocit celkovej zrakovej únavy po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do rána2038,46 %38,46 %  
zmizne do večera1732,69 %32,69 %  
vôbec sa neobjavuje1121,15 %21,15 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  

Graf

12. Pálenie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3159,62 %59,62 %  
nikdy1223,08 %23,08 %  
často815,38 %15,38 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

13. Pálenie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do večera2038,46 %38,46 %  
vôbec sa neobjavuje1732,69 %32,69 %  
zmizne do rána1426,92 %26,92 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

14. Sčervenanie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2344,23 %44,23 %  
občas2038,46 %38,46 %  
často611,54 %11,54 %  
takmer trvalo35,77 %5,77 %  

Graf

15. Sčervenanie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2955,77 %55,77 %  
zmizne do večera1121,15 %21,15 %  
zmizne do rána1019,23 %19,23 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

16. Slzenie očí pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2344,23 %44,23 %  
často23,85 %3,85 %  

Graf

17. Slzenie očí po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3363,46 %63,46 %  
zmizne do večera1325 %25 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  

Graf

18. Mykanie, trhanie v očiach, tiky pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3567,31 %67,31 %  
občas1630,77 %30,77 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

19. Mykanie, trhanie v očiach, tiky po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje4076,92 %76,92 %  
zmizne do večera713,46 %13,46 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

20. Tlak v očiach (alebo tlak v očnicovej dutine) pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2140,38 %40,38 %  
často35,77 %5,77 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

21. Tlak v očiach (alebo tlak v očnicovej dutine) po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3057,69 %57,69 %  
zmizne do večera1630,77 %30,77 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

22. Mihanie pred očami pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2751,92 %51,92 %  
občas2446,15 %46,15 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

23. Mihanie pred očami po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3873,08 %73,08 %  
zmizne do večera1019,23 %19,23 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  

Graf

24. Pocit zníženej citlivosti zraku pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2548,08 %48,08 %  
nikdy1936,54 %36,54 %  
často611,54 %11,54 %  
takmer trvalo23,85 %3,85 %  

Graf

25. Pocit zníženej citlivosti zraku po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2344,23 %44,23 %  
zmizne do večera2140,38 %40,38 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

26. Svetloplachosť pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3363,46 %63,46 %  
občas917,31 %17,31 %  
často713,46 %13,46 %  
takmer trvalo35,77 %5,77 %  

Graf

27. Svetloplachosť po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3465,38 %65,38 %  
zmizne do večera1019,23 %19,23 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  
zmizne do rána47,69 %7,69 %  

Graf

28. Rozmazané neostré videnie pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2344,23 %44,23 %  
občas2038,46 %38,46 %  
často713,46 %13,46 %  
takmer trvalo23,85 %3,85 %  

Graf

29. Rozmazané neostré videnie po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2751,92 %51,92 %  
zmizne do večera1223,08 %23,08 %  
zmizne do rána815,38 %15,38 %  
trvá takmer stále59,62 %9,62 %  

Graf

30. Dvojité videnie pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4484,62 %84,62 %  
občas713,46 %13,46 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

31. Dvojité videnie po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje4790,38 %90,38 %  
zmizne do rána35,77 %5,77 %  
zmizne do večera23,85 %3,85 %  

Graf

32. Bolesť hlavy ako dôsledok zrakovej námahy pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3669,23 %69,23 %  
nikdy917,31 %17,31 %  
často713,46 %13,46 %  

Graf

33. Bolesť hlavy ako dôsledok zrakovej námahy po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do rána2548,08 %48,08 %  
zmizne do večera1426,92 %26,92 %  
vôbec sa neobjavuje1223,08 %23,08 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

34. Pocit nepohody z práce pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2853,85 %53,85 %  
nikdy1528,85 %28,85 %  
často815,38 %15,38 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

35. Pocit nepohody z práce pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje2853,85 %53,85 %  
zmizne do večera1732,69 %32,69 %  
zmizne do rána59,62 %9,62 %  
trvá takmer stále23,85 %3,85 %  

Graf

36. Potreba prerušiť prácu a pozrieť sa do voľného priestoru pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3261,54 %61,54 %  
nikdy1223,08 %23,08 %  
často815,38 %15,38 %  

Graf

37. Potreba prerušiť prácu a pozrieť sa do voľného priestoru po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vôbec sa neobjavuje3159,62 %59,62 %  
zmizne do večera1426,92 %26,92 %  
zmizne do rána611,54 %11,54 %  
trvá takmer stále11,92 %1,92 %  

Graf

38. Pocit celkovej únavy a malátnosti pri práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3873,08 %73,08 %  
nikdy815,38 %15,38 %  
často59,62 %9,62 %  
takmer trvalo11,92 %1,92 %  

Graf

39. Pocit celkovej únavy a malátnosti po práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmizne do večera1834,62 %34,62 %  
zmizne do rána1732,69 %32,69 %  
vôbec sa neobjavuje1325 %25 %  
trvá takmer stále47,69 %7,69 %  

Graf

40. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3975 %75 %  
muž1325 %25 %  

Graf

41. Profesia

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1128,21 %21,15 %  
účetní37,69 %5,77 %  
administrativní pracovník25,13 %3,85 %  
úředník25,13 %3,85 %  
administrativní pracovnice12,56 %1,92 %  
Socialni poradkyne12,56 %1,92 %  
organizační referntka12,56 %1,92 %  
telefonní operátorka12,56 %1,92 %  
letuška12,56 %1,92 %  
sestra12,56 %1,92 %  
ostatní odpovědi technik
v bance
úřednice
dispečer operačního centra
projektový manažer
vš učitel
překladatelka
dispečer dopravy
korektorka
studentka
IT technik
právník
technik specialista
webmaster
podpora uživatelů PC
1538,46 %28,85 % 

Graf

42. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23611,54 %11,54 %  
2159,62 %9,62 %  
2659,62 %9,62 %  
2247,69 %7,69 %  
3335,77 %5,77 %  
4223,85 %3,85 %  
3523,85 %3,85 %  
1823,85 %3,85 %  
2923,85 %3,85 %  
2423,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 13
30
27
25
55
45
17
40
51
14
20
59
31
15
49
1936,54 %36,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.13
Minimum:14
Maximum:51
Variační rozpětí:37
Rozptyl:70.45
Směrodatná odchylka:8.39
Medián:25
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Katarina, B.Zrakové problémy pri práci s počítačom (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dotaznik-zrakovych-tazkosti-pri-praci-so-zobrazovacou-jednot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.