Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dovolená a platba bezdotykovou technologií.

Dovolená a platba bezdotykovou technologií.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Palkovič
Šetření:07. 06. 2016 - 16. 06. 2016
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci.  Dotazník je určen pro všechny respondenty, kteří cestují za dovolenou do ciziny a do tuzemska.

Výsledky budou použity k vypracování diplomové práce na Vysoké škole obchodní.

Předem děkuji.

S pozravem

Michal Palkovič

Odpovědi respondentů

1. Cestujete na dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7796,25 %95,06 %  
ne33,75 %3,7 %  

Graf

2. Vlastníte platební kartu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7998,75 %97,53 %  
ne11,25 %1,23 %  

Graf

3. Jakým způsobem platíte na dovolené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace platební karta a hotovost5063,29 %61,73 %  
Výhradně hotovostí2632,91 %32,1 %  
Výhradně platební kartou33,8 %3,7 %  

Graf

4. Máte na platební kartě bezdotykovou technologii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6581,25 %80,25 %  
Ne1113,75 %13,58 %  
Nevlastním platební kartu22,5 %2,47 %  
Nevím22,5 %2,47 %  

Graf

5. Vlastníte jinou bezdotykovou technologii?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6176,25 %75,31 %  
ano1721,25 %20,99 %  
nevím22,5 %2,47 %  

Graf

6. Pokud vlastníte jinou bezdotykovou technoligii, tak jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevlastním žádnou bezdotykovou tehnologii4271,19 %51,85 %  
Bezdotyková platební nálepka1016,95 %12,35 %  
Bezdotyková platba mobilem610,17 %7,41 %  
Jiná11,69 %1,23 %  

Graf

7. Platíte bezdotykovou technologií v souvislosti s dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3345,21 %40,74 %  
Ano2534,25 %30,86 %  
Nevlastním žádnou bezdotykovu technologii1317,81 %16,05 %  
Nevím22,74 %2,47 %  

Graf

8. Souhlasíte, že bezdotyková technologie šetří čas?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4353,75 %53,09 %  
spíše souhlasím2328,75 %28,4 %  
spíše nesouhlasím78,75 %8,64 %  
nevím45 %4,94 %  
nesouhlasím33,75 %3,7 %  

Graf

9. Souhlasíte, že je bezdotyková technologie bezpečnější než hotovostní platby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2430 %29,63 %  
spíše nesouhlasím1923,75 %23,46 %  
nevím1721,25 %20,99 %  
souhlasím1215 %14,81 %  
spíše souhlasím810 %9,88 %  

Graf

10. Uvažujete v budoucnu o změně platebních návyků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuvažuji5568,75 %67,9 %  
Možná2025 %24,69 %  
Uvažuji56,25 %6,17 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3341,25 %40,74 %  
Ukončené maturitou3037,5 %37,04 %  
Střední1012,5 %12,35 %  
Vyšší odborné45 %4,94 %  
Základní33,75 %3,7 %  

Graf

12. Váš věk je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304456,41 %54,32 %  
31-401924,36 %23,46 %  
41-501114,1 %13,58 %  
51-6033,85 %3,7 %  
60 a více11,28 %1,23 %  

Graf

13. Odkud jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní Město Praha3139,74 %38,27 %  
Morava1417,95 %17,28 %  
Střední Čechy1215,38 %14,81 %  
Východní Čechy67,69 %7,41 %  
Západní Čechy45,13 %4,94 %  
Severní Čechy45,13 %4,94 %  
Slezko33,85 %3,7 %  
Jižní Čechy33,85 %3,7 %  
Zahraničí11,28 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vlastníte jinou bezdotykovou technologii?

  • odpověď ano:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezdotyková platební nálepka na otázku 6. Pokud vlastníte jinou bezdotykovou technoligii, tak jakou?

8. Souhlasíte, že bezdotyková technologie šetří čas?

  • odpověď souhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 9. Souhlasíte, že je bezdotyková technologie bezpečnější než hotovostní platby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete na dovolenou?

2. Vlastníte platební kartu?

3. Jakým způsobem platíte na dovolené?

4. Máte na platební kartě bezdotykovou technologii?

5. Vlastníte jinou bezdotykovou technologii?

6. Pokud vlastníte jinou bezdotykovou technoligii, tak jakou?

7. Platíte bezdotykovou technologií v souvislosti s dovolenou?

8. Souhlasíte, že bezdotyková technologie šetří čas?

9. Souhlasíte, že je bezdotyková technologie bezpečnější než hotovostní platby?

10. Uvažujete v budoucnu o změně platebních návyků?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

12. Váš věk je?

13. Odkud jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete na dovolenou?

2. Vlastníte platební kartu?

3. Jakým způsobem platíte na dovolené?

4. Máte na platební kartě bezdotykovou technologii?

5. Vlastníte jinou bezdotykovou technologii?

6. Pokud vlastníte jinou bezdotykovou technoligii, tak jakou?

7. Platíte bezdotykovou technologií v souvislosti s dovolenou?

8. Souhlasíte, že bezdotyková technologie šetří čas?

9. Souhlasíte, že je bezdotyková technologie bezpečnější než hotovostní platby?

10. Uvažujete v budoucnu o změně platebních návyků?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

12. Váš věk je?

13. Odkud jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palkovič, M.Dovolená a platba bezdotykovou technologií. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dovolena-a-platba-bezdotykov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.