Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotykové displeje

Dotykové displeje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hartmann
Šetření:28. 04. 2014 - 10. 05. 2014
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych zjistil některé informace o vašem vztahu, užívání a znalostech v oblasti dotykových displejů.

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte přístroje s dotyk. dipleji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vícekrát denněotázka č. 2, Alespoň jednou denněotázka č. 2, Příležitostně (vypůjčeně)otázka č. 2, Téměř nikdyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát denně19984,68 %85,04 %  
Téměř nikdy135,53 %5,56 %  
Příležitostně (vypůjčeně)125,11 %5,13 %  
Alespoň jednou denně114,68 %4,7 %  

Graf

2. Jste příznivcem dotyk. displejů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14967,12 %63,68 %  
Nezaujímám postoj5022,52 %21,37 %  
Ne2310,36 %9,83 %  

Graf

3. Máte nějaké vědomosti o historii, příp. technologii dotyk. displejů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyužiji to8940,09 %38,03 %  
Ne, chtěl bych se něco dozvědět5223,42 %22,22 %  
Ano, pro mě dostačující4419,82 %18,8 %  
Ano, ale rád bych se dozvěděl více2410,81 %10,26 %  
Ano, mohl bych většinu lidí poučit135,86 %5,56 %  

Graf

4. Jaký telefon vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dotykový telefon19085,59 %81,2 %  
Bez dotykového systému198,56 %8,12 %  
Polodotykový (klávesnice + dotykový systém)135,86 %5,56 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se měly dotykové displeje používat více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12653,62 %53,85 %  
Ne10946,38 %46,58 %  

Graf

6. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2512553,19 %53,42 %  
26-354519,15 %19,23 %  
0-184318,3 %18,38 %  
36-45125,11 %5,13 %  
46-5572,98 %2,99 %  
56+31,28 %1,28 %  

Graf

7. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15666,38 %66,67 %  
Muž7933,62 %33,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký telefon vlastníte?

 • odpověď Bez dotykového systému:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně (vypůjčeně) na otázku 1. Jak často používáte přístroje s dotyk. dipleji?

5. Myslíte si, že by se měly dotykové displeje používat více?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně (vypůjčeně) na otázku 1. Jak často používáte přístroje s dotyk. dipleji?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Jste příznivcem dotyk. displejů?

7. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Muž:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohl bych většinu lidí poučit na otázku 3. Máte nějaké vědomosti o historii, příp. technologii dotyk. displejů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáte přístroje s dotyk. dipleji?

2. Jste příznivcem dotyk. displejů?

3. Máte nějaké vědomosti o historii, příp. technologii dotyk. displejů?

4. Jaký telefon vlastníte?

5. Myslíte si, že by se měly dotykové displeje používat více?

6. Kolik vám je let?

7. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáte přístroje s dotyk. dipleji?

2. Jste příznivcem dotyk. displejů?

3. Máte nějaké vědomosti o historii, příp. technologii dotyk. displejů?

4. Jaký telefon vlastníte?

5. Myslíte si, že by se měly dotykové displeje používat více?

6. Kolik vám je let?

7. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hartmann, J.Dotykové displeje (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotykove-displeje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.