Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník zvládání konfliktů

Dotazník zvládání konfliktů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Misarová
Šetření:23. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):49 / 49
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

máte před sebou dotazník, který  se zaměřuje na způsoby zvládání konfliktů. Jeho vyplněním mi pomůžete s atestací předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Instrukce:Přečtěte si prosím pozorně následující tvrzení a vyberte odpověď ano-ne podle toho, nakolik jsou pro vás typická. Dotazník obsahuje 48 otázek a jeho vyplnění vám zabere přibližně 15-20 minut (pro zjednodušení textu jsou všechna tvrzení uvedena v mužském rodě).

Odpovědi respondentů

1. Jsem vytrvalý, pracovitý a snažím se motivovat k výkonu i ostatní. *

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

2. Bývám vůdčí osobou skupiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

3. Pokud dojde ke konfliktu, snažím se dovést lidi k usmíření.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9100 %100 %  

Graf

4. Mezi lidmi jsem spíš tichý a zdrženlivý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

5. Mám problém setrvat na jednom místě, jsem stále v pohybu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

6. Někdy mám pocit, že nevím nic o své budoucnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

7. Moje myšlenky a nápady jsou pro ostatní těžko pochopitelné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

8. Cítím se jistě a bezpečně s lidmi, kteří přebírají odpovědnost a rozhodují za mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

9. Občas mám chuť někomu vynadat, ale pak prožívám silné pocity viny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

10. Mám mnoho přátel, ale je pro mě nesnadné udržet intimní vztah.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

11. Když řeším konflikt, využívám většinou rozum i intuici k jeho zdárnému překonání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

12. Občas umím být nepříjemný, nedělá mi ale problém se za své chování omluvit a vysvětlit ho - a totéž očekávám od ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

13. Pokud někomu odmítnu pomoc, cítím se provinile.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

14. Potřebuji mít ve věcech systém, řád, jinak se cítím nejistě a zranitelně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

15. Ve vztazích jsem náročný a někteří lidé mě brzy začnou nudit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

16. Mám tendenci se projevovat jako čestný a přímočarý člověk, což mě někdy přivádí do problémů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

17. Nikdy není od věci podívat se na staré spory s nadhledem a humorem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

18. Jsem samostatný a praktický, dokážu se vypořádat téměř s každou obtíží.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

19. Někdy prožívám silný, mnohdy nezvládnutelný hněv nebo zuřivost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

20. Mám sklon k perfekcionismu a obvykle jsem náročný na sebe i druhé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

21. Bývá pro mě obtížné delší dobu sledovat jednu věc, rychle ztrácím pozornost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

22. Zastávám názor, že s úsměvem na rtech se lze vyhnout většině starostí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

23. V podstatě je pro mě těžké určit, co si ostatní lidé myslí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

24. Pokud jsem v úzkých, mám potřebu dávat najevo, že je vše v pořádku, že situaci zvládám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

25. Ve vztahu k lidem se cítím svobodný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

26. Pokud dojde ke sporu, je mým prvním impulzem vyhnout se mu, ustoupit nebo utéct.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

27. Má osobnost se mění podle prostředí, ve kterém se pohybuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

28. Rád pracuji s lidmi, kteří jsou stejně výkonní, samostatní a praktičtí jako já.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

29. Pokud se dostanu do sporu, potřebuji jej vyhrát za každou cenu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9100 %100 %  

Graf

30. Pravidelně se mi stává, že se uprostřed věty zarazím a už si nevzpomenu, o čem jsem chtěl mluvit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

31. Stává se mi, že se kolem mě lidé baví a já jsem „duchem nepřítomný“.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

32. Těžko navazuji kontakty s novými lidmi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

33. Lidé často chybně interpretují, jak se cítím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

34. Když si něco naplánuji, chci to okamžitě vyzkoušet.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

35. Pokud se dostanu do sporu, udělám maximum pro to, aby bylo jeho řešení bylo rychlé a spravedlivé pro všechny zúčastněné strany.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

36. Je pro mě snazší vidět to, co je ještě třeba zlepšit než to, co se daří.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

37. Mívám tendenci ze svých chyb vinit druhé, i když toho pak lituji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

38. Ukončit vztah je pro mě velký problém.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

39. Pokud mě někdo kritizuje, stává se mi, že bezděčně přitakávám a nedokážu se bránit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

40. Mé okolí mě považuje za inteligentního, ale necitlivého nebo nedostupného člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

41. Vyjádřit slovy, co se ve mně odehrává, je někdy nad mé síly.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

42. Jsem velice kreativní, ale při uskutečňování vlastních nápadů mám obvykle potíže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

43. Občas se začnu smát nebo plakat, přestože k tomu není zřejmý důvod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

44. Stojím především o takové vztahy, kde mohu být druhému člověku partnerem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9100 %100 %  

Graf

45. Pokud o něco doopravdy stojím, dokážu mít pevnou vůli a být neústupný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

46. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena888,89 %88,89 %  
muž111,11 %11,11 %  

Graf

47. Pracuji/studuji (obor zaměstnání,obor studia):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
personální poradenství111,11 %11,11 %  
MD111,11 %11,11 %  
Ekonomická fakulta- management obchodních činností111,11 %11,11 %  
FF UK111,11 %11,11 %  
IT111,11 %11,11 %  
Pracuji jako dřevorubec111,11 %11,11 %  
sociální pedagogika111,11 %11,11 %  
pracuji, Designérka111,11 %11,11 %  
Bakalářský zdravotnický obor111,11 %11,11 %  

Graf

48. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21222,22 %22,22 %  
31111,11 %11,11 %  
23111,11 %11,11 %  
20111,11 %11,11 %  
45111,11 %11,11 %  
30111,11 %11,11 %  
22111,11 %11,11 %  
třicetpět111,11 %11,11 %  

Graf

49. Místo bydliště (vyberte kraj):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha555,56 %55,56 %  
Jihomoravský111,11 %11,11 %  
Středočeský111,11 %11,11 %  
Moravskoslezský111,11 %11,11 %  
Pardubický111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Misarová, L.Dotazník zvládání konfliktů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-zvladani-konfliktu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.